You are on page 1of 57

PANDUAN LENGKAP

BISNES SUBLET

ISI KANDUNGAN

Bab 5 Keperluan bisnes sublet anda

Bahagian 1
Siapa Saya
Bab 1 Pengenalan

5.1

Dokumen penting

5.2

Menaiktaraf rumah sublet anda

Bab 6 Iklankan rumah sublet anda

1.1

Mengapa buku ini di hasilkan?

6.1

Strategi mengiklankan rumah sublet anda

1.2

Apa itu sublet?

1.3

Betulkan niat

7.1 Menyaring penyewa

1.4

Peluang dan potensi sublet di Malaysia

7.2

Menerima masuk penyewa

1.5

Kenapa sublet?

7.3

Penyelenggaraan rumah

1.6

Jenis-jenis sublet

7.4

Penyewa berhenti menyewa

Bab 7 Mengurus sublet anda

Bab 8 Merancang kos sublet anda
Bahagian 2

Bab 9 Kesilapan-kesilapan lazim subletter

Bab 2 Tetapkan visi dan matlamat anda

Lampiran

Bab 3 Penyewa
2.1

Kenali penyewa anda

Bab 4 Sublet pertama anda

2 

4.1

Mencari lokasi yang sesuai

4.2

Langkah seterusnya setelah memilih lokasi

4.4

Maklumat mengenai sublet yang perlu anda ketahui

4.5

Kemahiran berunding dengan tuan rumah

D 

1

Senarai Semak Hartanah

2

Shopping list

3

Maklumat peribadi penyewa

4

Tenancy agreement (master)

5

Summary of tenancy agreement

6

Tenancy agreement individual

7

Nombor telefon penting

8

Important contact number

9

Payment schedule sublet

10

Payment schedule

11

Senarai semak aduan

12

Pengesan aliran tunai hartanah
E

3

Penghargaan

Pembuka Kata

Alhamdulillah, syukur pada Allah yang memberikan saya ilham dan bantuan untuk saya

Sublet adalah satu bentuk perniagaan yang jika di lakukan dengan serius mampu menjana

menyiapkan buku ini. Dengan kewujudan buku ini, di harapkan sedikit sebanyak dapat

pendapatan yang lumayan. Sublet adalah istilah yang di gunakan bagi perbuatan menyewakan

membantu kawan-kawan saya di luar sana dalam memperbaiki keadaan kewangan masing-

sebahagian atau keseluruhan dari hartanah yang kita sendiri sewa dari tuan rumah. Perbezaan

masing dan insya allah dengan ilmu yang saya bakal kongsikan ini, pada investor di luar sana

sewa yang di terima yang biasanya lebih tinggi dan yang kita berikan pada tuan rumah adalah

dapat menguruskan hartanah mereka dengan lebih baik yang terurus.

keuntungan

bagi

perniagaan

sublet

ini.

Sebelum saya bercerita lebih lanjut, suka saya ingatkan yang aktiviti sublet ini perlu
Setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa saya yang banyak menyokong saya dalam

mendapat keizinan tuan punya rumah. Sublet tanpa mendapatkan keizinan tuan punya rumah

menyiapkan buku ini.Tanpa tunjuk ajar dan nasihat mereka tidak mungkin saya mampu berada di

adalah salah di sisi undang-undang dan biasanya memang ada klausa yang melarang aktiviti ini

mana saya berada sekarang.

di dalam perjanjian sewa antara penyewa dengan tuan rumah. Saya tidak bertanggungjawab
sekiranya anda melakukan aktiviti sublet dan seterusnya mengakibatkan kerugian di pihak anda.

Tidak lupa juga pada isteri saya, anak-anak kami dan juga adik beradik saya yang terus
Berbalik kepada sublet, insya allah dengan teknik yang betul, sublet boleh menjana

menerus memberikan sokongan dan dorongan selama ini.Alhamdulillah, syukur.

pendapatan pasif yang lumayan bagi tempoh masa yang lama. Pendapatan pasif walaupun dalam
jumlah yang kecil, insya allah secara tidak langsung akan membantu meringankan beban
Terima kasih juga di ucapkan pada ghostwriter saya, Muhammad Hisyamuddin Shahrin

kewangan kita setiap bulan.

yang membantu saya menulis buku ini dalam masa 7 hari.Terima kasih juga pada kawan-kawan
yang memberikan idea untuk penambahbaikan draft asal buku ini.
Insya allah buku ini akan mengupas teknik yang betul dalam mengusahakan perniagaan
sublet dari mula hingga akhir. Dengan kata lain, dari cara untuk mengenalpasti lokasi yang
Akhir sekali, terima kasih kepada anda selaku pembeli buku ini.Tanpa sokongan anda,

sesuai untuk sublet hingglah ke peringkat serah semula rumah pada tuan punya rumah.

mustahil untuk buku ini berada di pasaran. Insya allah, buku ini akan dapat mengubah keadaan
kewangan anda sekiranya anda mengambil serius akan ilmu yang di kongsikan dan seterusnya
mengaplikasikan ilmu tersebut.

4 

F 

G

5

Siapa saya

BAHAGIAN 1
______________________________________________________________________________
PENGENALAN

Nama saya Mohd Safuan Bin Abd Rahman.Merupakan anak kedua dari empat adik
beradik.Saya memulakan langkah pertama dalam bidang hartanah pada tahun 2009 iaitu setahun
selepas saya tamat belajar peringkat ijazah di Universiti Teknologi Petronas (UTP).
Hartanah pertama saya merupakan satu flat kos rendah yang di beli melalui acara

1.0

Pelaburan pasif

lelongan. Flat tersebut masih kekal di sewa sehingga kini. Sungguhpun pembelian tersebut

Pelaburan adalah usaha yang dibuat untuk mendapatkan pulangan balik yang positif atau

bukanlah satu pencapaian besar, ianya menjadi titik permulaan untuk saya bergiat aktif dalam

dengan kata lain untuk memperoleh keuntungan. Secara asasnya, pelaburan boleh dikategorikan

hartanah.

kepada 2 jenis iaitu pelaburan aktif dan pelaburan pasif. Pelaburan aktif adalah usaha yang

Dek kerana kekangan modal dari pembelian pertama, penglibatan saya dalam hartanah
kemudiannya beralih kepada aegnt hartanah lelong pula. Pada masa yang sama permohonan saya
untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana di UTP dalam bidang Petroleum Engineering
di terima pihak penaja. Bermulalah hidup saya sebagai pelajar master yang buat kerja sambilan

dilakukan untuk mendapatkan pendapatan aktif contohnya bayaran yang anda perolehi daripada
kerja makan gaji. Pelaburan anda adalah dalam bentuk masa dan kerahan keringat, pulangan
yang di terima adalah dalam bentuk gaji bulanan. Contoh lain ialah komisen dari hasil jualan
rumah yang di terima agent hartanah.
Pendapatan aktif terhenti sekiranya tiada aktiviti di lakukan untuk menjana pendapatan di

sebagai agent hartanah lelong.
Alhamdulillah, dengan pendapatan sebagai agent hartanah lelong tersebut, saya mampu
membeli beberapa buah hartanah melalui lelongan awam yang harganya lebih rendah dan

buat. Sebagai contoh, tiada komisen di beri pada agent hartanah jika mereka tidak membuat
sebarang jualan.
Berlainan dengan pelaburan aktif, pelaburan pasif adalah usaha yang dilakukan bagi

kemudian di jual semula pada harga pasaran.Sejak dari itu saya tidak berpaling kebelakang

mendapatkan

lagi.Pada saya, hartanah adalah satu bidang yang betul-betul menguntungkan.
Kini saya turut bergiat aktif dalam berkongsi pengalaman melalui seminar.
Alhamdulillah, melalui seminarlah saya mengenali Afiq Zhafri dan belajar mengenai sublet.
Dengan ilmu sublet yang ada, Alhamdulillah, saya mampu menjana pendapatan pasif yang
hampir sama dengan gaji pensyarah saya sekarang.

pendapatan pasif.

Pendapatan pasif bermaksud pendapatan yang diperoleh

daripada usaha yang anda lakukan hanya sekali untuk menerima pendapatan berkali-kali. Robert
T. Kiyosaki berpendapat bahawa kebanyakan mereka yang kaya mencapai kebebasan kewangan
melalui pendapatan pasif. Sebagai contoh, wang yang di laburkan pada amanah saham menjana
pendapatan pasif secara tahunan buat pelabur. Dalam konteks pelaburan hartanah, rumah yang di
beli dan kemudiannya di sewakan adalah salah satu bentuk pelaburan pasif.

Itulah serba sedikit mengenai diri saya. Teruskan membaca buku ini untuk belajar
mengenai sublet dengan lebih terperinci

Sublet juga tergolong dalam kategori palaburan pasif. Usaha dan modal di perlukan pada
peringkat awal. Setelah rumah di sewakan, beza kadar sewa yang di bayar pada tuan rumah
dengan sewa yang di terima merupakan pendapatan pasif bulanan para subletters.

6 

H 

I

7

1.1

Pelaburan hartanah

Jenis rumah

Pelaburan hartanah adalah pelaburan yang melibatkan aktiviti penggunaan hartanah
untuk menjana pendapatan. Aktiviti di dalam pelaburan hartanah secara asasnya tidak lari dari

Rumah kediaman yang biasa di dapati di Malaysia boleh di kategorikan kepada beberapa
jenis. Antara jenis-jenis rumah adalah:

melibatkan dua aktiviti utama iaitu aktiviti jual beli dan aktiviti sewa. Kedua-dua aktiviti ini
adalah asas kepada pelaburan hartanah. Setiap aktiviti memerlukan anda untuk mahir bagi
memaksimakan pendapatan pasif anda.Sebelum memulakan pelaburan hartanah pertama anda,
anda perlu mengetahui jenis-jenis hartanah. Jenis-jenis hartanah adalah:
1.

Kilang

2.

Rumah

3.

Kedai

Town House

Teres

Apartment/Pangsa

Banglo/ Semi-D

Apa itu sublet?

Di dalam buku ini, kami akan memfokuskan pada rumah kediaman. Rumah adalah aset
yang digunakan sebagai tempat berlindung. Ia berbeza berbanding hartanah dari jenis kilang dan
kedai. Kilang dan kedai adalah hartanah yang digunakan sebagai tempat operasi perniagaan.
Berbanding hartanah jenis kilang dan kedai, hartanah dari jenis rumah mempunyai kadar sewa
yang lebih rendah dan seperti ramai sedia maklum, rumah kediaman di perlukan oleh semua
lapisan masyarakat.

Sublet adalah perkataan yang berasal dari bahasa inggeris di mana perkataan sub
membawa maksud sebahagian dan let yang membawa maksud lepas. Dengan kata lain, sublet
membawa maksud sewa atas sewa. Definisi mudah bagi sublet ini ialah kerja-kerja menyewakan
sebahagian atau keseluruhan bahagian rumah/apartment/tanah kepada pihak kedua bagi tujuan
menampung kadar sewa yang ditetapkan oleh tuan tanah dan seterusnya menjana sedikit lebihan
daripada sewa yang diterima selepas di tolak bayaran sewa kepada tuan rumah dan kos-kos lain.
Secara asasnya, lebihan ini ialah keuntungan yang para subletter nikmati setiap bulan.
1.2

Sebab utama buku ini dihasilkan?
Buku ini saya hasilkan bagi berkongsi pengalaman saya dalam sublet dan seterusnya

membantu rakan-rakan saya di luar sana untuk menambah pendapatan. Diharap usaha ini
membantu mereka yang yang di bawah kategori berikut:
1. Pemilik rumah yang mengalami kesukaran menguruskan rumah mereka terutamanya
yang tinggal jauh dari rumah sewa mereka atau yang bekerja di luar Negara dan jarangDi antara contoh lot kedai dan kilang. sumber google

jarang ada masa untuk menjenguk rumah sewa mereka.
2. Membantu pelabur hartanah yang memiliki banyak rumah untuk menguruskan rumah
mereka dengan efisyen.
3. Membantu bakal penyewa yang berhijrah untuk menyewa rumah.

8 

J 

K

9

Ini Selain dari itu. Kawasan-kawasan ini amatlah berpotensi untuk bisnes sublet.000 semasa rumah di dalam lingkungan bajet mereka dan begitu juga dengan yang berpendapatan tinggi. Contoh yang 10 CB pengangkutan sendiri atau memilih untuk menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan masalah kesesakan lalu lintas. peningkatan jumlah pelajar di kolej kediaman institusi pengajian tinggi yang melebihi kapasiti kolej kediaman menyebabkan pihak insitut mula mengarahkan pelajar mereka untuk menetap di luar kolej kediaman. Shah Alam Bagaimana dengan permintaan terhadap rurmah pula? Semua lapisan masyarakat memerlukan rumah tidak kiralah siapa beliau. Golongan berpendapatan rendah akan mencari Tips: Apartment Pusat Komersial Seksyen 7. Biasakah kita lihat rumah yang cantik tapi di biarkan kosong selama bertahun-tahun? Siapa pemilik rumah tersebut? Mengapa mereka tidak sewakan ruamh tersebut? Itu dari segi supply nya. mula di buka dahulu. Biarlah tujuan kita buat sublet bukan semata-mata untuk menambahkan pendapatan akan tetapi dengan pintu pagar UITM Shah Alam. Bagi tuan rumah. hal ini kerana secara tidak langsung maklumat sebegini akanmembantu dalam proses negotiate kelak Kebiasaannya. Mereka adalah dikalangan orang yang tiada Selain dari golongan muda bekerja yang mencari rumah.1. 1. Shah Alam di jual pada harga RM80. Contoh kawasan-kawasan tersebut adalah seperti di Apartment Mentari Court yang terletak bersebelahan dengan Stesen KTM Setia Jaya. apartment mereka dengan kadar yang rendah. banyak rumah di luar sana yang di biarkan kosong dan berpotensi untuk di subletkan. sublet menyelesaikan masalah mereka untuk mencari penyewa yang berkualiti. Potensi sublet ini besar. Kebanyakan tuan rumah asal hanya membayar installment di dalam Dengan kewujudan peluang pekerjaan yang banyak di kawasan Bandar. Salah satu contoh apartment di Pusat Komersial Seksyen 7. Permintaan dari golongan muda inilah yang perlu kita terbaru MRT menjadikan kawasan perumahan berdekatan kemudahan pengangkutan awam penuhi. Buat sublet di kawasan-kawasan ini adalah satu CC 11 . Subletter perlu tahu sedikit sebanyak berkenaan Mereka yang berhijrah dari kampung halaman bagi memulakan kerjaya di kota sudah pasti memerlukan tempat tinggal yang selesa dan kondusif pada harga yang berpatutan. permintaan terhadap lingkungan RM400-450 sebulan. Shah Alam yang terletak berhampiran Eloklah kiranya sebelum kita memulakan bisnes sublet ini. untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi tuan rumah dan masyarakat yang memerlukan tempat tinggal pada harga berpatutan dan mampu dibiayai. Hal ini membuatkan mereka tidak kisah untuk menyewakan rumah sewa meningkat. kita betulkan dahulu niat kita.3 Betulkan niat terbaik adalah di apartment Pusat Komersial Seksyen 7. Kewujudan kemudahan pengangkutan seperti LRT.4 Peluang dan potensi sublet di Malaysia Sublet adalah salah satu bentuk pelaburan hartanah yang mudah dan mempunyai kelebihan yang ramai orang tidak tahu. Majoriti yang tinggal di kawasan tersebut adalah di kalangan pelajar UiTM. Dengan kata lain. Situasi ini meningkatkan permintaan terhadap rumah sewa di kawasan institusi tersebut. menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin menyewa. sebaliknya mereka menyewa bilik atau berkongsi rumah dengan rakan-rakan. golongan muda yang masih bujang tidak menyewa sebuah rumah untuk tinggal sendirian. komuter dan yang adalah satu peluang untuk para subletters.

kewujudan sublet akan menyelesaian masalah-masalah Jumlah penduduk Malaysia yang meningkat saban tahun membantu secara tidak langsung dalam industri sublet. Dengan harga rumah yang tinggi. Disebabkan permintaan yang tinggi terhadap rumah sewa seperti yang di bincangkan sebelum ini. semakin mudahlah penyewa yang ingin tinggal berhampiran dengan tempat kerja. pengusaha rumah sewa yang ada sekarang tidak dapat menampung permintaan sedia ada. 12 CD CE 13 . Salah satu contoh perumahan yang berpotensi untuk di subletkan adalah yang berdekatan kemudahan awam Keadaan-keadaan yang di sebutkan di atas merupakan situasi-situasi yang menjadikan Mentari Court yang berdekatan dengan stesyen KTM Setia Jaya sublet berpotensi tinggi. Insyaallah. semakin ramai yang memerlukan rumah. Sublet merupakan salah satu penyelesaian bagi menampung permintaan terhadap rumah sewa. kemudahan awam dan lain-lain kemudahan dengan harga sewa yang munasabah. Kerana apa? Kerana dengan kenaikan harga barang gaji yang kita terima jadi cukup-cukup makan sahaja. Atas dasar inilah sublet memainkan peranannya. ramai yang memilih untuk menyewa.5 Kenapa kita perlu buat sublet? Ekonomi yang semakin mencabar memerlukan kita mencari pendapatan sampingan di samping gaji yang di terima dari kerja hakiki kita seharian. Pendek kata.keputusan yang bijak kerana lokasi hartanah itu sendiri yang berhampiran dengan kemudahan pengangkutan awam. 1. untuk rumah sublet disewakan.

