You are on page 1of 3

BI

AJK

Pengerusi / Timbalan
Pengerusi/ Naib
Pengerusi

Penyelaras
Program
Setiausaha dan
Penolong setiausaha

Bendahari

Urusetia

Pengacara Majlis
Perasmian

BIDANG TUGAS
Penasihat
mempengerusikan mesyuarat
memastikan program yang
dirancang dapat berjalan
dengan lancar
mengatur mesyuarat dan taklimat
menentukan aturcara Majlis Perasmian
memastikan program yang dirancang
dapat berjalan dengan lancar
menyediakan kertas kerja program
membentuk jawatan kuasa
menyediakan surat-menyurat berkaitan
program
membuat laporan program
membuat anggaran perbelanjaan untuk
program
membuat laporan kewangan
menguruskan persediaan bahan dan
peralatan
memastikan bahan dan peralatan
mencukupi sepanjang program
membantu J/K Persediaan Tempat dan
Hiasan Dewan
Mengacarakan Majlis Perasmian
Pembukaan.
Memastikan kelancaran Majlis
Menyediakan teks ucapan
Gimik Majlis Pelancaran

Pelancaran Perasmian

Bacaan Doa

Majlis Perasmian
Mengalu-alukan ketibaan tetamu

Sambutan
Jamuan

Persiapan Tempat

Menentukan menu dan belanjawan


Memastikan tempat jamuan yang bersih
dan ceria
Membuat persiapan tempat
Memastikan pentas dalam keadaan bersih
dan teratur

Dan Hiasan Pentas

Dokumentasi
Backdrop, pas petugas
dan Buku Program
PA Sistem

Sijil dan Cenderahati

Pameran

Pameran

Pertandingan

Pertandingan

NGO

Menyediakan meja dan kerusi untuk


pameran dan majlis perasmian (seperti
dalam pelan)
Memastikan kebersihan dan kekemasan
Dewan dan Pentas.
mengambil gambar-gambar untuk
dokumentasi.
merancang dan menyediakan backdrop
menyediakan buku program
pas program
menyediakan LCD, mikrofon dan
sebagainya.
Menyelia siaraya
menyediakan sijil penghargaan dan
penyertaan untuk guru dan peserta
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
menguruskan penyertaan pertandingan
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
menguruskan penyertaan pertandingan
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
demonstrasi
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan

pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
demonstrasi
persiapan pameran
bertanggungjawab ke atas bahan
pameran
menjaga keselamatan bahan sepanjang
program
demonstrasi
Bengkel Melukis Kartun
Bengkel Melukis Kartun

Pengerusi Majlis

bertindak sebagai pengerusi majlis


mendapatkan biodata-biodata
penceramah

Pendaftaran

menyediakan borang-borang pendaftaran


memastikan peserta membuat
pendaftaran

Keselamatan dan
Disiplin
Memantau pergerakan pelajar

Penginapan termasuk
makan minum peserta
Publisiti dan seranta

Memastikan disiplin pelajar terkawal


Menyediakan penginapan serta makan
&minum pelajar di asrama
Memantau disiplin pel
Hebahan melalui radio
Hebahan melalui 'flyers' ke sekolahsekolah