You are on page 1of 32

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

XVI EEko-Wystawa

Przyjad do nas gwiazdy estrady

Ciepo przyjazne rodowisku

Ray Wilson, Gooral, a na deser Dawid Podsiado.


To propozycja na tegoroczne Dni Miasta.

7-8 maja 2016 r. Pietrowice Wielkie


Fot. Prol FB artysty

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

KATARZYNA SOLARZ

W ubiegym roku wybr


artystw na Dni Miasta wywoa sporo kontrowersji tym
bardziej, e Kdzierzyn-Kole
witowa swoje 40. urodziny.
Miao by wyjtkowo, tymczasem repertuar gwiazd rozczarowa mieszkacw, co oddaa
saba frekwencja i niepochlebne komentarze na forach internetowych. Przypomnijmy, e
wwczas gwn atrakcj by
zesp Electric Light Orchestra
Classic, wykonujcy covery legendarnego ELO, ale majcy
ju niewiele wsplnego ze swoim prototypem. Suchej nitki na
wodarzach nie zostawili miejscy radni, krytykujc kiepski
wybr za niemae pienidze.
- Wedug jakiego klucza
byli dobierani wykonawcy
na 40-lecie miasta i dlaczego
gwd programu stanowia
gwiazda, ktra wykonuje covery? - mwia m.in radna Ewa
Czubek. Wtrowa jej radny
Micha Nowak, ktry stwierdzi, e kierownictwo Miejskiego Orodka Kultury winno si
orientowa w obowizujcych
trendach muzycznych i zaprasza formacje, ktre zaspokoj
gusta zarwno dojrzaych odbiorcw, co modziey. W tym
roku radni ju nieco agodniej
wypowiadaj si na ten temat.
- Kilka miesicy temu razem z Ew Czubek skrytykowalimy program Dni Miasta
2015, wielu przyznao nam racj, ale wielu te uznao, e si
czepiamy, a impreza bya fantastyczna. Ogoszony program
Dni Miasta 2016 jednoznacznie
wskazuje, e nasze uwagi wzito sobie do serca.
Wprawdzie nie zabrako
kolejnego dinozaura, ale jest
wyrany powiew wieoci.
Dawid Podsiado i Gooral to
zdecydowanie najmocniejsze
punkty programu - czytamy na
FB radnego Nowaka.

GazetaInformator.pl

POLICJANCI URATOWALI
CZOWIEKA Z POARU
Dwaj funkcjonariusze z kdzierzysko-kozielskiej policji, ryzykujc ycie, wydostali 67-letniego mczyzn
z poncego mieszkania.
Kiedy 23 kwietnia dyurny policji otrzyma informacj
o palcym si mieszkaniu w
kamienicy w centrum miasta,
modszy aspirant Jacek Wgrzyn i sierant sztabowy Andrzej Sado pierwsi pojawili si
na miejscu zdarzenia. Widzc
wydobywajce si spod drzwi
kby dymu, byskawicznie wywayli je i zobaczyli lecego
na pododze, pprzytomnego
mczyzn. 67-latek mia problemy z oddychaniem. Policjanci wynieli go na zewntrz
i udzielili mu pierwszej pomocy. Chwil pniej na miejsce
zostali wezwani straacy, ktrzy musieli wej do poncego
mieszkania w aparatach tlenowych i przy uyciu specjalistycznego sprztu. Po dokadnym
sprawdzeniu pomieszcze, w

Fot. KPP KK

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 maja 2016 | Nr 9 (210)

M. asp. Jacek Wgrzyn


i sier. sztab. Andrzej
Sado dokonali bohaterskiego czynu, ratujc
67-letniego mczyzn od
spalenia ywcem.
jednym z pokoi znaleli jeszcze
67-letni kobiet. Poszkodowana z rozlegymi poparzeniami
zostaa przetransportowana
migowcem do Szpitala Specjalistycznego w Siemianowicach lskich. Jej stan by ciki. yciu mczyzny nie zagraa
niebezpieczestwo.
MN

KDZIERZYN-KOLE POLICJA
Koncertu Dawida Podsiado wysuchamy w sobot 4 czerwca, w drugim dniu imprezy.
Podczas ostatniej konferencji prasowej Hanna Biaas
z Miejskiego Orodka Kultury
Chemik zapewnia, e tegoroczny program zosta skrojony na miar kadej grupy
wiekowej.
- Wsuchujemy si w potrzeby mieszkacw i staramy si dotrze do wszystkich
rodowisk i grup wiekowych.
Mam nadziej, e tym razem
wybr jest waciwy.
W tym roku Dni Miasta rozpoczn si w pierwszy
weekend czerwca. Scena, jak
w latach poprzednich, stanie na wysokoci Miejskiego

Orodka Kultury, tym samym


Aleja Jana Pawa II zostanie
wyczona z ruchu na dwa
dni.
Najwikszymi gwiazdami
imprezy bd m.in. Ray Wilson - artysta, ktry w zespole
Genesis zastpi Phila Colinsa,
Mateusz Grny - Gooral, grajcy muzyk z pogranicza rocka i folku, szantowy Zejman i
Garkumpel oraz zesp Sen
wykonujcy balladowy rock.
Na deser organizatorzy przygotowali koncert, ktry zagra
Dawid Podsiado. Piosenki
modego muzyka z Dmbrowy Grniczej nie schodz z

list przebojw od kilku lat, a


najnowsze single - W dobr
stron i Forest z albumu
Annoyance and Disappointment wpadaj w ucho nie tylko modym odbiorcom.
Myl, e wysuchaj go
mieszkacy w bardzo rnym
przedziale wiekowym. To bdzie niezwyky koncert nie
tylko muzycznie, ale rwnie
wizualnie, bowiem wystpom
Dawida towarzyszy efektowna oprawa wiate zachca
Hanna Biaas.
Supportem dla artysty ma
by nalista tegorocznej edycji Koz All Music Festival.

POLICJA POSZUKUJE
WIADKW POTRCENIA
PIESZEJ
Policja z Kdzierzyna-Kola poszukuje osb, ktre
widziay wypadek na ulicy
Kozielskiej, do ktrego doszo 20 stycznia biecego
roku.
20 stycznia okoo godziny
16:40 w Kdzierzynie na ul.
Kozielskiej w pobliu budynku
byej Szkoy Podstawowej nr 14
doszo do potrcenia kobiety.
Osoby podrujce Volkswagenem i Oplem, ktre udzie-

liy poszkodowanej pierwszej


pomocy, a take wszyscy inni
wiadkowie s proszeni o kontakt telefoniczny z Wydziaem
do Walki z Przestpczoci
przeciwko Mieniu pod numerem telefonu 77 472 46 04 lub
osobisty w Komendzie Powiatowej Policji w Kdzierzynie-Kolu przy ul. Wojska Polskiego 18.
MN

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Radni postawili na rozsdek.


Firma Warbud nie wyremontuje rynku
za 38 milionw

KOMENTARZ NA GORCO

katarzyna solarz

Dyskusja dotyczca remontu kozielskiej starwki trwa od


kilku lat. Zadanie miao zosta
zrealizowane jeszcze w poprzedniej kadencji. Prezydent Tomasz
Wantua przekonywa wwczas,
e ratunkiem dla realizacji wielu inwestycji miejskich, w tym
rewitalizacji rynku, moe by
wsppraca z sektorem prywatnym, czyli Partnerstwo Publiczno Prywatne. W praktyce
formua 3P polega na tym, e
prywatna firma przejmuje zadanie, ktrego realizacja naley
do gminy. W tym konkretnym
przypadku chodzioby o remont
rynku i 13 przylegych do niego
ulic. W zamian za korzystanie z
wyremontowanej infrastruktury
miasto zobowizuje si przewanie w perspektywie wielu lat do
spacania kosztw poniesionych
przez inwestora. Tomasz Wantua rozpocz zadanie, ale decyzja, czy odda je do realizacji
sektorowi prywatnemu czy wykona samodzielnie spada na
barki obecnej kadencji. Wadze
miasta musiay podj decyzj,
czy zapisa realizacj zadania w
formule 3P w wieloletniej prognozie finansowej miasta do roku 2027 czy zrezygnowa z niej.
Dyskusja bya burzliwa, a jej wynik niesatysfakcjonujcy dla inwestora, czyli zainteresowanej
remontem firmy Warbud, ktra
17 lutego zoya ofert na wykonanie zadania.
Gdyby Rada Miasta podja
decyzj, e partner prywatny wy-

remontuje rynek, inwestycja byaby gotowa w dwa lata. Problem


w tym, e suma zaproponowana
przez wykonawc przerosa zdaniem radnych moliwoci finansowe miasta. Kompleksowy remont rynku wraz z przylegymi
do niego ulicami mia kosztowa
w sumie 38 mln. T sum gmina
obciona byaby przez dziesi
lat, a do momentu spaty.
Oferta zostaa skrojona na
miar pastwa potrzeb i moliwoci finansowych. W przetargu okrelono okres zwizania
umow na 2 lata budowy i 10
lat utrzymania przez nas obiektu. Co to oznacza? My pastwu
dajemy co najmniej 10-letni serwis, a w tym pen obsug gwarancyjn i serwisow poczon
z kilkoma innymi usugami, jak
np. utrzymanie czystoci na rynku i przylegych ulicach w okresie caorocznym przekonywa
Przemysaw Szulfer, dyrektor
administracyjny Warbudu.
PPP to formua, ktra od kilkunastu lat cieszy si ogromnym
powodzeniem na zachodzie Europy, a w szczeglnoci w Niemczech, Francji, w krajach pwyspu iberyjskiego czy w Wielkiej
Brytanii. Z powodzeniem w tej
formule realizowane s projekty infrastrukturalne na niwie
samorzdowej czy szczeblu centralnym mwi dalej Szulfer.
Przekonywa, e miasto nie
musiaoby zaciga kolejnych
zobowiza finansowych z tytuu kredytw czy poyczek, tym
samym nie obciajc swojego
zaduenia finansowego i utrzy-

Fot. Agnieszka Gogolewska

Podczas sesji nadzwyczajnej rajcy nie poparli uchway dotyczcej remontu


rynku w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Kozielski rynek obecnie jest miejscem bardzo zaniedbanym.


mujc na waciwym poziomie
wskaniki wynikajce z ustawy
o finansach publicznych. Firma
dawaa rwnie gwarancj ceny,
ktra nie zmieniaby si przez
okres 10 lat.
Radnych w wikszoci nie
przekonay zalety formuy PPP,
ale przede wszystkim nie chcieli obarcza gigantycznymi zobowizaniami finansowymi zarwno siebie, co kolejne ekipy
rzdzce. Uznali rwnie, e przy
potrzebach miasta tak rozlegego
obszarowo jak Kdzierzyn-Kole, inwestowanie w jedno miejsce potnej sumy jest nieracjonalne, a miasta po prostu na to
nie sta.
Lokowanie tak duej sumy
w jedno miejsce spowoduje, e
w rdmieciu, Blachowni, Sawicicach, Cisowej czy Kodnicy,
bdzie tych pienidzy brakowao. Bdziemy mogli pochwali si
Kolem jako wizytwk miasta,
pytanie tylko, co z reszt? mwi m.in. radny Tomasz Sheller.
Remont rynku w formule PPP nie przekona te samej

prezydent Sabiny Nowosielskiej, ktra podobnie jak radni


uznaa, e suma zaproponowana przez Warbud wcale nie jest
skrojona na moliwoci Kdzierzyna-Kola. Gmina przyja, e
sama zrealizuje zadanie i zrobi to
etapami.
Nie jestemy w stanie
zrealizowa remontu starwki
w takim zakresie i tempie jak
Warbud przyzna zastpca
prezydent ds. inwestycji, Artur
Maruszczak. W pierwszych
dwch latach wyremontujemy
pyt rynku i teren wok. Potem sukcesywnie zajmiemy si
uliczkami dochodzcymi do
rynku. Zakadam, e w cigu 5
lat mona zrealizowa ca inwestycje w ramach rodkw, ktre
s przewidziane w budecie bez
zacigania duych kredytw.
Pienidze na ten cel mona te
pozyska ze rodkw zewntrznych poinformowa Maruszczak.
Na realizacj zadania w budecie wieloletnim gmina zarezerwowaa 15 mln. zotych.

Andrzej Kopacki
radny (jeden z dwch radnych, ktrzy gosowali za
formu PPP)
Mieszkacw Kdzierzyna-Kola nie interesuje, czy
remont starwki zostanie zrealizowany w ramach PPP czy
zostanie wykonany rkami samorzdu miejskiego. Mieszkacy chc aby ten rynek, ktry powinien by wizytwk
miasta, przesta straszy. Powiem szczerze, e to najgorszy rynek w regionie, nie ma
gorszego. Prosz pojecha do
Strzelec Opolskich, do Krapkowic, Gubczyc, do Raciborza, Gliwic czy Opola, gdziekolwiek. Jest przepa midzy
tymi rynkami, ktre wymieniem, a naszym. Ja si ciesz, e nasze wadze wykazuj
si determinacj, e to zadanie zostanie wykonane i za to
dzikuje, bo deklaracja pada
i tego si bdziemy trzyma.
(...) Kolega Masalski czy Scheller mwi o zrwnowaonym
rozwoju Kdzierzyna-Kola.
Kolegw chciabym zapyta,
jaka to spektakularna inwe-

stycja zostaa ostatnio przeprowadzona w Kolu? Prosz


wymieni jedn zbudowan
w ostatnich latach. Jako gdy
trzeba byo podejmowa decyzj o wadowaniu 20 mln.
w Akwapark, jak trzeba byo podj decyzj o wydaniu
8 mln. na kryt pywalni w
Kdzierzynie, jak trzeba byo
podj decyzj o wydaniu grubych milionw na gwny cig
komunikacyjny cigncy si
od ulicy Kozielskiej przez Jana
Pawa II do Piastw, to radni
kozielscy gosowali jak jeden
m za. Tak te gosowali za
dziesitkami innych inwestycji, a dlaczego? Bo wychodz
z zaoenia, e wszyscy maj
potrzeby i te zadania s wane. (...) Prosibym, eby zwrci uwag e kozielski rynek
modernizowany by ostatni
raz w 1989 roku i nie przystaje
ju do standardw XXI wieku.
(...) Rynek trzeba zrobi i jeli
kto uwaa inaczej, to bdzi
we mgle. Historycznie Kdzierzyn-Kole ma jeden rynek,
ktry mieci si w Kolu.