1. Sebagai contoh. jika anda sewa dari pemilik sebanyak RM1.000. Sublet tidak memerlukan kerjasama dari pihak bank Berbeza dengan pembelian rumah.000 untuk membeli rumah tersebut. anda mampu mengusahakan 3 unit sublet dengan pendapatan bersih sebanyak RM300 sebulan dari satu unit. Pembiayaan rumah ke-3 hanyalah 70% dari nilai pasaran. Ini berlainan dengan sublet dimana anda mampu mengusahakan seberapa banyak unit yang anda mahu selagi anda terdaya. prinsip yang saya dipegang ialah keuntungan yang dihasilkan mesti sekurang-kurangnya 30% dari sewa asal. Saya akan huraikan dengan dengan lebih terperinci akan kira-kiranya. Anda mesti sewakannya kembali pada kadar RM1. sublet tidak memerlukan anda merayu kepada pihak Tips: Mulakan bisnes sublet anda dalam keadaan sistematik supaya ia mudah bank untuk mendapatkan pinjaman. Modal yang rendah Pembelian rumah kediaman memerlukan kita mengeluarkan sekurang-kurangnya 10% sebagai deposit.000 yang sama tadi. anda perlu mengeluarkan sebanyak RM10. Pihak bank hanya akan memberi pinjaman maksimun 90% daripada harga pasaran. Mampu di buat dalam kuantiti yang banyak Sebelum mengupas lebih lanjut. Masa Mengusahakan sublet tidak menggunakan masa yang banyak. pembelian rumah untuk pelaburan tidak lagi semudah dahulu. anda sudah boleh diduplikasikan memulakan pelaburan hartanah melalui cara sublet. Pulangan modal yang cepat 1.000. Cuma berikut ialah apa yang saya nampak sebagai kelebihan yang terdapat pada sublet berbanding dengan pembelian rumah. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut ialah: Seperti yang kita sedia maklum. 14 CF CG 15 . 2. itu satu jumlah yang besar.Dengan jumlah RM10. Untuk rumah sublet yang disewakan kosong.000 sebulan. Pada saya. Kerja-kerja sublet adalah mudah. Sebagai contoh. Kebanyakan dari kita akan berhenti apabila sudah membeli 2 atau 3 biji rumah. 2. suka saya tekankan di sini yang saya bukanlah mahu bercakap tidak adil dalam membandingkan pembelian rumah dengan sublet. untuk rumah yang berharga RM100.300 sebulan dan kalau boleh biar dalam masa 3 bulan. Di antara kelebihan sublet adalah seperti berikut: 3. Dengan wang sebanyak RM3. Semua ini boleh dilakukan di hujung minggu. Bermula dari mencari rumah yang sesuai kemudian sewa rumah tersebut dari tuan rumah dan seterusnya sewakan semula dengan mengambil keuntungan. Sublet mempunyai lebih banyak kelebihan berbanding pembelian rumah 4. 3 unit yang sama menghasilkan sejumlah RM900 bulanan. anda akan mendapat pulangann modal kembali.

Berbanding dengan dua jenis sublet yang dihuraikan sebelum ini. Sublet jenis ini lebih rumit dimana rumah yang kosong akan disewa dan di sewakan kembali mengikut bilik-bilik yang ada. Sublet boleh dikategorikan kepada dua iaitu sublet biasa dan sublet premium. agak sukar untuk 2. Menyewa rumah sewa kosong dan sewakannya kembali kosong mengikut bilik Anda perlu mengenal pasti jenis-jenis sublet yang terdapat di dalam pasaran. hiaskan dan sewakannya kembali. mendapatkan penyewa-penyewa yang serasi duduk bersama. bagi menjaga rumah 3. Ianya disarankan kepada mereka yang baru hendak menceburi di dalam bidang sublet. Oleh itu. anda akan belajar Menyewa rumah sewa kosong furnish dan sewakannya kembali bagaimana untuk menyaringpenyewa dan menambat hatinya untuk terus membayar sewa tepat pada masanya. Akan tetapi. Jenis sublet ini adalah sublet di mana anda akan menyewa rumah yang kosong dan member nilai tambah seperti menambah perabut dan menyewakan kembali berperabot separa lengkap atau berperabot lengkap. perlu di ingat.6 Jenis-jenis sublet Sebelum pergi dengan lebih lanjut kepada langkah-langkah untuk memulakan sublet. tersebut. Teknik ini memerlukan anda teliti supaya tidak melebihi Tips: Sublet jenis ini memerlukan modal yang sangat minimum. Unit ini juga akan mengajar anda bagaimana untuk berunding dengan tuan rumah dan seterusnya berjaya menyewa unit tersebut.Perjanjian sewa bilik Menyewa rumah sewa kosong dan sewakannya kembali kosong Sewa jenis ini merupakan sewa yang paling mudah dan murah. bilik tengah dan bilik kecil. Cara pengiklanan bilik ini perlu berasingan kerana rumah biasa mempunya 3 bilik berbeza iaitu bilik utama.1. Jumlah dari sewaan dari ketiga-tiga bilik ini mestilah melebihi 30% daripada jumlah sewa yang anda perlu Sublet biasa bayar kepada tuan rumah. Menyewa rumah sewa kosong dan sewakannya kembali kosong mengikut bilik. Dari unit pertama ini. Menyewa rumah sewa kosong dan sewakannya kembali kosong. kosong adalah ia lebih menguntungkan. Rujuk lampiran 1. cara ini lebih menguntungkan. bajet anda. disarankan agar meletakkan penyewa yang lebih matang di mana penyewa yang lebih matang ini dijadikan ketua rumah. Menyewa rumah sewa kosong. Ianya sesuai diletakkan oleh orang yang pertama kali ingin melakukan sublet 16 CH CI 17 . Sublet biasa boleh dibahagikan kepada 3 jenis iaitu: Kelebihan kepada sublet jenis ini berbanding sewa kosong dan menyewakannya kembali 1.

18 CJ CK 19 . Dan saya berjaya mendapatkan penyewa dari kalangan pelajar Iran. ramai yang mula mengusahakan homestay atas dasar ianya mudah dan amat menguntungkan. Perak. Ketika itu. Beliau menyangka dapat menyewakan hartanahnya pada harga RM350 sebulan iaitu bersamaan dengan kadar ansuran bulanannya.Alhamdulillah.Semasa saya masih dalam peringkat sarjana.Pengalaman pertama penulis dalam sublet Ramai yang sedia maklum saya bermula di dalam bidang hartanah sebagai agen hartanah lelong.Kerana itu.Azrul mengotakan kata-katanya dan memberikan saya mengutip sewa selama mana penyewa Iran itu Sublet Premium Secara asasnya. 3 jenis sublet biasa di atas boleh di praktikkan namun sublet tersebut boleh di beri penambahbaikkan mengikut kesesuaian pasaran seperti rumah di kawasan segitiga emas tinggal. Sublet premium adalah lebih menguntungkan sekiranya di usahakan di kawasan perlancongan seperti di persisiran bersetuju untuk membiarkan saya mengutip sewa adalah masalahnya untuk berkomunikasi dengan pelajar Iran tersebut. Homestay yang menghasilkan lebih banyak keuntungan di musim cuti sekolah. Azrul terus mencabar saya. saya berjaya membantu seorang pelanggan bernama Azrul dalam mendapatkan rumah yang beliau kehendaki di Bandar Seri Iskandar.Penyewa tersebut tinggal tanpa sebarang perjanjian sewa. Azrul mahu menyewakan rumahnya pada kadar sewaan yang tinggi supaya dapat menampung kadar ansuran bulanannya pada pihak bank setiap bulan. Saya bertindak dengan mengenakan syarat pada beliau sekiranya saya dapat penyewa yang sanggup membayar pada kadar RM450. Tronoh. Cas yang dikenakan adalah lebih mahal berbanding sublet biasa. Di antara factor lain yang membuatkan Azrul secara harian (homestay). saya telah mengutip RM50 selama setahun. Sublet jenis ini dikategorikan sebagai sublet premium di mana potensi keuntungan adalah lebih besar selari dengan modal permulaan yang perlu kita keluarkan. dia mesti Contoh bilik rumah sublet memberikan saya sebanyak RM50 setiap bulan.Bukankah ianya satu kerja yang mudah? Bagi sesetengah pihak. Bukit Bintang dan Bangsar) boleh di sewa kosong di sewakan semula berperabot penuh pengalaman pertama saya yang amat berharga. pantai. pulau-pulau peranginan dan sebagainya. RM50 tersebut hanyalah jumlah yang kecil tetapi ia adalah (KLCC. Saya memaklumkan yang harga tersebut adalah rendah dan menawarkan untuk mencari penyewa daripada kalangan pelajar antarabangsa pada kadar RM450 sebulan. Ini adalah bukti bahawa masalah pada orang lain boleh menjadi peluang kepada kita. Tidak percaya pada permulaanya.

RM3700 Seterusnya. beliau telah pun mempunyai 15 biji rumah sublet dan masih aktif mengusahakan sublet sehingga sekarang. Mentari Court RM900 RM1450 RM550 Mentari Court RM900 RM1250 RM350 Seperti sebelumnya. Sehingga buku ini ditulis.200 sebulan di mana kadar sewaan biasa adalah RM1.250 tersebut. saya tidak menganggap sublet ini sesuatu yang serius. saya berusaha mencari listing hartanah yang berpotensi untuk sublet. Pencarian saya tidak terhenti di situ sahaja. saya di beri kesempatan untuk medengar talk berkenaan diadakan pada bulan Oktober 2013.300 sebulan. Perhatikan bagaimana angka dengan sublet ketika masih bergelar pelajar.Jumlah keuntungan sebanyak RM3700 hanya dari 10 buah rumah di sekitar Shah Alam dan Petaling Jaya. saya Berjaya mendapat satu unit apartment pada kadar RM1. setelah menikmati keuntungan sebanyak Sewa dengan tuan Sewakan semula Untung rumah Kem rimba RM650 RM800 RM150 Flat Sek. Saya focus pada kawasan yang berhampiran dengan saya iaitu Shah Alam. saya menggunakan wang tersebut untuk pencarian unit yang seterusnya dan Pusat Komersial RM700 RM1000 RM300 berjaya mendapat sebuah unit fully furnish yang di sewakan pada kadar RM1. unit sublet ini adalah sebuah rumah teres dua tingkat yang terletak di Seksyen 8.Otomobil RM800 RM1350 RM550 ini.500 dan menikmati lebihan RM300 sebulan. 20 DB DC 21 . Kali D.500 sebulan. Shah Alam.250 sebaik sahaja penyewa membayar deposit kepada saya. beliau memperoleh keuntungan daripada lebihan sewa. Unit tersebut betul-betul terletak di belakang pejabat saya dan ini memudahkan saya menjaga unit tersebut. 18 RM600 RM900 RM300 Flat sek. unit ini disewakan semula pada kadar RM300 lebih tinggi dari kadar sewa yang tuan rumah berikan. saya akan masukkan pengalaman peserta Seminar Sublet yang telah di anjurkan sebanyak 8 siri. Unit ini menjana lebihan RM300 sebulan menjadikan jumlah lebihan Jumlah yang saya dapat dari dua unit di atas ialah RM600 sebulan.Case Study #1 Pengalaman serius penulis dalam sublet Mohamad Khairul Nawawi merupakan seorang alumni peserta Seminar Sublet yang Walaupun saya telah mengusahakan sublet semasa belajar. sublet oleh Tuan Afiq Zhafri dan saya kagum apabila beliau mampu menjana pendapatan 4 Berikut adalah senarai 10 buah rumah yang beliau usahakan. saya hanya menyewakan unit tersebut pada kadar RM1. Mereka yang saya sebutkan di bawah merupakan contoh mereka yang mengambil tindakan ke atas ilmu yang dipelajari di dalam seminar tersebut. Bermula dari saat itu. Saya telah mendapat keuntungan sebanyak RM2. Rumah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang dijangka. 7 RM500 RM900 RM400 Pusat Komersial RM950 RM1250 RM300 Pusat Komersial RM950 RM1400 RM450 Pusat Komersial RM900 RM1350 RM350 RM2.

