You are on page 1of 32

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

FACULTATEA: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE
SPECIALIZAREA: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Proiect

FERMA DE PORCI
S.C. GUIȚ S.R.L

2014-2015

ORIGINAL

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU
DEZVOLTARE RURALĂ

MĂSURA 141
SPRIJINIREA FERMELOR

DENUMIRE PROIECT:
FERMĂ DE PORCI S.C GUIȚ S.R.L., COMUNA BORCEA, JUDETUL CĂLĂRAŞI

BUȚU ANDREEA GABRIELA
SOLICITANT

CAZACU GABRIELA
COMAN ANDREEA SORINA
CÎRCIUMARU ALEXANDRU
ȘTUBEI IOANA CĂTĂLINA

SEDIUL SOCIAL

COMUNA BORCEA, Judetul CĂLĂRAŞI

CUPRINS

PLAN DE AFACERI...................................................................................................................................5
1. Date generale.......................................................................................................................................8
1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia...........................................8
1.2. Scurt istoric al solicitantului.........................................................................................................8
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului..........................................................................................8
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:......................................................8
2. Descrierea proiectului..........................................................................................................................9
2.1. Denumirea investitiei....................................................................................................................9
2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc)...............................................................9
2.3. Obiectivele investitiei/prioritati....................................................................................................9
2.4. Descrierea investitiilor................................................................................................................12
2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei..................................................................12
2.6. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.....................................15
2.7. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie...................19
3. Date tehnice ale investitiei.................................................................................................................20
3.1. Date generale..............................................................................................................................20
3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridical ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare..............20
3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) – daca investitia o impune.............21
3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor................................................................................21
3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit............................................................................................21
3.2.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc............................22
3.3. Structura constructiva.................................................................................................................23
3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare,............................24
3.5. Instalatii aferente constructiilor...................................................................................................24
3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora........................................................................26
3.7. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor........................................................................26

PLAN DE AFACERI TITLUL PROIECTULUI Fema de porci S. Ingri jitori 6 72. RON/1 an 1 60. Comuna Borcea. Judetul Călăraşi Cheltuieli materiale 270.000 5.000 4.951.000 189.951.000 1.Contabil 1 24.600 1219.000 45.400 3.L.000 6.C.400 .Sofer 1 12. GUIȚ S. Manager TOTAL 212.Asistent manager 1 20.000 2.8 270.R.525 Cost 30 scroafe gestante Cost 150 grasuni Nutreturi combinate Apa Paie Total Cheltuieli cu salarii 212.Medic veterinar 1 24.725 14.400 RON Salarii Personal Nr.131.525 RON Construcţie ferma Total RON/ 1 an 21.

Cheltuieli indirecte 26.Tractor 1 8.Dulapuri 2+8 200 1 400 3.Insant 1 300 12.Cap de dus 1 50 11. Retea de Internet 1 360 6.Remorcă 1 2.12 Dotări (echipamente.015 4. RON 1.000 13.12 RON Cheltuieli indirecte 1.Chiuvetă 2 200 9.500 300 3.Cuptor microunde 1 200 8.Calculator birou 2 2.Frigidere 1 200 7.826.Imprimanta 1 600 5.Masă + Scaune Vestiar 2. Cheltuieli energie electrica RON/1 an 8.12 2.000 14.Televizor 2 800 500 1.000 26.Soluție dezinfecție 16.800 15.826.WC 2 400 10.826.Birouri + scaune . Fond de urgenta Total 18.500 4 2. Medicamente+ Vitamine 17.birotica si mobilier) 502.624 RON Preturi Dotări Buc.

birotica.177. mobilier) = 1.645 RON 2) Veniturile: Vanzare porci (600 de capete/ 120Kg/10 RON per kg)+ dejectii (45.355 RON .500 502.624 Total cheltuieli pentru 1 an = Cheltuieli cu salarii+ Cheltuieli material+ Cheltuieli indirecte+ Dotari(Echipamente. Ustensile medic set veterinar 19.990 Kg/an)= 765.801.18.645 RON* Calcul pentru anul 2: 1) Cheltuieli prevazute pentru anul 2 : Cheltuielile cu salarii+Cheltuielile cu hrana+ Utilitati+ Contributiile= 462.990 RON PROFIT = 303. Constructie 1 ferma TOTAL CHELTUIELII 500 9999 100 477.812.Aplice 3 21.Stand fix hranire 1 si apa 20.012.

R.*Mentionam ca ce depaseste suma de 1. conform Contractului de vanzare cumparare nr. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia Denumire solicitant: S.801.C.000. Judetul Călăraşi 2000 mp .3.C. Date generale 1. GUIȚ S.L. Judetul Călăraşi Cod unic de inregistrare: 13080320 Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.L. 1. Descrierea proiectului .2014 2. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: TALTERENURI Comuna Borcea.2014 1. Pâna în prezent nu a desfaşurat activitati generatoare de venituri.R. Guiț S.4. a fost înfiinţată in anul 2015.02.1. GUIȚ S. Scurt istoric al solicitantului S. 1.R.2.L.02. implicati in proiect. Sediu social: Comuna Borcea.645 RON vor fi completati de tinerii fermieri. Obiecte de activitate ale solicitantului Activitatea principala a solicitantului este „Cresterea porcinelor” – cod CAEN 0146 1. 36 din 25.C. Proprietate S.000 RON adica 12.

