You are on page 1of 14

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫خضضار‬ ‫ال خ‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫الخمححتضووضيات‬ ‫ب ضمععا‬ ‫! ضه يضيا ن ضل حضع خ‬ ‫التضحمورحين‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫‪١‬‬ ‫الخمححتضووضيات‬ ‫الك ضل وضمات‬ ‫‪٢‬‬ ‫الخجحمضلة‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫ضما ضهضذا ؟‬ ‫ضهضذا ضجضزرر‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫ضما ضهضذا ؟‬ ‫ضهضذا ط ضضماوطرم‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫ضما ضهضذا ؟‬ ‫ضهضذا‬ ‫ض و‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‬‬ ‫ل‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫عذصيذر لجلزذر ل لذذييذذ ‪.

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫لطلماذطمذ ذفي ال سسوذق ‪.‬‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‬‬ ‫ص‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫طا‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫س ي‬ ‫لل ذ‬ .‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫حذن ‪.

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫يا‬ ‫ه‬ ‫ض‬ ‫ض يض ض خ‬ ‫! ضمععا‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ ‫و‬ ‫ب الك ضل وضمات ل وتضك حووحين الخجضمل الخمنا ضوسعبا‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫‪ :‬ضر ح‬ ‫عذصي‬ ‫ل‬ ‫ذر‬ ‫لجلزذر‬ ‫ل لذذيذذ‬ .

‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫التضحمورحين‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .

‬‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫لطلماطيمذ في‬ ‫‪.‬‬ ‫ال سلص ي‬ ‫‪ 01‬إبريل‬ ‫‪2016‬‬ .‬‬ ‫ق‬ ‫سو‬ ‫ال‬ ‫ذ‬ ‫س‬ ‫بللطاذطذس ذفي‬ ‫حذن ‪.‫يوم الجمعة‬ ‫السنة ‪ : ٣‬لغة القرءان‬ ‫س‬ ‫جيمللة الذتلية‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫أ س ي‬ ‫ذ‬ ‫ذ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫صي‬ ‫ع‬ ‫حذة‬ ‫حي‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫‪:‬‬ ‫ذ‬ ‫ذ لل ل ذ ل‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫‪.