You are on page 1of 8

Privacy & Cookies Policy

4 May, 2016
Abonare newsletter
Contact
RSS

ACASĂ
ŞTIRI
SPECIALIŞTI
LEGISLAŢIE
MONITOARE OFICIALE
NOUL COD FISCAL 2016
UTILE
FORUM
MEDIA
Acasa ⁄ Specialişti ⁄ Juridic ⁄ Ce Trebuie Să Ştim Despre Divorţul Pe Cale
Administrativă Sau Realizat La Notar?

Ce trebuie să ştim despre divorţul pe cale administrativă sau realizat la notar?
Aug 18, 2014 Postat De Mădălina Moceanu In JuridicEtichete Divort, Divort Cale
Administrativa, Divort Notar
Comentarii 0
O cititoare a formulat recent pe Forumul LegeStart următoarea întrebare: “Cât de
practic este divorţul administrativ? Am citit că se poate face şi la starea civilă? Sunt
rezidentă în Italia de şase ani, nu avem copii şi alte bunuri de împărţit. Soţul a
rămas în Galaţi în tot acest timp, deci suntem separaţi de şase ani. Cum să
procedez? (…)”.

În acest articol prezentăm câteva aspecte legate de divorţul prin acordul părţilor pe
cale administrativă sau prin procedura notarială, raspunzând astfel, în mod indirect,
şi cititoarei noastre.

Ce trebuie să înţelegem prin divorţ pe cale administrativă si prin divorţ realizat prin procedură notarială? Divorţul pe cale administrativă se adresează persoanelor care au ca obiectiv principal desfacerea căsătoriei. soluţionarea divortului este una mai rapidă decât în cazul soluţionării divorţului pe calea instanţelor de judecată. Potrivit art. divorţul poate avea loc prin acordul soţilor. în cazul acestora. a din Codul civil. prin acordul lor bilateral. cât şi cele referitoare la copii sau la efectele patrimoniale care rezultă din divorţul respectiv. pot să reglementeze toate aspectele pe care le implică desfacerea căsătoriei.10. atât cele ale divorţului. cât şi cel în urma căruia au rezultat copii minori. trebuie să luăm în calcul şi costurile ceva mai reduse pentru părţile implicate în cazul divorţului prin acordul părţilor pe cale administrativă sau prin procedura notarială.Atât divorţul prin acordul părţilor pe cale administrativă. cât şi cel prin procedura notarială au fost introduse pentru prima oară în legislaţia românească odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil. Spre deosebire de procedura administrativă.2011. Divorţul prin procedură notarială se adresează oricărui cuplu. atât cel fără copii. comparativ cu costurile unui divorţ pe calea instanţelor de judecată. De asemenea. în cadrul divorţului prin procedură notarială părţile. 373 lit. Cât de practic este divorţul administrativ/realizat prin procedura notarială? Ce avantaje aduce un astfel de divorţ? În ceea ce priveşte partea “practică” a unor astfel de proceduri (divorţul prin acordul părţilor pe cale administrativă şi cel prin procedura notarială). Care sunt condiţiile pentru ca divorţul să se desfăşoare pe cale administrativă sau prin procedura notarială? . adică de la data de 01. subliniem faptul că. la cererea ambilor soţi sau a unuia dintre soţi acceptată de celălalt soţ. ambii soţi fiind de comun acord cu acesta şi nefiind implicaţi copii minori. Reţinem că procedura administrativă se limitează numai la divorţ.

născuţi din căsătorie. atât personale. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată (art. Aşadar. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului. divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie. 3 din Codul civil. dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori. modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii. exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi. stabilirea locuinţei copiilor după divorţ. cât şi patrimoniale. 375 alin. care rezultă din divorţul respectiv. În ceea ce priveşte acordul soţilor. 1 din Codul civil. ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor. acesta va fi realizat printr-un act distinct.Potrivit art. din afara căsătoriei sau adoptaţi. din afara căsătoriei sau adoptaţi. potrivit legii. la fel ca în cazul divorţului prin acordul soţilor pe cale judiciară şi în cazul divorţului pe cale administrativă sau prin procedura notarială. 375 alin. 2 din Codul civil). dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ. Care este procedura de urmat în cazul unui divorţ pe cale administrativă sau prin procedura notarială? . eliberându-le un certificat de divorţ. Reţinem şi faptul că. învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. educare. dar şi cu toate efectele. divorţul nu poate fi admis dacă unul dintre soţi este pus sub interdicţie potrivit art. 375 alin. reţinem că în procedura notarială soţii trebuie să fie de acord cu divorţul. Tot astfel. precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere. încheiat în faţa notarului.