Case study #2 berperabot penuh. dan tambah Kawasan yang menjadi tumpuan beliau adalah di kawasan Shah Alam. kepala Beliau naik RM180x14 taraf jadi 22 DD DE 23 . menetap di Klang. Rumah Kondisi Jenis Sewaan Sewa dengan Sewakan tuan rumah semula RM1000 RM1440 Untung Apartment Tuan rumah Sewa satu dalam sewakan rumah automobil partly furnish Apartmen Tuan rumah Sewa per RM440 pusat benarkan kepala naik taraf jadi komersial separuh RM180 x 8 fully furnish seksyen 7. Beliau telah berkecimpung dalam bidang sublet sejak 6 bulan yang lalu.Khairul Nawawi dan Syed Mohamed di dalam RM450 seminar sublet yang mereka sertai dan mengambil tindakan atas ilmu yang diberi membuatkan rumah mereka mampu memperoleh pendapatan yang lumayan hanya dengan mengusahakan sublet Padang Jawa. kepala Puchong RM180x14 Rumah teres Tuan rumah Sewa per jalan Kristal bagi kosong. Orang Shah Alam Beliau buat Jumlah 2 tingkat RM250 RM2660 Sublet adalah satu bidang hartanah yang menguntungkan tanpa menelan belanja modal penuh Sewa Kosong RM1150 . buat Syed Mohamed. rumah di berperabot Rumah teres RM900 Sewa satu RM800 RM1250 yang terlalu banyak. Apa yang dipelajari oleh M. secara part time. Berikut adalah rumah- bilik rumah yang sublet yang di usahakan beliau. bagi kosong. berperabot. Shah Alam Rumah teres Tuan rumah Sewa satu seksyen U11. Beliau merupakan mahasiswa tahun akhir di Segi pembahagi Kolej di Subang Jaya. rumah Shah Alam beliau tambah RM1300 RM1650 RM350 RM1600 RM1520 RM920 RM1600 RM1520 RM920 peti ais dan mesin basuh Flat kos Sewa kosong Sewa per rendah.

lanjutkan tarikh tersebut. Bulan Bilangan Rumah kepada yang lebih bermakna seperti menyediakan kemudahan kepada para pelajar dan penyewa Jumlah Lebihan Matlamat/Tempat Check List Sewa yang memerlukan di samping mengaut keuntungan untuk kemajuan diri. niat anda perlu di ubah daripada hanya sekadar mengaut keuntungan berputus asa. misi dan matlamat anda ialah seperti Jun berikut: Julai Visi Ogos September Apakah yang anda mahu capai selepas 5 tahun mengusahakan sublet? Oktober Berapa lamakah anda hendak mengusahakan sublet? November Disember Matlamat Senarai Semak pencapaian bisnes sublet anda 1. mengapa anda sanggup untuk April mengeluarkan wang untuk membeli buku ini?.BAHAGIAN 2 ______________________________________________________________________________ Contoh matlamat yang sesuai adalah seperti: Sublet Pertama anda Kita mahu RM300 disimpan setiap bulan hasil daripada sublet di dalam ASB untuk menghasilkan sejumlah RM3600 simpanan di dalam bentuk pelaburan Jawapan-jawapan ini.Kaji sebab itu dan tetapkan visi dan misi anda. Berapakah jumlah aliran tunai yang dikehendaki daripada sublet? 3.Seperti yang di tekankan di dalam bahagian pertama. Januari Februari Visi.Jangan Setiap perkara yang anda lakukan wajib di mulakan dengan niat. Mengapa anda memilih untuk mengusahakan sublet? 2.Sekiranya telah berusaha dan matlamat tidak tercapai. Mei Soalan yang perlu anda fikirkan bagi menetapkan visi. anda harus tulis di atas sekeping kertas dan tampalkan di cermin bilik BAB 2 anda.Baca visi dan misi anda. Bilakah anda akan memulakan sublet anda sendiri? 24 DF DG 25 . misi dan matlamat adalah perkara penting yang perlu ditetapkan sebelum anda Mac menjalankan sebarang perniagaan. masyarakat dan Negara. Cuba anda renungkan. misi dan matlamat anda anda.Tetapkan tarikh untuk anda mencapai setiap matlamat Tetapkan visi.

tibalah masa */'"' ' ' . lihat pasaran pada jangka '3*"' )'31 hadapan. Putaran proses ini adalah satu sistem yang teratur dan mudah untuk diaplikasi. perhatikan pasaran di kawasan anda. kemudian 3.1 membuat rundingan bersama tuan rumah. penyewa yang baik adalah penyewa yang mampu menjaga rumah yang penyewa yang benar-benar berkemampuan dan seterusnya adalah mengutip sewa bulanan yang mereka duduki dengan baik dan tidak merosakkan kemudahan yang di sediakan di rumah merupakan pendapatan pasif anda dan tiba masa untuk anda bergerak kepada mencari sublet tersebut.1 Proses di dalam memulakan sublet anda BAB 3 PENYEWA '*"*/&!" %($+"3' ++/" Setelah anda menentukan matlamat yang anda ingin kecapi daripada sublet. bukannya hutang. Unisel. Ia bermula dengan mencari rumah di lokasi yang sesuai. anda ingin mengusahakan sublet di kawasan perindustrian atau di kawasan institusi pengajian tinggi. Sekiranya anda menetap di ' "$%'$' +/%. anda perlu Kenali penyewa anda menambah nilai sublet anda sebelum mengiklankan sublet anda untuk mencari penyewa yang Penyewa yang baik adalah penyewa yang mampu membayar sewa tepat pada berminat. anda yang kedua. Kewujudan IPT seperti ini boleh dijadikan petunjuk siapakah sasaran yang sewajarnya anda sasarkan. mengusahakan sublet anda. Seksyen 7 Shah Alam terdapat 2 institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Teknologi Mara./'*/&! ' /-)+1 untuk anda memikirkan siapakah yang akan menjadi penyewa rumah. Hospital Shah Alam alam sedang dibina dan dijangka siap &!'"%" +/%.' sekitar Petaling Jaya. Implikasi hospital ini membolehkan anda menyasarkan penyewa daripada golongan nurse dan staf sokongan yang bekerja di hospital tersebut. Setelah mendapat rumah tersebut.Selain itu. Contohnya. 26 DH DI 27 . Sebagai contoh. Nampak mudah bukan?.2. Rajah di atas menunjukkan aliran proses yang terlibat secara ringkas di dalam Kemahiran ini akan dikupas di dalam bab seterusnya. maka anda sudah boleh merangka siapakah penyewa anda terlebih dahulu. UITM dan Universiti Selangor.Namun. Penyewa yang menghubungi anda untuk sublet tersebut perlu disaring untuk mencari masanya. Bagi Seksyen 7 Shah Alam. jangan berhenti di situ. Setiap proses yang terlibat akan dibincangkan di dalam topik-topik di bab seterusnya supaya anda mampu mencari sublet anda dengan betul dan memperoleh keuntungan.' pada tahun 2014. fikirkan siapakah sasaran anda?. Mencari dan memilih penyewa adalah kemahiran penting yang perlu ada pada anda.

sekiranya anda menetapkan penyewa anda adalah pelajar.Namun. Pelajar negara luar. terdapat pelajar yang dibiayai oleh ibu bapa mereka dan mereka ini datang dari golongan kelas pertengahan ke atas. Mereka Penyewa yang bekerja dipanggil penyewa bekerja. pastikan pasangan mereka juga bekerja kerana dikhuatiri apabila penyewa mempunyai tanggungan. Pelajar Pelajar adalah salah satu golongan yang selalu mencari rumah sewa di sekitar pusat pengajian mereka. sekiranya mereka sudah berkeluarga.Kepakaran-kepakaran yang diimport daripada luar biasanya terdiri daripada golongan 3.Oleh itu. kawasan yang berhampiran dengan tempat bekerja mereka. Namun. setiap dari mereka memerlukan tempat tinggal yang selesa dan tidak menelan kos yang tinggi. Tips: Seksyen 7 Shah Alam merupakan salah satu contoh kawasan yang menjadi tumpuan pelajar 28 DJ DK 29 . mereka tidak mampu untuk menjelaskan sewa pada waktunya. Mereka mempunyai sumber kewangan yang terhad kepada biasiswa atau pinjaman pendidikan. Pekerja Malaysia adalah negara yang pesat membangun dan memerlukan ramai kepakaran dari 2. Atas sebab ini.Expatriat Penyewa dapat dikategorikan kepada 3 jenis: 1.Penyewa dari golongan ini mempunyai sumber kewangan tetap dan mampu untuk membayar sewa bulanan tepat pada masanya. Pekerja mereka sering menjadikan sublet sebagai salah satu pilihan tempat tinggal mereka. pastikan mereka mampu membayar sewa tersebut dan ambil butir-butir ibu bapa pelajar tersebut sebagai langkah berjaga-jaga.Mereka selalunya mencari rumah di mampu untuk membayar sewa tepat pada masanya walaupun pada harga yang tinggi. Expatriat professional dan mempunyai jumlah pendapatan yang lumayan.Namun.

Jarak yang dekat dengan segala kemudahan yang terdapat di pusat bandaraya menjadi sebab mengapa harga sewa yang dikenakan adalah tinggi. membina pasaraya besar dan sebagainya. Kawasan ini menjadi tumpuan ramai kerana ia memudahkan mereka bergerak di sekitar kawasan tersebut. peranan penting di dalam sublet.1. kewujudan pusat pengajian tinggi terutamanya yang dibina oleh pihak kerajaan menjadi indikator kepada kepesatan sesuatu kawasan tersebut.Kawasan seperti ini merupakan tumpuan ramai dan memerlukan banyak penempatan bagi menampung permintaan daripada para pelajar mahupun pekerja kilang. BAB 4 4. KFC dan banyak lagi mula menapak di kawasan tersebut.1 permintaan tinggi dari lokasi yang lain?. anda sudah berhampiran lokasi rumah sublet anda adalah petunjuk sama ada kawasan tersebut mempunyai boleh mula mencari lokasi rumah yang sesuai untuk di jadikan sublet. Pusat bandaraya adalah kawasan yang mempunyai nilai permintaan yang tinggi. Pembinaan IPTA di Permintaan juga boleh diperhatikan dari sudut kewujudan pusat-pusat tarikan orang ramai 30 Pusat bandar EB kawasan yang sebelum ini mundur dan tidak diberi perhatian akan mula menarik minat ramai pelabur seperti syarikat pemaju untuk memajukan kawasan tersebut seperti membangunkan kawasan perumahan. Lokasi memainkan permintaan yang tinggi atau pun sekadar biasa sahaja. Kemudahan yang terdapat Setelah anda menetapkan penyewa anda berada pada golongan yang mana. Nilai hartanah di kawasan EC 31 . Lokasi yang mendapat permintaan yang tinggi Mencari lokasi yang sesuai mempunyai kelebihan yang lebih tinggi berbanding lokasi lain. Golongan yang menyewa sublet berada di dalam umur 20-an di mana mereka masih belum berkeluarga dan tidak memerlukan rumah yang besar. tertentu.Contoh kawasan yang menjadi #2 tumpuan ramai adalah kawasan yang menyediakan kemudahan awam seperti LRT dan sebagainya.1 MENCARI SUBLET ANDA Mengenal pasti kemudahan berhampiran Mencari lokasi yang sesuai berdasarkan permintaan adalah satu kemahiran asas wajib bagi anda untuk memulakan sublet sendiri. Pemilihan lokasi yang sesuai perlu mengambil kira 2 elemen Di antara panduan yang digunakan untuk memilih kawasan yang sesuai adalah seperti penting iaitu: • Permintaan • Tumpuan ramai Prinsip menjalankan berikut: #1 perniagaan adalah dengan memenuhi permintaan dari pada pengguna. Apakah yang membezakan lokasi yang mempunyai 4.kawasan tempat mereka bekerja ataupun belajar. Di dalam sublet.Kawasan ini biasanya adalah pusat tumpuan ramai.Dengan adanya permintaan. Golongan penyewa expatriate dan professional sering mencari rumah sewa di kawasan tersebut Permintaan terjadi apabila terdapat orang yang memerlukan perkhidmatan di kawasan kerana ia memudahkan mereka dalam kehidupan seharian. permintaan dan lokasi tumpuan ramai perlu di beri perhatian penting supaya sublet yang di buat menerima sambutan hangat dan menggalakkan.Mereka ini amat memerlukan tempat tinggal yang selesa dan berpatutan di sekitar Kawasan pusat pengajian tinggi Lazimnya.Kawasan perumahan berhampiran pusat bandar terutamanya yang berdekatan dengan kawasan segi tiga mempunyai nilai hartanah yang terlalu tinggi. contohnya di IPT dan kawasan perindustrian. potensi untuk perniagaan kita terus untung adalah tinggi. Francais makanan segera seperti Mc Donald. akan tetapi sekadar memerlukan bilik untuk tidur sahaja.

banyak kemudahan asas di wujudkan. Dengan faktor-faktor seperti kesesakan lalu lintas. rujuk kembali sasaran penyewa anda dan mula mengintai di kawasan yang berdekatan dengan kawasan pengajian tinggi kerana ia adalah lubuk sublet menjana pendapatan. Dalam tempoh 10 tahun sahaja.Kemudahan pengangkutan awam seperti LRT dan stesen komuter adalah satu ciri-ciri kemudahan awam yang anda perlu ambil perhatian. Contoh mudah yang dapat dilihat adalah seperti kewujudan UITM Seri Iskandar dan Universiti Teknologi Petronas yang di bina di Seri Iskandar. Golongan ini tidak kisah berbelanja lebih untuk rumah yang selesa Salah sebuah IPTS yang menaikkan permintaan rumah sewa di sekitar Bandar Sunway #3 Kemudahan pengangkutan awam Pengangkutan awam disediakan bagi memberi kemudahan akses kepada rakyat memudahkan pergerakan ke tempat tumpuan awam. Mesir dan Sudan.sekitar IPTA tersebut akan melonjak naik secara mendadak. jimat dan cepat ke tempat kerja masing-masing.Peluang pekerjaan yang menjadikan pengangkutan awam pilihan utama bagi golongan yang ingin mudah. Tips: UTP mempunyai para pelajar dari Negara luar seperti dari negara Iran. tol dan harga parking yang kian meningkat Hal ini terjadi kerana kewujudan IPTA mewujudkan permintaan yang tinggi terhadap kemudahan-kemudahan asas seperti tempat tinggal dan sebagainya.Para pelajar juga tidak ketinggalan memeriahkan pasaran rumah sewa. TESCO sudah dibina.LRT dan IPTA membantu menaikkan permintaan terhadap sublet anda komuter menjadi pengangkutan paling effektif dan praktikal. kenaikan harga petrol. stesyen bas di bina dan kawasan-kawasan perumahan pesat membangun. diwujudkan impak dari IPTA tersebut seperti pensyarah dan staf-staf pentadbiran menjadikan permintaan rumah sewa di kawasan tersebut tinggi. 32 ED EE 33 .Kemudahan awam juga disediakan bagi mengurangkan kesesakan jalan raya. Justeru itu.