Obiectivele investitiei/prioritati Proiectul de investitii are de a infiinta o ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis. 2. cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura .L printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare. astfel: Obiectiv general Cresterea competitivitatii S.C.R.2. Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121. respectiv cresterea si ingrasarea porcilor. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor. Cladirea va include intreg spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern. cu o capacitate de 180 de capete/ciclu. 2. Denumirea investitiei Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis.1. adapare. racord la rețeaua de energie electrică. de tip intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. cod CAEN. etc). Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor. microclimat si evacuarea dejectiilor. in sistem de crestere pe asternut permanent. Elaborator (coordonate de identificare. precum si filtru sanitar pentru personal. Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziție de MADR pentru Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis. Investitia consta in:  construirea unei hale pentru porcine.  asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: record la rețeaua de canalizare.  dotarea spatiilor de productie cu diverse echipamente in scopul de a asigura conditii bune de furajare. sector ce face obiectul masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole. GUIȚ S.2.3.

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti. ferma va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. dupa cum urmeaza: Obiective specifice: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi. Referitor la normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar. favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de crestere si productie a porcinelor. va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121.atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii. sunt nesemnificativ poluante. De asemenea. Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national. Asigurarea de catre S. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii. apa si sol. Tehnologia de crestere a suinelor folosita in cadrul fermei prezinta o mecanizare si o automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. inclusiv de sistemul de nutritie. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor. Hala de productie va fi dotata cu o instalatie care permite adaparea. investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive. nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. respectiv reducerea emisiilor in aer. diversificarea productiei. ajustarea profilului. Ordinul ANSVSA nr. Stubei Ioana si Cazacu Gabriela .L a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor. respectiv: Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor. GUIȚ S. Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene. nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul.C.R. . comparativ cu necesarul de consum al populatiei. solul sau apa. de tehnologia de ingrasare utilizata. proiectul propus de Butu Andreea. Carciumaru Alexandru. un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu. Coman Andreea. cat si uns potential de productie marit.

prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu. Productia obtinuta de S. profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii. la preturi competitive va asigura succesul afacerii.L. obtinerea unor venituri de aprox. societatea comerciala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. . de calitate certificata. in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. 304 mii RON anual din comercializarea porcilor in viu. o dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate de o firma colaboratoare de prelucrarea dejectiilor ca ingrasaminte. Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor societatii. In plus. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensive. tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate. GUIȚ S. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Borcea permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. GUIȚ S. Dupa implementarea investitiei.R. la randamente sporite.C.Implementarea proiectului va insemna pentru S. in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de carne. In acelasi timp. contribuind la obtinerea unor venituri constante. Obiective operationale Obiective de ordin tehnic Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic.L. acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare termica. ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. Peretii.R. echipamentele care asigura frontul de adapare respecta normele tehnologice si biologice. accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare .C. cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii optime. in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara. Astfel: o hala va fi executata pe structura din beton.

1 „Investitii in exploatatii agricole” din Programul SAPARD”. precum si cele de scroafe matca s-au diminuat permanent. cresterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in zootehnie. avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat.R. Obiective de mediu Acest proiect este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat.Obiective de ordin economico-financiar Mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme existente in regiune. in Romania efectivele totale de porcine. GUIȚ S. 2004”. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei Necesitatea investitiei La noi in tara.4. detinand circa jumatate din productia totala de carne. se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional. Factorii care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. 2. De asemenea. comuna Borcea. elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA.C. Pentru consumatorii romani consumul de carne de porc constituie o traditie si reprezinta aproximativ 50% din consumul anual de carne.L. Descrierea investitiilor Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in com. cat si cu cele importate reprezinta principala preocupare a S. Mai mult.5. Calarasi. controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate. a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3. carnea de porc este cel mai important tip de carne. Borcea. prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje. Dupa anul 1989. Abia in . Conform “Studiului pentru determinarea zonelor cu potential. 2. Jud. judetul Calarasi are potential ridicat pentru cresterea porcilor.

