You are on page 1of 23

A csővezetékrendszerek elemei
Műszaki ábrázolás- 07.hét-előadás

A csővezetékrendszer magába foglalja a csöveket, csőidomokat, csőkötéseket, csőszerelvényeket és egyéb, belső nyomással terhelt elemeket.
Azonos névleges nyomású (PN) és azonos névleges átmérőjű (DN)
szabványos csővezetékelemek csatlakozó méretei megegyeznek.
A csővezetékrendszer egyszerüsített és könnyen áttekinthető ábrája a kapcsolási vázlat, amelyben a csővezetékben szereplő elemeket jelképekkel
ábrázoljuk. Az egyszerüsitett ábrázolásban alkalmazott rajzjeleket a
„Csővezetékek és –szerelvények rajzjelei” cimű segédlet tartalmazza.
Csővek
A csövek öntöttvasból, acélöntvényből, acélból, rézből, aluminiumból,
műanyagból, gumiból és egyéb nemfémes anyagból készülhetnek.
A leggyakrabban alkalmazott varrat nélküli normál és menetvágásra
alkalmas acélcsövek szabványos méretsorának adatait a „Szabványos
kialakítások és elemek” cimű segédlet tartalmazza.
Dr. Házkötő István

BME Gép- és Terméktervezés Tanszék
http://www.gt3.bme.hu

A csővezetékrendszerek elemei
Műszaki ábrázolás- 07.hét-előadás

Csőkötések
A csövek méretüktől, anyaguktól és a gyártási eljárásuktól függően különböző véges hosszúságban készülnek. Ezeket a darabokat a csővezetékekben csőkötésekkel kell összekapcsolni. A csőkötések szerkezeti kialakítása
elsősorban a cső anyagától függ.
Megkülönböztetünk oldható és oldhatatlan (csak roncsolással oldható)
kötéseket.
Oldható kötések: - menetes kötések,
- karimás csőkötések,
- csővégekre forrasztott vagy hegesztett menetes
csatlakozókkal megoldott csőkötések,
- csővégekre menettel csatlakozó elemekből
álló csőkötések (csőcsavarzatok).
Oldhatatlan kötések: - hegesztett kötések,
- forrasztott kötések,
- ragasztott kötések.
A karimakötések és csőcsavarzatok szabványkivonatai a „Szabványos
kialakítások és elemek” cimű segédletben megtalálhatók.
Dr. Házkötő István

BME Gép- és Terméktervezés Tanszék
http://www.gt3.bme.hu

1

Házkötő István BME Gép.gt3.és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.07.Csőkötések Műszaki ábrázolás.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás Hegesztett kötések Menetes csőkötés Karimakötés Dr.hu Karimakötések Műszaki ábrázolás.hét-előadás Sima munkaléces O-gyűrűvel Szád-horony kiképzés Kiugrás-bemélyedés Fésűs tömítéssel Lencsetömítéssel Join-gyűrűvel Domború tömítőfelülettel Dr.07.hu 2 .bme.gt3.bme.

bme.hét-előadás Egyenes csőcsavarzatok Könyökcsavarzat Dr.és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.gt3. Házkötő István BME Gép.hu 3 .hét-előadás Dr.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.gt3.Karimakötések tömítései Műszaki ábrázolás.bme.hu Csőcsavarzatok Műszaki ábrázolás.07.

hu 4 .hét-előadás Ragasztóanyaggal egymásba dugva Ragasztóanyaggal egymásba dugva Ragasztott kötés gumigyűrűvel Lazakarimás kötés Dr.bme.gt3.gt3. Házkötő István BME Gép.07.bme.07. Házkötő István BME Gép.és Terméktervezés Tanszék http://www.hu Műanyag csőkötések Műszaki ábrázolás.és Terméktervezés Tanszék http://www.Öntöttvas csőkötések Műszaki ábrázolás.hét-előadás Tokos csőkötés Tömszelencés tokos csőkötés Csavaros karmantyús csőkötés Dr.

hét-előadás A hőtágulás figyelembevételével megválasztott csőtámaszok.Csőtámaszok Műszaki ábrázolás.07.bme.és Terméktervezés Tanszék http://www.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme.gt3. Függesztett csőmegfogás Dr.hu 5 . Dr. Házkötő István BME Gép.a súrlódási erő legyőzése esetén – el tud mozdulni.07.gt3. csőtámaszok Műszaki ábrázolás. Házkötő István BME Gép.hét-előadás Konzolos csőmegfogás Csőbölcsős csőtámasz Csővezeték hőtágulásakor a csőszakasz .hu Csőmegfogások.

hét-előadás Konzolos csőmegfogás Dr.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme. Házkötő István BME Gép.bme.gt3.gt3.hét-előadás Görgős csőmegtámasztás Dr.Csőmegfogások Műszaki ábrázolás.07.és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.hu Csőtámaszok Műszaki ábrázolás.hu 6 .