Kadar sewa yang dikenakan di kawasan tersebut mampu di naikkan sewa yang berdekatan dengan kawasan pekerjaan mereka. tetapi rakyat asing yang bekerja di negara kita.Pusat membeli belah • Hospital selalunya di bina di kawasan yang menjadi tumpuan ramai dan mudah di akses oleh • Balai Polis pengunjung. Kilang-kilang yang terdapat di pusat industri memberi impak kepada permintaan rumah Kawasan perumahan yang mempunyai kemudahan LRT dan stesen komuter mempunyai sewa di sekitar kawasan perindustrian tersebut. Kemudahan awam yang dimaksudkan adalah seperti berikut: 34 Pusat membeli belah Salah satu petunjuk untuk memastikan kawasan tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang ramai adalah dengan mencari pusat membeli belah. Gunakan peluang ini sebaiknya untuk mengusahakan sublet di kawasan ini kerana permintaannya adalah tinggi.Pekerja-pekerja mereka lebih menggemari rumah kelebihan yang tersendiri. lebih jimat masa mereka untuk menyelesaikan urusan mereka. EF EG 35 . masa dijimatkan dan kos pengangkutan adalah minima. #3 Jarak dari kemudahan awam #5 Kawasan yang strategik untuk anda mengusahakan sublet juga perlu mengambil kira faktor ini. Sekiranya anda bertuah.Mereka tidak mahu membazirkan setiap tahun kerana permintaan rumah sewa di kawasan tersebut adalah tinggi.Penyewa terpaksa masa dan ingin mudah ke tempat kerja tanpa meredah kesesakan lalu lintas. Lebih dekat jarak kemudahan ini dari sublet anda. Pusat membeli belah menyediakan banyak peluang pekerjaan. Mereka tidak perlu menempuh kesesakan lalu lintas. Ramai pekerja di situ memerlukan tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat kerja mereka pada jarak mereka mampu untuk berjalan kaki ke sana. #4 Pusat komersial dan industri Sekiranya anda mensasarkan penyewa anda adalah dari golongan pekerja kilang. kilang yang mengambil berat tentang kebajikan pekerja mereka akan menyewa daripada anda untuk menyediakan tempat tinggal kepada pekerja mereka.Lokasi pusat membeli belah selalunya bersebelahan jalan utama bagi menarik minat • Sekolah • Bank • Stesen bas • Pejabat pos pengunjung mengunjungi pusat membeli belah mereka.Sektor industri dan pembuatan adalah salah satu sektor yang menyediakan peluang pekerjaan yang ramai bukan Salah satu contoh perumahan berpotensi berdekatan kemudahan awam sahaja kepada rakyat Malaysia. Ini memberikan bersaing bagi mendapatkan rumah yang berdekatan dengan kawasan ini. sublet yang berdekatan kawasan ini kelebihan dan mendapat permintaan ramai.Kemudahan-kemudahan ini adalah satu faktor penting selain dari kemudahan pengangkutan.Jarak yang berhampiran dengan tempat-tempat ini memberikan anda kelebihan dari segi memudahkan penyewa anda untuk melakukan urusan seharian. anda patut memeriksa lokasi yang berdekatan dengan pusat komersial dan industri.

hotel-hotel dan lebuhraya. 4. Taipkan nama kawasan yang anda kehendaki dan mula memerhati secara terperinci apakah yang terdapat di dalam peta tersebut. Jika anda lihat contoh gambar di atas.2. lokasi bandaraya terdekat dan pola kawasan perumahan di kawasan tersebut. pusat membeli belah. Sebelum anda turun padang di lokasi yang dikehendaki.Semakin banyak pengetahuan anda tentang lokasi yang anda mahu. anda perlu memeriksa lokasi tersebut buat kali kedua dengan menggunakan peta atau google map sebelum anda turun padang sendiri menilai kawasan tersebut.2 Langkah seterusnya setelah memilih lokasi Lokasi-lokasi yang telah kita bincangkan tadi mempunyai kelebihan kepada sublet yang akan anda usahakan. Sekiranya anda Penggunaan peta di dalam menentukan lokasi sublet anda amat penting kerana daripada menjumpai kawasan perumahan yang menarik di kawasan tersebut. Masjid Al-Husna. anda perlu melakukan langkah yang seterusnya iaitu meninjau kawasan tersebut secara lebih teliti. Berdasarkan apa yang dibincangkan di atas. bank. terdapat beberapa kemudahan yang anda dapat kenal pasti seperti stesen KTM Setia Jaya.Lihat di mana lebuh raya apakah yang terdekat dari lokasi tersebut. Pusat Bisnes Mentari. Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan. Menggunakan google map adalah cara mudah dan murah untuk mencari lokasi yang Contoh carian menggunakan google map untuk kawasan Mentari court. anda dapat mengenal pasti di manakah lokasi itu berada secara tepat dan apakah memerhatikan apakah yang terdapat di sekitar kawasan rumah tersebut di dalam lingkungan kawasan yang berhampiran dengan lokasi tersebut. Kemudahan akses dan pusat-pusat tumpuan jarak 10KM.4.com sesuai untuk di usahakan sublet. 36 EH EI 37 . kedai makan. senaraikan segala jenis kelebihan yang anda peluang untuk anda untuk mendapat rumah di kawasan yang strategik. Kira jarak dari rumah sublet anda ke tempat-tempat tersebut dan bandingkan dengan lokasi-lokasi lain. Jarak ini adalah jarak yang bersesuaian untuk diisytiharkan sebagai dekat. Bandar Sunway sumber: google map. awam seperti pasaraya. semakin cerah serbaneka 24 jam dan sebagainya boleh di dapati melalui pemerhatian di google map. kedai Mendapatkan gambaran luas mengenai lokasi yang anda kehendaki adalah penting. temui berdekatan lokasi pilihan anda. anda akan dapat mengurangkan risiko kekurangan penyewa dan dapat mempromosikan rumah anda menggunakan kelebihan yang terdapat pada rumah tersebut. anda sudah boleh pada peta.Anda perlu tahu di manakah daerah tempat itu berada. Feranzo Make-Up & Nail Academy. Dengan melakukan sedikit penyelidikan ke atas lokasi tersebut. lakukan sedikit penyelidikan mengenai tempat tersebut melalui menggunakan google map. stesen komuter dan lrt.1 Survey lokasi menggunakan google map Selepas anda memerhati lokasi-lokasi yang berpotensi dengan mengenal pasti kriteria tersebut. Setelah anda menetapkan kawasan yang dihajati.

3 Turun sendiri ke kawasan yang dikehendaki Anda telah persiapkan diri anda dengan maklumat-maklumat yang anda perolehi daripada google map. jarak yang yang jauh dari Kawalan keselamatan rumah selalunya membantutkan hasrat mereka untuk bersenam. Kawalan keselamatan membolehkan kita meletakkan kadar sewa lebih tinggi daripada biasa. Setiap penyewa yang keluar sering keluar dari kawasan tersebut. terdapat kawasan Kes-kes jenayah sering kita dengar di dalam media massa setiap hari. 38 EJ EK 39 . lebih mudah kerja anda. terdapat beberapa perkara yang anda perlu perhatikan. Memberikan mereka pilihan untuk mendapatkan sublet yang kawasan perumahan elit dan kondominium meletakkan pos kawalan bagi mengawal kes jenayah berdekatan dengan kawasan rekreasi adalah satu bonus kepada anda seperti ragut. perhatikan pos kawalan yang terdapat di Mengapa anda perlu memerhatikan kemudahan ini?. Infrastruktur awam yang perlu anda perhatikan adalah: • Jalan raya • Sistem pengairan dan saliran • Lampu jalan • Kemudahan bekalan air • Jaringan telefon dan internet Pos kawalan di Mutiara court. anda harus menetapkan yang penyewa anda perlu menyewa dalam jangka masa yang ditetapkan. Di dalam sublet. Bandar Sunway Apabila anda mencari lokasi yang sesuai. jaringan telefon dan internet yang lembab dan sebagainya. Kebiasaannya. Kawasan rekreasi Kawasan rekreasi biasa terdapat di dalam kawasan perumahan. Perkara itu adalah: #1 Infrastruktur awam Kemudahan awam adalah daya penarik penyewa untuk menyewa di kawasan tersebut.Semasa meninjau kawasan tersebut. semakin berleluasa merisaukan orang ramai tentang keselamatan mereka. Kawasan rekreasi adalah nilai tambah kepada sublet anda. mereka yang mementingkan kesihatan akan #2 menggunakan kawasan rekreasi tersebut untuk bersenam.Sekarang masa untuk anda ‘serang’ sendiri kawasan tersebut..Apakah yang harus lakukan ketika serangan dilakukan.Perumahan yang mempunyai pos kawalan adalah salah satu kriteria penting yang di cari oleh penyewa anda terutama bagi penyewa wanita. Kes jenayah yang perumahan yang menyediakan pusat riadah mereka sendiri merangkumi kolam renang.4. Namun. lebih lama penyewa anda menyewa.Kadangkala. banyak gelanggan tenis dan gym.1. rogol dan pecah rumah berlaku di kawasan mereka.Atas sebab ini. rumah sewa atas sebab tidak selesa dengan faktor infrastruktur awam seperti bekalan air tekanan #3 rendah.

Ingat. Apabila berdekatan dengan bumbung. anda dapat berunding dengan tuan rumah untuk mengurangkan harga rumah bumbung. usaha tangga kejayaan. kawasan pembuangan sampah. Jangan ingat sekali mencuba. Ini kerana. Berunding memerlukan menaiki tangga sering mengganggu penghuni rumah di aras bawah. cahaya matahari terutamanya pada waktu tengah hari. Mencari rumah di dalam kedudukan rumah begini memerlukan anda Sebelum anda menghubungi tuan rumah. Kedudukan aras yang tinggi juga berdepan dengan risiko tekanan air rendah. anda akan berjaya mendapatkan unit sublet.4 Rumah yang sesuai adalah rumah yang terletak di kawasan yang selesa dan kurang menimbulkan masalah. Bunyi tapak kaki ketika berjalan atau rumah adalah batu loncatan pertama yang perlu di hadapi oleh anda. Bunyi kenderaan di jalan raya dan deruman enjin ketika enjin 4. mereka membuang najis. Memajak rumah memerlukan modal yang agak besar kerana aras lain. penyewa anda akan merasa bahang panas tersebut kerana anda membayar mereka secara tunai dalam jumlah yang banyak.5 Tuan rumah merupakan individu yang menjadi pemain penting di dalam sublet. terdepat beberapa perkara yang anda perlu tahu mengenai rumah yang akan di gunakan sebagai sublet mengetahui kriteria kedudukan rumah yang cantik untuk dijadikan sublet . Perhatikan juga kawasan bermasalah yang perlu anda elak adalah seperti kawasan perkuburan. pastikan anda telah meletakkan sasaran anda sama ada mahu menawarkan kepada tuan rumah sekadar menyewa atau memajak rumah mereka kepada anda. aras ini adalah aras yang paling menerima kesannya. Aras bawah adalah aras yang sering menjadi mangsa kepada kurangnya kesedaran sivik masyarakat kita. Tuan kereta dihidupkan menjadi punca pencemaran bunyi. Namun pulang ke rumah. tersebut di dalam penyelenggaraan. FB FC 41 . loji pembentungan. Pajak adalah istilah yang digunakan untuk menyewa rumah dengan satu jangka masa Aras paling atas adalah aras yang mempunyai kadar sewa yang paling rendah berbanding yang lama iaitu 2 tahun dan ke atas. Sampah dan najis yang terkumpul di aras bawah menjadi punca pencemaran bau dan masalah lalat berlaku. Maklumat mengenai sublet yang perlu anda ketahui Rumah yang akan digunakan sebagai sublet boleh diperolehi daripada tuan rumah dengan Aras Rumah 2 cara iaitu: Apabila anda memilih untuk menyewa rumah flat atau apartment.Kemahiran ini boleh di asah dengan latihan. 1.#Kedudukan rumah sewa tersebut 4.Jadikan RM300 sebulan yang bakal anda jana sebagai motivasi anda untuk mencuba. Selalunya. Situasi ini akan menjadi lebih kritikal apabila tiada lif di flat tersebut atau lif pajak adalah lebih digemari daripada memperoleh rumah sublet secara sewaan. Aras paling bawah juga mempunyai kekurangan. Aras atas dan tingkat bawah - Sewaan mempunyai kekurangan berbanding rumah yang terletak di aras lain. aras bawah adalah aras yang sering menjadi tempat pembuangan sampah atas alasan rumah sampah yang berjauhan dari rumah. 40 Kemahiran berunding dengan tuan rumah kemahiran yang tinggi. Apabila gangguan bekalan air berlaku. Sewaan daripada tuan rumah adalah salah satu jenis cara untuk mendapat rumah untuk digunakan sebagai sublet. aras bawah berisiko menghadapi pencemaran bunyi. Selain itu. elakkan daripada - Pajak memilih rumah yang berada di tingkat atas dan tingkat bawah. Alasan pertama adalah kedudukan aras ini yang tinggi menyukarkan penyewa untuk anda perlu membayar harga pajakan rumah daripada tuan rumah dalam sekali bayar. Kawasan ini adalah kawasan yang memberi nilai negatif kepada sublet anda. Selain pencemaran bau.aras ini adlaah aras yang paling hamper dengan dengan pajakan. Sewaan yang diberikan mungkin hanya kurang sedikit daripada harga pasaran kerana anda akan membayar sewaan rumah tersebut kepada tuan rumah setiap bulan. Binatang peliharaan atau pun terbiar sering menjadikan aras ini kawasan Jadi apabila bersua muka dengan tuan rumah. Jangan sesekali putus asa kerana offer saya juga di tolak beberapa kali sebelum berjaya mendapatkan satu-satu unit sublet. grid elektrik dan kawasan setinggan.

segala masalah seperti paip bocor. Gunakan ayat seperti ini. Gunakan ayat seperti ini. kita Menyediakan kediaman bagi pelajar adalah ayat “killer” yang boleh melembutkan hati mestilah menunaikan tanggungjawab yang di beri iaitu menjaga rumahnya dengan baik. Kebarangkalian untuk berjaya semkin tinggi sekiranya anda menggunakan teknik ayat yang sesuai seperti-“biar saya yang jaga rumah encik . Apa perlu dilakukan jika tidak berjaya? Owner yamg sedia maklum akan tujuan kita menyewa rumah mereka akan mula mengajukan persoalan-persoalan seperti yang akan saya bincangkan di bahagian “FAQ dari tuan rumah”. Contoh pemilik rumah. Insya Allah saya mahu Tahniah sekiranya anda berjaya menjumpai tuan rumah yang sanggup menyewakan menyewa rumah encik dan melengkapkannya dengan perabut saya dan menyewakannya rumah mereka. Sekarang. Encik hanya perlu tunggu duit sewa masuk je” tekankan pada perkataan “jaga rumah”. Sekiranya anda telah mengaplikasikan ketiga-tiga ayat di atas dan masih belum berjaya memujuk tuan rumah. tuan rumah mana yang tidak suka apabila ditawarkan penjagaan rumah di samping tidak perlu memikirkan kutipan rumah Contoh ayat pertama: Menyediakan kediaman bagi pelajar sewa lagi. lampu rosak akan di uruskan oleh saya. Dengan adanya jaminan seperti ini. jangan berputus asa kerana masih ada beratus ribu lagi rumah di luar sana yang boleh di cari. Ini secara tidak langsung akan meyakinkan tuan rumah yang ada benar-benar serius dalam sublet ini.Gunakan elemen ini untuk memujuk mereka. Namun ia bukan bermakna anda kembali” sudah berjaya. Masalah-masalah ini boleh di gunapakai di dalam proses memujuk tuan rumah. langkah seterusnya? jaga dengan baik. anda boleh gunakan modal unit sublet kawan anda bagi tujuan yang samaseperti yang saya sebutkan tadi. anda telah maju setapak kehadapan.“saya menyediakan kediaman bagi pelajar dan saya mahu menyewa rumah encik bagi tujuan tersebut”. Contoh ayat kedua: Sewakan perabut Tuan rumah juga seorang insan biasa. pengiklanan yang akan di kupas di bahagian “cara mengiklan”. Mereka mahukan rumah mereka selamat dan di Sekiranya berjaya. Dapatkan maklumat tuan rumah dan dekati mereka dengan cara di atas. Bagi yang belum bermula.“ saya mempunyai lebihan perabut dan ingin menyewakan perabut tersebut. Setelah anda berjaya mendapat minat daripada tuan rumah.3 contoh ayat untuk dapatkan kebenaran dari tuan rumah Contoh ayat ketiga: Jaga rumah Contoh-contoh ayat yang bakal saya sebutkan boleh di praktiskan dalam panggilan Masalah-masalah penyelenggaraan rumah adalah sesuatu yang melecehkan bagi tuan telefon pertama dengan tuan rumah atau melalui perbualan pertama bila berhadapan dengan rumah. terdapat beberapa Anda boleh jadikan unit sublet sedia ada anda sebagai modal untuk memujuk tuan rumah larangan yang perlu dipatuhi. Sekiranya tuan rumah bersetuju dan mengamanahkan rumahnya pada kita. Cara ini lebih berterus terang kepada tuan rumah. Larangan-larangan itu ialah: dengan mengatakan yang kita akan menjaga rumah dia dengan sebaik mungkin dan sekiranya bagi mereka yang suda mempunyai unit sublet di kawasan berdekatan. tuan rumah. mungkin anda boleh memberitahu mereka yang anda juga ada menguruskan rumah di hujung sana atau di seberang jalan sana. 42 FD FE 43 .