Se constata un interes aparte al crescatorilor de porci spre ferme comerciale mici.C.L. in general.38 milioane capete in 2010 la 4. efectivele de porcine au scazut in anul 2011 cu aproape 22%. consumul anual de carne de porc se ridica la 700. Aproximativ 70% din efectivul total de porci crescuti in Romania. Scaderea efectivelor de porci a determinat scaderi semnificative ale productiei de carne de porc. Astfel. ecologica si sociala a acestora. in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al S. Se impune astfel.GUIȚ S. potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. autoconsumul populatiei rurale. fiind aduse in tara astfel de produse in valoare de peste 350 milioane euro. avand in vedere importanta economica. prin investitii in capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile. din care circa 350. de sub 2.R. De altfel.ultimii ani a inceput sa se simta o usoara crestere a efectivelor.000 de capete. exploatatiile agricole comerciale nu au reusit decat intr-o mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. in 2012. este localizat in gospodariile populatiei si reprezinta. Conform datelor Patronatului Roman al Carnii. In prezent.15 milioane capete in 2011. de la 5. Aparitia unor noi agenti economici si cresterea efectivelor readuc aceasta industrie pe linia de plutire. Astfel. se impun infiintari si modernizari de ferme zootehnice.000 tone. in special in gospodaria populatiei. pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si durabile. Pentru a diminua efectul negativ al importului de carne asupra producatorilor romani si pentru folosirea fortei de munca bine calificate din sectorul cresterii animalelor. Ca rezultat al investitiilor realizate cu sprijin financiar acordat in perioada de pre-aderare. Intreprinderea si-a propus alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea standardelor nationale si europene in domeniul cresterii porcilor ca o conditie a dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata . pentru sectorul carnii de porc se intrevad sanse mai ales din partea marilor companii si dinspre fermierii care au reusit sa creeze o retea zootehnica cu certitudini sigure de dezvoltare. in special a celor de semi-subzistenta care.000 tone reprezinta piata organizata. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare. care se pot adapta mai usor perturbatiilor ce apar pe piata. este necesara refacerea efectivelor de porcine si relansarea productiei de carne de porc. un semn al revigorarii acestei industrii este cresterea efectivelor din fermele comerciale si complexele specializate. cele mai importante importuri realizate de Romania au fost cele de carne de porc proaspata. imbunatatirea competitivitatii exploatatiilor. refrigerata sau congelata.

intarcari. care porneste de la necesitatea producerii purceilor in corelatie cu timpul de stationare in fiecare faza tehnologica. Fluxul tehnologic impune o corelare permanenta a efectivelor pe faze de productie si grup de stari fiziologice cu spatiul din diferitele sectoare de activitate. utilizarea rationala a furajelor si utilajelor din dotarea halelor si a fortei de munca in scopul realizarii unei productii ritmice.Sistem extensiv Performante zootehnice slabe. Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia europeana. realizandu-se un numar stabilit de monte. de purcei/fatare 10-11 purcei/fatare/scroafa 8-9 purcei/fatare/scroafa Varsta de intarcare a purceilor 5 saptamani Greutatea de sacrificare a animalelor 1 Procentul de carcasa Stratul de grasime 8 saptamani 1 g/zi 380 g/zi 110-120 kg >55%.existenta pe termen lung a fermei. cu un pronuntat caracter sezonier Nr. cicluri/an 2 cicluri pe an 1 ciclu/an Nr. Investitia propusa urmareste realizarea unei crescatorii de porci cu circuit inchis. Criteriu analizat. Studiu de fezabilitate Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis Intreaga tehnologie de exploatare are ca scop valorificarea potentialului biologic al animalelor. Ferma va fi utilita conform unei tehnologii moderne de crestere a porcilor in sistem intensiv. ingrasari si livrari. ≤ 18mm Greutatea de sacrificare a animalelor 2 Procentul de carcasa Stratul de grasime 120-180 kg <50% ≥30mm Sporul mediu de crestere Oportunitatea investitiei . fatari. La baza acestui sistem de crestere se gaseste principiul reproductiei continue. constante calitativ si cu costuri controlabile pe unitatea de produs. cat si de avantajele pe care le are comparativ cu sistemul extensiv. Sistem intensiv .

La nivelul conditiilor de sol si clima:  Conditiile pedo-climaterice din zona comunei Borcea sunt favorabile activitatilor de crestere a porcilor. cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale. Clima de tip continental. prin care se asigura necesarul de materii prime furajere.R. se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru S.Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului. in prezent activitatea de productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national. Potentiali furnizori de materii prime. precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana..C GUIȚ S. al fortei de munca precum si al economiei locale. valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social. In cazul nivelului sectorial: dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres. 2. concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Politica de aprovizionare. Astfel. precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. In cazul nivelului economiei locale si a pozitionarii geografice: amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential cerealier ridicat. cu cantitati moderate de precipitatii si temperaturi medii anuale de 11°-14° C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne.L. cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import. Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de crestere a porcilor. de piata. . acest trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni. si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare. Piata de aprovizionare/desfacere. La nivelul pietei de desfacere: cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne de porc.6.

L. S.C PRODCARN DANUTZA S.L. A&S silozuri S.L.5 tone.R. Farmavet S.000 14.R. medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori. POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI S. in caz de necesitate.L.R. Calarasi S. cerealele pentru hrana porcilor.C.C. Procurarea medicamentelor se face periodic.L din Fetesti. Agricom S. Medicatia – Vaccinurile. Nutreturile combinate au in compozitie orz.500 .L.C. producatorii de material biologic. Scrofitele gestante si grasunii se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie si crestere.R. porumb. grau. Va rezulta un necesar de asternut anual de 78.C. Comsuin S. alte consumabile pentru activitatea administrative.R.L din judetul Calarasi .R. Agricom S.5 tone 300 doze Cost RON/1 an 21. Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S. Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile agricole din regiune: S.Principalele materii prime ce vor fi achizitionate pentru functionarea optima a procesul de crestere si ingrasare a porcilor sunt: materialul biologic (scroafe gestante). srot de soia si mazare. Posibili furnizori ar putea fi fabricile de nutreturi si furaje din zona: S. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de 1 kg/zi/cap. SC Farmacia Veterinara SRL. din Calarasi..R. Antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului.8 3. Graul S.C. iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special amenajat.R. ex.C.L. din judetul Calarasi. Calarasi Cantitatea Scroafe gestante Grasuni Asternut Medicamente + Vitamine 30 buc 150 buc 78. paiele pentru asternut. Farmacia veterinara S.R. Calarasi. premixuri si medicamente. din jud. Comsuin. S. S. Nu se fac depozitari in ferma. Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati agricole. Calarasi. Vaccinurile si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau injectabil. jud. din Fetesti S.000 45.Calarasi.C. Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona. S. Alte materiale consumabile: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor.131.L.C.

