You are on page 1of 2

Autobiografska proza

Teoretičari:
-

-

Wilhem Dilthey, George Misch, Paul de Man, James Olney, Philippe Lejeune, Gérard
Genette
Mirna Velčić (Otisak priče, 1991), Vinko Brešić (Autobiografije hrvatskih pisaca, 1992),
Andrea Zlatar (Autobiografija u Hrvatskoj, 1998 - naglasak na srednjovjekovnoj
autobiografskoj prozi), Helena Sablić Tomić ( studija Intimno-javno, 2002)
književnoteorijski konstrukti vezani uz pojam autobiografijskog (modela/žanra):
a Philippe Lejeune – autobiografski ugovor
b Gérard Genette – instanca autor-pripovjedač-lik

Autobiografski ugovor
-

''čitateljska recepcija ona je koja prepoznaje autobiografski ugovor koji joj se nudi i
'potpisuje' ga, pristaje na njega'' (Lejeune)
1
2
3
4

čitatelj
pripovjedanje u prozi
tema vlastitog djela
identitet autora i pripovjedača / identitet pripovjedača i glavnog lika (glavna okosnica
Genetta)

Instanca autor – pripovjedač – lik
1
2
3
4
5

autobiografsko pripovjedanje – autor, pripovjedač i lik jedna su osobnost (A=P=L)
historijsko ili biografsko pripovjedanje – autor i pripovjedač su identični, ali se ne
poistovjećuju s likom (P=A) ≠ L
homodijegetska fikcija – autor se ne može poistovjetiti ni s likom ni s pripovjedačem,
ali postoji istovjetnost između lika i pripovjedača (L=P) ≠ A
heterodijegetska autobiografija – postoji znak jednakosti između autora i lika, ali oni
se ne poistovjećuju s pripovjedačem (A=L) ≠ P
heterodijegetska fikcija – ne može se uspostaviti znak jednakosti između sudionika
pripovjednog djela (A≠L≠P)

Suvremeni autobiografski modeli:
-

autobiografska proza
dnevnik (najzastupljeniji)
memoari (Miro Gavran)
pisma

-

Manfred Jürgensen – ''Dnevnik registrira dnevne poticaje koje JA doživljava istovremeno
kao privatni individuum i kao društveni suvremenik. Središnja tema dnevničkoga subjekta
jest i pokušaj identificiranja sebe unutar vlastite egzistencije kao i tumačenje vremena i
povijesti.''

(1983) Tipologija dnevnika - privatni dnevnici socijalni dnevnici povijesni dnevnici filozofski dnevnici literarizirani dnevnici - primjeri dnevničke proze – Stjepan Tomaš Mali ratni dnevnik. '' Odrednice dnevnika (Helena Sablić Tomić) 1 2 3 4 identitet dnevničkog subjekta okvir (obrazloženje povoda i svrhe pisanja dnevnika te metanarativnost) tematizacija (teme o kojima subjekt piše) i dotematizacija (dokumentarna građa) naratološke osobine a kategorija vremena (stvarno vrijeme. Zagreb.Mali dom (1943) .– listopad 1912. vrijeme u kojem se čita o situaciji) b kategorija učestalosti dnevničkog pisanja (očituje se ili datiranošću dnevnika ili narativnim strategijama oblikovanja dnevnika) 5 odnos između intimnoga./12.Iz dnevnika jedne djevojčice (1938) – prvi nefikcionalni dnevnik hrvatske dječje književnosti iz 1911. Vjekoslav Majer Dnevnik malog Perice. .Dvorac na brijegu i ostale pripovijesti (1934) . Sanja Polak Dnevnik Pauline P. privatnoga i društvenoga 6 stupanj vjerodostojnosti – stupanj literarnosti Autobiografska proza u hrvatskoj dječjoj književnosti Zora Ruklić (1897-1982) .Memoarski tekst Iz dnevnika jedne djevojčice. . odnosno.- Andrea Zlatar – ''Specifičnost dnevničkog zapisivanja je u pokušaju da se vremenski razmak između događaja i pisanja o njemu svede na minimum. da se tekstom simulira istodobnost događanja i pisanja. srpanj 1911.