Maklumlah.Perjanjian ini adalah tetap dan tidak boleh diubah peruntukan di dalamnya oleh mulut. Hanya atas maklumat tersebut. penyelenggaraan dan sebagainya. anda harus mencari sendiri penyewa yang bakal menyewa di Keperluan sublet anda rumah tersebut. Dokumen tersebut ialah: perabot dan bermacam-macam masalah yang mungkin berlaku. LHDN.Keuntungan yang diterima tidak berbaloi dengan jerih penat anda sekiranya anda hanya diberi kontrak sewa selama setahun. lebih baik dia lakukan sendiri 44 Perjanjian sewa FF FG 45 .1 Bagi memulakan sublet. bakal dia peroleh kepada tuan rumah tersebut. Itu tidak termasuk risiko-risiko yang anda tanggung seperti penyewa tidak membayar rumah. nama penyewa. Terdapat satu kes di mana seorang sahabat sudah berjaya mendapat persetujuan mengenai anda dan penyewa anda seperti nama tuan rumah. terdapat beberapa keperluan penting yang perlu disediakan oleh mendapatkan kembali modal dan merasa sedikit untung. jangan sesekali anda terlepas cakap perjanjian sewa yang saya guna pakai boleh didapati di tentang keuntungan yang anda raih hasil daripada sublet ini. ia tidak berbaloi kerana dalam tempoh tersebut. jumlah perabut dan sebagainya. rumah sendiri tahu akan selok belok sublet. Selain daripada berurusan dengan tuan rumah. Perjanjian sewa adalah senjata utama yang di bawa oleh anda untuk ‘menyerang’ tuan rumah. butir-butir mengenai rumah. jangan pecah di lampiran.Ketelanjuran maklumat sensitif ini merupakan satu kesilapan besar yang anda mungkin penyewa rumah. Satu kewajipan dalam melakukan sublet adalah dengan mengadakan perjanjian Larangan #2 yang sah di sisi undang-undang dengan tuan rumah. sekiranya tuan Lembaga Hasil di Dalam Negeri. ia mengandungi maklumat relevan menyesal. Setiap kos dan masa yang anda laburkan. 1. urusan tawar menawar di lakukan di tempat santai Contoh di mana anda dan tuan rumah mudah berbicara. tuan rumah Perjanjian ini perlu ditandatangan oleh kedua-dua belah pihak dan didaftarkan di membatalkan hasrat untuk menyewakannya kepada sahabat tadi. Kebiasaanya. pada pengetahuan tuan rumah. Di dalam perjanjian sewa ini. membeli perabot.Larangan #1 Jangan menyewa terlalu singkat BAB 5 Menyewa rumah untuk tujuan sublet adalah satu proses yang agak rumit. Biar pecah perut. Jika sewaan yang dipersetujui hanya sekadar setahun. kadar sewa. Namun. anda hanya mampu 5. anda perlu pastikan ia berbaloi. Perjanjian sewa ini perlu Jangan membocorkan margin keuntungan anda merangkumi segala perincian yang melibatkan tanggungjawab antara anda dan tuan Keuntungan yang diraih hasil daripada sewaan rumah tersebut perlu dirahsiakan dari rumah. Terdapat banyak kos yang perlu ditanggung oleh anda untuk permulaan sublet seperti membayar deposit rumah. alamat daripada tuan rumah tersebut namun gagal hanya kerana memberitahu jumlah keuntungan yang rumah dan tanggungjawab kedua-dua belah pihak. kerosakan Dokumen penting anda. penyelenggaraan rumah.

Dengan adanya cop dan tandatangan anda. kadar sewa bulanan dan perkara-perkara penting. Buku resit membantu anda bagi mendapatkan persetujuan dari tuan rumah untuk membenarkan anda copkan di atas resit tersebut dan menurunkan tandatangan. katil. Rekod ini amat penting sekiranya terdapat percanggahan pendapat apabila kelebihan untuk menaikkan kadar sewa rumah tanpa membuatkan penyewa anda berfikir panjang untuk menyewa sublet anda. Ia juga adalah rekod kepada setiap bayaran yang diterima oleh anda daripada penyewa anda. Secara ringkasnya. barulah resit tersebut sah di sisi undang-undang. Di Sekiranya anda berjaya untuk mendapatkan rumah yang berada di dalam keadaan kosong. Rumah yang dikategorikan di dalam kategori fully furnished adalah rumah yang secara umumnya dilengkapi kemudahan rumah lengkap seperti sofa. peti ais. Anda tidak semestinya menaik taraf sublet anda menjadi fully furnished tetapi ianya mengikut kesesuaian bajet dan sasaran penyewa anda sahaja. 46 FH FI 47 . Buku resit Untuk menjadikan resit yang anda keluarkan sah. dalam kes ini. dapur. menggunakan rumah tersebut untuk sublet.Cop yang digunakan perlulah mengandungi nama anda atau syarikat anda bersama nombor pendaftaran syarikat anda. Di antara pilihan tersebut ialah: • Menambah perabot • Menambah peralatan elektrik • Menambah katil.2. mesin basuh. terdapat beberapa pilihan untuk menaik taraf rumah sublet anda.2 Menaiktaraf sublet anda Buku resit juga menjadi bukti terhadap setiap perincian yang dipersetujui bersama tuan rumah seperti perabut. mereka tidak teragak-agak untuk membayar kadar sewa yang sedikit lebih tinggi daripada orang lain. meja makan. Di dalam Setelah berjaya mendapatkan sublet anda. anda perlu menilai untuk menaik taraf rumah resit tersebut juga perlu dinyatakan bahawa deposit tidak dikembalikan sekiranya anda. penyewa mengaku telah membuat bayaran walhal anda tidak menerima bayaran. mesin basuh dan internet menarik minat penyewa untuk Contoh resit yang diberikan kepada penyewa terus menyewa dengan anda. Apabila penyewa anda berasa gembira. Buku resit menjadi bukti kepada tuan rumah yang anda mempunyai sistem yang teratur dalam menjalankan sublet. almari dan meja belajar • Melanggan internet Menambah nilai sublet anda dengan meletakkan perabot dan memberikan mereka kemudahan seharian seperti peti ais. kosong menjadi sebuah rumah yang partially furinished atau fully furnished. almari dan meja belajar. penyewa dikehendaki menunjukkan salinan resit yang anda keluarkan anda mempunyai pilihan sama ada menaik taraf rumah tersebut daripada sebuah rumah yang untuk membuktikan mereka telah membuat bayaran. Buku resit memainkan peranan penting sebagai rekod transaksi yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Menaik taraf rumah adalah satu pelaburan kepada sublet anda untuk memberi anda penyewa tidak jadi menyewa di sublet anda. 5. anda perlu menyediakan cop untuk di Buku resit adalah senjata kepada subletter.

Apakan tidak. Apabila menaik taraf sublet anda.Sekiranya anda ingin memasang tiga penyaman udara untuk setiap bilik di rumah anda.2. anda disarankan untuk membeli peralatan elektrik yang baru akan tetapi sekiranya bajet yang anda tetapkan adalah sedikit. Peralatan eletrik asas terdapat di dalam rumah sublet adalah mesin basuh dan peti ais. ia ibarat rumah anda sendiri cuma ianya di sewa dan akan di sewakan kepada pihak lain.5. Namun jangan biarkan emosi anda mengambil alih pertimbangan anda. Borang di bawah adalah senarai membeli belah untuk sebuah rumah fully furnished.2 Menambah peralatan eletrik bajet yang anda tetapkan. Gambar sebuah kedai barangan elektronik terpakai Sekiranya anda ingin memasang penyaman udara di rumah sublet tersebut.Anda tidak perlu membeli perabot ibarat anda yang bakal menduduki rumah tersebut tetapi cukuplah sekadar mencari perabot-perabot terpakai yang berkualiti untuk di letakkan di sublet anda. Berbelanjalah dengan bijak dan berpandukan 5. Tetapkan berapakah bajet yang anda mampu untuk menaik taraf rumah tersebut.2.. 48 FJ FK 49 . ada penyewa yang meminta untuk peralatan eletrik lain seperti penyaman udara. fikirkan cara untuk menjimatkan kos anda. Bagi peralatan elektrik. disarankan anda untuk menaiktaraf Main Circuit Breaker untuk mengelakkan masalah di kemudian hari.1 Memilih perabot Menaik taraf sublet anda adalah sesuatu perkara yang mengujakan. Namun. anda juga boleh membeli di kedai elektrik terpakai. pemanas air mahupun television. anda perlu memasang kotak pembahgian elektrik di setiap bilik yang dilengkapi penyaman udara. Kotak pembahagian eletrik ini digunakan untuk mengira berapa banyakkah eletrik yang telah digunakan untuk penyaman udara oleh penyewa pada bulan itu dan bayaran akan dikenakan Membeli barangan terpakai di tempat sebegini adalah satu cara untuk mendapatkan perabot berkualiti pada harga bajet mengikut kadar penggunaan eletrik pada bulan tersebut.

Di dalam bab ini. tiba masa untuk mengiklankan sublet anda.Shopping List (fully Furnished) Alamat:_________________________________________ No Furniture Kuantiti Nota 1 Katil single 4 2 Katil Double 1 3 Tilam Single 6 4 Almari baju 3 5 Sofa 1 6 Rak TV 1 7 Set Meja makan 1 8 9 10 Barang Elektrik No Item 1 Kipas dinding 2 Peti sejuk 3 Mein basuh 4 Periuk nasi 5 Microwave 6 Kettle 7 TV 8 Seterika 9 10 BAB 6 IKLANKAN SUBLET ANDA Di dalam perniagaan sublet. anda perlulah menguasai strategi pengiklanan yang betul. Sebelum memulakan pemasaran. Lebih ramai yang mencari anda meningkatkan peluang anda untuk mencari penyewa yang berkualiti dan menguntungkan. Konsep yang sama perlu diguna pakai di dalam perniagaan sublet anda. Di dalam pemasaran. Bagi menyelesaikan tugasan mencari penyewa. anda akan mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana anda ingin mencari penyewa bagi rumah yang mahu disewakan. rancang dahulu strategi anda untuk melariskan sublet anda. 50 GB GC 51 . Pentingnya ia sehingga di anggap sebagai jantung yang menjadi sumber nadi di dalam perniagaan. Tugasan tersebut adalah: Kuantiti Nota 3 1 1 1 1 1 1 1 • Mencari rumah untuk di sewa • Mencari penyewa bagi rumah yang mahu di sewakan Tugasan yang pertama telah kita bincangkan secara panjang lebar di dalam bab3. iklan adalah salah satu cabang utama yang efektif untuk menjual Dekorasi Rumah No Items 1 Langsir 2 Jam dinding 3 Frame gambar 4 Alas kaki 5 Rel langsir 6 Karpet/ Tikar Kuantiti Nota 4 3 panel 2.Iklan adalah satu aspek penting di dalam perniagaan. anda perlu tahu memasarkan produk anda. secara asasnya anda dikehendaki melakukan 2 tugasan. Tetapi. 2 panel 2 1 2 2 4 1 Peralatan Dapur No Items 1 Dapur Gas 2 Gas memasak Kuantiti Nota 1 1 produk anda. Sesudah anda menyediakan segala yang diperlukan untuk mula mencari penyewa. sebelum anda mengiklankan sublet anda.Iklan adalah medium bagi menyampaikan maklumat yang anda hendak sampaikan kepada pelanggan untuk menarik minat mereka menggunakan produk anda.

Butiran yang anda perlu tahu adalah seperti berikut: bertanya mengenai sublet anda.my dan ibilik. Daripada mencari ilmu hingga membeli belah barang seharian mampu dilakukan di dalam talian. Kewujudan telefon pintar membolehkan mereka semua menggunakan internet di mana sahaja menjadikan potensi pengiklanan yang dilakukan oleh anda semakin besar. terdapat banyak laman web yang menjadi platform oleh pengusaha rumah sewa untuk mengiklankan rumah mereka seperti mudah.1. blog dan banyak lagi.Ramai yang mengambil peluang untuk mengiklankan produk mereka secara meluas termasuk di laman sosial. Sewa bulanan gunakan untuk menarik perhatian bakal penyewa dan menjadikan sublet anda lebih unik daripada 3.Di dalam platform tersebut. 6.1 Strategi mengiklankan sublet anda Pengiklanan terbahagi kepada 2 jenis iaitu ‘offline’ dan ‘online’.my. Menulis iklan yang efektif dan berkesan menjadi tumpuan kepada bakal penyewa untuk mencari rumah sewa yang berhampiran dengan adalah satu kemahiran asas yang perlu anda tahu supaya ia lebih mudah menangkap hati tempat tinggal mereka.6. terdapat beberapa strategi yang anda dapat 2. biasa menggunakan internet.1. Di dalam kepesatan perkembangan teknologi.1 Pengiklanan Secara online Zaman informasi dan teknologi adalah zaman di mana internet di gunakan di aplikasi di dalam kehidupan seharian. Alamat lokasi sublet anda penyewa berminat. Platform ini adalah popular di kalangan generasi muda dan mereka yang pembaca. Jangan pelik sekiranya ada orang berasal dari jauh seperti Sabah atau Perlis 52 Strategi menulis iklan di platform online Iklan yang efektif mempunyai butiran mengenai sublet anda.1 Di internet. Lain-lain yang berkaitan sublet anda GD GE 53 .2. teknologi pengiklanan juga mengalami perubahan.Gunakan platform ini sebaik mungkin untuk mendapatkan 1. 4. Pengiklanan yang dilakukan secara online adalah lebih mudah berbanding iklan secara offline kerana pengiklanan secara online lebih mudah diakses oleh ramai orang tanpa mengira sempadan. Jenis hartanah 6. Saiz rumah anda yang lain. Kemudahan yang disediakan 7.Setiap jenis mempunyai cabang-cabangnya tersendiri. Berperabot penuh/ separa 5. laman web seperti ini Setiap iklan perlu mempunyai strategi tersendiri. Terdapat beberapa cara yang anda sebagai subletter boleh gunakan untuk mengiklankan sublet anda secara online Contoh carian rumah sewa di google iaitu: #1 Laman web berkenaan hartanah 6.

Selain itu. cari sahaja di kolum carian di facebook dan taip rumah sewa.Di laman web pengiklan itu sendiri kadang kala menyediakan borang untuk anda isikan sebelum anda mengiklankan sublet anda. anda akan menjumpai banyak kumpulan yang muncul di hasil carian yang menjadi tumpuan ramai bakal penyewa. gunakan gambar sebagai daya penarik. Setiap kemudahan perabot yang anda Sekiranya anda menyediakan rumah berperabut penuh atau separa. Facebook Facebook adalah salah satu laman web sosial paling popular di dunia.Kebanyakan pengguna facebook menggunakan facebook bukan sahaja untuk bersosial dan berkenalan dengan ramai orang. 54 GF GG 55 . Antara butiran yang anda perlu masukkan adalah: • Kapasiti rumah • Lelaki/wanita • Tarikh kemasukan • Deposit rumah • Nombor telefon untuk dihubungi gambar yang sesuai untuk diletakkan di iklan anda #2 Bagi memberikan pembaca iklan anda lebih berminat akan rumah tersebut. sertakan juga apakah kelebihan yang bakal penyewa akan nikmati sekiranya menyewa di sublet anda. Gambar adalah satu senjata pemasaran yang ampuh sekiranya gambar yang anda pamerkan adalah gambar rumah yang luas. selain daripada menulis perkara-perkara asas berkenaan sublet anda. Gunakan sepenuhnya maklumat yang anda kumpul di dalam bab 3 dan sertakan di dalam iklan anda.untuk menundukkan bakal penyewa anda dan memberi impak kuat kepada mereka dalam memilih rumah anda. Sekiranya anda menulis iklan sublet anda. Dengan memberikan syarat-syarat yang lebih terperinci. terdapat banyak kumpulan yang ditubuhkan di dalam facebook khas untuk mengiklankan rumah sewa di seluruh Malaysia. Buatkan pembaca iklan anda “excited” untuk terus menghubungi anda kerana takut terlepas unit sublit anda. anda akan dapat menjimatkan masa untuk mencari penyewa. pastikan anda tulis apakah perabut yang anda sediakan supaya ia menarik perhatian pembaca.Cara ini terbukti berkesan apabila ramai yang sudah berjaya beroleh keuntungan berlipat kali ganda hasil daripada berniaga di facebook. bersih dan dilengkapi perabut. tetapi ramai yang mula menggunakan facebook sebagai alat mengaut keuntungan dengan memasarkan produk masing-masing di facebook.