KOMENTARZ NA GORCO
Sabina Nowosielska
prezydent miasta
Mamy plan, by zrobi najpierw rynek, a dopiero pniej poszczeglne przylege do
niego ulice. Najwicej czasu
zajmuje uzyskanie pozwole
konserwatorskich, dlatego samo projektowanie rozpocznie
si najwczeniej w przyszym
roku, za remont - w 2018.
Procedura 3P, jak oferowaa
nam firma Warbud, jest bardzo atrakcyjna i wiem, e wiele
samorzdw z niej skorzystao, ale to nie jest tak, e pienidzy na realizacj tej formuy
nie trzeba zapaci, bo trzeba i
to przez kilka lat. W tej procedurze musielibymy wydawa

mniej pienidzy na biece remonty, bo co roku pacilibymy odsetki w kwocie 4 mln.


zotych. To s pienidze, ktre
trzeba by byo zapaci, moe
nie za mojej kadencji, ale zostawiabym ten dug nastpnemu prezydentowi, bo kiedy i
tak trzeba je odda. Wydaje
mi si, e skoro podjlimy
decyzj o nierealizowaniu tego zadania w formule 3P, to
zrbmy tak, jak nas sta, czyli wyremontujmy najpierw rynek, a nastpnie ulice dochodzce do niego. To rozsdny
pomys. Mamy ich wiele, ale
na razie zrewitalizujemy to, co
jest teraz.

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

Synny policjant z Kola patronem mostu


23 kwietnia drugiemu z kozielskich mostw na Odrze nadano imi Wiktora Ludwikowskiego.
Wiktor Ludwikowski by
jednym z twrcw Policji Pastwowej w II Rzeczpospolitej.
Zasuy si m.in tym, e jako
przedstawiciel na kraj wsppracowa przy tworzeniu Midzynarodowej Komisji Policji

Kryminalnych, w 1923 zaoonej jako Interpol. By rwnie


organizatorem pierwszej polskiej centrali kryminalistycznej. Wprowadzi stosowanie
daktyloskopii w pracy policji,
czyli techniki ledczej zajmuZesp redakcyjny: Katarzyna Solarz
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

jcej si badaniami porwnawczymi linii papilarnych


doni w celu ustalenia sprawcy
przestpstwa. Po wojnie osiad
w Kolu, a w 1945 roku otworzy tu pierwsz restauracj pn.
Repatriantka (znajdowaa si

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

w budynku, w ktrym obecnie


mieci si Apteka przy dworcu
PKS). W 1946 roku zosta naczelnikiem Etapowym Oddziau Pastwowego Urzdu Repatriacyjnego w Kolu, nastpnie
by kierownikiem Banku Ludowego. By rwnie radnym
Powiatowej Rady Narodowej i
dziaaczem spoecznym. Zmar
24 marca 1959 roku i zosta pochowany na tutejszym cmentarzu. Data nadania jego imienia nie bya przypadkowa. 23
kwietnia mina 130 rocznica
urodzin Ludwikowskiego.
Odsonicia pamitkowej
tablicy dokonaa jego wnuczka, Elbieta Rogowska.
By bardzo dobrym,
uczciwym czowiekiem i kochanym dziadkiem wspominaa, nie kryjc wzruszenia.
Zasuy na pami.
Autorem wniosku o nadanie imienia jest lokalny badacz
historii, Bogusaw Rogowski,

prywatnie m wnuczki Ludwikowskiego. Podkrela on,


e nadanie imienia temu mostowi jest nie tylko wydarzeniem historycznym, ma rwnie aspekt praktyczny. Od
tej pory nie bdziemy ju nazywa mostw pierwszym czy
drugim (w zalenoci od tego,
z ktrej strony wjedamy do
Kola), bo bdzie ju wiadomo,
e jest most Jzefa Dugosza,
jak dotychczas i most Wiktora Ludwikowskiego wyjani.
Rogowski wspomina, e
Ludwikowski mia ogromne
zasugi dla Powsta lskich.
W Poznaniu, gdzie by komendantem wojewdzkim policji, prowadzi tajne szkolenia
dla komendantw posterunkw powstaczych. Przeszkoli wwczas 80 komendantw,
ktrzy wzili udzia w III Powstaniu lskim.
To powstanie byo zwyciskie dla Polski, bo uzyska-

limy wwczas Grny lsk.


Dziaalno Ludwikowskiego
zostaa uznana przez wczesne
wadze. Odznaczono go Gwiazd Grnolsk i Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Niewtpliwe zasugi Wiktora Ludwikowskiego pooone
pod podwaliny polskiej Policji
doceniaj jej obecni funkcjonariusze. Odsonicie tablicy upamitniajcej jego posta ma dla
nich niemae znaczenie.
Na pewno jest to docenienie pracy policjanta, ktry dawniej tworzy struktury
policji, jak rwnie tych pracujcych obecnie. Inspektor
Ludwikowski by twrc podstaw daktyloskopii wykorzystywanej jeszcze w latach powojennych zaznaczy Wiktor
Chaupa, p.o. Komendant Powiatowy Policji.
ks

Wiadomoci 3
KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Rozpoczyna si przebudowa
alei Jana Pawa II
Fot. SP w KK

RUSZY REMONT
KOLEJNEGO ODCINKA
ULICY MOSTOWEJ

kolejny kawaek cieki rowerowej, na odcinku od bramy


bierawskiej do skrzyowania
z bram gwn. To nastpny
ju etap remontu, ktry rozpocz si w ubiegym roku.
rodki przeznaczone na inwestycj pochodz z budetu
powiatu oraz z tzw. schetynwek, samorzdu gminnego, firmy Chemkol oraz Grupy Azoty. Wykonawca udzieli
8-letniej gwarancji na realizowan inwestycj. Do przetargu przystpio 12 firm, w tym
jedna z Czech.
mn

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

ZASONILI WIDOK
KOCEM I SPLDROWALI
MIESZKANIE
Maestwo z Bierawy pado ofiar przestpcw wykorzystujcych metod na
tzw. parawan. Pokrzywdzeni stracili ponad 12 000
zotych. Policja apeluje o
ostrono.
Wyobrania zodziei nie zna
granic przyzwoitoci. Niedawno
przekonaa si o tym para maonkw z Bierawy, kiedy do ich
domu zapukao dwch mczyzn. Proszc domownikw o
szklank wody, weszli do rodka. Gdy otrzymali wod mineraln, stwierdzili, e chc si
napi wody z kranu. W czasie
gdy waciciel domu poszed po
napj, jeden z mczyzn zaproponowa sprzeda duego koca. Rozkadajc go, zasoni domownikom widok na ssiednie

pokoje. Jak si pniej okazao,


stojcy za kocem drugi mczyzna pldrowa w tym czasie
dom. Gdy mczyni opucili
mieszkanie, maestwo zorientowao si, e skradziono im ponad 12 tys. zotych.
Pamitajmy, e przebiego przestpcw jest nieograniczona. Aby czu si bezpiecznie we wasnym domu
nie naley do niego wpuszcza
nieznajomych. Jeeli mamy
wtpliwoci co do tosamoci
i intencji osb pukajcych do
naszych drzwi, zadzwomy na
policj pod numer 997 lub 112
przestrzegaj funkcjonariusze
Komendy Policji Powiatowej w
Kdzierzynie-Kolu.
ks

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

POWSTANIE RONDO
W RESKIEJ WSI
GDDKiA wybraa firm,
ktra przebuduje odcinek
drogi krajowej nr 45. W
planach modernizacja 7
kilometrw drogi oraz budowa ronda.
Opolski odzia Generalnej
Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad rozstrzygn przetarg
na przygotowanie dokumentacji pod przebudow odcinka
drogi krajowej nr 45. Do przetargu stano pi firm. Najlepsz ofert zaprezentowaa firma z Lublica, ktra wycenia
prac na 425 tys. z. Jednym z
etapw inwestycji bdzie budowa ronda na feralnym skrzyowaniu drg krajowych nr 38 i
45 z drog wojewdzk nr 418

w Reskiej Wsi. Wybrana firma ma czas do koca roku,


aby przygotowa projekt oraz
otrzyma decyzj o Zezwoleniu
Na Realizacj Inwestycji Drogowej. W ramach inwestycji
droga ma zosta rozbudowana i poszerzona do 7 metrw.
Najwaniejszym etapem przebudowy bdzie budowa ronda
na niebezpiecznym skrzyowaniu, na ktrym czsto dochodzi
do kolizji i wypadkw. Pocztek
przebudowy zaplanowano na
2017 rok, warunkiem koniecznym do rozpoczcia inwestycji
jest pozyskanie rodkw z budetu pastwa.
mn

Ruszya przebudowa alei


Jana Pawa II. Zosta zamknity
przejazd pod wiaduktem. Magistrat zapewnia, e piesi bd mie zapewnione przejcie
pod wiaduktem i przez dworzec kolejowy. Z objazdw bd musieli skorzysta natomiast
zmotoryzowani, rowerzyci i
pasaerowie komunikacji miejskiej.
Utrudnienia potrwaj
100 dni, bo do takiego terminu w przetargu zobowiza si
wykonawca, czyli firma Skanska. Przez cay czas trwania prac
wiadukt bdzie otwarty dla pieszych, ktrzy bd mieli zapewnione dojcie od ulicy Traugutta
lub od Grunwaldzkiej poinformowa Jarosaw Jurkowski,
rzecznik Urzdu Miasta w Kdzierzynie-Kolu.
Na czas przebudowy zostanie wprowadzony dwustronny
ruch koowy na ul. Gowackiego
i ul. Grunwaldzkiej oraz zakaz
parkowania przy tych ulicach.
Jeden patny parking przy dworcu PKP bdzie nadal czynny.
Korzystajcy z miejskiej komunikacji musz uwzgldni
zmiany w rozkadach jazdy wynikajce z objazdw obwodni-

Utrudnienia zwizane z zamkniciem przejcia pod


wiaduktem potrwaj prawdopodobnie 100 dni.
c pnocn. Przystanki MZK
przenios si te na alej Jana
Pawa II, midzy wylotami ulic
Gowackiego i Judyma. Czasowe przystanki zostan urzdzone rwnie na os. Pogorzelec w
rejonie skrzyowania ulicy Kozielskiej z cznikiem alei Armii
Krajowej (przy sklepach wielkopowierzchniowych).
Podczas pierwszego etapu
prac nowy wygld zyska niespena 500-metrowy odcinek alei
Jana Pawa II od wiaduktu do
skrzyowania ulic Gowackiego i
Matejki. Wypikniej te ssiednie ulice i chodniki. U zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Karola Miarki powstanie rondo z picioma
wlotami. Pity wjazd bdzie od
strony ulicy Dworcowej, ktra

take zostanie wyremontowana.


Wypikniej okolice dworca
kolejowego, gdzie zostan przebudowane istniejce parkingi
przy ulicy Grunwaldzkiej i Traugutta oraz powstanie centrum
przesiadkowe dla pasaerw autobusw. Teren zostanie poszerzony z siedmiu do 12 metrw,
powstan cieki rowerowe. W
planach jest te budowa wiaty
rowerowej dla 28 rowerw.
Przebudowa pierwszego
fragmentu alei Jana Pawa II
bdzie kosztowa 3,7 mln. zotych. Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej oraz
przez powiat kdzierzysko-kozielski.

KDZIERZYN-KOLE SPORT

Urzd Miasta
przywita zawodnikw ZAKSY
Owacjami na stojco miejscy radni powitali wieo
upieczonych Mistrzw Polski.
Siatkarze ZAKSY wraz ze
swoim prezesem i sztabem
szkoleniowym gocili w magistracie podczas ostatniej sesji Rady Miasta (28 kwietnia).
Mistrzowie Polski przybyli na
obrady ze zotym pucharem,
po to, by kady mg zway go
w rkach.
Czekalimy na ten mistrzowski tytu przez 13 lat, by
duy gd takiego sukcesu
powiedzia, gratulujc klubowi
szstego tytuu, Andrzej Kope,
przewodniczcy Rady Miasta.
Dzie wczeniej kibice ZAKSY powitali Mistrzw Polski
w Hali Sportowej Azoty. Huczne celebracje poprzedzi uroczysty konwj ulicami miasta
zoony z aut, kibicw i policji. Byo oblewanie szampanem, chralne piewy i okrzy-

Siatkarze ZAKSY odwiedzili Urzd Miasta, by pochwali


si zotem.
ki, wirujce konfetti. Kilkuset
kibicw przybyo do hali Azoty, eby przywita mistrzowsk druyn. Niektrzy z nich
przyjechali prosto z Rzeszowa
po ostatnim zwyciskim meczu
finau.
To wanie wiernym kibicom podzikowa najpierw
Prezes Zaksy, Sebastian wi-

derski. Nie zapomnia te o


podzikowaniach dla twrcy i
prezesa Mostostalu Azoty, Kazimierza Pietrzyka.
Postaramy si godnie reprezentowa miasto w Polsce i
Europie zadeklarowa widerski.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

BADANIE WZROKU
I POMIAR CINIENIA
RDGAKOWEGO
9 maja w Orodku Zdrowia
przy ul. Harcerskiej 2 w Cisku,
w godz. od 13:00 do 15:00 odbd si badania wzroku oraz
pomiar cinienia rdgakowego oczu dla mieszkacw
gminy Cisek. Zapisy telefonicznie 77 487-11-25. Koszt badania
ostroci wzroku 5 z, koszt
pomiaru cinienia rdgakowego 10 z. Podczas badania
istnieje moliwo zapisania
si na konsultacj okulistyczn oraz zamwienia okularw
korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osb powyej
16-go roku ycia.
SPRZEDA SAMOCHODU
POARNICZEGO
Wjt gminy Pawowiczki ogosi
przetarg ofertowy na sprzeda

Fot. Urzd Miasta KK

Podczas remontu kolejnego odcinka ul. Mostowej zmodernizowana zostanie m.in. nawierzchnia i powstanie kolejny
kawaek cieki rowerowej.

w skrcie

Wraz z rozpoczciem prac zamknity zosta przejazd


pod wiaduktem kolejowym.
katarzyna solarz

Remont drugiego odcinka


ul. Mostowej pochonie
1,5 mln z. Powiat podpisa umow z firm M+.
18 kwietnia rozpoczy si
roboty przygotowawcze na remontowanym odcinku drogi.
Na pocztek kierowcy
musz liczy si z ograniczeniem prdkoci w tym rejonie, a najprawdopodobniej w
maju zostanie wprowadzony
ruch wahadowy mwi Arkadiusz Kry, dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg.
Zmodernizowane zostan niecae dwa kilometry nawierzchni, powstanie rwnie