596 RON 2.L . Asemenea preocupare nu mai este frecventa deoarece grasimea si in special cea de origine animala nu mai este solicitata in prezent de consumatori.L .A.In functie de directia de valorificare a porcinelor dupa sacrificare.798 RON 5. Ana si Cornel S. greutatea economica de valorificare este de 110-120 kg.SC Pentru casa SRL Ialomita SC Farmavet SRL Borcea Solutii dezinfectie Nutret 500 litri 189. aproape in toate tarile cu efective mari de porcine si cu zootehnie avansata. Din acest punct de vedere este cunoscuta si ingrasarea pentru grasime.990 100.R. Frumusani-Calarasi 20% 138. s-au conturat doua directii principale de exploatare. Urziceni 20% 138.C. Calarasi 40% 277.R.399 RON 4. Aldis S. S. Marisan S. Nutricon S.399 RON Total vanzari 693. Mizil-Prahova 10% 69.C. Oltenita 10% 69. Gunoiul de grajd reprezinta productia secundara a fermei.R.6 tone 1. Ferma Baraganului S. S.R.C. 25% din valoarea adaugata bruta in industria alimentara din Romania. amplificat prin traditia in consumul si cresterea acestei specii. POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI 1. Valorificarea porcinelor pentru carne are la baza existenta unor rase specializate in productia de carne. si anume: una pentru productia de carne si alta pentru productia de carne si grasime.500 189.00% Analiza concurentei .L. Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de porc a reprezentat cca.C.L . S.600 Piata carnii de porc reprezinta cel mai semnificativ segment al productiei de carne.C. S. S..798 RON 3. La cresterea in sistem intensiv. conform cererii consumatorilor.

sectia zootehnica. adica produse din carcase importate din randul altor state comunitare si procesate aici.Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea porcinelor Nutricom SA: . Cele mai importante ferme de crestere a porcilor din Romania sunt: Smithfield Ferme SRL .R.000 dintre ele fiind detinute de Smithfield. In prezent.Smithfield Ferme S.Cu sediul in orasul Oltenita. la doar 60 km de capitala. membra a companiei Smithfield Foods. Pentru a beneficia de o trasabilitate (parcursul carcaselor pentru transformarea in mezeluri) multi . Cele mai importante ferme de cresterea a porcilor din judelul Calarasi sunt : Agro Sud– Locul 1 in Top profit in Judetul Calarasi. – este o societate romaneasca din judetul Calarasi care se ocupa cu nutreturi. S. comercilizeaza porci grasi. Romania a devenit. Din cauza restrictiilor impuse la exportul carnii de porc autohtone din considerente legate de pesta porcina. Compania detine ferme si abatoare de pui si porci.000 de unitati de productie. Prefab S. Problemele majore pentru producatorii autohtoni sunt legate de concurenta. Nutricom S.A. care a luat locul Comtim. 50.A. cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume cu venituri de peste 12 miliarde de dolari in anul fiscal 2011. Bucuresti. Agro Sud S. S. Concurenta din partea companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si multe ferme au disparut.R. jud Calarasi. in conditiile in care carnea romaneasca acopera doar 30 la suta din necesarul de consum. Romania are aproximativ 130.C. judetul Calarasi. este unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din Romania.cresterea sunelor si abatorizare. Vegetal Trading SRL Braila: . in ultimii ani. crescand importurile. un importator net de carne de porc.Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o concurenta mai mare intre producatori.L. a caror influenta tinde sa aiba o importanta mai insemnata. in sensul in care sunt exercitate doua tipuri de presiuni externe: una din partea importurilor. – din Calarasi. carcase si semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc. Productia a scazut dramatic. are ca activitate principala cresterea si ingrasarea porcilor.C. piata din Romania este accesibila numai pentru mezelurile produse in sistem „lohn”. si alta din partea productiei provenite din gospodariile taranesti.L este o societate romaneasca.