56 GH GI 57 . Banner/bunting 2. perkara penting yang diletakkan di penghujung iklan selalunya adalah nombor telefon untuk dihubungi menggunakan applikasi whatsapp. Bagi menjimatkan wang danlebih interaktif.1. namun iklan menggunakan teknik konvensional masih lagi relevan untuk diguna pakai.2 Pengiklanan secara offline Selain daripada menggunakan online. Surat Khabar Kumpulan Rumah/Bilik Sewa Shah Alam di dalam laman sosial Facebook #3 #1 Banner Banner adalah satu cara untuk anda mengiklankan sublet anda. Oleh itu.6. Iklan secara offline terbahagi kepada beberapa jenis iaitu: 1. pengiklanan melalui aplikasi seperti ini semakin rancak kerana ia mudah dan murah. ramai yang memilih untuk memuat turun aplikasi ‘chat’ seperti Whatsapp dan Wechat dan banyak lagi kerana ia memberikan penjimatan dan lebih pilihan yang interaktif kepada mereka. Pamplet/flyers 3. anda juga boleh untuk menggunakan strategi pengiklanan secara offline. Strategi pengiklanan juga berubah mengikut teknologi terkini. Sekarang. jika anda ingin mensasarkan golongan pelajar UITM di Seksyen 7 Shah Alam. Penggunaan Banner Whatsupp/Twitter selalunya menelan kos yang minima kerana ianya hanya melibatkan kos pencetakan dan kos Telefon pintar adalah salah satu gajet yang wajib ada bagi setiap orang. Banner amat membantu anda untuk menarik minat sasaran penyewa yang anda inginkan kerana anda akan meletakkan banner tersebut di kawasan di mana sasaran penyewa anda bekerja. anda harus meletakkan banner atau bunting anda di lokasi strategik seperti di hadapan pintu pagar UITM atau di lokasi popular pelajar menyewa seperti di Kristal Apartment.Iklan secara konvensional masih lagi praktikal kerana ramai orang yang terlalu sibuk untuk melayari laman web atau mereka tidak menjumpai iklan anda di laman web tersebut. salah satu majlis perbandaran.Walaupun pengiklanan secara online adalah lebih berkesan. Contohnya.

Namun keberkesanannya adalah kurang efektif kerana pengedaran flyers dan pamplet mengguna pakai formula pareto yang berpendapat bahawa daripada 100 usaha yang anda lakukan.Ia dikategorikan sebagai strategi pemasaran gerilla. Pamplet bersaiz kecil mengandungi butiran yang minimum dan no untuk dihubungi. Namun ia masih lagi relevan kerana walaupun kurang efektif. hanya 20 sahaja yang berjaya. Sekiranya anda menyasarkan untuk mencari rumah sewa untuk dibuat sublet strategi ini amat sesuai di guna pakai.Pamplet dan flyers sering diedarkan secara terus kepada porang ramai atau dengan meletakkan di getah pengilap cermin kereta di kawasan tumpuan ramai berdekatan 58 GJ GK 59 .kawasan perumahan yang anda hajatkan. ia terbukti mampu menghasilkan keputusan. pamplet dan flyers juga boleh di masukkan ke dalam kotak peti surat rumah-rumah di lokasi yang anda pilih untuk mengusahakan sublet. Selain itu. skim hutang. Contoh flyers yang mudah untuk diguna pakai(sumber google) Bina banner dan bunting anda pada kos yang minima #2 Pamplet/flyers Pamplet atau flyers adalah taktik pengiklanan konvesional yang selalu diguna pakai mereka yang mahukan ramai orang mengetahui apakah yang mereka tawarkan kepada pembaca flyers seperti iklan mengenai produk. produk insurans dan sebagainya.Strategi ini memerlukan sejumlah flyers yang banyak untuk diedarkan kepada orang ramai.

  .Mencari penyewa yang tepat adalah sangat penting bagi memastikan anda tidak mempunyai masalah dalam konteks menerima bayaran dan masalah penjagaan rumah.1. tiba masa untuk anda menapis mereka yang menghubungi anda. berunding dengan tuan rumah.2 Anda telah mengharungi setiap langkah-langkah yang telah dibincangkan di atas bermula dengan mencari lokasi.1 BAB 6 Menyaring penyewa Penyewa adalah element penting dalam memastikan anda tidak mempunyai masalah di kemudian hari. memilih rumah. MENGURUS SUBLET ANDA 6. ' '"%" $% )'31 '/'#/$ $'+/%.Secara ringkasnya. Golongan-golongan ini mempunyai kelebihan masing-masing sebelum membenarkan mereka menyewa sublet anda. '+/%.6.*& ' )*. proses ini boleh diilustrasikan seperti rajah di bawah.Setiap kategori penyewa ini mempunyai kriteria yang perlu dititik beratkan.& ' /-)+1 '3*"' $% )'31 '31 &' !// ' "' . ' '*' $'./* )*./*' )*#'#"' +1 $% )'31 &&*"$ '1' . anda sudah mula menerima hujan panggilan dan sms bertanyakan berkenaan sublet anda. Sekarang. "!//' "$% )'31 '31*)"'! $%/* ' . Sekarang. Mengatur pertemuan pertama anda Ini adalah langkah pertama yang wajib anda lakukan di dalam memilih penyewa yang baik. dan ini telah kita bincangkan di bab3.Ketahui cara-cara untuk anda mencari penyewa yang berkualiti dan tidak memberikan masalah pada masa akan datang.&/ ' *$.&/')*.&)!' 9)(+". cuba anda imbas kembali siapakah golongan sasaran anda untuk dijadikan penyewa rumah anda. Jangan ambil mudah dengan mengambil sikap menutup sebelah mata dalam memilih penyewa anda dengan mengambil mudah tidak menemui bakal penyewa anda secara terus Sebelum anda bermula./*$' )*. menaik taraf rumah dan mengiklankan rumah anda.

 .

  '31*)"'! &+/$ Carta aliran di atas menunjukkan proses yang diguna pakai apabila anda dihubungi bakal penyewa. 60 HB HC 61 . Kegagalan mengurus penyewa anda adalah satu kesilapan besar di dalam bidang ini. Mengurus penyewa adalah salah satu bab yang penting di dalam pengurusan sublet.

1.Cipta borang permohonan menyewa yang sistematik dan mudah untuk difahami dan praktikal dan berikan kepada penyewa untuk mereka isikan sendiri borang tersebut. Namun begitu. Bangsa dan kepada mereka soalan-soalan untuk mengetahui latar belakang bakal penyewa anda sebelum umur memainkan peranan terutama terutama jika anda mengusahakan sublet jenis mengikut anda memutuskan mereka layak atau tidak untuk menyewa di rumah sublet anda. • Status perkahwinan menjimatkan masa anda. Di dalam kes ini.Ianya memakan masa yang lama dan membosankan. memudahkan anda menyaring penyewa. apakah yang akan terjadi • Sumber pendapatan/biasiswa • Bukti pelajar kepada sublet anda sekira mereka menyewa rumah anda.Sekiranyamereka berpakaian kemas.Untuk memudahkan anda. Butiran latar belakang penyewa mengatur masa perjumpaan pada hari yang sama tapi dijarakkan selang satu jam di antara bakal penyewa anda. Mereka selalunya adalah penyewa yang akan menjaga rumah • pendapatan mereka duduki supaya mereka selesa. Setiap penyewa datang dari pelbagai latar belakang. Namun. Anda fikirkan. tidak senonoh melambangkan peribadi seseorang yang tidak mampu • Butiran maklumat ibu bapa menguruskan diri sendiri. sikap seseorang itu sudah boleh dinilai. saya telah sediakan contoh borang tersebut di bahagian lampiran sebagai rujukan anda. anda juga boleh aturkan perjumpaan dengan mereka serentak.Maka. selekeh. jangan susahkan diri anda untuk menghafal soalansoalan yang remeh temeh. Ini memudahkan anda untuk menunjukkan keadaan rumah sublet anda dan • Nama • Bangsa Ketika perjumpaan pertama anda.Kebiasaannya. perhatikan cara pemakaian yang mereka pakai semasa • Nombor kad pengenalan/passport berjumpa anda. anda akan dihubungi oleh lebih daripada satu bakal penyewa. 6. anda di sarankan 1.Bangsa dan umur adalah kriteria yang umum perlu di ketahui oleh anda.Apabila bakal penyewa menghubungi anda pada waktu hari bekerja. sekiranya mereka berpakaian tidak teratur. bagi kepala.3 Menggunakan borang untuk menilai bakal penyewa Kriteria-kriteria di atas perlu di selidik oleh anda sebelum memberikan mereka Di dalam pertemuan anda dengan bakal penyewa anda. Latar belakang penyewa yang perlu di ambil Lokasi tempat pertemuan anda dinasihatkan agar dilakukan berdekatan kawasan rumah perhatian adalah: sublet anda. selekeh atau berpakaian tidak senonoh. Borang permohonan sewa yang bagus perlu memiliki ciri-ciri berikut: supaya anda mampu fokus di dalam berunding dengan bakal penyewa anda. latar belakang tambahan yang perlu di selidik adalah: rasa bersalah kerana dari cara berpakaian. Disarankan penyewa bagi satu rumah terdiri daripada bangsa yang sama. anda boleh tolak permohonan menyewa mereka tanpa Bagi pelajar. Pekerjaan penyewa adalah satu indikator kepada anda sama ada mereka mempunyai kemampuan untuk membayar sewa bulanan. aturkan waktu perjumpaan anda pada hari yang anda lapang dan tidak berada di dalam keadaan terburu-buru Justeru itu.Berpakaian tidak teratur. seandai diri sendiri terabai. Penyewa yang mempunyai pendapatan yang stabil lebih mudah untuk membayar sewa tepat pada masanya berbanding penyewa yang tidak mempunyai pendapatan bulanan yang tetap. dia secara asasnya adalah seorang yang • Pekerjaan menjaga penampilan dan teratur. HE 63 . anda juga perlu bertanyakan menyewa. Namun. carilah penyewa yang mempunyai pekerjaan tetap. 62 HD Pekerjaan adalah kriteria kedua yang perlu anda selidiki. menggunakan borang yang baik adalah satu kelebihan bagi anda. Anda hanya perlu bertanya soalan berdasarkan borang permohonan menyewa yang diisi oleh mereka sendiri.

Sekiranya penyewa yang datang sudah menggunakan carta aliran di bawah: berkahwin. Sekiranya tidak mempunyai anak.Lazimnya.Sekiranya anda dapati tanggungan penyewa tersebut adalah banyak. sudah tentu penyewa tersebut bakal kekurangan wang apabila tiba masa untuk membayar sewa rumah. Bagi pelajar.Jadi. Peruntukan-peruntakan asas seperti kadar. cari mereka yang mempunya tanggungan yang sikit dan berupaya membayar tepat pada masa yang di tetapkan. Merekalah yang akan memberikan wang saku kepada anak mereka untuk digunakan sebagai sewa rumah. sebelum anda menyerahkan kunci sublet anda. sudah pasti penyewa tersebut Setelah anda berpuas hati dengan kelayakan bakal penyewa anda. tarikh bayaran akhir rumah sewa dan HF HG 65 . tempat pekerjaan adalah faktor 6.Yang terakhir. 64 Menerima masuk penyewa adalah perkara biasa yang perlu dilakukan dengan betul oleh Setiap perincian yang anda selidiki daripada bakal penyewa adalah penting. adakah pasangannya bekerja. Jangan anda sebagai tuan rumah. Untuk mengelakkan salah faham dan masalah-masalah yang akan mengamalkan sikap mengambil mudah dalam menyaring penyewa sublet anda kerana mereka timbul berkenaan rumah.Tempat pekerjaan yang lebih berdekatan dengan kawasan rumah adalah lebih digemari oleh penyewa. Kegagalan mendapat membacakan perjanjian sewa di hadapan mereka dan sekiranya mereka bersetuju. Sekiranya penyewa hendak menyewa di rumah anda namun tempat pekerjaannya berada di jarak yang jauh. anda perlu tempat mereka bekerja berbanding rumah anda.Selidik juga berkenaan tempat mereka bekerja. mereka sudah boleh tidak akan bertahan lama kerana mereka akan sentiasa mencari rumah yang lebih hampir dengan memasuki fasa seterusnya iaitu menerima masuk penyewa. pastikan anda telah ibarat pekerja anda yang memberikan anda keuntungan setiap bulan. Di dalam fasa ini.Soalan-soalan ini bukanlah untuk mengganggu hal-hal peribadi mereka tetapi untuk mendapat sekilas pandang mengenai tanggungan penyewa tersebut. memberi sendiri kunci rumah yang akan mereka diami. tanya sama ada sudah mempunyai anak. Proses ini boleh digambarkan Status perkahwinan juga perlu ditanya. mengenali latar belakang ibu bapa mereka adalah penting kerana ibu bapa adalah pihak yang akan mengambil tahu mengenai hal ehwal semasa anak-anak mereka.Selain itu. minta butiran diri pelajar tersebut dan salinan kad pelajar mereka bagi membuktikan bahawa mereka adalah benar-benar seorang pelajar. jarak di antara rumah sewa anda dan tempat belajar mereka di kenal pasti agar mereka tidak mudah keluar dari rumah tersebut. tanda tangan. sekiranya ada berapa ramai. menurunkan penyewa yang bagus bakal merugikan anda dalam jangka masa yang panjang.2 Menerima masuk penyewa mengapa mereka menyewa di rumah anda. Pelajar tersebut juga perlu mempunyai sumber kewangan yang meyakinkan seperti biasiswa dan sebagainya untuk memastikan mereka mampu membayar sewa tepat pada masanya.