REGION

Fot. UG Pawowiczki

5 maja 2016, nr 9 (210)

Fot. Iwona Naworska

GazetaInformator.pl >>

pojazdu poarniczego.
VII OTWARTY
SAMORZDOWY TURNIEJ STRZELECKI
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie zaprosio na
VII Otwarty Samorzdowy Turniej Strzelecki. Gwn atrakcj
bya walka o Tarcz Konstytucji 3 maja Wjta Gminy Bierawa oraz Tarcz w. Floriana.
ANKIETA:
STRATEGIA PROBLEMW SPOECZNYCH
Gmina Cisek zaprasza do
wypenienia ankiety, ktrej
wyniki zostan wykorzystane
wycznie do celu stworzenia
Moduu Strategii Problemw
Spoecznych dla Gminnego
Orodka Pomocy Spoecznej
w Gminie Cisek. Ankieta dostpna jest na stronie: https://
www.interankiety.pl/interankieta/f43cd615438a8e4071acf45332954b6c
RODKI NA WSPARCIE
ZATRUDNIENIA
Powiatowy Urzd Pracy w
Kdzierzynie-Kolu dysponuje rodkami na wsparcie zatrudnienia osb bezrobotnych.
Mona skada wnioski na:
stae, refundacj wyposaenia
lub doposaenia stanowiska
pracy dla osb bezrobotnych,
rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Wicej informacji na
stronie internetowej: www.pup-kkozle.pl
OTWARCIE SEZONU
Uroczycie otwarto sezon motocyklowy i rowerowy na terenie
Orodka Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie. Jedn z
atrakcji by pokaz kaskaderski
na motocyklu Sebastiana Ratusznego.
MODZIEOWA
RADA GMINY CISEK
Niebawem odbdzie si pierwsza sesja nowo wybranej Modzieowej Rady Gminy Cisek.
Skad nowej rady: Katarzyna Wygo, Wiktoria Lepiorz,
Dominika Olbrych, Wiktoria
Adam, Grzegorz Joszko, Kamila
Sedlaczek, Wiktoria Serzysko,
Nikodem Krybus, Micha Gibas.

4 Edukacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

Perspektywy doceniy nasze gimnazja


KATARZYNA SOLARZ

A cztery placwki z powiatu kdzierzysko-kozielskiego zanotoway skok w


oglnopolskim rankingu szk
ponadgimnazjalnych,
ktry przygotowywany jest przez
Perspektywy poinformowa Adam Lecibil, rzecznik Starostwa Powiatowego.
Z 378. na 288. miejsce
awansowao II Liceum Oglnoksztacce im. Mikoaja Kopernika, co dao mu szste miejsce
w wojewdztwie i srebrn tarcz najlepszych licew w kraju.
Wrd technikw najwysze
miejsce zaj Zesp Szk eglugi rdldowej, plasujc si
na 9. pozycji w wojewdztwie i
177. w Polsce. To awans z 284.

miejsca. Zatem obie placwki


odnotoway skok o ponad 100
pozycji.
Technikum Zespou Szk
nr 3 im. Mikoaja Reja znalazo si na 250. miejscu i 16. w
wojewdztwie. Skok zanotowao te technikum Zesp Szk
nr 1, ktre zajo 286. pozycj
w kraju i 17. w wojewdztwie.
Tu awans spoza 300-setki. W
rankingu Perspektyw Technika 2016 Zesp Szk nr 1 im.
Powstacw lskich uzyska
pierwsze miejsce w Polsce w
rankingu egzaminw zawodowych, uzyskujc tytu Szkoy
Mistrzw w zawodzie technik
budownictwa, technik usug
fryzjerskich i technik ekonomista. W rankingu na 397. miejscu sklasykowano I Liceum

Oglnoksztacce im. Henryka


Sienkiewicza, co dao placwce
9. lokat na Opolszczynie i brzow tarcz jakoci. Technikum
Zespou Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych zajo z kolei 18. pozycj w wojewdztwie.
Ranking Perspektyw zosta przygotowany w oparciu
o wyniki egzaminw maturalnych (na poziomie obowizkowym i rozszerzonym) i sukcesy
szk w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku technikw uwzgldniono rwnie wyniki egzaminw zawodowych.
Zasady rankingu ustalia kapitua zoona z przedstawicieli uczelni, dyrektorw okrgowych komisji egzaminacyjnych
i przewodniczcych komitetw
gwnych olimpiad.

Fot. Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu

W Urzdzie Wojewdzkim wrczono statuetki i pogratulowano najlepszym szkoom ponadgimnazjalnym.


Wrd nich s nasze placwki.

Gratulacje z rk kuratora odebrali przedstawiciele kdzierzyskiej owiaty.


KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Do sukcesu prowadzi ich pasja

Ju wiedz, jaki zawd wybior

Sebastian Juraszek i Rafa Kajzar z klasy mechatronicznej Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych z Kdzierzyna-Kola
zostali laureatami IX edycji Elektryzujcej Pasji, oglnopolskiego
konkursu dla najwikszych pasjonatw.

Stroiciel fortepianw, informatyk, onkolog. Gimnazjalici typowali


zawody przyszoci.

Sebastian jest autorem robota mobilnego Szersze V2, a


Rafa autorem minirobota Maa
Mi. To ich prace ocenio najwyej jury zoone z przedstawicieli
rmy Elektrotim S.A., Politechniki Wrocawskiej, Centrum Ksztacenia Praktycznego we Wrocawiu, Polskiego Stowarzyszenia
Elektroinstalacyjnego oraz Stowarzyszenia Elektrykw Polskich.
Podczas naowej gali we
wrocawskim ratuszu modzi
konstruktorzy odebrali nagrody
z rk Andrzeja Diakuna, prezesa rmy Elektrotim S.A., ktra
jest gwnym organizatorem tego konkursu. Kdzierzyscy mechatronicy zostali rwnie docenieni przez Wrocawski Oddzia
Stowarzyszenia Elektrykw Polskich. Sebastian Juraszek otrzyma nagrod za zajcie pierwszego miejsca, Rafa Kajzar zdoby
drugie miejsce. Nagrody wrcza
dr in. Andrzej Hacho, prezes
SEP we Wrocawiu. Podzikowania otrzyma mgr in. Bernard
Baron, opiekun merytoryczny

laureatw i szkolny koordynator


tego konkursu.
Podczas nau zaprezentowano 5-minutowy lm przedstawiajcy projekt Sebastiana Juraszka (od pomysu do realizacji),
on sam mg te opowiedzie zebranym o swojej pasji zwizanej z
automatyk oraz robotyk. Skonstruowa mobilny pojazd, ktry,
dziki systemowi inteligentnego sterowania oraz zamontowanej kamerze, moe dociera do
miejsc niedostpnych, niebezpiecznych dla ycia ludzi mwi
Maria Stali, dyrektor ZSTiO.
Prace nad robotem trway 8
miesicy, wymagay cierpliwoci,
powicenia wolnego czasu, precyzji, rozwizywania problemw
technicznych. Mody konstruktor jest te straakiem ochotnikiem, std pomys budowy takiego pojazdu, ktry mgby suy
mundurowym. Szukaniem rodkw na realizacj tego projektu
zaja si dyrekcja szkoy. Projekt
Szersze V2 znalaz uznanie
w oczach dyrektora m.in. rmy

Magma Nowoczesne Technologie Produkcji z KdzierzynaKola, ktry wspar nansowo ucznia


z ZSTiO.
Z kolei Projekt Rafaa Kajzara
Maa Mi to may robot typu minisumo, ktry zosta zbudowany
i zaprogramowany do startw w
zawodach na ringu. Jest wyposaony w system czujnikw i sterowany z laptopa. Wkrtce zmierzy
si na ringu z innymi minisumo
podczas Opolskiego Festiwalu
Robotw.
Warto wspomnie, e prezes
rmy Elektrotim S.A. zaprosi
mechatronikw z Kdzierzyna-Kola do wsppracy. Sebastian
razem z Rafaem prezentowali
swoje prace w Galerii Pasjonatw. W tegorocznej edycji Elektryzujcej Pasji wzio udzia 81
uczniw z 21 szk z caej Polski,
do konkursu zgoszono 66 projektw. Rok temu Sebastian Juraszek zdoby wyrnienie w tym
konkursie, teraz wygra.
KS

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Zwycizcy konkursu ju wiedz, jaki zawd wybior w przyszoci.


Na konkurs organizowany przez starost powiatu oraz
Centrum Ksztacenia Praktycznego i Ustawicznego odpowiedzieli uczniowie dwudziestu
gimnazjw. Ich zadaniem byo
stworzenie prezentacji multimedialnej przedstawiajcej zawd przyszoci.
Pierwsze miejsce zaja Katrin Kubicka z gimnazjum w
Bierawie, ktra przygotowaa

prezentacj zawodu stroiciela


fortepianw i pianin.
Jest niewielu takich fachowcw, bo to zawd niszowy.
Ja sama mam wiele uzdolnionych koleanek i kolegw, dlatego wybraam ten zawd i sdz, e ma on spor przyszo.
Poza tym, kocham muzyk
powiedziaa zaraz po odebraniu
nagrody Katrin Kubicka.
Drugie miejsce zdoby Ra-

R E K L A M A

GABINET LOGOPEDYCZNY

Magdaleny Wrbel
Zaprasza na zajcia indywidualne oraz grupowe
www.logopedakedzierzyn.pl
gabinet@logopedakedzierzyn.pl

tel. 726 281 081

OFERUJ POMOC W ZAKRESIE:


terapii wad i zaburze mowy u dzieci,
modziey i osb dorosych
diagnozy logopedycznej
seplenienia midzyzbowego, niewyranej mowy (jkanie)
wywoywania goski R
terapii dzieci z autyzmem
terapii mowy po udarze, terapii osb starszych
(choroba Parkinsona, po udarze, po wylewie, z afazj)
afazji i opnionego rozwoju mowy
od marca terapia EEG BioFeedback
Istnieje moliwo dojazdu
na zajcia logopedyczne do Pacjenta!

fa Piela z gimnazjum w Ujedzie. Jego zdaniem przyszoci


w kraju s informatycy. Trzecie
miejsce przypado Julii Przybyle z gimnazjum w Solarni, ktrej prezentacja dotyczya lekarza onkologa.
Narady jury nad wyonieniem zwycizcy trway wiele
godzin.
Obejrzelimy cznie
okoo 400 slajdw i zdecydowalimy si wybra najlepsze prezentacje, cho powiem
szczerze, to byo bardzo trudne zadanie mwia Katarzyna Paprotny, doradca zawodowy z Centrum Ksztacenia
Praktycznego i Ustawicznego
w Azotach.
Najlepsi
gimnazjalici
otrzymali tablety, dyski zewntrzne, odtwarzacze MP4, a
wszyscy pozostali upominki.
Poza wymienionymi laureatami w konkursie wzili te
udzia: Dominika Jdrzejczak,
Agata Kot, Dominika Kansy,
Dawid Skrobek, Laura Komandera, Zoa Czerwiska, Marta
Pietrasz, Magdalena Kozubska,
Damian Kowol, Zoa Wrbel,
Magdalena Pajonczek, Micha
Czerner, Vanessa Wypchol oraz
Mikoaj Kowalski.
KS

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

5 maja 2016, nr 9 (210)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

ledzimy zmiany

Wydarzenie: Przed nami VIII Europejski


Kongres Gospodarczy
Od 18 do 20 maja br. w Katowicach odbdzie si jedno z najwaniejszych wydarze gospodarczych w Europie Centralnej. Do Midzynarodowego Centrum
Kongresowego zawita kilka tysicy goci z krajw europejskich, a take z Azji i
Afryki.

REKL AMY

GRATIS!

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Drukarka fiskalna
jsza w Polsce!
ie
n
m
aj
N
J
E
Temo HS
Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

Gwnym zaoeniem organizatorw EEC pozostaje


adekwatno tematyki debat
wobec sytuacji w Europie,
Polsce i wiecie. Organizatorzy zapowiadaj, e tegoroczna edycja Kongresu przyniesie
szerok dyskusj o wzajemnych powizaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysem i polityk
klimatyczn. Wrd nowych
nurtw tematycznych pojawi
si sesje dotyczce rnych
aspektw cyfrowej rewolucji
w gospodarce. Organizatorzy
wydarzenia przekonuj, e
trzy dni sesji tematycznych z
udziaem reprezentantw biznesu, prezesw najwikszych

rm, decydentw, naukowcw i praktykw, przedstawicieli wiata polityki i samorzdw, gwarantuj, e


tegoroczny Kongres wyoni
wnioski kluczowe dla polskiej
i europejskiej gospodarki.
Gwne nurty tematyczne,
ktre zostan poruszone podczas wydarzenia, to:
Energia, przemys, klimat horyzont 2030. Scenariusze
dla wiata i Europy
Digitalizacja gospodarki.
Szanse, wyzwania, zagroenia cyfrowej rewolucji
Geopolityka, bezpieczestwo, gospodarka. Czy to
globalny kryzys?
Modzi przedsibiorcy. No-

wy biznes nonikiem innowacji.


W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego
2016 znajduje si okoo 100
debat ujtych w kilkunacie
blokw tematycznych.
Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy
prowadzona jest przez stron
internetow www.eecpoland.
eu. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo due. Od momentu rozpoczcia zapisw
zgosio si ju ponad 2000
uczestnikw.
Podstawowy
udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
DR

Raport: E-PIT-y coraz popularniejsze

Fot. PIXABAY

Ministerstwo Finansw informuje, e liczba elektronicznych e-PIT-w


przekroczya liczb zezna papierowych skadanych w urzdach skarbowych
(przy porwnaniu pierwszych kwartaw roku).