40% din cererea totala din tara. majoritatea preparatelor traditionale au in compozitie carnea de porc. consumatorii au urmatoarele caracteristici:  O diferenta semnificativa cu privire la structura consumatorilor din punct de vedere al varstei. Cu privire la avantajele fermei in comparatie cu fermele concurente. se cresc aproximativ doua milioane de porci in fermele comerciale si 2. are in vedere un proiect de investitie major care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori regionali. in prezent. cei mai mari consumatori sunt europenii. multe dintre ele fiind asociate cu sarbatorile de iarna. motivatia secundara cu privire la alegerea marcii putand fi un punct pe care societatea noastra sa actioneze prin atragerea consumatorului catre produsele sale.  Referitor la perceptie si atitudine – consumatorii actuali au o orientare catre produse proaspete. Competitivitatea solicitantului si strategia de piata Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale. In Romania. ci doar cu privire la cultura (obiceiurile alimentare ale diferitor popoare) si nivel social (populatia saraca consuma mai putin decat are nevoie). Rusia si SUA. eventual ecologice. ceea ce reprezinta 30 .5 – 3 milioane in gospodarii. singurele diferente majore sunt calitatea carnii de porc si prospetimea.C. carnea de porc este foarte populara.  Pretul influenteaza de asemenea decizia de cumparare. Analiza cererii Carnea de porc este cel mai consumat tip de carne. deoarece produsele diferitor companii sunt greu identificabile. stimulata si de noile reglementari legislative care impun marcarea mai multor informatii cu privire la produsele alimentare. S. Potrivit estimarilor. sexului sau clasei sociale. orice crestere a nivelului social determinand in principiu o crestere a consumului acestor produse. Pentru carnea de porc – bun consumabil de larg consum.  Motivatia de cumparare primara si constienta bine definita. GUIȚ S.R. nu exista. putem evidentia: .procesatori au renuntat de tot si fara echivoc la achizitia de carne romaneasca.L.

Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare. - dotarea unitatii cu echipamente moderne in vederea ingrasarii porcilor in conditii corespunzatoare la preturi avantajoase. - clasa de greutate in care se incadreaza. in detrimentul marjei de profit. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit adaparea.C. In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite. cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut.L. Politica de pret Practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similar reprezina politica de pret a companiei. - preturile practicate pe piata la produsele similare. cum sunt: - costul de productie si de comercializare. pretul este unul din elementele principale care face diferenta intre producatori. Pentru stabilirea si modificarea nivelului preturilor. etc 2. GUIȚ S.7. Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor. In cazul porcilor. . - legislatia in vigoare.- utilizarea unei tehnologii de ultima generatie pentru cresterea porcilor. atat prin utilizarea unei tehnologii competitive. ingrijire. S. Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare a operatiunilor din fluxul de productie. cat si prin cresterea productivitatii muncii.R. In cazul unitatilor de crestere a porcilor. intreprinderea va lua in calcul o serie de factori. tendinta este de crestere lenta si in unele perioade chiar de scadere a preturilor. - conjunctura economica existenta la momentul respectiv. selectie a animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mai mici de exploatare. - starea concurentei. Concurenta puternica care exista pe piata carnii de porc limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. va incerca sa-si reduca permanent costurile unitare.

Obiective tehnice: - achizitia de tractoare. in conditiile de siguranta alimentara si pierderi tehnologice minime.1. imbunatatirea conditiilor de lucru. iar daca este pastrat in conditii nefavorabile sufera numeroase modificari de natura fizica. Date tehnice ale investitiei 3. Ferma va fi dotata cu toate utilitatile si echipamentele necesare obtinerii unor produse de calitate. Carnea de porc este un produs alimentar usor alterabil.R. introducerea de tehnologii performante. care determina cresterea productivitatii muncii. - Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic. grasuni si grasi. Productia obtinuta de S. GUIȚ S.  Zona pentru personal . Date generale . Investitia propusa presupune realizarea unei hale de crestere si ingrasare a porcilor dupa ultimele tehnologii in domeniu. birou veterinar diversificarea productiei in functie de cerintele pietei. in special ca urmare a automatizarii fluxurilor de productie.L in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc pastrate in conditii de siguranta alimentara. Hala este organizata in 2 zone:  Zona industriala – cu spatiul de productie: maternitate. imbunatatirea calitatii produselor agricole. vestiar tip filtru cu grup sanitar. masini. spatiu tehnic. realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. devenind periculoase pentru consumul uman. Tehnologia utilizata in cadrul fermei va permite obtinerea productiei la costuri reduse de exploatare. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la porci. echipamente etc. chimica si biologica.C.hol acces. Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de porci va permite minimizarea impactului activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu. utilaje. 3. Solutia constructiva aleasa pentru infiintarea fermei permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor si eficienta exploatarii.Proiectul vizeaza realizarea unei productii in medie 600 capete/an.