és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.07.hu 7 .hét-előadás Görgős felfüggesztés Dr. Házkötő István BME Gép.Csőtámaszok Műszaki ábrázolás.bme.hét-előadás Függőleges cső rugós felfüggesztése Dr.07.hu Csőtámaszok Műszaki ábrázolás.gt3.bme.és Terméktervezés Tanszék http://www.gt3.

hu Csőkiegyenlítők Műszaki ábrázolás.gt3. Dr.07.hét-előadás Hullámcsöves kompenzátor Dr.hu 8 .bme.gt3.és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.bme. Házkötő István BME Gép.07.Csőkiegyenlítők Műszaki ábrázolás.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás Cél: a hőtágulás okozta járulékos igénybevétel csökkentése. Lencsekompenzátor Csőlíra Tengelyirányú hosszváltozás kompenzálása rugalmas alakváltozással.

bme.bme.hu Csőkiegyenlítők Műszaki ábrázolás.hét-előadás Tömszelencés kompenzátor Dr. Házkötő István BME Gép.Csőkiegyenlítők Műszaki ábrázolás. Házkötő István BME Gép.hét-előadás Hullámlemezes kompenzátor Dr.és Terméktervezés Tanszék http://www.és Terméktervezés Tanszék http://www.gt3.hu 9 .07.07.gt3.

Házkötő István BME Gép.hét-előadás A csőszerelvények: csapok. Golyóscsap Dr. A csapforgón lévő átömlő nyílás köralakú vagy ovális alakú.bme.hu Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. egyenes vonalú.hét-előadás Golyóscsapokban záróelemként golyót alkalmaznak áramlástechnikailag kedvező. amelybe a golyó beszerelhető. köralakú átfolyási keresztmetszettel.07.Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. Kúposcsap fő alkatrésze a ház és a csapforgó. szelepek és tolózárak feladata az átáramló közeg mennyiségének a szabályozása.és Terméktervezés Tanszék http://www.hu 10 . A csapgolyó tömítését két egyforma tömítőtest biztosítja. Csapok A zárótest mozgása forgó mozgás.és Terméktervezés Tanszék http://www. Kúpos csap Dr.07. Házkötő István BME Gép. A kúpos csapforgót és a házat általában összecsiszolják a tökéletes zárás érdekében. 1. Összeszerelés után a csapforgót a menetes fedél egy közbenső alátéten keresztül szorítja a házba.gt3.gt3.bme. illetve a közegáramlás megakadályozása.

Csőszerelvények Műszaki ábrázolás.hu 11 . a kúpos csapoknál viszont van utánállítási lehetőség kopás esetén. gyorsan müködtethetők.gt3. műanyag és különleges célokra pl.07. Házkötő István BME Gép. Tömítési tulajdonságaik kevésbé kedvezőek: golyóscsapoknál a tömítőtestekben.hét-előadás A csapok egyszerűek és olcsók. sárgaréz és különböző bronzok.hu Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. Dr.és közepes nyomástartományban alkalmazzák. A csapokat általában kis névleges átmérő. szabályozási célokra jól megfelelnek. a tömítőfelületek egyszerű előállíthatósága. A szelepek előnyei a gyors nyitás és zárás. Házkötő István BME Gép. nyitáskor és záráskor nyomáslökések keletkezhetnek. egyenes átfolyásúak. nyomásveszteség jön létre. továbbá könnyűfém. illetve az O-gyűrűkben szereléskor létrehozott előfeszítésből származik a tömítőnyomás. A szelepeket a közepes névleges átmérők tartományában és a teljes nyomástartományban alkalmazzák. A ház és a csapforgó anyaga lehet öntöttvas. a vegyiparban üveg is lehet. A csapok nyitásakor és zárásakor a közegáramlásban lökéshullámok keletkezhetnek. Szelepek A zárótest mozgása a közegáramlás irányába történő haladó mozgás.07. a ház holttereiben a szennyeződések lerakódnak. 2.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme.hét-előadás Karos golyóscsap Dr.és Terméktervezés Tanszék http://www. Hátrányai: az átfolyásnál az áramlás irány megváltozik.gt3.bme.

Házkötő István BME Gép.hu 12 .gt3.és Terméktervezés Tanszék http://www.07.hét-előadás Áteresztőszelep Dr.07.bme.és Terméktervezés Tanszék http://www.gt3. Házkötő István BME Gép.Csőszerelvények Műszaki ábrázolás.hu Csőszerelvények Műszaki ábrázolás.bme.hét-előadás Áteresztőszelep Dr.