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Szybki PIT, akcja resortu


nansw, miaa za zadanie
przekona Polakw, e elektronicznie rozliczanie PIT to
sprawa szybka, atwa i niewymagajca wychodzenia z
domu. Jak informuje ministerstwo, Polacy coraz chtniej korzystaj z tej formy
rozliczenia rocznego podatku
z urzdem skarbowym.
Leszek Skiba, wiceminister nansw zapewnia: W
pierwszym kwartale 2016
r. po raz pierwszy w historii liczba PIT-w skadanych
przez internet przewyszya
liczb zezna papierowych,
ich udzia wynis 52 proc.
Zakadamy, e ten trend bdzie kontynuowany, co bdzie
kolejnym potwierdzeniem, e

Polacy chtnie korzystaj z


nowoczesnych narzdzi informatycznych, takich jak e-Deklaracje. Szczeglnie dbamy o to, aby byy one nie tylko
przydatne, bo oszczdzaj
czas i pienidze podatnikw,
ale take zaprojektowane prosto i intuicyjnie.
Coraz wiksz aktywno
Polakw w rozliczaniu si
przez Internet potwierdzaj
liczby. W 2010 r. w ten sposb
rozliczyo si 2 proc. podatnikw (328 tys. osb), w 2014
r. liczba ta zwikszya si do
30 proc. rozlicze (wysano
5 mln 416 tys. e-PIT-w). W
ubiegym roku zosta pobity
rekord 7 mln 410 tys. e-PIT-w, ktre stanowiy 40 proc.
wszystkich rozlicze.

W tym roku Ministerstwo Finansw spodziewa


si pobicia kolejnego rekordu. Z szacunkw wynika, e
do 20 kwietnia Polacy zoyli ju ponad 6 mln 600
tys. e-PIT-w, a w ostatnich
dniach okresu rozliczania
przyrost liczby elektronicznych zezna jest o kilkanacie procent wyszy ni
w tym samym czasie w poprzednich latach. Wiceminister Finansw zapowiada,
e resort spodziewa si rekordowego wyniku i przekroczenia 8 milionw wysanych rozlicze podatkowych
przez Internet.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

5 maja 2016, nr 9 (210)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany: W 2017 r. administracja


podatkowa bdzie dziaa sprawniej?
Jednym z priorytetowych dziaa Ministerstwa Finansw jest powoanie Krajowej Administracji Skarbowej. W peni funkcjonalna KAS ma zacz dziaa
od 1 stycznia 2017 r.
Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Inteligentne urzdzenia skalne


Polski producent
ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
ib.pl
wspieraj dziaania reklamowe placwki.
Wszystkie atuty w rku!

Zmiany zakadaj scentralizowanie administracji


podatkowej, celnej i skarbowej. Konsolidacja administracji ma by rdem
oszczdnoci dla budetu
pastwa. Jakie plany ma Ministerstwo Finansw?
Resort przewiduje kluczowe zmiany instytucjonalne oraz prawne. Minister Szaamacha zapowiada
ustanowienie Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo uzasadnia potrzeb
wprowadzenia reformy skrceniem postpowa podatnikw, ktrzy wielokrotnie
skaryli si na ich przewleko. Rekord oczekiwania
na postpowanie odwoawcze naley do Izby Skarbowej
w Gdasku, gdzie oczekiwanie podatnikw trwao rednio a 198 dni.
Podstawow zmian ma
by kwestia odwoa podatnika od decyzji urzdu

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl
Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe
rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imienin

skarbowego do izby skarbowej. Rzd zamierza zmieni


obowizujcy system, ktry
przewiduje dwie instancje
administracyjne oraz w nastpnej kolejnoci - dwie sdownicze. Ministerstwo Finansw planuje wprowadzi
postpowanie jednoinstancyjne, ktre ma si zakoczy decyzj zaskaraln do
sdu administracyjnego. W
praktyce oznacza to, e decyzja pierwszej instancji bdzie
wica, a jeli podatnik nie
bdzie si z ni zgadza bdzie mia prawo odwoa si
do sdu administracyjnego.
Eksperci zwracaj uwag, e
by moe droga dochodzenia
swoich praw stanie si krtsza, aczkolwiek rzadko si
zdarza, aby druga instancja
administracyjna (izba skarbowa) zmienia decyzj urzdu skarbowego. Dla przecitnego Kowalskiego oznacza
to dochodzenie swoich praw

przed sdem, co niejednokrotnie moe spowodowa,


e mniej osb zdecyduje si
na odwoanie w takim trybie.
Rozwizanie proponowane
przez Ministerstwo Finansw z pewnoci skrci drog, niemniej jednak, z punktu
widzenia podatnika, atwiej
jest zoy odwoanie do drugiej instancji administracyjnej, ni kierowa spraw do
sdu.
Resort nansw przekonuje, e dziaanie nowych
urzdw bdzie sprawniejsze
i bardziej efektywne, co ma
wpyn na to, e korzyci z
wprowadzonych zmian odczuj nie tylko indywidualnie
podatnicy, ale rwnie przedsibiorstwa. Eksperci zwracaj uwag, e zmiany zapowiadane przez Ministerstwo
Finansw to przede wszystkim kwestia oszczdnoci.
DR

Raport: Co z emerytur waciciela rmy?


Europa si starzeje zgodnie twierdz zarwno Komisja,
jak i Rada Europejska. Jaka perspektywa czeka nas i nasze emerytury?

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

NOWO!

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Komisja Europejska przygotowaa raport o starzeniu


si spoeczestwa (The 2015
Ageing Report), ukazujcy
tendencje demograczne do
2060 r. Ageing Report rzuca
wiato na gospodarcze, budetowe oraz spoeczne wyzwania, ktrym naley stawi
czoa w wietle postpujcych
zmian. W raporcie przedstawiono dugoterminowe prognozy ukazujce skal wyzwa stojcych przed Europ.
Co wynika z raportu? Europejczycy bd yli coraz
duej lecz bdzie coraz mniej
dzieci, przez co odsetek starszych mieszkacw Europy
znacznie wzronie. Z raportu
wynika, e do 2060 r. zmniejszy si liczba osb pracujcych, przez co rednio tylko
dwie osoby bd pracoway
na jednego emeryta, a nie jak
to jest obecnie cztery.
Ageing Report zawiera take prognozy dotyczce
przyszych emerytur. Sytuacja Polakw nie przedstawia
si w nich zbyt optymistycznie. Za 35 lat przecitna nowa emerytura moe wynosi
mniej ni 1/3 ostatniej pensji
brutto. W przypadku przed-

sibiorcw ta relacja bdzie


jeszcze gorsza.
Eksperci zwracaj uwag,
e do 2060 r. aden system
emerytalny nie zaamie si
tak, jak Polski. Wyniki prognoz przedstawionych przez
Komisj Europejsk wskazuj, e w 2060 r. nasze emerytury bd wynosi dokadnie
29,80% ostatniej pensji brutto, przy czym obecnie wskanik ten wynosi 53% ostatniej
pensji brutto. Prognozy te dotycz pracownikw zatrudnionych na etacie. Dla osb
prowadzcych swj wasny
biznes przewidywania te s
jeszcze gorsze.
Skadki na ZUS w ostatnich latach wzrosy. W 2011
roku waciciel rmy paci
890 z - obecnie jest zobowizany wpaca 1121,52 z miesicznie. Jest to niewtpliwie
istotna cz rowego budetu. Na przestrzeni ostatnich piciu lat zobowizania
wobec Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych wzrosy o 23%!
Pomimo e skadki wzrastaj, nie przekada si to na stan
przyszych emerytur. Specjalici obliczyli, e przecitna
emerytura waciciela rmy

wyniesie 1657 z. To a 18%


mniej od innych grup spoecznych. Przykadowo emerytura kolejarza przewidywana jest na 1907 z, nauczyciela
2200 z. Rozbieno ta wynika z podstawy do ustalania
skadek ubezpieczenia spoecznego przedsibiorcy, ktr jest zadeklarowana przez
niego kwota, a nie faktyczny
przychd. Jak podaj eksperci, 99% przedsibiorcw wybiera jej najniszy poziom.
Jak wynika z prognoz,
emerytury Polakw na etacie,
jak i prowadzcych wasn
dziaalno, nie przedstawiaj
si zbyt optymistycznie. Jak
mona zabezpieczy si na
staro? S rne rozwizania, m.in. inwestycje w grunty i nieruchomoci, depozyty,
prywatne rachunki emerytalne. Do koca lipca br. mamy
rwnie szans zdecydowa,
czy chcemy przekaza rodki
do OFE czy w caoci pozostawi nasz skadk emerytaln w ZUS. Nastpna okazja
na podjcie takiej decyzji bdzie moliwa dopiero za cztery lata.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 9/2016

GazetaInformator.pl 5 maja 2016 nr 9 (210)

REGION GOSPODARKA

W powiecie wodzisawskim ruszya Karta Modego Przedsiborcy


katarzyna krentusz

Karta Modego Przedsibiorcy to program promujcy przedsibiorczo wrd


modziey. Adresowany jest
do osb do 30. roku ycia,
ktre prowadz dziaalno
gospodarcz lub zamierzaj
j otworzy. - Modzi to grupa wymagajca szczeglnego
wsparcia na rynku pracy. Ich
dobry start zawodowy to warto, o ktrej nie trzeba nikogo przekonywa. W powiecie
wodzisawskim, odsetek modziey poszukujcej pracy jest
wysoki. Co trzeci bezrobotny
nie ukoczy 30. roku ycia.
Co roku, ok. 70% rodkw (...)
przeznaczonych na aktywizacj
zawodow trafia do osb modych w formie dofinansowania zatrudnienia. Od 70 do 80
osb korzysta rocznie z dotacji
na uruchomienie dziaalnoci
gospodarczej, udzielanej przez
Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskim. Co roku,

ponad 400 modych przedsibiorcw rejestruje rozpoczcie


dziaalnoci w wodzisawskim
Urzdzie Skarbowym - wyjania starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz Serwotka. I dodaje: - Dziki realizacji
projektu postawione zostay
kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju przedsibiorczoci. Jak wiemy, prowadzenie
firmy jest trudne. Szczeglnie
na pocztku, gdy firma zdobywa dopiero pozycj na rynku.
(...) Inicjowanie i wdraanie
dziaa sprzyjajcych rozwojowi przedsibiorczoci (...) jest
niezwykle cenne i potrzebne.
Karta Modego Przedsibiorcy to program, ktry powsta w wyniku partnerstwa
InNOWAcyjna NYSA. Jego
celem jest promowanie przedsibiorczoci wrd modziey poprzez tworzenie przez
innych przedsibiorcw, otoczenie biznesu lub podmioty
administracji publicznej systemu preferencji, ulg, zniek i

Fot. Justyna Koniszewska

22 kwietnia w Wodzisawiu lskim odbya si gala inaugurujca projektu, wprowadzajcego


program ulg, zniek i udogodnie dla modych osb rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz.

Wicestarosta nyski Piotr Woniak i starosta wodzisawski Ireneusz Serwotka


podpisali porozumienie, na mocy ktrego w powiecie wodzisawskim ruszy projekt KMP.

udogodnie dla modych osb,


rozpoczynajcych dziaalno
gospodarcz. W zamian, partnerzy KMP zyskuj wizerunek
instytucji wspierajcej modzie, bezpatn promocj oraz
potencjalnie nowych klientw
dla swoich produktw i usug.
W powiecie nyskim, projekt Karty Modego Przedsibiorcy funkcjonuje od 3 lat.
Przystpio ju do niego ponad
200 partnerw a z oferowanych udogodnie korzysta ok.
200 modych przedsibiorcw.
Powiatowy Urzd Pracy
w Wodzisawiu lskim, jako
pierwszy w wojewdztwie lskim, zdecydowa o przystpieniu do programu. 22 kwietnia
odbya si gala inaugurujca
projekt Karty Modego Przedsibiorcy w naszym powiecie.
Na pocztek, ch przystpienia do projektu wyrazio ponad 60 pracodawcw, instytucji otoczenia biznesu oraz
podmiotw administracji publicznej.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

5 maja 2016, nr 9 (210)

DLA

<< GazetaInformator.pl

NDZA EKOLOGIA

Rekordowe zamwienia w szkce w Ndzy


krystyna stanik

Jednym z ciekawszych
miejsc w Ndzy jest najwiksza w kraju szkka kontenerowa. - Ludzie przyjedaj zobaczy, jak dziaa
najwiksza w kraju szkka
kontenerowa, ktra ma wasne laboratorium produkujce specjalny biopreparat. To
interesujcy punkt na mapie
nie tylko gminy Ndza, ale
caego regionu - podkrelaj
mieszkacy. Sadzonki w Ndzy zamawiaj nadlenictwa
z caego kraju. Ten rok jest
wyjtkowy. Zamwiono a 7
milionw sadzonek: najwicej sosen, ale te bukw, dbw, wierkw, brzz, lip, czy
czereni. - Jestemy szkk o
najwyszej produkcji w kraju
- mwi Maria Bajsarowicz,
zastpca kierownika szkki
kontenerowej w Ndzy.
Szkka si cigle rozwija. W zeszym roku zwikszono jej powierzchni produkcyjn. Historia szkki siga
roku 1997. Pomys utworze-

nia zakadu pojawi si po


tragicznym poarze lasu w
nadlenictwie Rudy Raciborskie. Spono blisko 10 tysicy hektarw. Do odtworzenia
spalonego lasu potrzebne byy ogromne iloci nowych sadzonek drzew. Powstay hale
produkcyjne, kompleks nasienny, hala zmechanizowanego siewu, zagony ze zraszaniem automatycznym, tunele
foliowe.
- Rnica midzy szkk
tradycyjn-gruntow a kontenerow, polega na sposobie produkcji. W tej tradycyjnej sadzonki hoduje si tak
jak rolnik np. ziemniaki. Po
dwch, trzech latach najczciej sadzonki s gotowe, by
je przenie do lasu. Za ta
kontenerowa jest produkcj
na sztucznym podou z odpowiednimi dodatkami. Sadzonki rosn w maych, poczonych ze sob doniczkach.
Zblokowana doniczka to
wanie kontener - wyjania
Maria Bajsarowicz. Zakad
zajmuje si take przygoto-

waniem podoa hodowlanego i produkcj biopreparatu.


- Pracuje nad tym miejscowe
laboratorium. Biopreparat
mikoryzowy jest szczepionk
grzyba, ktra sprawia, e sadzonka ronie lepiej, szczeglnie w warunkach trudnych, nielenych. Specyfik
produkowany w Ndzy trafia
do szkek w caej Polsce - dodaje Bajsarowicz
Szkka w Ndzy jest sporym lokalnym pracodawc. W
najgortszym sezonie zatrudnionych jest okoo 60 osb.
- Wikszo to kobiety. Maj
chyba wicej cierpliwoci do
tej pracy - umiecha si Maria Bajsarowicz.
Gospodarstwo odwiedzaj
wycieczki szkolne z caego regionu, jak i turyci oraz gocie
z kraju oraz zagranicy. Przyjedaj rwnie studenci i
naukowcy. - Odwiedzin mamy coraz wicej, bo kiedy ludzie dowiaduj si, e jest tu
fajnie, to przyjedaj kolejne wycieczki - mwi zastpca
kierownika.