Zona si amplasamentul (regiunea.1.2014. Calarasi.L.20m) si praf argilos loessoid galbui. volumul construit Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR ”Ferma de crestere si ingrasare porci – ferma cu circuit inchis” cuprinde urmatoarele obiective constructive: Obiectul 1.2. praf argilos loessoid cafeniu-galbui plastic-vartos (0. judetul. jud. cu ierni reci si veri calduroase. iar a perioadei de colt Tc = 1. mezozoice si neozoice. cu valori medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive in intervalul martienoiembrie. travei. Din punct de vedere geologic. in zona seismica de calcul C. in baza contractului de vanzare-cumparare nr 36 din 25. Caracteristicile principale ale constructiilor 3. 3. 3. zona cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in zona de grad 7.02. aria construita. Temperatura medie anuala este de 11-14°C. Ferma de porci va fi amplasata in comuna Borcea. Terenul este in proprietatea S. localitatea) investitiei.1. numarul de niveluri si inaltimea acestora. care leagă Călărașiul de Fetesti. GUIȚ S.40m). mai putin moderata decat a altor regiuni din Romania. Adancimea de ingheti este de 0. cu valorile coeficientilor de acceleratie seismica Ks = 0.1.000 mp.40-1. iar potrivit Normativ P1001992.Hala Obiectul 2. studii topografice. Din punct de vedere seismic.Platforma dejectii uscate .5 sec. Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic. zona cercetata este formata dintr-un fundament cristalin acoperit de o cuvertura ce cuprinde depozite paleozoice. plastic-vartos.2.3.2. Pentru cladiri: deschideri.5 (MSK) de intensitate seismica.20. conform STAS 60541977.80 m.00-0. date climatice) – daca investitia o impune Din punct de vedere geomorfologic. zona studiata este amplasata in Campia Baraganului are acces la șoseaua națională DN3B.C. suprafata si situatia juridical ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare. nivelul maxim al apelor freatice. cu concretiuni calcaroase. Coloana litologica este alcatuita din strat de sol vegetal (0.R. aria desfasurata.1. Arealul pe care se afla situata localitatea Borcea apartine zonei de clima continentala.

la coama: +3. Evacuare ape uzate: Se realizaeaza direct in reteaua de canalizare a comunei.2. Canalizare 5.00m). Pentru retele: lungimi. Teava PEHD Dn=63 mm 50 ml 6. Alimentare cu energie electrica 8.E. Inaltimea min. D=110 mm 30 ml 3. Tub din PVC-KG.80 m Volum construit : 2835 mc 3.5m fata de terenul amenajat (+/-0.Hala Deschideri: 2 deschidere cu dimensiunile: 3 m Suprafata construita la sol: 954 mp Regim de inaltime: Parter Inaltimea max. Alimentare cu apa: Se realizeaza de la reteaua locala de canalizare. Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T. Alimentare cu apa 2. materiale.Obiectul 1 . Tub din PVC-KG. Inaltime utila Parter : 2.00 m fata de terenul amenajat (+/-0. Camin canalizare menajera 3 buc 7. Cablu CYYF 5x50 mmp 20 ml .00m).2. conditii de pozare etc.G. diametre. Lungimi retele: 1. latimi. D=125 mm 40 ml 4. la cornisa: +3.

grasuni.9. Finisajele la pardoseli vor fi realizate din gratare prefabricate din beton pentru zona de productie (cu canale de colectare dejectii sub gratare. OBIECTUL 1 . camera izolata animale bolnave unde se vor lasa panourile termoizolante aparente). Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat.10m (mai putin spatiul de productie: maternitate. Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota ±0.5 m paratrasnet 1 buc 13. Electrozi l=2. Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm. Sarpanta va avea structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. tapet PVC h=2. Platbanda OL-ZN 40X4 80 ml 11. Tija metalica L = 1. cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect. Platbanda OL-ZN 30X4 40 ml 12.vestiare. Structura constructiva Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere.00 iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal.HALA: Regimul de inaltime este Parter. se propun guri de admisie aer in fatadele cladirii si ventilatoare evacuare aer montate in invelitoare. Peretii interiori vor fi realizati din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica si sistem gips carton 10 cm. . Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. culoare gri. izolatie spuma poliuretanica. acesta va fi realizat din gipscarton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb.3. Finisajele interioare propuse : finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple.5 m fata de cota terenului amenajat. spatiu tehnic. Pentru evacuarea eficienta a aerului viciat din hala. Piesa separatie 4 buc 3. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. grasi.apoi prin tevi PVC evacuarea acestora in bazinul de dejectii exterior ingropat) si covor PVC/beton sclivisit pentru restul spatiilor. Inaltimea maxima la coama este de +3. culoare alb. birou veterinar.0 m 8 buc 10.

Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru crestera si ingrasarea porcilor.6 [Mpa]. birou veterinar. latime 0.6 [h]. spatiu purcelusi 1 boxa 40. 2×bai. Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat. 16 A prize – 34 circuite.4. ajustare a debitului. Distanta intre racorduri R: 100 [mm]. spatiu scoafe 1 boxa 1.91m. Presiune maxima de lucru: 0. Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65°C: 0.5.Boiler Electric 80 l (1 buc.350W cu halogen (6 buc.5 m. forta. spatiu grasuni 150 boxe/ 1x1 m. Putere consumata pentru a produce apa la 65 ºC: 1. 16 A rezerva – 2 circuit. Inaltime boiler electric: 610 [mm].0m. apa. Greutate boiler electric: 19 [kg] 3. Timp de incalzire pana la 40ºC (dt=25°C): 0.56 [kWh/24h].) Echipamente sanitare .) . 10A iluminat rezerva – 1 circuit.) Caracteristici: Putere electrica boiler : 1. alimentare 380 V.5 [kW].Jgheaburi. .5 m. Instalatii aferente constructiilor. sala mese.5x1.) Caracteristici: Inaltime 0.Sistem Adapatoare tip cupa (200 buc) Caracteristici: material otel inox.5 × 30 m) - zona pentru personal (1 vestiar. lungime 1. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice. Plaja de temperatura: 10-65 [°C]. .Cladirea este organizata in 2 zone: - zona industriala (cu spatiu productie: spatiu maternitate 15 boxe/2 × 1. cutie cofret aparent. spatiu directiv). canalizare etc. Timp de incalzire pana la 65ºC: 1. .3 [h]. 3. ascensoare etc. curenti slabi. ventil otel inox.9 [ kWh]. 3 debite de apa.pentru hranire (200 buc. hidrofoare.5m.Tablou Electric 46 circuite: intrerupator general 100A/30mA (10A iluminat – 5 circuite. Diametru boiler electric: 365 [mm]. 25A/380V – 4 circuite). Echipamente electrice .Proiectoare .