în acest sens. după caz. Reţinem că soţii trebuie să fie prezenţi personal la termenul acordat pentru constatarea divorţului atât în procedura administrativă. Aşadar. notarul public ia act de această înţelegere. cererea de divorţ se depune de soţi împreună. în cazul in care unul dintre soţi este pus sub interdicţie sau soţii nu se înţeleg asupra exercitării în comun a drepturilor părinteşti. potrivit prevederilor art. Dacă nu a intervenit o înţelegere. . după caz. Ofiţerul de stare civilă sau. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. Dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ ori. La expirarea termenului de reflecţie de 30 de zile. nefiind necesar ca aceasta să fie motivată. 374 din Codul civil. Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi le acordă un termen de reflecţie de 30 de zile. iar ofiţerul de stare civilă sau. 1 din Codul civil. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 376 alin.În conformitate cu prevederile art. în cazul divorţului prin acordul părţilor pe cale administrativă sau prin procedura notarială. după caz. ofiţerul de stare civilă sau. Prin excepţie de la prevederile art. cererea de divorţ se poate depune la notarul public şi prin mandatar cu procură autentică. 1 din Codul civil. soţii se prezintă personal. fiind suficient acordul de voinţă al ambilor soţi. cererea de divorţ se face şi se depune de către ambii soţi. după caz. fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei. consimţământul lor este liber şi neviciat. notarul public verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă. 376 alin. ofiţerul de stare civilă sau. notarul public eliberează certificatul de divorţ fără să facă vreo menţiune cu privire la culpa soţilor. La desfacerea căsătoriei prin divorţ. Dacă soţii stăruie în divorţ. cât şi în procedura notarială.

dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată. după caz. dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. În schimb. după emiterea certificatului de divorţ. spre a se face menţiune în actul de căsătorie. Ce se poate face în cazul în care ofiţerul de stare civilă sau notarul public respinge cererea de divorţ? Dar în cazul unui refuz abuziv din partea acestora? Potrivit legii. atunci când cererea de divorţ este depusă la primăria unde s-a încheiat căsătoria. În schimb. o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria. ofiţerul de stare civilă emite certificatul de divorţ şi înaintează. pe cale separată. oricare dintre soţi se poate adresa. notarul public respinge cererea de divorţ. în cazul depunerii cererii la primăria în a cărei rază teritorială soţii au avut ultima locuinţă comună. de îndată. face cuvenita menţiune în actul de căsătorie. o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria. instanţei competente solicitând daune-interese.De reţinut faptul că soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti. . spre a se face menţiune în actul de căsătorie. Se face vreo menţiune în actul de căsătorie după emiterea certificatului de divorţ? Da. ofiţerul de stare civilă sau. de îndată. în cazul constatării divorţului de către notarul public. În acest sens. 375 din Codul civil (condiţii mai sus arătate). pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor sau în baza unui alt temei prevăzut de lege. ofiţerul de stare civilă. acesta emite certificatul de divorţ şi înaintează. De asemenea. legiuitorul arată că. pentru repararea prejudiciului rezultat in urma refuzului abuziv al ofiţerului de stare civilă sau notarului public de a constata desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi de a emite certificatul de divorţ. Împotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau notarului public nu există cale de atac.

este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. puteţi să primiţi notificări pe e-mail atunci când urmează o nouă şedinţă sau când apare o decizie în dosar. cu o altă persoană. ––––––––––––(P)–––––––––––– Lege5 Online vă oferă posibilitatea de a căuta orice dosar aflat în instanţă (baza ECRIS). Foto articol: FreeImages. ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat. Contact: madalinamoceanu@yahoo. Mai exact. Clienţii Lege5 Online au posibilitatea de a urmări dosare. cât şi cu societăţi din mediul public. Căutaţi dosare aflate în instanţă AICI. Totodată. urmare a refuzului respectiv. la o dată apropiată.Deşi refuzul abuziv al ofiţerului de stare civilă sau al notarului public nu va fi întâlnit frecvent în practică.com PRECEDENTUL AUTORIZAREA EXECUTĂRII SAU DESFIINŢĂRII CONSTRUCŢIILOR: AVIZE ŞI ACORDURI NECESARE URMATORUL INFORMAŢII UTILE PENTRU ANGAJATORI: CE URMĂREŞTE CONTROLUL PE LINIA ASIGURĂRILOR SOCIALE DE SĂNĂTATE Articole similare . totuşi literatura juridică a dat drept exemplu de prejudiciu cauzat urmare a unui astfel de refuz abuziv cazul în care unul dintre soţi doreşte să încheie o nouă căsătorie. scop în care a făcut cheltuieli importante şi. Trebuie doar să introduceţi numărul dosarului sau numele unei părţi implicate în dosar.com comentarii Despre Autor ⁄ Mădălina Moceanu Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului. este nevoit să amâne noua căsătorie.

2015 Ce autoritate se pronunţă cu privire la pensia alimentară? Iul 21. 2015 Studiu de caz: Instanța competentă să judece divorțul în cazul reședinței uneia dintre părți într-un alt stat Iun 11. 2015 Fara comentarii Scrie un comentariu Prenume Nume Mail Site Mesajul tau ADAUGA COMENTARIU Caută pe site: Împrieteneşte-te cu noi pe Facebook! .CJUE: Pierderea dreptului de ședere atunci când soțul/soția. 2015 Studiu de caz: Data de la care se datorează pensia de întreţinere pentru minor Mar 9. părăsește statul gazdă înaintea inițierii procedurii de divorț Sep 4. cetățean UE.

N.C.P. PROTECTIA CONSUMATORILOR .Urmăreşte-ne pe Google+ Forum Legestart Cetatean italian casatorit cu romanca gaseste serviciu in Romania? 3 May 2016 Donatie imobil 3 May 2016 punere in executare hotarare judecatoreasca 3 May 2016 rectificare fisa postului 3 May 2016 Plata sultei 4 May 2016 © 2014 Indaco Systems.A. Toate drepturile rezervate. Termeni Şi CondiţiiIndacoLege5 .