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Fot. UG Ndza

Nadlenictwa z caej polski zamwiy 7 mln sztuk sadzonek.

Szkka w Ndzy jest najwiksz w kraju.


Na zdj. Maria Bajsarowicz, zastpca kierownika szkki kontenerowej w Ndzy.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

PIETROWICE WIELKIE EKOLOGIA

XVI Eko-Wystawa - Ciepo Przyjazne rodowisku


IWONA CYBULSKA

Pietrowickie Targi to nie tylko wydarzenie ekologiczne,


ale take bogaty program artystyczny. W tym roku
gwiazd wieczoru bdzie Szymon Wydra & CARPE DIEM.
Fot. Magdalena Kubina

Eko-Wystawa Ogrd,
systemy grzewcze, wntrza odbdzie si 7 i 8
maja na terenie Centrum
Spoeczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich.
Tegoroczna wystawa to
ju 16. edycja tej imprezy. Pierwsza odbya si w
2000 roku. W kolejnych latach cieszya si rosncym
powodzeniem a obecnie
mona j nazwa jednym z
najwaniejszych ekologicznych wydarze w regionie.
Na Eko-Wystaw zaprasza

wjt gminy - Bdzie to niepowtarzalna okazja do pogbienia tak istotnych zagadnie jak oszczdno
energii i ekologia - zachca wjt Andrzej Wawrzynek. Ponadto swoim patronatem imprez obj
take prof. Jerzy Buzek,
pose do Parlamentu Europejskiego. W organizacj Eko-Wystawy od wielu
lat wcza si take Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. - Z
du satysfakcj obserwuj, jak co roku Eko-Wysta-

Fot. CARPE DIEM

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja oraz wystpy artystyczne


- kolejna edycja Eko-Wystawy ju w najbliszy weekend.

Wystawcy promuj swoje produkty i usugi.


Gocie chtnie korzystaj z doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiza proekologicznych.

Program XVI Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich:


Sobota, 7 maja

9:00 - rozpoczcie konferencji


10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:30 - oficjalna inauguracja wystawy
13:00 - przegld zespow
szkolnych
15:00 - prezentacja wystawcw
16:00 - wielka biesiada
Pietrowicka z udziaem gwiazd lskiej sceny muzycznej: New For
You, Brygida i Robert
ukowscy, Mirek Jdrowski wraz z zespoem
18.00 - zamknicie pawilonw wystawowych
19.30 - koncert zespou disco polo Skaner

Niedziela, 8 maja
10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:00 - prezentacja wystawcw
12:00 - przegld zespow
szkolnych
14:00 - wrczenie nagrd
laureatom
konkursu
ekologicznego
14:30 - program dla dzieci:
Miniminki Show
15:15 - wystp grupy Street
Workaut Racibrz
15:30 - wrczenie statuetek
dla wystawcw
16:00 - koncert zespou
Blue Party
17:30 - lska biesiada z
Radiem Vanessa
18:00 - koncert zespou
Kolorowe Gitary

18:00 - zamknicie pawilonw wystawowych


19:00 - koncert zespou
Kordian
20:15 - gwiazda wieczoru Szymon Wydra & Carpe
Diem
21:30 - pokaz sztucznych
ogni
Program konferencji
Pompy ciepa
- racjonalne
rozwizanie
energetyczne jutra
(7 maja, godz. 9:00)
1. Rozpoczcie konferencji
2. Czym s pompy ciepa
i jak funkcjonuj
3. Przykady racjonalnego
wykorzystania pomp ciepa
w perspektywie energii jutra

Patronat medialny:

wa w Pietrowicach Wielkich, organizowana siami


lokalnych dziaaczy i pasjonatw przeradza si w du, profesjonaln prezentacj na stae wpisujc si
w kalendarz wanych wydarze proekologicznych
w naszym regionie - mwi
bya prezes WFOiGW w
Katowicach, obecnie posanka z ramienia Platformy Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz. - Starostwo
Powiatowe w Raciborzu na
stae wpisao Eko-Wystaw do kalendarza istotnych
wydarze w regionie - do-

daje starosta Ryszard Winiarski, wsporganizator


wystawy.
Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich jest jedn
z najwikszych imprez wystawienniczych w regionie.
Jak co roku swj udzia w
niej zapowiedziao wielu
wystawcw. Gmina spodziewa si take okoo 50
tys. odwiedzajcych. Nie
zabraknie take konferencji tematycznej i wystpw
artystycznych. W rol konferansjerw wciel si Witold Kolowca, Piotr Bajak
oraz Tomasz Ciba.

44 Wiadomoci
XVI Eko-wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Zadbaj o bezpieczestwo i higien podczas pracy


Bezpieczestwo
jest
podstawowym czynnikiem,
ktry powinien by zapewniony w miejscu pracy i to
nie tylko zawodowej, ale
rwnie tej wykonywanej
wok wasnego domu, na
przykad podczas remontw bd rnego rodzaju
napraw. Niezalenie od wykonywanej czynnoci, naley zadba przede wszystkim o to, by odpowiednio
chroni gow, rce, nogi
oraz rzecz jasna cae ciao.
Odzie ochronna powinna
spenia konkretne wymogi norm europejskich, posiada wysok jako oraz
by wygodna w uytkowaniu. Tak odzie znajd
Pastwo w sklepie odziey
ochronnej i roboczej Delfin
w Raciborzu. Posiadamy
szeroki wybr produktw
ochronnych oraz zawodowych w bogatej gamie kolorystycznej i rozmiarowej,
dziki czemu klienci mog
dostosowa zakup do wasnych potrzeb.
Oprcz odziey ochronnej, sklep Delfin posiada w
swoim asortymencie bogaty wybr artykuw BHP,
sprzt do pracy na wysokoci, sprzt straacki, artykuy spawalnicze, we
techniczne (w tym ogrodowe), narzdzia budowlane, a nawet chemi gospodarcz. Ponadto prowadzi
R E K L A M A

Fot. Justyna Koniszewska

Sklep Delfin pomoe Ci dopasowa odzie ochronn oraz artykuy BHP do specyfiki wykonywanej pracy.
sprzeda zarwno detaliczn, jak i hurtow oraz
umoliwia dowz zamwienia do klienta.
Sklep odziey ochronnej i roboczej Delfin funkcjonuje na rynku od 2008
roku. Nasz misj jest nie
tylko zaspokojenie potrzeb
klientw, ale take ich zadowolenie i satysfakcja.
Dokadamy wszelkich stara, by zagwarantowa im
przyjazn obsug o wysokim standardzie. Natomiast nasi wykwalifikowani
i dowiadczeni pracownicy,
zawsze su pomoc oraz
profesjonalnym
doradztwem w zakresie produktw dostpnych w asortymencie hurtowni. Dziki
duej wiedzy pracownikw
jestemy w stanie zaoferowa najwysz jako produktw dopasowanych do
specyfiki konkretnego stanowiska pracy.
Sklep Delfin jest dystrybutorem produktw nastpujcych marek: PPO
Strzelce, Neo, Coval, Stanley, Modeco, 3M, Bradas,
Protekt i wielu innych.

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 08:00-16:00
sob.: 09:00-13:00

Deln Sp. z o.o. Sklep odziey ochronnej i roboczej


ul. Eichendorffa 12, 47-400 Racibrz
tel. 32 430 30 36 lub 32 415 29 34, tel. kom. 512 936 444, e-mail: delnspzoo@op.pl
www.deln-raciborz.pl
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 77
Wiadomoci

RACIBRZ USUGI

Kominkowe bdy, czyli o tym, co zrobi, by unikn problemw


Kominek peni wiele funkcji i to nie tylko
uytkowych. Pozwala bowiem na posiadanie w domu ywego ognia, tworzy
niesamowit
atmosfer,
wytwarzajc poczucie bezpieczestwa oraz ciepa.
Taczce, mienice si pomyki, strzelajce iskry oraz
trzaskajce polany potrafi w niesamowity sposb
zaczarowa obserwatora.
Jednake, aby w peni mc
si nim cieszy, naley korzysta z dowiadczenia innych, by nie popeni rnego rodzaju bdw.
Nieprawidowoci mona podzieli na trzy podstawowe grupy. Pierwsz
z nich jest grupa bdw
zwizana z faz projektowania kominka: niepoprawnie dobrana metoda
zagospodarowania ciepa
kominkowego, niewaciwie dobrana moc oraz typ
wkadu kominkowego. Ponadto, odpowiednio wczenie naley przemyle
to, by zabudowa kominka
komponowaa si z koncepcj architektoniczn caego
budynku.
Druga grupa bdw
zwizanych z kominkami dotyczy fazy budowania kominka. Istotn kwesti zwizan z kominkami
jest uwane przemylenie
zjawiska rozszerzalnoci i
R E K L A M A

przewodnoci cieplnej surowcw dobranych do budowy kominka. Naley


pamita, i wkad kominkowy moe wytworzy moc
nawet do 20 kW, za temperatura w palenisku moe osign nawet 1000C.
Kunsztem jest wykonanie
marmurowej obudowy kominka w taki sposb, aby
zostawi moliwie jak najmniejsz szczelin dzielc
wkad kominkowy z marmurem, a rwnoczenie
zagwarantowa jednakowe
nagrzewanie kamienia, by
chroni materia przed pkaniem wskutek rozszerzalnoci termicznej. Czsto
wystpujcym bdem, ktry popeniaj niedowiadczeni instalatorzy, jest za
may obszar konwekcyjny
kratek wywiewnych w obudowie kominka, co powoduje jej pkanie, a w konsekwencji nawet spalanie
czstek kurzu znajdujcych
si w rodku obudowy kominka, co prowadzi do brudzenia odpyww ciepego
powietrza i wzmoenie objaww alergii oddechowej,
szczeglnie u dzieci, ktre s uczulone na roztocza
domowego kurzu. Nastpny bd dotyczy kominkw
z paszczem wodnym i polega na nierozwanym podczeniu kominka do instalacji CO. Zazwyczaj kominek

Fot. Arkadiusz Piechota

Profesjonalne porady, dziki ktrym unikniesz rnego rodzaju bdw i bdziesz cieszy si wymarzonym kominkiem.

Kominek narony z wkadem kominkowym


BeF TREND V6 CP, ozdobiony szlifowanym
i upanym granitem Black Beauty.
z paszczem wodnym jest
traktowany przez hydraulikw jako dodatkowy kocio
w instalacji CO. Oglnie jest
to waciwe podejcie, jeeli tylko kocio znajduje si
w odpowiednim miejscu,
umoliwiajcym bezproblemowy dostp do samego kota, jak i kadego z zaworw
oraz sprztu gwarantujcych
bezpieczestwo. W sytuacji,
gdy wkad z paszczem wodnym znajduje si w zabudowie speniajcej walory estetyczne, swobodny dostp do
urzdzenia nie jest moliwy.
Wane jest wic, by dobrze
przemyle miejsce, w ktrym ma znajdowa si zawr
bezpieczestwa,
automatycznej przepustnicy powie-

trza, odpowietrznika, a nawet zaworw odcinajcych,


poniewa wedug norm do
czci elementw naley zaglda co najmniej raz na
rok, by dokona rewizji ich
waciwego funkcjonowania.
Trzecia grupa bdw dotyczy problemw, ktre wystpuj w trakcie uywania
kominka. Istotne jest, by
instalator wyranie wskaza
uytkownikom, jak we waciwy sposb z niego korzysta oraz jakich czynnoci
naley unika. Uytkownicy
kominka musz wiedzie,
jak wane jest stosowanie
odpowiedniego paliwa, czyli gwnie suchego drewna.
Osobicie dodabym jeszcze
zalecenie, by za kadym ra-

zem pali w kominku tak,


aby podtrzymywa ywy
ogie. Poczwszy od etapu
rozpalania, a do wygaszenia kominka, mona porcjowa ilo paliwa oraz
powietrza w taki sposb,
by zminimalizowa efekt
dymienia i tym samym
brudzenia szybki wkadu.
Sprawdzon metod jest
rozpalanie w kominku od
gry. Wyglda ona nastpujco: na sam d naley
pooy przykadowo trzy
grube polana, za jako drug warstw dwa grube polana. Pomidzy dwa polana naley pooy rozpak
i proste do rozpalenia drobne szczapki. Dziki temu, po
rozpaleniu rozpaki, ogie
bardzo szybko chwyci drobne szczapki, za temperatura po kolei rozpali grube polana. Tym sposobem, ogie
nie rozgrzeje caego drzewa
od razu, wic w rezultacie
spalanie bdzie trwao duej, natomiast ilo dymu
zostanie ograniczona do minimum.
Nierzadko zdarza si,
e uytkownicy kominkw,
lekcewa obowizek dokonywania przegldw kominiarskich. W ich wiadomoci utaro si bowiem
stwierdzenie, i kominek
generuje tak ma ilo sadzy, e wystarczajce jest
czyszczenie komina raz

na par sezonw. Rzeczywicie, czsto tak wanie


jest, natomiast jest to due
ryzyko, gdy wystarczy, e
warstwa sadzy, ktra wyciela komin, z niewiadomych przyczyn ulegnie zapaleniu i ju moe doj do
tragedii. Takie zjawisko w
najlepszym wypadku moe
skoczy si koniecznoci
wymiany komina. Nastpnym bdem jest istniejce
przewiadczenie, e wok
kominka nie trzeba niczego
robi oraz e jest to urzdzenie bezawaryjne. Zazwyczaj takie stwierdzenie
dotyczy najwyszej jakoci
wkadw kominkowych, natomiast nawet w tym przypadku istnieje konieczno
dokonywania cyklicznych
przegldw, kontrola stanu
uszczelek, wewntrznych
okadzin paleniska oraz
czyszczenia wntrza wkadu. Dziki temu moliwe
jest wyduenie czasu uytkowania paleniska.
Studio Kominkw
MARPOL
47-400 Racibrz,
ul. Rybnicka 13
32 417 25 23
www.kominkislask.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

ekologiczne gadety reklamowe

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

Zoty rodek 99
Wiadomoci
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

JU OTWARTE
ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

PORCELANA,
PODUSZKI,
LAMPY, LUSTRA,
OBRUSY, DODATKI

10
10 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

ekologiczne
gadety reklamowe

REGION USUGI
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

15 lat dowiadczenia w wykonywaniu


profesjonalnych pokry dachowych
Precyzja, sumienno, dowiadczenie
PPHUT KOCO. Firma rozpocza swoj dziaalno w 2001 roku.
Firma PPHUT Koco
rozpocza swoj dziaalno
w 2001 roku. Zaczynaa jako
maa firma, wykonujca zlecenia na jedynie niewielkie
obiekty. Solidna praca, terminowo oraz rzetelno,
pozwoliy jej zbudowa wizerunek firmy, ktrej warto
zaufa. Z kolei dobra opinia przekazywana przez zadowolonych klientw generowaa coraz wiksz liczb
zlece. Z biegiem lat firma
PPHUT Koco przeksztacia si w przedsibiorstwo realizujce pokrycia dachowe
nie tylko do maych, ale rwnie duych obiektw, takich
jak hipermarkety czy szkoy.
Ponadto przedsibiorstwo
rozwino swoj dziaalno, zajmujc si sprzeda materiaw budowlanych,
dziki czemu klienci w jednym miejscu mog znale
wszystko, co jest potrzebne
do wykonania remontu. W
siedzibie firmy, przy ulicy
Raciborskiej w Syryni, znajduje si rwnie tartak, co
dodatkowo podnosi warto
przedsibiorstwa pod ktem wachlarza oferowanych
usug i produktw.
Gwn domen PPHUT
Koco wci pozostaj usugi ciesielskie oraz dekarskie.
W swojej pracy firma stawia

przede wszystkim na najwysz jako wykonywanych usug oraz wykorzystywanych materiaw. Do


tego dochodzi jeszcze wysoce wykwalifikowany i dowiadczony zesp pracowniczy, co w efekcie czyni z
PPHUT Koco konkurencyjn firm.