3 h. cu ventil .tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare. in incinta fermei. S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus. odata cu dejectiile. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar.56 kWh/24h. consum mediu pentru a mentine temperatura de 65ᵒC: 0. . Instalatiile se vor executa din: . Instalatii electrice . plaja de temperatura 10-65grC. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera. Parametri tehnici boiler electric 30 litri.50 kW. ajunge. diametru 365 mm. apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere. in cuva fiecareia din hala. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin deversare in reteaua locala de canalizare. inaltime boiler electric 610 mm. . iar dejectiile sunt utilizate ca ingrasamint natural prin imprastiere pe terenurile agricole detinute de societate.9 kW/h. provenita de la spalarea halei de productie. putere consumata pentru a produce apa la 65ᵒC 1. timp incalzire pana la 65ᵒC 1. Cuvele haleli sunt vidanjate periodic. Pentru marirea capacitatii de depozitare a dejectiilor fluide vor realizate. Masa boiler electric 19 kg. Apa uzata tehnologica. un bazin de stocare ingropat cu volumul de 170mc.robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic . Apele menajere uzate vor fi deversate in reteaua de canalizare locala. putere electrica boiler 1.robinete de retinere cu ventil si mufe.6 Mpa. distanta intre racorduri R: 100 mm. . . Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. presiune maxima de lucru 0. .tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda. Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul instant. Coloanele de apa rece.baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare.Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face direct de la reteaua de canalizare.robinete de reglaj de colt.

200 lx. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate. In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 100 lx. la intrarile in incaperi. culoar inspectie. factorul de uniformitate fiind de 1 / 40.6. 3. . etanse.500 – 6. traseele cele mai scurte. boxa vier. in cazul corpurilor de iluminat si al trecerilor. In prezent exista retea de alimentare cu apa. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora Alimentare cu energie electrica . cu un minim de 50 lx. iar in “boxe maternitate. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti. pe laturile de NORD ale terenului. in principiu. Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1. o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi suspendat. Accesul se face pe drum de exploatare. Nu exista retea de alimentare cu gaz. 3.7. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 K. se vor monta.racord la reteaua edilitara existenta. Alimentare cu apa. conform detaliilor din planse. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa suporte. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului.5 mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu. si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic izolant. dar cel putin 10 kg.Instalatii de iluminat artificial In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. Alimentare cu gaz. In spatiile cu destinatia “Vestiar cu grup sanitar si dus. Instalatiile noi de iluminat vor urmari. etanse. spatiu tehnic si birou veterinar”. cu modificarile de rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru. avand grad de protectie minim IP 20. corpuri de iluminat fluorescente. fara a suferi deformari. boxe grasuni si boxe grasi” se vor monta corpuri de iluminat fluorescente. cu grad de protectie minim IP 65.

Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj . .pentru hranire 200 buc. ajustare a debitului.Remorca 1 buc. Descrierea fluxului tehnologic Etapele fluxului tehnologic in ferma sunt: - aprovizionarea cu scroafe. Capacitate 170 kg. latime 0.0m. 3 debite de apa. lungime 1.Tractor 1 buc.91m. .5m. . numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor care vor fi achizitionate. cu fundamentarea necesitatii acestora. Caracteristici: Inaltime 0. Utilaje si echipamente fara montaj .Jgheaburi .Se vor preciza de asemenea denumirea.Adapatoare tip cupa (200 buc.) Caracteristici: material otel inox. - aprovizionarea cu premixuri si medicamente. - aprovizionarea cu furaje. ventil otel inox.