Házkötő István BME Gép. Házkötő István BME Gép.gt3.Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. valamint az ülékrészt 45 fokkal elferdítjük. Ezen segít a ferdeülékű szelep.07.hu 13 . amelyben a szeleporsót és a tányért. Dr.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás Rugós biztonsági szelep Az előfeszített rugó tartja zárva a szelepet.hu Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. amely önműködően kinyílik a beállított nyomáshatár túllépésekor.07. Dr.gt3.hét-előadás Ferdeülékű szelep Az egyenes ülékű szelepekben a közeg kétszer is irányváltozásra kényszerül.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme. Ez nagy áramlási ellenállást és nyomásveszteséget jelent. Így gyakorlatilag iránytörés nélküli átfolyást kapunk.bme.

A tolózárak előnye a kis szerkezeti hosszúság és az egyenes.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás Lefúvató szelep Dr.hu Csőszerelvények Műszaki ábrázolás.07. A nyomásveszteség kicsi.és keresztmetszet-változás nélküli átfolyás.hu 14 .bme. Leggyakoribb az ékfelületű tolózár.bme.Csőszerelvények Műszaki ábrázolás. Dr. Házkötő István BME Gép. Tolózárak A zárótest mozgása merőleges a közeg áramlási irányára. amelyben ék alakú zárótest csúszik be a házba. irány. nyitáskor és záráskor lökés nem jelentkezik.gt3.és Terméktervezés Tanszék http://www. Házkötő István BME Gép.gt3.hét-előadás 3.

Az O-gyűrűket nyugvó és mozgó tömítésként is használják a golyóscsapokban.gt3.bme. Házkötő István BME Gép. Minden egyes csőszerelvénynél különböző tömítési feladatokat kellett megoldani.A csőszerelvények tömítései Műszaki ábrázolás.és Terméktervezés Tanszék http://www. Dr.gt3.07. A tolózárakat közepes nyomástartományban a kis és közepes átmérőktől a legnagyobb átmérőkig alkalmazzák.bme.hu 15 .hét-előadás A tolózárak hátránya a szükséges nagy löket és az ebből adódó nagy szerkezeti magasság.hu A csőszerelvények tömítései Műszaki ábrázolás. továbbá a kopást okozó csúszósúrlódás.és Terméktervezés Tanszék http://www. ami azonban konstrukciós megoldásokkal. valamint az is.és gázszerelők teflon stb. (A víz. zsinórt tekernek a csatlakozó menetekre). A csőszerelvények alkatrészeinek modellezésekor tudatosan elemezni kell azok funkcióját. mint az előző dián látható bronz betétgyűrűkkel és megfelelő anyagok alkalmazásával csökkenthető.07. A csőszerelvények nyugvó tömítései A házhoz menettel csatlakozó fedeleknél lapos tömítéseket használnak és a menetes kapcsolat előfeszítésével hozzuk létre a szükséges tömítőnyomást. Dr. hogy a tömítőfelületeket kissé nehézkesebb megmunkálni.hét-előadás Tömítésre azért van szükség mert a (hengeres) menetes kapcsolat nem tömít. Házkötő István BME Gép.

Érintkező.A csőszerelvények tömítései Műszaki ábrázolás. Dr. amely a tömbök beszorításakor a ház kúpfelületéhez szorul. Házkötő István BME Gép.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme. csúszó tömítések esetén gondoskodni kell a terhelés alatti relatív elmozdulás következtében létrejövő kopás utánállításáról. Dr.hu 16 . az erőre merőleges irányú alakváltozás gátlása következtében nyomás-dombok jönnek létre.gt3. Házkötő István BME Gép. A csőszerelvények mozgó tömítései A szelepeknél és a tolózáraknál a mozgató orsók általában a fedélen keresztül jönnek ki a csőszerelvényből. hogy szereléskor rugalmas alakváltozásra kényszerítjük.gt3. Ezeken a tömbökön körbemenő tömítőajak van. Az azokban megjelenő legnagyobb tömítőnyomásnak nagyobbnak kell lennie. sőt eseténként az elkopott tömítések üzem közbeni cserélési lehetőségéről is. Golyóscsapokban a zárótest.07.hu A csőszerelvények tömítései Műszaki ábrázolás.hét-előadás A leggyakrabban a tömszelencés tömítéseket alkalmazzák. (a golyó) és a ház közötti tömítést kívülről kúpos közbenső elasztomerből készült tömítőtömbökkel oldják meg. így a radiális tömítőrés eltűnik és valamilyen nyomáseloszlás jön létre. és így jön létre a beömlő.hét-előadás Az O-gyűrűk gumiból készülnek és a fészkük méretei úgy vannak megállapítva. Az ebben létrejövő legnagyobb tömítőnyomásnak nagyobbnak kell lennie a csőszerelvényben lévő közeg nyomásánál. ahol a tömítést axiális erővel rugalmasan vagy plasztikusan deformálják. A Poisson-hatás miatt létrejövő. Ezeken a helyeken az álló fedél és a forgó mozgású (ritkábban alkalmazott vándororsós mozgatás esetén csavarvonalú mozgást végző) orsó között kell a tömítést megoldani.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme. illetve kiömlő nyílás körül a tömítőnyomás-domb. mint a közeg nyomása.