W zakres usug wiadczonych przez specjalistw


firmy PPHUT Koco wchodzi nie tylko wykonywanie
pokrycia dachowego, ale
rwnie montowanie okien
dachowych, obrbek dekarskich, rur i rynien oraz podbitki dachowej, a take docieplanie poddasza.
PPHUT Koco
Micha Koco
ul. Raciborska 4a
44-361 Syrynia
tel. 506 193 315
www.pphutkocon.ocom.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek11
Wiadomoci
11

12
12 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek13
Wiadomoci
13

RACIBRZ USUGI

Cuda ze szka na wycignicie rki. Tylko wSzkomark


- My podchodzimy do klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy,
ktre sobie wymyli, wyobrazi - mwi wacicielka Szkomark, Jolanta Banowska.
cowy by co najmniej tak dobry, jak oczekiwany - mwi
Jolanta Banowska.
W ofercie zakadu znajduj si: lustra krysztaowe i
kolorowe (do azienek, salonw, sklepw, przymierzalni, szaf, garderb, przedpokoi), szko ornamentowe
biae i kolorowe, szko lakomat, szko satynowe,
szko typu lakobel (24 kolory), szko bezpieczne z foli
przezroczyst lub matow
typu VSG, szko hartowane
(do balustrad, zadasze, wi-

tryn, jak i zabudowy staej),


szko ozdobne z motywami
(do kuchni, szaf), ramy obrazowe, ramki aluminiowe
(jako front meblowy lub jako zabudowa wnki), prole
aluminiowe do pek szklanych oraz akcesoria do szka
(uchwyty do pek, zamki,
zawiasy, podprki). Wszystkie zamwienia s realizowane pod dany i uzgodniony z klientem wymiar.
W ostatnich latach bardzo dobrze sprawdza si i ma
zastosowanie szko z grak,

gdzie kady klient wybiera


sobie wzr z galerii zdj.
Wikszo tych elementw
montujemy w kuchni pomidzy meblami zamiast
kafelek, jak rwnie jako
elementy wypenie szaf od
wnk. Od prawie roku rwnie piaskujemy wzory i napisy na szkle i lustrach. Wykonujemy rwnie lustra z
podwietleniem LED.
W naszej ofercie znajduj si rwnie szyby zespolone, jak i kabiny prysznicowe,
ktre robimy pod wymiar.

- My podchodzimy do
klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy, ktre sobie
wymyli, wyobrazi. Sprawiamy, e usuga staje si realna. W ten sposb produkty,
ktre sprzedajemy s unikatowe. Dziki dostrzeganiu
naszego profesjonalizmu codziennie pozyskujemy nowych klientw - wyjania
wacicielka.

Firma handlowo-usugowa
Szkomark
ul. Londzina 46/11
Racibrz
www.szklomark.com.pl
tel. 604 326 789
Czynne:
pon.- pt.: 8.00 - 16.00
sob.: 8.00 - 12.00
Artyku sponsorowany
Fot. Szkomark

Szkomark to biznes rodzinny, prowadzi go Jolanta


Banowska ze swoim mem.
Przedsibiorstwo dziaa na
raciborskim rynku od 2008
roku. - Przedmiotem naszej
dziaalnoci jest produkcja
elementw ze szka. Dbajc o zadowolenie naszych
klientw, staramy si, aby
kady wytwarzany przez nas
produkt by jak najwyszej
jakoci. Naszym celem jest
odda klientowi dokadnie
to, czego od nas oczekuje,
starajc si, aby efekt ko-

Ostatnio popularnoci ciesz si szklane panele, montowane w kuchni pomidzy meblami.


Panele skutecznie zastpuj tradycyjne pytki ceramiczne.
R E K L A M A

Szko pozwala na stworzenie ciekawych aranacji we wntrzach.

14
14 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek15
Wiadomoci
15

16
16 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

Zmniejsz zuycie paliwa


ECO Tuning - usuga zmiany oprogramowania w celu
podniesienia mocy i zmniejszenia zuycia paliwa
nawet do 3.8l/mtg. Moment obrotowy i moc wzrasta
o okoo 10-20%.
SCR OFF - programowe usunicie
systemu AdBlue (koniec z uzupenianiem
pynu AdBlue i spadkiem mocy).
DPF/DOC OFF - fizyczne usuwanie wkadu
ceramicznego z ukadu wydechowego oraz
programowe usunicie obsugi filtra czstek
staych w sterowniku silnika.
EGR OFF - fizyczne i programowe wyczenie
funkcji zaworu EGR
Naprawa i korekta mtg w licznikach.
Diagnoza
Wszystkie usugi realizujemy z dojazdem do klienta
Oferta dotyczy maszyn: CASE, CLASS, DEUTZ,
FENDT, JCB, John Deere, Lamborghini, Linde,
Massey Ferguson, New Holland, Same, Steyr, Valtra
oraz samochodw osobowych i ciarowych.
Kontakt:
Pro-Tune Joachim Kandziora
Tel: 501-923-349
NIP: 7492008599

Zoty rodek17
Wiadomoci
17

18 Z regionu

motoryzacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Toyota sprzedaa w Polsce ponad 10 000 hybryd


czna sprzeda samochodw hybrydowych Toyoty w Polsce przekroczya 10 000 egzemplarzy.
W cigu dwch pierwszych miesicy 2016 roku Polacy kupili a 1 100 hybryd japoskiej marki.
Toyota jest niekwestionowanym liderem na
rynku aut hybrydowych.
W 2015 roku sprzeda hybryd marki w Polsce osigna liczb 3 820 aut, to o
51,5% wicej ni rok wczeniej. W cigu 5 lat ich
roczna sprzeda wzrosa
a 20-krotnie.

Toyota Auris Hybrid


najpopularniejsza hybryda w
Polsce i w Europie zainteresowaa cznie 6 190 klientw, za Toyot Yaris Hybrid
kupio 3 000 Polakw. Tylko
w cigu 2 miesicy 2016 roku
na hybrydowego Aurisa zdecydowao si 814 osb.
Japoski producent roz-

szerzy w tym roku swoj ofert na polskim rynku do omiu


modeli hybrydowych, reprezentujcych wszystkie kluczowe segmenty. W kwietniu
w salonach zadebiutowaa
nowa generacja Priusa oraz
RAV4 Hybrid, a pod koniec
2016 roku pojawi si zupenie
nowy crossover C-HR.

Od czasu wprowadzenia na rynek Toyoty Prius w


1997 roku japoski producent
sprzeda ponad osiem milionw hybryd na caym wiecie.
W porwnaniu z samochodami o napdzie konwencjonalnym udao si dziki temu
globalnie ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton, a

zuycie benzyny o 22 mld litrw. Toyota oferuje cznie


31 modeli hybrydowych w 90
krajach.
Toyota Konsek Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40

Artyku sponsorowany
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

Z regionu 19

REGION - ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Dbajmy o nasze stopy cay rok! Bzykajcy komar nad uchem?


Fot. Studio Urody IRENA

Nie mona bagatelizowa nawet najmniejszych schorze.

Skurcz w ydce, biegunka, wamywacz, latajcy komar nad


uchem czy chrapanie - to tylko kilka ciekawych i denerwujcych nas przypadoci, ktrych moemy dowiadczy w nocy.
Co jeszcze gorszego moe nas spotka w nocy?

FIX
FIX

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

Zadbaj o swoje stopy ze Studiem Urody IRENA w Raciborzu.


Studio
Kosmetyczne
IRENA zajmuje si pielgnacja stp od 15 lat za
pomoc profesjonalnego
sprztu i kosmetykw. Z racji tego, e wikszo czasu nasze stopy s ukryte w
obuwiu, niewiele powicamy im uwagi. W chaosie
codziennoci zapominamy,
jak wan funkcj peni w
naszym yciu, a przecie to
przede wszystkim one odczuwaj zmczenie i dyskomfort po caym dniu. Pamitajmy, e ich zdrowie
warunkuje nasze samopoczucie.

Drogie Panie i Panowie, schorzenia stp dotykaj coraz wicej osb, w


kadym wieku. Zaczyna si
niewinnie suchoci stp,
pkajcymi pitami czy po
prostu zaczynamy odczuwa
bl podczas chodzenia. Niestety czsto, bagatelizujc
takie dolegliwoci, pozwalamy na ich rozwj w zym
kierunku. Systematyczna i
profesjonalna pielgnacja
w gabinecie jak i w domu
pozwoli zapobiec wikszym
problemom ze stopami. Zachcamy, abycie razem z
nami prawidowo zadbali o

Wasze stopy i samopoczucie. U nas mona zaopatrzy


si w specjalistyczne maci
lub kremy, ktre dopasujemy do potrzeb Twoich stp.
Serdecznie zapraszamy Panie i Panw w kadym wieku na pedicure kosmetyczny bd leczniczy.
Studio Urody IRENA
ul. Duga 32
47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
/ IRENA Gajewska
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI - SAMORZD

R E K L A M A

Kto wystawi akt zgonu?


Do wystawiania aktw zgonu potrzebny jest koroner zatrudniony przez powiat. Mimo prb nie udao si do tej pory takiego
zatrudni. Zamiast niego do zgonw jed... lekarze rodzinni.
PAWE STRZELCZYK

Brak w powiecie lekarza


penicego funkcj koronera wytkn starocie na posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia doktor Janusz
Michalik,
wspwaciciel
NZOZ Panaceum. Przytoczy
sytuacj sprzed paru tygodni, kiedy to policja po ujawnieniu denata zwrcia si do
niego z prob o potwierdzenie zgonu. - To by naprawd
makabryczny zgon, piciu policjantw ucieko. Ja nie mogem - relacjonowa. Obiekcje
budzi fakt, e, wywiadczajc
policji grzeczno, musia
opuci przychodni w godzinach jej pracy na ptorej

godziny, skazujc tym samym


pacjentw na wyczekiwanie
pod drzwiami gabinetu. Niejasna jest ponadto zgodno
z prawem takiego procederu.
- Musimy co z tym zrobi,
bo bdzie problem - zaalarmowa dodajc, i sam wicej
nie zamierza podejmowa si
takich dziaa, majc na gowi poradni.
Starosta jest wiadomy
powagi zagadnienia, ale ma
zwizane rce. Niestety, cho
kilkukrotnie czyni starania
o zatrudnienie koronera, po
prostu nie byo chtnych. Nie
zgosi si nikt. Nie pomogy
nawet nieocjalne podchody poprzez polecenie odpowiedniej osoby przez rodo-

wisko lekarskie ani kuszenie


odpowiednio wysok kwot.
Tymczasem wszystko wskazuje na to, i zatrudnianie koronera przez powiat wkrtce
bdzie obowizkowym zadaniem zlecanym samorzdom
przez rzd.
Tylko 3 powiaty w wojewdztwie urzdnika takowego posiadaj. - Nam zaley na
koronerze tak samo jak wam skwitowa Ryszard Winiarski,
nie potrac jednak da odpowiedzi, w jaki sposb mona upora si z t kwesti.
Pki co policja po ujawnieniu
zwok skazana jest na uprzejmo lekarza, ktry zgodzi si
w tym przykrym obowizku j
wspomc.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

ZBIERALI WOSY NA PERUKI


II LO wczyo si w akcj
Daj Wos!, czyli zbirk
wosw na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii.
Do 29 kwietnia pedagog
szkolny Ewa Witkowska organizowaa na terenie II LO w
Raciborzu zbirk wosw dla
fundacji RaknRoll. Fundacja
zbiera a wosy dla osb chorych na nowotwory, ktre prze-

chodzc chemioterapi, straciy swoje naturalne wosy. Koszt


takiej peruki to okoo 5 tys. z,
co najczciej przekracza moliwoci chorych osb, ktrym
niejednokrotnie brakuje pienidzy na lekarstwa.
Kada chtna do pomocy osoba moga odda dowoln ilo wosw, warkoczyk, a
take wiksz ich ilo. Wane
byo, aby rozpuszczone przed

Jednym z najgorszych
scenariuszy, jakie mog
si nam przytrafi, to ble staww albo krgosupa.
Bardzo czsto cierpimy tak
mocno, e potrafi skutecznie wybudza nas z gbokiego snu. Najczciej wystpuj midzy 2 a 4 w nocy
i maj bardzo silny charakter. Pacjenci opisuj je jako rwce, kujce czy pulsujce. Jest to kolejny etap
przewlekego procesu chorobowego, ktry wzrasta
na sile, trujc tkanki. Z dowiadczenia wiem, e dugoterminowe stosowanie
tabletek nie przynosi wikszej poprawy, a ble mog
si nasila.
Istnieje par skutecznych metod walki z takimi

ciciem wosy miay minimum 25 cm dugoci, byy spite gumk recepturk po obu ich
kocach i po umyciu szamponem nie byy oywione odywk. Wraz z oddanymi wosami
naleao doczy owiadczenie,
gdzie chtny deklarowa, i wosy oddaje dobrowolnie i nie pobiera za nie adnych pienidzy.
KJ

schorzeniami. Z duym powodzeniem i skutecznoci,


stosujemy te metody w gabinecie fizjoterapii REHAFIX w Raciborzu. Jeeli Ty
lub kto z Twoich znajomych
cierpi na nocne ble staww

to przeka tej osobie informacje o moliwoci wyleczenia bez chemii. Jeeli sam/a cierpisz z tego powodu,
to umw si na wizyt, aby
dowiadczy ulgi i przespa
noc bez brania tabletki.

