You are on page 1of 20

.

ona se ponaša kao da se radi o izotropnom kristalu .(kod njih se svjetlost svim smjerovima širi istom brzinom (imaju jedan indeks loma)) -ako svjetlost padne na anizotropni kristal u smjeru njegove optičke osi.

Polarizirana svjetlost •obična svjetlost vibrira u svim smjerovima okomitim na smjer širenja svjetlosti •polarizirana svjetlost vibrira samo u jednoj ravnini okomitoj na smjer širenja svjetlosti .

refleksije •vibracijski smjer polarizatora proizvođači mikroskopa namještaju paralelno sa smjerom S-J ili I-Z tj.apsorpcije 3.totalne refleksije 2.Polarizatori •služe za pretvaranje obične svjetlosti u polariziranu •rade na principu: 1. paralelno s jednom od niti nitnog križa .

.

Polarizacija po principu apsorpcije •dvije zrake nastale dvolomom mogu u materijalu biti različito apsorbirane •primjer turmalin. kod kojeg je ordinarna zraka izrazito apsorbirana pa ako je kristal dovoljno debeo ona neće proći .

Prema Brewsterovom zakonu reflektirana je zraka potpuno polarizirana kad je kut između reflektirane i lomljene zrake 90°. Reflektirana svjetlost vibrira paralelno s površinom refleksije .Polarizacija po principu refleksije •pri refleksiji na nemetaličnoj površini dolazi do djelomične polarizacije svjetlosti.