penyewa yang baik ini menyatakan hasrat untuk Setelah menandatangan perjanjian tersebut. mereka tidak mampu anda dari segi masa dan wang kerana anda perlu mencari penyewa yang baru dan mengulangi membayar sewa rumah. Hakikatnya cuti paling panjang adalah sebulan setengah. Bersiap memeriksa rumah dan memberikan borang semakan rumah.Pertama.3 Penyelenggaraan rumah Tips: Ramai menyangka pelajar universiti akan meninggalkan rumah pada waktu cuti dan mengosongkan rumah sewa mereka. Ini adalah perkara normal setiap pengusaha sublet. lakukan semakan Anda mempunyai dua pilihan untuk menyelesaikan masalah yang timbul apabila dihubungi penyewa. anda boleh memikirkan untuk memberikan diskaun sedikit langkah yang sama dari awal. Setelah berbulan-bulan masa berlalu. anda sudah boleh menceritakan mengenai prosedur yang Selidik alasan mereka berpindah diperlukan untuk keluar daripada rumah tersebut supaya mereka layak untuk mendapatkan wang Sekiranya mereka menyatakan hasrat untuk berpindah.4 Penyewa berhenti menyewa menandatangan perjanjian sewa dan baru berikan kunci kepada mereka. anda tidak perlu menolak daripada wang deposit mereka. 6. terdapat senarai semak aduan bagi semula senarai semakan rumah yang mereka tulis sendiri dan mulakan menyemak sublet anda.tindakan yang akan diambil sekiranya perjanjian dilanggar perlu di jelaskan. Apabila mereka sudah mula mengangkut barang masing-masing. mempunyai masa yang cukup untuk mencari penyewa baru apabila penyewa sedia ada Sekiranya mereka tetap dengan pendirian mereka untuk berpindah dari sublet memaklumkan kepada anda untuk sebulan awal sebelum berhenti.Berikan mereka Borang Berhenti Menyewa di hari mereka masuk. Selalunya. Penyelenggaraan adalah satu rutin yang perlu anda ambil berat. Sekiranya ia adalah disebabkan wear and tear. tandatangannya sendiri sebagai pengakuan bahawa keadaan di rumah berada di dalam keadaan Langkah-langkah yang anda perlu lakukan ialah: yang baik. Dapatkan input yang mengapa mereka berpindah dan cuba fikirkan sama ada Prosedur ini amat penting kerana penyewa yang keluar daripada rumah sublet anda merugikan anda mampu menyelesaikan masalah mereka hadapi. Dengan adanya prosedur berhenti yang sistematik. berpindah. Contohnya. Mereka 66 HH HI 67 . • Setelah sesi memeriksa selesai. penyewa perlu menurunkan perlu dilakukan apabila penyewa berpindah keluar dari rumah sewa anda. Sebarang kerosakan yang disebabkan oleh penyewa perlulah dicatat dan kosnya ditolak daripada wang pendahuluan mereka. kipas yang rosak atau kepala paip yang pecah. memudahkan anda mengurus aduan di sublet anda. Di lampiran. Namun. tanyakan alasan mereka pendahuluan mereka kembali. anda akan setelah mengambil kira kos anda. bawa penyewa anda bersama-sama berpindah keluar dari rumah anda. anda akan membuat kampung dan adalah lebih sukar untuk mereka mencari rumah yang sama pada awal semester penyelenggaraan setiap 3 bulan. Mereka juga perlu memastikan barang-barang mereka diambil sepenuhnya daripada rumah sublet anda kerana anda perlu menggantikan mereka dengan penyewa yang baru. tanyakan pada mereka sama ada mereka ada mencari pengganti menggantikan mereka untuk menyewa sublet anda. Setelah 6. penyewa kadang kala akan menghubungi anda untuk memperbaiki hal-hal berkaitan rumah seperti lampu yang terbakar. anda boleh mengupah tukang paip atau penyelenggara yang anda telah lantik untuk menyelesaikan masalah anda atau anda memberikan diskaun kepada penyewa sekiranya mereka menyelesaikan sendiri. anda. Penyewa akan menulis sendiri sedia untuk kemungkinan ini memberikan anda ketenangan minda kerana anda tahu apa yang keadaan rumah tersebut dan di penghujung borang tersebut.Menyelenggara rumah Adalah sukar bagi mereka untuk mengosongkan rumah dan membawa pulang barang ke memastikan rumah anda terus selesa untuk didiami.

Kos peralatan elektrik Disiplin adalah penting di dalam merancang bajet untuk sublet anda.BAB 7 juga perlu memastikan mereka membersihkan rumah mereka sama seperti keadaan mereka masuk. Kos menyewa rumah 2.000 Sewa bulan pertama RM1. Cara kiraannya rumah seperti berikut: Modal awal Deposit 2 bulan RM2. 68 HJ HK 69 .000 Jumlah RM6. Merancang bajet sublet anda 7. Kos perabut 3.500 bagi sebuah rumah fully furnished. Bacaan meter utility seperti air dan elektrik akan di ambil dan ditolak daripada deposit utiliti mereka.000. terdapat beberapa jenis kos yang anda perlu ambil perhatian iaitu: 1. Bajet yang ditetapkan Penyewa yang bertanggungjawab memastikan rumah anda bersih sebelum keluar dari secara asasnya adalah sebanyak RM6.Terdapat banyak jenis modal yang diperlukan sebelum memulakan perniagaan.3 Modal yang diperlukan untuk memulakan sublet Setiap perniagaan memerlukan jumlah modal yang tersendiri. Modal yang anda keluarkan untuk bajet ini perlulah diperolehi selepas tempoh 6 bulan.500 *Kebiasaannya deposit utiliti adalah separuh dari kadar sewaan bulanan Kos bagi perabut dan peralatan elektrik adalah seperti berikut bagi bajet yang minimum sebanyak RM3. Di dalam sublet.000 Deposit utility RM500 Perabut RM3.

anda disarankan agar tidak membeli peralatan terpakai kerana ia hanya mempunyai jaminan selama sebulan. rumah sublet anda yang seterusnya.Akan tetapi.000 untuk perabut dan RM3.Begitu cepat anda mampu mendapat kembali modal.500 Deposit utility Kesilapan utama #2 Tidak mengikut bajet yang ditetapkan RM750 Sewa bulan ke-2 RM1. sekiranya anda mengeluarkan modal sebanyak RM3. Rumah ini mampu disewakan kembali pada kadar RM1. perbelanjaan akan melebihi daripada bajet yang diperuntukkan.500 sebulan. anda mestilah memaklumkan terlebih dahulu pada tuan rumah yang bakal di subletkan. Tuan rumah membeikan notis dari peguam memaklumkan yang beliau telah melanggar contract dan enggan memulangkan deposit yang di bayar. Maka kiraan yang boleh diguna pakai adalah seperti berikut: Deposit 2 bulan RM3. sofa. Apabila emosi bercampur dalam perniagaan. Anda boleh gunakan modal tersebut kembali untuk bajet yang ditetapkan. Sublet adalah satu bisnes. anda telah memperoleh modal anda pada bulan ke 2 sahaja.Pernah terjadi kawan saya tidak memaklumkan pada tuan rumah.000 Sewa bulan pertama RM1.500 Jumlah RM6. Ini bermaksud.000 untuk deposit sewa pada tuan rumah. ketirisan akan berlaku.000 sebulan. 70 IB IC 71 . bagi peralatan elektrik. anda mestilah mampu untuk sewakannya kembali pada kadar RM2. kemudian anda terpaksa menanggung risiko kerosakan peralatan elektrik. tetapkan di dalam minda bahawa tujuan utama bisnes adalah untuk menjana keuntungan.Katil 2 tingkat 6 unit RM250x 6 = RM1500 Tilam 12 unit RM40 x 6 = RM240 Dapur gas 1 unit RM60 Sofa 1 unit RM350 Peti ais 1 unit RM300 Telivision 1 unit RM250 Mesin basuh automatik 1 unit RM300 Jumlah BAB 8 KESILAPAN UTAMA PENGUSAHA SUBLET Kesilapan utama #1 RM3000 Tidak memaklumkan pada tuan rumah Di dalam bajet ini. katil 2 tingkat. mesin basuh adalah barangan terpakai bagi meminimumkan modal anda. Sebelum rumah di subletkan. Bajet bagi rumah yang di sewa kosong dan mahu di sewakan berperabot penuh mestilah member pulangan balik modal dalam tempoh masa maksima 6 bulan sewa.750 Kesilapan yang sering dilakukan adalah tidak mengikut bajet yang ditetapkan. Maka jangan berbelanja mengikut selera kita seperti seolah-olah kita yang akan menduduki rumah tersebut dan pastikan perbelanjan mengikut Daripada kiraan ini. gunakan ayat seperti yang akan di ceritakan dibahagian ke 3. peti ais.

72 ID IE 73 . anda perlu jadikan bidang sublet ini satu kerjaya yang professional.Sewa bulanan yang ke 2. penyewa akan terasa bahawa anda memang serius dalam hal-hal berkaitan urusan Lampiran sewa ini. anda sudah mampu mendapatkan kembali modal dan peroleh keuntungan sebanyak RM250 Kesilapan utama #3 Tidak professional Untuk pergi lebih jauh. Cara berpakaian yang tidak kemas dan selekeh memberikan imej yang buruk kepada mereka yang berurusan dengan anda. Kad bisnes perlu sentiasa disediakan bagi memberikan imej professional kepada tuan rumah. Imej professional memudahkan urusan anda kelak. Professional bermaksud ialah anda perlu ada resit dengan penyewa. Apabila anda menjadi professional. perlu ada agreement dengan tuan rumah dan penyewa dan perlu ada sistem dalam menapis penyewa. Bersikap tidak professional menimbulkan rasa ragu-ragu kepada tuan rumah dan penyewa.

a. collectively called “the Utility Deposit” upon the execution of this Agreement to be held by the Landlord which Deposit Sum and Utility Deposit will be refunded free of interest at the expiry of the Tenancy hereby created subject to such deductions as are reasonable to off-set any sums of money owing to the Landlord from the Tenant In respect of repairs or other outgoings or liabilities which the TENANCY AGREEMENT AN AGREEMENT made this day day of between ALI BIN Tenant is hereunder responsible for but not towards any arrears of rent. Seksyen 7. To pay a sum of Ringgit Malaysia Two Thousand Eight Hundred (2. 41100 Klang.Contoh Perjanjian Sewa untuk rumah kedai 5451) of No xx. (NRIC NO: 560418-10-5607) and AHMAD BIN ABU (NRIC NO: xxxxxx-10-5095) both of No. WHEREAS the Landlord is desirous of letting and the tenant is desirous of renting the whole of the said Demised Premises upon terms and conditions hereinfafter appearing. Selangor Darul Ehsan (heinafter collectively called “the c. water. Jalan Rambutan. ABU b. Selangor (hereinafter called “the Tenant”) of the other part. To pay the reserved rent on the days and in the manner aforesaid. BETWEEN NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follows: - ALI BIN ABU 1. 40000 Shah Alam. Jalan Zirkon E7/E. The Landlord hereby demised unto the Tenant the Demised premises for a term of Three AHMAD BIN ABU (3) year commencing on the 1st day of January 2014 and expiring 31st December 2016 at a rental of Ringgit Malaysia One Thousand Four Hundred (RM1.800) only TENANCY AGREEMENT (hereinafter called “the Deposit sum) and a further sum of Ringgit Malaysia Eight ……………………………………………………………………………………………………… Hundred Fifty (RM850) being water deposit and electricity deposit (hereinafter …………………………………………………………. 40000 Shah Alam.400) only per month AND such rental to be paid on advance. To pay all charges and outgoing in respect of electricity supply. The Tenant hereby covenants with the Landlord as follows: ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………. 25. NAMA ANDA 2. telephone landlord”) of an part AND MOHD SAFUAN BIN ABD RAHMAN (NRIC NO: xxxxxx-33- 74 IF and conservancy (inclusive of payment of Indah Water Consortium Sdn Bhd) IG 75 . Jalan Plumbum 7/101D. WHEREAS the landlord is the registered and beneficial owner of the Shophouse known DATED THIS as xxA&xxB. the first of such payments on the 1st day of each following month thereafter and subject to the terms and conditions hereinafter appearing. Selangor Darul Ehsan measuring 40 feet by DAY OF 80 feet (hereinafter referred to as “the said Demised Premises”).

Not to make or permit to be made any structural alterations in addition to the herein contained and require the Tenant forthwith to execute such repairs or work Demised Premises without the previous consent in writing of the Landlord. d. The landlord may serve upon the tenant notice in writing specifying any repairs or work necessary to be done or replacement necessary to be made to comply with the Tenants covenants to repair l. such replacement and the costs thereof shall be a debt due from the Tenant to the Landlord and be forthwith recoverable by actions. j. Not to do or permit or suffer to be done anything whereby the policy or policies of insurance on the Demised Premises against loss or damage by fire fir the time f. At all times during the said term of Three (3) year to keep the interior of the Demised Premises and all doors. or make such replacements and if the Tenants shall not within fourteen (14) days 76 after the service of such notice proceed diligently with the execution of such m.which shall be consumed or supplied on or to the Demised Premises. To permit the Landlord and it’s duly authorized agents with or without workmen levied brought or made against it or which it may pay sustain or incur by the or others at all reasonable times to enter upon the Demised premises and view the reason or any act or omission of the Tenant or use the Demised Premises by the conditions thereof and to take inventories of the Landlord’s fixtures therein and to tenant. do structural repairs to the Demised premises. IH II 77 . fastening and conveniences thereof in e. Not to engage in illegal activities. the covenants contained in any agreement or agreement s which are binding on the Landlord in respect of the Demised Premises. being subsisting may become void or voidable or and to make good all damage suffered by the Landlord and to repay to the Landlord all sums paid by the g. To indemnify and keep indemnified the Landlord against summonses action proceedings claims and demands costs damages and expenses which may be h. Landlord indemnified from such activities) k. To use the Demised Premises of lawful purpose. Not to allow the occupation of illegal immigrants and/or illegal foreign labours at Landlord by way of increased premium and all expenses incurred by the Landlord the Demised Premises (In the event it is found that there is/are illegal foreign on or about any renewal of such policy or policies rendered necessary by a breach labours the Tenant shall be responsible for such employment and keep the or non-observance of this covenants. Not to do or permit or suffer anything to be done upon the Demised premises any good and tenantable repairs and to do all repairs and works necessary to put and act or thing which shall or may be an annoyance or nuisance to the Landlord or to keep the same in such repair and proper working order (fair wear and tear and the occupiers of any adjoining premises or which shall be infringement of any of damage by fire or tempest only excepted). If any structural alterations are made in or additional to the Demised Premises repairs or work or the making of such replacement then it shall be lawful for the with the written consent of the Landlord it shall be at the absolute discretion of Landlord to enter upon the Demised Premises and execute such repairs or work or the Tenant to reinstate the Demised Premises to its original position. i. locks.

monies as may be found to be owing or payable by the Tenant to the Landlord by virtue of the provisions herein contained shall forthwith be refunded by the Landlord c. namely: b. insured against loss or damage by fire and to pay all premiums incurred. That if any rent shall be in arrears for seven (7) days (whether formally demanded or not) or if the Tenant should cease to occupy the Demised Premises or attempt to sell o. That the Tenant duly paying the rent hereby reserved and observing and tenancy be destroyed or damages by fire or otherwise so as to render the said preforming the several covenants and stipulations herein on his part contained Premises unfit for occupation or use for a period greater than one (1) month then the shall peaceably hold and enjoy the Demised Premises during the said term rent herein before reserved or a fair and just proportion thereof according to the without any disturbances by the Landlord or any person lawfully claiming under nature and extent of the damaged sustained shall be suspended until the Demised or in trust for the Landlord. and c. execution to be levied on his goods then the Landlord may re-enter upon the Demised Premises and immediately determine the Tenancy herby created as if written notice to p. locks PROVIDED ALWAYS AND IT IS HEREBY EXPRESSLY AGREED as follows.d. a. rates assessments and other outgoings from time to time due in respect of the Demised Premises. If the Demised Premises or any part thereof shall at any time during the term of this a. namely: - and fastening. To yield up to Demised Premises at the expiration or sooner determination of the tenancy hereby created in good and tenantable repair together with all keys. 3. Premises shall again be rendered fit for occupation or use and if the Demised Premises or any part thereof is not rendered fir for occupation or use within three (3) b. In the event of covenant becomes necessary by reason of the negligence or wilful default of the determination as aforesaid the Deposit Sum and the Utility Deposit only less such Tenant the Tenant shall carry out such repair at his own costs and expenses. whether the same be exercised or not the rent of the current on the shall immediately become payable and the Deposit Sum shall be absolutely forfeited by the Landlord. At all times throughout the terms hereby created to keep the Demised Premises to the Tenant. All costs of and incidental to the preparation and execution of this Agreement and the 78 IJ IK 79 . To maintain and keep the main structures including the walls floor and roofs of months the Tenant may determine the tenancy by giving one (1) month notice in the Demised Premises in good and tenantable repair and condition throughout the writing but without prejudice to the rights and remedies of either party against the term hereby created PROVIDED ALWAYS THAT where repair under this other in respect of any antecedent claim or breach of covenant. To pay all quit rents. The Tenant shall at the expiration or sooner determination of the Tenancy hereby or remove the greater part of his goods there from the except upon a permitted created make good damage caused to the Demised Premises or any part thereof by assignment or if he shall commit any breach of his obligations under this Agreement the installation by the Tenant of any air-conditioning and any other fixtures and/or or commit or consent to any act of bankruptcy/winding up or permit any process or fittings and/or by the removal of the same to the Demised Premises. To deliver the duly paid water and electricity bills to the Landlord every month quit had been given and had expired and whenever this power or re-entry shall arise immediately upon payment. The Landlord hereby covenants with the Tenant as follows. n.