Gabinet rehabilitacji i zjoterapii


REHAFIX
ul. Ocicka 4 (I pitro) Racibrz
www.rehax.com, tel. 733 333 814, , 504 325 873
Artyku sponsorowany

20 Z regionu

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Pracowity marzec bociana

- Marzec przers nasze oczekiwania jeli chodzi o liczb porodw


- mwi Elbieta Wielgos-Karpiska, z-ca dyrektora raciborskiego szpitala ds. medycznych.
pawe strzelczyk

Utrzymuje si tendencja
duej iloci porodw w raciborskiej lecznicy. I cho da
si zaobserwowa swojego rodzaju cykliczno, s miesice
gorsze i lepsze, generalnie po-

onice garn si rodzi swoje


dzieci na Gamowskiej.
Marzec 2016 by wanie
jednym z tych lepszych miesicy. - Miesic ten przers
nasze oczekiwania. Byy weekendy, e nie przyjmowalimy
na oddzia ginekologiczno-po-

oniczy, gdy tyle byo porodw - zdradza pani dyrektor.


W tym czasie na wiat przyszo ok. 1000 dzieci.
Oprcz korzyci w postaci wzrostu demograficznego,
szpital ma z tego tytuu wymiern korzy ekonomiczn.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

Podsumowanie akcji
dawcw szpiku w raciborskim PWSZ
5 dni akcji, 105 potencjalnych dawcw
szpiku. Akcja na raciborskiej uczelni
odniosa ogromny sukces.
Po raz kolejny raciborscy
studenci przeprowadzili akcj
rejestracji potencjalnych Dawcw szpiku. Tym razem do rejestru bazy fundacji DKMS
Polska za porednictwem raciborskich akw doczyo 105
osb. Honorowy patronat nad
tym przedsiwziciem sprawowa prezydent Racibrza, Mirosaw Lenk.
Akcja rejestracji potencjalnych dawcw szpiku na raciborskiej PWSZ odbywaa si
po raz szsty. cznie w trakcie wszystkich akcji zarejestrowao si 876 osb, dwie osoby
z tej grupy zostay ju realnymi
R E K L A M A

dawcami. - Zainteresowanie
raciborzan oraz mieszkacw
ociennych miast nie maleje t
akcj, bardzo si z tego cieszymy, jest to nasze ogromne osigniecie przyznaje Dominika
Prokopczuk, studencki ambasador fundacji DKMS Polska.
Wszystkie osoby, ktre
chc si zarejestrowa, lecz nie
mogy przyby na akcj, mog zrobi to online za porednictwem strony - tam mona
zamwi pakiet rejestracyjny i
doczy do bazy potencjalnych
dawcw szpiku.
jk

Porody nale do wiadcze


nielimitowanych, tj. ile dzieci
si urodzi, za tyle Narodowy
Fundusz Zdrowia zapaci.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

5 maja 2016, nr 9 (210)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
ROZRYWKA

Pomaraczowa PoMOC dotara do Kdzierzyna-Kola


Biegli i jechali przez tydzie od Tatr po Batyk na przekr depresji dla niepenosprawnych dzieci.
KATARZYNA SOLARZ

czowej PoMOCY z klubu biegowego Rajsport Active ruszyli


z osiedla Piastw (sklep Piotr i
Pawe) w kierunku Urzdu Miasta, gdzie o 16:00 zostali powitani przez mieszkacw miasta
i Modzieow Orkiestr Dt
Zespou Szk eglugi rdl-

dowej. Spod magistratu sztafeta ruszya przez Zdzieszowice


i Gogolin w kierunku Opola. Z
kolei 30 kwietnia okoo godziny
14:00 przez miasto przemknli kolarze. Jednym z nich by
zastpca prezydenta Wojciech
Jagieo, zapalony rowerzysta.

Musia zmierzy si ze stukilometrowym odcinkiem, pokona


przeszo poow tego dystansu.
Pomaraczowa PoMOC to akcja obejmujca swoim zasigiem ca Polsk. Jej uczestnicy
biegn w sztafecie dzie i noc.
Wszystko po to, by zwrci spo-

eczestwu uwag, jak powanym problemem jest depresja oraz e bieganie to jedna z
form aktywnoci pomagajca j
zwalczy. Drugim celem pomaraczowej PoMOCY jest zbirka pienidzy na pomoc niepenosprawnym dzieciom.
Fot. Iwona Naworska

Dokadnie w poudnie 26
kwietnia wyruszyli z Zakopanego biegacze i kolarze Pomaraczowej PoMOCy, by sztafet
pokona ponad 3 tysice kilometrw i 2 maja okoo poudnia

dotrze do Gdaska-Brzena.
Do Kdzierzyna-Kola zawitali
dwa razy. 27 kwietnia w sztafecie biegowej i 30 kwietnia w
rowerowej. Biegacze przybiegli
do nas z Raciborza. Zamiana
nastpia okoo godziny 15:15.
Nasi reprezentanci Pomara-

R E K L A M A

Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
w Orodku Szkolenia Olimpijskiego
w Zakrzowie
ORGANIZUJEMY:
Przyjcia okolicznociowe | Urodziny dla dzieci, dorosych
Wesela | Studniwki | Pmetki | Szkolenia | Pikniki rodzinne
Konferencje | Bankiety | Kongresy | Wystawy | Targi
Zawody konne od szczebla regionalnego po midzynarodowe
Szkolenia w sportach jedzieckich | Obozy treningowe
Spotkania dla firm
oku
cebo

Gminny Orodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.


ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzw
Tel. 77 887 30 20, 77 887 30 21

jestemy na Fa

www.gosirzakrzow.pl
gosir.zakrzow@gmail.com

8 Zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Pokazali, e bieganie to zdrowie

Namalowali mural,
ktry uronie

Prawie 200 osb wystartowao w I Biegu Po Zdrowie


przy Zespole Szk nr 1 w Kolu.
KATARZYNA SOLARZ

bieta Lewicka, II miejsce Dominika Sobotka, a III Iwona


Kurc.
Oprcz tras biegowych
przygotowano take piciokilometrow ciek do
przejcia z kijkami w ramach
promowania nordic walkingu. Leszek Mielcarek i Stanisawa ZyznawskaSitko
nie mieli sobie rwnych w tej

dyscyplinie. Wszyscy uczestnicy zawodw otrzymali pamitkowy medal ufundowany


przez Starostwo Powiatowe
oraz drodwk upieczon
przez uczniw Zespou Szk
nr 1. Zwycizcy wraz z pucharami i dyplomami otrzymali
upominki ufundowane przez
lokalne rmy. Udzia w Biegu
Po Zdrowie by bezpatny.

W ramach obchodw Dnia Ziemi kdzierzyska Fundacja Wiedzie Wicej


zorganizowaa warsztaty z tworzenia
ywego grafti z mchu. Pomagali im
gimnazjalici.
eby stworzy zielone grafti wbrew pozorom trzeba niewiele. Powstaje zazwyczaj na
bazie mchu, malanki, wody,
cukru oraz naturalnego spoiwa, np. syropu kukurydzianego. Tak ekologiczn farb
nakada si pdzelkiem na wybrane miejsce, zrasza co jaki
czas wod i czeka a zakwitnie.
Mchowe malowida zainspiroway miejscowych dziaaczy
Fundacji Wiedzie Wicej, ktrzy wraz z nastolatkami malowali je na murze na kozielskich
plantach (teren za szpitalem przyp. red.) Namalowalimy

licie piciu drzew rosncych w


parku. Dbu, lipy, grabu, wizu i buka. Jeli wszystko pjdzie zgodnie z planem, efekty
bd widoczne za kilka tygodni
mwi prezes fundacji Kamil
Nowak.
Tego samego dnia (22
kwietnia) na kozielskim rynku
odbyway si podobne warsztaty, majce na celu promowanie postaw proekologicznych.
Mieszkacy mogli np. wymieni elektromieci na sadzonki
kwiatw i krzeww.
KS
Fot. materiay Fundacji Wiedzie Wicej

Fot. Iwona Naworska

Wydarzenie przycigno
setki biegaczy z Kdzierzyna-Kola, ssiednich wojewdztw i okolic. Na starcie
stanli midzy innymi reprezentanci Czstochowy,
Gliwic oraz Rybnika. Organizatorzy zaplanowali biegi na rnych dystansach, z

uwzgldnieniem kategorii
wiekowych. Jako pierwsi wystartowali najmodsi uczestnicy przedszkolaki i modzie szkolna. W poudnie
rozpocz si bieg gwny
na dystansie 5 km. Zwyciy Rafa Koodziej, II miejsce zaj Rafa Gonsior, a III
Sebastian Laskowski. Wrd
kobiet I miejsce zaja El-

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 9

5 maja 2016, nr 9 (210)

KDZIERZYN-KOLE SYLWETKI

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Orodek Sportowy
im. Krystyny Helbin

Wysze donansowanie na
projekty przyjazne rodowisku

Fot. Urzd Gminy Polska Cerekiew

Fot. Urzd Miasta KK

Niedawno zmara wjt Polskiej Cerekwi woya wiele W Urzdzie Marszakowskim w Opolu podpisano aneksy do
umw na donansowanie dwch projektw. Budet miasta
wysiku w powstanie centrum sportowego, z ktrego zaoszczdzi prawie 160 tys. z.
mog si ju cieszy mieszkacy.
wych. Donansowanie wzronie
tu o 50,5 tys. zotych.
Chodzi o monta kolektorw sonecznych w Zespole
Szk Miejskich nr 4, Publicznym Przedszkolu nr 18, Publicznym obku nr 10 i Publicznej
Szkole Podstawowej nr 12 oraz
pomp ciepa w budynku zaple-

Warto projektu
wyniosa prawie
Prezydent miasta
Sabina Nowosielska
podpisuje aneksy
umw na zwikszenie
donansowa.
Pierwszy z nich dotyczy instalacji urzdze wykorzystujcych odnawialne rda energii
m.in. w placwkach owiato-

632 tys. z,

z czego donansowanie signo

460 tys. z.

cza stadionu sportowego Kuniczka i hali sportowej rdmiecie. Warto projektu wyniosa
prawie 632 tys. z, z czego do-

nansowanie signo 460 tys. z.


Samorzd wojewdzki dorzuci te prawie 108 tys. z
do zakupu taboru autobusw
speniajcych standardy emisji spalin Euro 5/EEV. W miasto wyjad trzy nowe autobusy
niskopodogowe zaliczane do
klasy midi. Warto projektu
wyniosa prawie 2,86 mln z, a
donansowanie signo 1,97
mln z.
Oba projekty uzyskay
wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata
2007-2013. Aneksy na zwikszenie donansowa podpisali marszaek Andrzej Bua i
czonek zarzdu wojewdztwa
Szymon Ogaza oraz prezydent
miasta Sabina Nowosielska.
KS

KDZIERZYN-KOLE BIZNES

KATARZYNA SOLARZ

Pomys budowy Wielofunkcyjnego Orodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie zrodzi si jeszcze w


poowie lat 90. Inwestycja od
pocztku bya oczkiem w gowie zmarej w ubiegym roku
wjt Polskiej Cerekwi. Samorzdowcy, ktrzy znali j z
pracowitoci i wytrwaoci w
deniu do celu uwaaj, e
powicia tej inwestycji wiele czasu, si i zdrowia. Czynia te wiele stara, aby pozy-

ska rodki na snansowanie


wielomilionowego zadania.
Pamitamy jej pracowito, zaangaowanie,
otwarto na nowe moliwoci jakie pojawiay si przed
samorzdami. Bya istotnym
partnerem w budowaniu nowych struktur samorzdowych powiatw w 1998
r., czyo nas na tym gruncie wiele spraw i wsplnych
dziaa przypomniaa podczas uroczystoci nadania
imienia starosta Magorzata
Tudaj.

Krystyn Helbin zapamitano jako osob pogodn, ciep i yczliw, a przede


wszystkim wyrozumia dla
ludzkich saboci. Bya bardzo
cenionym samorzdowcem.
miao moemy rzec, e pani wjt zostawia w orodku
swoje ycie, trwale dya do
realizacji zaoonych celw
mwi obecny wjt gminy
Polska Cerekiew, Piotr Kanzy. Wanie dlatego chcc
uczci jej pami postanowilimy, e bdzie orodek
nosi jej imi wyjani.

KDZIERZYSKIE AZOTY
ODEBRAY NAGROD Z RK PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY
Fot. Ministerstwo Finansw

Tablic pamitkow z podobizn Krystyny Helbin zawieszono w Wielofunkcyjnym Orodku


Sportowo-Rekreacyjnym w Zakrzowie.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom to jedyny w kraju


konkurs, w ktrym do nagrody nominuj pracodawcw
pracownicy przedsibiorstw, reprezentowani przez
organizacje zwizkowe.

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

20 kwietnia w Paacu Prezydenckim w Warszawie


odbya si uroczysto
wrczenia certykatw w
konkursie Pracodawca
Przyjazny Pracownikom.
Grupa Azoty ZAK S.A.
znalaza si wrd laureatw,
otrzymujc Certykat VIII
edycji konkursu. Akcj, kt-

rej organizatorem jest NSZZ


Solidarno, honorowym
patronatem obj, osobicie
wrczajc rwnie nagrody,
prezydent Andrzej Duda.
To jedyny w kraju konkurs,
w ktrym do nagrody nominuj pracownicy przedsibiorstw,
reprezentowani przez organizacje zwizkowe, co czyni

otrzymany certykat wyjtkowym dla spki i pracownikw.