2 compartiment pentru grasuni. - pregatire de populare hala. -1 compartiment pentru scroafe Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate. - supraveghere sistem ventilatie hala). In cadrul fermei. - supraveghere starea generala de sanatate a animalelor. efectivul de animale sa se reinoiasca cu 3 animale. In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de crestere si ingrasare porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum minim de furaje.1 spatiu pentru maternitate. - adapare. urmand ca anual. spatiul de cazare va fi format din 5 compartimente: . - administrare medicamente curative / preventive .1 compartiment pentru purcelusi. . intre 60 si 110 kg. - asistarea procesului de nastere.- organizarea si efectuarea procesului de monta. decontaminare. curatare . verificare functionare instalatii). . scroafele reforma fiind scoase din animalele din maternitate vor fi cazate in boxe . - hranire/administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a animalelor. Prima populare a fermei se va face cu 30 scroafe gestante. - crestere (ingrijire zilnica animale: supraveghere activitate curenta bucatarie furajera. - pregatire hala pentru un nou ciclu de productie (evacuare dejectii. intre 15 si 60 kg.

realizandu-se un consum zilnic de 3 kg nutret combinat. In alimentatia efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate. respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia. deoarece conform fluxului tehnologic . volumul si densitatea ratiei. hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de suine.individuale. Grasunii vor fi cazati in 2 compartiment cu 150 boxe individuale. Purcelusii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele individuale. sa controleze fiecare boxa. inchiderea usilor de la boxe. fiecare boxa avand o suprafata de 1mp (1x1m). In total. cat se va realiza lactatia.5mx2m). in sistemul de hranire permanenta. functionarea instalatiei de adapare. Aici vor fi cazati pentru o perioada de 90 de zile. Dupa cele 90 de zile petrecute in compatimentul pentru grasuni. Purcelusii din categoria 15-60 kg in . iar hranirea animalelor va fi facuta de catre personalul fermei cu ajutorul unui tractor prevazut cu remorca. Animalele sunt cazate in ferma circa 4 saptamani. animalele vor fi vandute. In ferma distribuirea apei se executa automatizat.4 zile.dupa perioada in care se va curata. Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave va fi insotita de masuri corespunzatoare si imediate. Boxa pentru scroafe va avea o suprafata de 3 mp (1. se dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile aferente. spor mediu zilnic mai mic decat celalalte animale). Hranirea suinelor Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in podul fermei. iar pe de alta parte de calitatea ratiei. efectivul anual de purcelusi este de 600 animale. inainte de a intra in ciclul de reproductie. Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic. tinand cont de regimul de folosire la monta si greutate corporala. O boxa va fi in permanenta libera pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal. in sistemul de hranire permanenta. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 30 capete de scroafe/ciclu si 300 de purcelusi/ciclu. Depopularea se face pentru tot compartimentul. iar intr-un an vor fi 2. Depopularea compartimentului se va face in 2 . purcelusi sau grasuni au atins varsta si greutatea planificata. atunci cand a expirat timpul de stationare in compatimentele pentru maternitate.etc.26 cicluri. Cantitatea de hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea fiziologica a animalului. Alimentatia grasunilor si purcelusilor se va face in concordanta cu greutatea lor corporala. perioada numita si perioada de carantina. starea de sanatate a animalelor. Porcii vor fi alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala. Sarcina personalului din ferma este ca zilnic. distribuirea hranei.

iar porcii din categoria 60-110 kg consuma 2 kg de furaje pe zi. . Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte standardele privind operarea in siguranta si sa fie rezistente la apa.500 kg/ 1 an Grasunii categoria 60-120 kg Adaparea suinelor Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate categoriile de porcine.850 kg/ 1 an Purcelusi categoria 15-60 kg 1 kg 15. Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru consumul uman. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru controlarea animalelor.750 kg/ 1 an 3 kg 109. Ferma este dotata sisteme de adapare cu cupe. Sursele de lumina vor fi instalate astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de intretinere si control al activitatii in hala. Hranirea suinelor Kg de nutret combinat/zi Kg nutret combinat/ 1 an Scroafe gestante 3 kg 32. indiferent de sistemul de furajare. fiecare avand propriile cerinte de energie. Iluminatul adapostului pentru suine Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva 91/630/EEC.Numarul dispozitivelor de adapare va trebui sa permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte cu alti indivizi la accesul de apa. ele avand nevoie de lumina comparabila cu cea naturala din orele de zi. unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric. ea neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor.finisare consuma 1 kg furaje pe zi. Sunt utilizate diferite lampi. Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca. 150 mc/ an.

Dejectiile animaliere Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii. Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd. structurii si compozitiei balegarului. se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului. se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa. Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din cadrul fermei. cu ajutorul unui jet de apa sub presiune. Cu cat sunt mai avansate stadiile de dezvoltare. continutul de nutrienti al hranei si de sistemul de adapare aplicat. Vidul sanitar Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza decontaminarea fermei. care la temperaturi ridicate se coboara. se aplica decontaminantul. Cantitatea anuala de balegar de porc. balegarul este cel mai important reziduu ce este administrat de ferma. urina si mixtura de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie. se face curatenia mecanica.veterinar.. etc.Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de iluminat: .iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie rabatabile. al maturilor sau al unor solutii decapante. . ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. suprafata decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente. Asistenta veterinara. Gestionarea dejectiilor.iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de intretinere a echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii. cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii. se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de productie. Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul urmator: se evacueaza animalele din boxe.) vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic. Mortalitatea animalelor . al aerului comprimat. namolul de la porci. al periilor. Din punct de vedere al protectiei mediului. Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat din cadrul fermei. in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar .

Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata. esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii.Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului. Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata. cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special destinat acestui scop. . Pentru perioada cat sunt stocate in ferma. Durata de realizare (luni) si etape principale Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 ani (12 luni calendaristice).