Dr.és Terméktervezés Tanszék http://www. Dr. A tömítőanyag rugalmas alakváltozása esetén a Poisson-hatást használjuk fel. A tömszelence perelyen és a fedélben kialakított kúpok az ékhatás felhasználása céljából készülnek.07.bme. Az orsó és a tömítőanyag között ébredő súrlódási erő kopást okoz. A rövid tömítések nagy nyomóerőt igényelnek.07. Ennek következtében a zárást adó tömítőnyomás (pt) csak az érintkező tömítöfelületrészen lép fel és nem egyenletes eloszlású. Ezt illusztrálja a jobb oldali ábra.hu 17 . Ahol a tömítőfelületek nem érintkeznek ott átfolyás következik be.gt3. Házkötő István BME Gép. de emellett az ékhatást is felhasználhatjuk.gt3.hét-előadás A tömszelence legfontosabb alkatrészei a tömszelence persely és a perselyt axiálisan leszorító hollandianya. aminek nagyobb súrlódás és elhasználódás a következménye. A persely nyomja össze a tömítőanyagot.A csőszerelvények tömítései Műszaki ábrázolás.hu A csőszerelvények zárása Műszaki ábrázolás. A konstrukció a funkció összevonásra is példa: a menetes persely a sima persely és a hollandianya összevonását jelenti.és Terméktervezés Tanszék http://www. Ez az összeszerelt alkatrészek csatlakozó (funkcionális) felületeinek az alakés helyzethibáiból adódik.hét-előadás A csőszerelvényekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény a tökéletes zárás. Az orsóhoz mereven rögzített zárótest esetén az összeszerelés után az ülék tömítőfelülete és a zárótest zárófelülete között szöghiba (x) lehet.bme. Házkötő István BME Gép..

rugalmas anyag . teherbírás szempontjából kedvezőbb.bme. teherbírás szempontjából nem kedvező. Házkötő István BME Gép. ami gyors kopást eredményez. Kúp-gömb Az érintkezés pontszerű.változó nagyságú rugalmas alakvátozást szenved. Házkötő István BME Gép. s így a tömítőnyomás is változó lesz. Dr. Ez záráskor -az F erő hatására a tömítő kerület mentén. Dr.A csőszerelvények zárása Műszaki ábrázolás.gt3. A fentiek alapján megfogalmazható követelmény: az orsó és a zárótest közötti kapcsolat önbeálló és szabadon elforduló legyen. Sík-gömb 2.hu 18 .közbeiktatásával. 3. A zárás és a nyitás pillanatában az orsóval együttforduló zárótest esetén a tömítőfelületeken súrlódási erő is fellép.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.általában gumi. Gömb-gömb Az érintkezés (terheléstől függő nagyságú) felületen történik.bme. ami a terhelésátadás szempontjából igen kedvező.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás A tömítőfelületek párhuzamossági hibájának a hatása csökkenthető egy lágy.hu A zárótest önbeállását biztosító kapcsolatok Műszaki ábrázolás.hét-előadás 1. Az érintkezés vonalszerű.07.gt3.

Házkötő István BME Gép.gt3. Az orsó meghúzásával ez a helyzet nem változik az orsó-szeleptányér kapcsolat önbeálló jellege miatt. Dr. Az önbeállás és a terhelésátadás az orsó végén.A szeleporsó és a szeleptányér kapcsolat Műszaki ábrázolás. Ezáltal a szelepüléken körbemenően közel állandó tömítőnyomás alakul ki.07.hu A szeleporsó és a szeleptányér kapcsolata Műszaki ábrázolás.bme.és Terméktervezés Tanszék http://www.bme. amelynek a végeít szereléskor hajlítják be. Egy olcsó. de nem javítható megoldás a szereléskor végzett végleges peremezés. Házkötő István BME Gép. Az orsó és a tányér közötti szabad elfordulást egy U-alakú huzallal oldották meg.07.és Terméktervezés Tanszék http://www.hét-előadás Kétrészes gyűrűvel és tartócsavarral megoldott konstrukció. hogy az önbeállás biztosításához radiálisan és axiálisan is megfelelő nagyságú hézagokra van szükség.hu 19 .gt3. a szeleptányér tengelyvonalában kialakított gömbkapcsolaton keresztül valósul meg. Figyeljük meg.hét-előadás A zárási folyamatban a szeleptányér helyzetét a szelepházban kialakított szelepülék határozza meg. Dr.