Nagroda dla Grupy Azoty ZAK S.A. zostaa przyznana
za szczegln trosk o realizowany dialog spoeczny, w ktrym spjno interesw zaogi
i rmy ma wsplny cel dcy
do rozwoju mocnego przedsibiorstwa dziaajcego w poszanowaniu praw pracowniczych.
W uroczystoci w Paacu
Prezydenckim wzili rwnie
udzia prezydencki minister
Wojciech Kolarski, Minister
Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej Elbieta Rafalska, Przewodniczcy KK NSZZ Solidarno Piotr Duda, Roman
Giedroj Gwny Inspektor
Pracy oraz Zbigniew urek,
zastpca przewodniczcego
Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.
KS

10 Ogoszenia

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Potrzebujesz pozby si starych


niepotrzebnych rzeczy, przedmiotw, mebli ze strychw, mieszkania, piwnicy? Oferujemy Ci nasz
pomoc. Tel. 729 221 646.

FINANSE

NIERUCHOMOCI

PRACA
Firma z Kdzierzyna-Kola
zatrudni elektromonterw.
Tel. 602 641 130.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

>>PRACA<<

DORADCA KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

Sprzedam mieszkanie wasnociowe z zaoon ksig wieczyst. Pow. 43,65m2. Stan mieszkania dobry. azienka po remoncie,
plastikowe okna, nowa instalacje
wod-kan i gazu. Centralne ogrzewanie, duy balkon, wystawa
okien na poudnie. Czynsz 250 z/
miesic plus media wg. licznikw.
Przed budynkiem miejsca parkingowe zastrzeone dla mieszkacw. Przy wejciu do klatki
domofon, winda. W najbliszym
ssiedztwie bank, sklepy, przychodnia, przystanki komunikacji
miejskiej, dworzec kolejowy. Tel.
601 476 314 lub 607 499 775.
Oferujemy lokal uytkowy o powierzchni 250m2 (sala sprzeday 150m2 + 50m2 piwnica) do
wynajcia w bardzo atrakcyjnej
cenie, ok. 15 z/1m. Lokal usytuowany przy jednej z gwnych
ulic Kdzierzyna-Kola, w dzielnicy Kodnica (Krasickiego 4). W
ssiedztwie znajduj si inne lo-

SERWIS
SAMOCHODOWY

SPRZEDAM SAMOCHD

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

wizytwki, ulotki >>>

Ford Fiesta MK6 rok


2006. Udokumentowany przebieg: 135 tys. km.
Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na bieco. Oferta
prywatna. Zapraszam do
ogldania.Tel. 512 333 512.

tel. 32 414 90 30, 533 355 277

Do wynajcia od zaraz mieszkanie 3-pokojowe na 9 pitrze w


centrum Kdzierzyna kola, przy
ul. Kosmonautw 5. Kaucja 2000
PLN (zwrotna cakowicie), odstpne 600 PLN , czynsz 500 +
gaz + prd wedug zuycia. Tel.do
kontaktu to nr belgijski (odpowiadam na kad puszczon strzak
i na kadego sms), na kady email. Tel. +32 489 79 02 86.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur. Tel. 794 102 184.
Naprawa komputerw stacjonarnych i laptopw. Odzyskiwanie
utraconych plikw (zdjcia, itd.).
Naprawa sprztu peryferyjnego.
Modernizacja komputerw. Wgrywanie systemw, dostosowywanie
programw dla klienta indywidualnego. Wykonuj prac szybko i
solidnie. Tel. 665 379 705.

MOTORYZACJA

kale usugowe, warsztaty, sklepy,


szkoy, przychodnia co gwarantuje spor rotacj ludzi. Lokal znajduje si w pobliu jednego z najbardziej ruchliwych skrzyowa
na trasie przejazdowej z Centrum
w kierunku Kola. Lokal posiada
podjazd dla inwalidw, due podwjne wejcie bezporednio z od
ulicy, klimatyzacj oraz ramp dla
dostaw z tyu budynku. Wyraamy zgod na indywidualn adaptacj najemcy pod ktem prowadzonej dziaalnoci. Tel. 792
648 559.

Wykonuj prace na wysokociach,


gwnie cinka, przycinka drzew w
miejscach trudno dostpnych kosmetyka drzewna metod alpini-

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

styczn cena za usug to kwestia


dogadania si. Tel. 669 642 364.
Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju prac
ziemnych, oferuj rwnie prace
zwizane z wycink drzew, wyburzenia budynkw wraz z odwzk
gruzu, roboty hydrotechniczne.
Tel. 516 028 454.

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Na sprzeda nowe zaproszenia na


lub cywilny. W komplecie jest 10
zaprosze do rcznego wypisania
wraz z kopertami. Zapraszam do
zakupu. Komplet 10 z + koszty wysyki 5 z. Tel. 607 538 885.

GazetaInformator.pl >>

5 maja 2016, nr 9 (210)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 6 MAJA

WERNISA WYSTAWY ELWIRY BANCARZ


Dom Kultury "Chemik" zaprasza na wernisa wystawy
Elwiry Bancarz - instruktorki Miejskiego Orodka Kultury, ktry odbdzie si 6 maja
o godz. 18:00 w Galerii Sztuk
Wszelakich. Elwira Bancarz
urodzia si, mieszka i tworzy
w Kdzierzynie-Kolu. Pracuje w Miejskim Orodku Kultury jako instruktor plastyki w
Akademii Przedszkolaka. Jest

mam trzech crek. - Sztuk


interesuj si od dziecka i zawsze czuam j w sobie. Ch
tworzenia i wyraania swoich
emocji bya tak silna, e 15 lat
temu postanowiam sprbowa swoich si w malarstwie.
Inspirowana dzieami ulubionych artystw (C.D. Friedrich,
Frida Kahlo, Fabian Perez, Jzena Litwin) tworz wasne
kompozycje. Czsto przewija

si w nich motyw muzyczny,


wiadczcy o mojej ogromnej
mioci do taca i muzyki. W
moich obrazach bardzo wany
jest sygna, e to, co robi, podoba si, e kto zauwaa i odczuwa emocje, ktre ja czuam
podczas tworzenia zaznacza
artystka. Obecnie tematem
prac Elwiry Bancarz jest akt
kobiecy, a oglna tematyka jest
rnorodna.

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 7 MAJA

SCOTT HENDERSON W KDZIERZYNIE-KOLU


Jeden z najwybitniejszych
wiatowych gitarzystw wystpi w Kdzierzynie-Kolu ju 7
maja. Koncert odbdzie si o
godz. 18:00 w DK Chemik.
Scott Henderson to jeden z czoowych gitarzystw z krgu muzyki modern jazz/fusion /blues, wsptwrca zespou Tribal
Tech, wsppracowa z Chick
Corea Electric Band, Jean Luc
Ponty, Joe Zawinul Syndicate,

Jef Berlin, Gary Willis, Denis


Chambers, Victor Wooten, Steve Smith. Nauk gry rozpocz
w wieku 12 lat, wzorujc si na
takich osobowociach jak Jimy
Hendrix, Jimmy Page, Richie
Blackmore oraz John Coltrane i Miles Davis. W 199 1roku
zosta uznany za najlepszego
gitarzyst przez najpowaniejszy magazyn gitarowy "Guitar
World". Wyda wiele solowych

pyt. Henderson jest szefem


departamentu gitary w "Guitar Institute of Technology" w
Los Angeles. Na trasie w Polsce
Hendersonowi towarzyszy bd Travis Carlton oraz Krzysztof Zawadzki - perkusista, kompozytor, producent, manager
oraz leader najpopularniejszego zespou z krgu muzyki fussion WALK AWAY. Bilety: 50
z parter, 40 z balkon

KDZIERZYN-KOLE DK CHEMIK 9 MAJA

SPOTKANIE Z HISTORI SZTUKI


Tym razem Katarzyna Kubik i Klub Plastykw Nieprofesjonalnych zapraszaj na
wykad na temat Henryka Rodakowskiego - malarza o duszy romantyka. Rodakowski
pracowa we Lwowie, Paryu
i Krakowie. Znawcy sztuki za-

liczaj go do grona malarstwa


dziewitnastowiecznego. Twrca portretw rejestrujcych stany psychiczne modela, a take
scen historycznych. Kolejne
spotkanie z histori odbdzie
si 9 maja o godz. 17:00. Wstp
wolny.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 13 MAJA

WIECZR PREMIER TEATRALNYCH W DK "KOLE"


13 maja o godz. 17:00 w
DK "Kole" odbdzie si kolejny Wieczr Premier Teatralnych w re. Waldemara Lankaufa pt. "Teatr przy stoliku".

Zobacz zapowiedzi

W programie dwa spektakle:


"Pokerek" wedug suchowiska radiowego Mariusza Ziomeckiego, wystpuj: Sabina
Faikus, Tomasz Truty, Maciej

Zydel, "Silniejsza" wedug Augusta Strindberga - monodram


w wykonaniu Magdaleny Malajki, re. Waldemar Lankauf

Gregoriaskiej, przed ktrym


zosta cudownie uzdrowiony.
Po udanej ucieczce przed pocigiem papieskim dociera do
podlaskiej ziemi, by tam dzikowa Matce Boej za odzy-

skane zdrowie. Ju od pierwszego dnia obecnoci obrazu w


Kodniu dochodzi do licznych
uzdrowie. Pocztkowo Sapieha zostaje ukarany przez Papiea Urbana VIII ekskomunik,

KDZIERZYN-KOLE DK LECH 22 MAJA

FILM RELIGIJNY W DK "LECH"


"Bogosawiona wina" to
kolejny pokaz lmu o tematyce religijnej organizowany
przez Miejski Orodek Kultury w DK "Lech". Projekcja
odbdzie si 22 maja o godz.

18:00. Film opowiada o tym,


jak trzysta osiemdziesit pi
lat temu ksi Mikoaj Sapieha, wojewoda litewski i waciciel Kodnia, kradnie z kaplicy z
Watykanu obraz Matki Boej

jednak w wyniku licznych zasug Sapiehy, papie orientuje


si, e niegodny czyn przynosi
bogosawione owoce. Bilety:
10 z. Rezerwacja biletw pod
nr tel. 77 483 66 70.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
8 MAJA KOCI W. JANA CHRZCICIELA
8 maja o godz. 18:00 w Kociele w. Jana Chrzciciela w Raciborzu
odbdzie si koncert w ramach Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. W koncercie wystpi Kwartet
Bandurzystek Lwowianki oraz skrzypek ANDRIJ KUSZNIR.
Wstp wolny.
9 MAJA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
MBP zaprasza na spotkanie z Romanem Czejarkiem, znanym
dziennikarzem, pisarzem, fotografem, konferansjerem. Roman
Czejarek bdzie gociem kozielskiej biblioteki 9 maja o godz. 17.30
w ramach Tygodnia Bibliotek. Spotkanie powicone bdzie ksice
pt. Kochane Lato z Radiem.
9 MAJA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Z okazji Tygodnia Bibliotek 9 maja odbd si spotkania autorskie dla dzieci z Andrzejem akiem. O godz. 10:00 autor
spotka si z dziemi w Filii nr 5, a o godz. 12:00 w Filii nr 10. Andrzej
ak jest autorem spektakli teatralnych, ksiek dla dorosych oraz
ksiek dla dzieci i modziey.

11 MAJA GALERIA OBOK RACIBRZ


11 maja o godz. 17:00 w Galerii OBOK w Raciborzu dbdzie si
wystawa graki Karoliny Stanieczek. Cykl Pocigi pod specjalnym nadzorem to ilustracje do powieci o tym samym tytule
autorstwa jednego z najwikszych czeskich prozaikw: Bohumila
Hrabala. Ich autork jest dr Karolina Stanieczek, graczka wykadajca na PWSZ w Raciborzu.
9-14 MAJA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
W dniach 9-14 maja biblioteka wczy si po raz kolejny w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich program
Tydzie Bibliotek. Jego gwnym celem jest podkrelanie roli
czytania i bibliotek w poprawie jakoci ycia, edukacji oraz zwikszenie prestiu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania ksik szerokich krgw spoeczestwa. Haso Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi
Biblioteka inspiruje. Biblioteka przygotowaa szereg propozycji dla
najmodszych, jak i nieco starszych czytelnikw. Wstp wolny.
22 MAJA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
"Muzyczny wieczorek poetycki" z Darkiem Czarnym to
propozycja MOK dla mionikw nastrojowej muzyki i poezji. Darek

Czarny ma na koncie wspprac z Tomaszem Szwedem, uczestniczy on w nagraniach kilku jego pyt. Koncertowa z G. Hamiltonem
V i wielkimi muzykami sceny Country. Przez kilka lat wsppracowa z zespoem Stare Dobre Maestwo.
MAJ-CZERWIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN
MBP zaprasza do udziau w konkursie teatralnym "Zagraj
Szekspira" uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Bdzie on polega na odegraniu przez modzieowe grupy teatralne
wybranych scenek z twrczoci dramatycznej Williama Szekspira.
Konkurs organizowany jest z okazji Roku Szekspira w 400. rocznic
mierci dramatopisarza. Zgoszenia do konkursu do 25 maja.
Termin i miejsce przesucha 8 czerwca od godz. 10:00 (MBP,
Rynek 3). Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd odbdzie si w
dniu konkursu.
2016 BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka ogasza 2. edycj Konkursu na Czytelnika Roku.
Konkurs bdzie trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego celem jest popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku, zwikszenia zainteresowania
wiatem ksiek.

12 Rozrywka

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWK

Jak oni czuj ducha Amy!


Muzycy Amy Winehouse dali koncert w Domu Kultury Chemik. By to jedyny koncert w Polsce.
Kiedy towarzyszyli Amy
Winehouse na scenie i w studiu, teraz jed z jej muzyk
po wiecie. Stworzyli jedy-

ny w swoim rodzaju projekt


Amy Lives. Mwi, e chc
da fanom, ktrych Amy opucia za wczenie, jej muzyk
w najlepszym wykonaniu.
Nie jestemy zespoem cove-

rowym ani adnym tribute


bandem mwi klawiszowiec
Xanton Blacq Jestemy
szczerzy, autentyczni, doskonale rozumiemy i czujemy
ducha muzyki Amy, bo sami

w tym muzycznym misterium


mielimy zaszczyt uczestniczy. Dlatego chcemy, eby
jej muzyka dalej si rozwijaa i ewoluowaa. To trudne,
bo Amy nie ma. Dlatego nie

bdziemy jej naladowa, bo


to jest niemoliwe. Gramy jej
kompozycje. Dla niej, dla siebie, dla Was. T energi mieli
okazj poczu kdzierzyscy
fani artystki. Zesp wyst-

pi w skadzie: Xanton Blacq, Manuela Panizzo, Gareth


Lockrane, Henry Collins, Al
Bonfanti, Nait Allen, Robin
Banerjee.
Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

R E K L A M A