ii. but the renewal hereof shall be subject to the same covenants SIGNED by the Tenant and conditions as this present tenancy reserved and contained (excluding this present In the presence of: - covenant for renewal) ) ) …………………………………………. Any notice requiring to be served hereunder shall be in writing and shall be of ALI BIN ABU maintained with RHB Bank Bhd bearing the account number 1- sufficiently served on the Tenant if left addressed to him on the Demised Premises of xxxxx-1033589-4 forwarded to him by registered post to his last known address and any notice to the Landlord shall be sufficiently served if sent by registerd post or delivered personally to it as address herein given.Stamping thereof shall be borne and paid by the Tenant. f. If the Tenant shall be desirous of the taking a new tenancy of the Demised Premises ALI BIN ABU after the expiration of the terms hereby and of such his desire shall deliver to the Landlord notice in writing not less than two (2) months before the expiration of the term hereby granted if there shall then be no subsisting breach of any of the Tenant’s ………………………………………… obligations under this present tenancy execute a fresh Tenancy Agreement and grant AHMAD BIN ABU to the Tenant a new tenancy of the Demised Premises for a further term of Two (2) years to commence from and after the expiration of the hereby granted at rental to be agreed upon mutually. SPECIAL CONDITONS: Senarai Semak Hartanah The Tenant shall bank in half of the rental amount into the bank account of 80 JB JC 81 ... The expression “the Landlords” and “the Tenant” include the respective successor personal representatives and assigns of the Landlord and the Tenant IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have hereunto set their hands the date and year and above written. MOHD SAFUAN BIN ABD RAHMAN g. In this tenancy where the context so admits: i. and AHMAD BIN ABU maintained at RHB Bank Bhd bearing the account number 1-xxxxx-3008077-1 and the other half of the rental amount into the bank account d. Words importing the masculine gender only include the feminine and neuter genders and words importing the singular number only include the plural and vice versa SIGNED by the Landlord In the presence of: - ) ) …………………………………………. e.

Hartanah Tuan Rumah Penyewa Tarikh Senarai semak hartanah : : : : Ruang Legar dan Pintu Masuk Perkara Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Pintu Grille Ruang makan Perkara Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Kerusi dan meja makan Dapur Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Rak TV Meja TV Jam dinding Frame Bilik Tidur Utama Perkara Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Kipas Tilam Katil Alamari baju Meja tulis Kerusi Langsir Tingkap Bilik tidur 2 Lantai Dinding dan Siling Almari Kabinet dapur Paip sinki Permukaan kaunter Peti ais Dapur memasak Microwave Kettle Periuk nasi Lampu siling Bakul sampah Tong gas Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Kipas Tilam Katil Alamari baju Meja tulis Kerusi Langsir Tingkap Ruang belakang rumah Perkara Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Pintu Grille Mesin basuh Penyapu Mop lantai Baldi Penyodok sampah Ruang Tamu Lantai Dinding dan Siling Kipas Lampu Siling Sofa Meja kopi 82 Perkara Bilik tidur 3 Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Kipas Tilam Katil Alamari baju Meja tulis Kerusi Langsir Tingkap Bilik Mandi utama Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling JD Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan JE 83 .

)&!* 5 Tandas Peralatan paip Sinki Cermin $%+/33333333333333333333333333333333333333333 Bilik mandi 2 Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Perkara Keadaan Masuk Keadaan Keluar Anggaran Kos Pembaikan Jenis Kunci Bilangan Masuk Bilangan Keluar Anggaran kos pembaikan Lantai Dinding dan Siling Pintu Lampu Siling Tandas Peralatan paip Sinki Cermin Lain-lain Kunci ( C D E F G H I J K CB Utiliti Bacaan meter elektrik Bacaan meter air Masuk .$$.. '((!& !*+4.

" F C H E C C C  (."./'.      .

"./'.     ." E C C C C C C C (.

/'. E)'%D6D)'%D   ." F C D D F C (.".

  )&$#+)!# Pintu Utama Pintu Grille Mangga Bilik tidur utama Bilik tidur 2 Bilik tidur 3 Pintu dapur Peti surat Utiliti /*'"."./* ./'." C C (.

."%+"' % .

"%(/% "%&"' % %&*"#/ ( $ .& ..#&$'  ( C D E F G H I J Keluar .

")+"'"' ."+#/$ "'+/! *"/$'+" "*(10 .

.% Tarikh Masuk dan Keluar Tarikh: Masuk ( C D E F G H Keluar Tandatangan penyewa Tandatangan tuan rumah .% .*"$ #')*!..&+ ' +"* &"'"' *& &* %+$$" %%' +"* .

9"$* )$+&(.&+ )/*+ +&&+$ JG 85 .) ( C D  84 JF .*).

Contoh agreement sewa per head 2. Pej. Tel. 1 :________________ No. 2 :__________________   . PEKERJAAN Majikan :______________________________________________________ Borang maklumat peribadi penyewa Alamat :______________________________________________________ Nama Syarikat Anda Jawatan :______________________________________________________ No. Pej. Tel.

Matrix/ Pelajar________________ Hartanah :_______________________________________________________ Tuan Rumah :_______________________________________________________ Penyewa :_______________________________________________________ Tarikh :______________ Tajaan : PTPTN / MARA /YAYASAN_______________________________ Lain – lain sila nyatakan ___________________________________ 4. Telefon 2 :____________________ 86 Kereta Jenis :___________ Model :__________ No. JH JI 87 . Pendaftaran : ___________ Motorsikal : __________ Model :__________ No. telefon :______________________________________________________ Alamat Rumah :______________________________________________________ ______________________________________________________ Tarikh Lahir :______________________ Email :__________________________ No. K/P : __________________________ Umur :______________________ Nama :______________________________________________________ Hubungan :______________________________________________________ Alamat :______________________________________________________ No. RUJUKAN 1.   MAKLUMAT PERIBADI PENYEWA 3. Telefon 1 : _____________________ No. Pendaftaran : ___________ Yang Benar. PELAJAR Kolej/Universiti :____________________________________________________ Kursus :____________________________________________________ Tempoh Kursus :______________________No. PEMOHON Nama : ______________________________________________________ No.

Nama Syarikat Anda <&'31=   .

Sewa itu hendaklah dimasukkan ke dalam akaun bank Tuan Rumah dan nombor akaunnya adalah _______________________ atas nama _____________________________ 3. Tuan Rumah berhasrat untuk memberi sewaan dan Penyewa berhasrat untuk menyewa Premis Berkenaan beserta peralatan dan kelengkapan lain seperti yang tersenarai dalam Inventori tertakluk pada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan. Deposit Utiliti ini akan dikembalikan tanpa faedah kepada Penyewa selepas ditolak apa juga jumlah yang masih tertunggak.  PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dicatat di dalam Seksyen 1 dalam Jadual di antara dua pihak yang nama mereka dan butiran dinyatakan di dalam Seksyen 2 dalam Jadual ini (selepas ini dinamakan “Tuan Rumah”) bagi satu pihak dan yang satu lagi yang nama dan butirannya dinyatakan di dalam Seksyen 3 dalam Jadual (selepas ini dinamakan “Penyewa”). )"&"!&&. Tertakluk pada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan Tuan Rumah memberi kebenaran kepada Penyewa tempoh sewaan bagi Premis Berkenaan bagi satu tempoh. Tuan Rumah adalah tuan punya yang berdaftar/pihak yang memperoleh keuntungan kepada hartanah berkenaan yang secara khusus dirujuk dan dinyatakan dalam Seksyen 4 dalam Jadual (selepas ini dinamakan Premis Berkenaan). 2. dan sebahagiannya digunakan bagi membaiki apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Penyewa keatas Premis Berkenaan (kerosakan disebabkan kelunturan dan kehausan dikecualikan). Jumlah tersebut akan kekal sepanjang tempoh sewaan dan tidak akan dianggap sebagai bayaran sewa dan akan dikembalikan kepada Penyewa selepas tamatnya tempoh sewa. 4. Penyewa hendaklah membayar wang pendahuluan sebagai deposit utiliti air dan elektrik sebelum memduduki rumah itu setelah Perjanjian dikuatkuasakan sebagaimana yang tertera di dalam Seksyen 8 dalam Jadual (secara terkumpul dinamakan Deposit Utiliti).-& DENGAN ITU: '. Kadar sewa yang tertera dalam Seksyen 6 (a) dalam Jadual hendaklah dibayar sebagai bayaran muka pada masa yang ditetapkan dalam Seksyen (b) dalam Jadual.%    )! DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI PERKARA-PERKARA BERIKUT:- 1. Penyewa hendaklah membayar wang pendahuluan sebagai deposit sekuriti bagi Premis Berkenaan kepada Tuan Rumah sebelum menduduki rumah itu setelah Perjanjian dikuatkuasakan sebagaimana yang tertera di dalam Seksyen 7 dalam Jadual (penerimanya disahkan oleh tuan rumah). PENYEWA BERSETUJU DENGAN TUAN RUMAH mengenai perkara-perkara berikut:  . 5. '*#' $%+./$ 1. 2. bermula dari tarikh tertentu sebagaimana yang disebut di dalam Seksyen 5(a)(b) dan (c) satu persatu dalam Jadual.

 Untuk membayar semua bayaran yang ditetapkan bagi penggunaan telefon............. "'...... 7..................... air dan elekrik di Premis Berkenaan sepanjang tempoh sewa...... ... 88 JJ JK 89 .............. </'/&!= ' Untuk membayar sewa pada hari dan cara yang dipersetujui..* .................................

Untuk menggunakan Premis Berkenaan bagi tujuan sebagaimana yang tertera didalam Seksyen 10 dalam Jadual dan tidak menggunakannya atau memberi kebenaran untuk apa juga tujuan lain yang selamat kecuali bagi tujuan yang spesifik yang telah dinyatakan dan tidak menggunakannya atau memberi kebenaran atau menyebabkan apa-apa kerosakan berlaku di Premis Berkenaan atau mana-mana bahagiannya yang boleh membawa kemudaratan atau menganggu Tuan Rumah atau Penyewa atau penghuni premis-premis bersebelahan. Jika tidak. maka adalan sah disisi undang-undang bagi Tuan Rumah atau sesiapa yang dilantik oleh Tuan Rumah bagi pihaknya memasuki semula ke dalam Premis Berkenaan atau mana-mana bahagian bagi menentukan tindakan yang perlu diambil kerana pelanggaran perjanjian. dengan memberi notis daripada Tuan Rumah kecuali Penyewa ingin terus menyewanya dengan memberi notis kepada Tuan Rumah. Tidak membenarkan atau memberi kebenaran bagi apa juga perkara yang melanggar undang-undang. Perkataan yang membawa erti nombor tunggal meliputi juga nombor banyak dan sebaliknya dan perkataan-perkataan yang membawa maksud orang boleh meliputi orang perseorangan atau sebuah perbadanan. DISAKSIKAN DI SINI BAHAWA kedua-dua pihak dengan ini bersetuju menandatangani pada hari dan tahun sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 1 dalam Jadual. 7.Untuk menjaga Premis Berkenaan. Dengan syarat kesemua peraturan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dipatuhi oleh Penyewa. 8. Sekiranya Penyewa ingin menamatkan Perjanjian sewa ini sebelum tempohnya berakhir. atau keluar daripada hak milik yang sah itu atau menyebabkan Premis Berkenaan digunakan untuk apa juga tujuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Tuan Rumah. /'/&!  . kelengkapan atau barangan yang dipasang. Tidak menyimpan atau membawa ke Premis Berkenaan apa-apa senjata. Penyewa hendaklah memberi dua(2) bulan notis kepada Tuan Rumah. menyalahi undang-undang atau tidak bermoral. Memberi kebenaran kepada Tuan Rumah dan wakilnya yang dilantik setelah memberi notis pada setiap masa yang dipersetujui secara bersama bagi membolehkan memasuki dan memeriksa keadaan Premis Berkenaan. Penyewa hendaklah menyerahkan Premis Berkenaan kepada Tuan Rumah dalam keadaan baik. DENGAN SYARAT KEDUA-DUA PIHAK BERSETUJU mengenai perkara-perkara berikut: Jika pada bila-bila masa sewa atau sebahagian daripadanya (sama ada diminta dengan secara rasmi atau tidak) didapati tidak dibayar atau tidak memuaskan untuk tujuh(7) hari selepas perlu dibayar atau apa-apa tanggungjawab Penyewa tidak dipatuhi. Penyewa juga hendaklah mengeluarkan semua peralatan. Jika Penyewa ingin terus menyewa rumah itu. maka Penyewa hendaklah memberi dua(2) bulan notis kepada Tuan Rumah. Penyewa itu akan kehilangan deposit sekuriti sebagaimana yang tertera dalam Seksyen 7 dalam Jadual dan deposit utilitinya seperti yang tertera dalam Seksyen 8 dalam Jadual akan diambil kira tunggakan bil-bil tersebut sebelum bakinya dikembalikan kepada Penyewa. Perkataan-perkataan yang membawa maksud jantina maskulin merangkumi jantina feminine dan neuter dan sebaliknya. Penyewa hendaklah membenarkan sesiapa sahaja yang ingin melihat rumah itu dengan tujuan untuk menyewanya dua bulan sebelum tamat perjanjian. Tidak menggunakan Premis Berkenaan untuk kegiatan haram. Tidak melakukan atau dibenarkan melakukan apa-apa perubahan atau tambahan kepada Premis Berkenaan atau keatas peralatan. kelengkapan hiasan Tuan Rumah tanpa terlebih dahulu memperoleh kebenaran daripada Tuan Rumah. kelengkapan atau apa juga barangan miliknya yang telah dipasang dan akan membaiki apa juga kerosakan akibat daripada pemasangan atau pembukaan peralatan. wakil peribadi dan pengganti mereka dari segi gelaran. Tidak akan membenarkan atau menyewakan semula. peralatan dan kelengkapannya seperti yang tersenarai dalam inventori bersama-sama barangan tambahan lain dalam keadaan yang baik dan elok (kelusuhan dan kehausan biasa dikecualikan) dan untuk mengganti atau membaiki apa juga barangan tersebut dan mana-mana bahagian Premis berkenaan dan peralatan dan kelengkapan tuan rumah yang rosak. senjata api atau alat letupan atau bahan letupan atau apa-apa barangan yang mudah terbakar atau merbahaya dan barangan yang salah di sisi undang-undang. Tuan Rumah boleh membenarkan Penyewa itu terus menyewa bagi satu lagi tempoh sebagaimana yang tertera dalam Seksyen 9 dalam Jadual mengikut syaratsyarat dan peraturan yang sama dan pada kadar sewa yang akan dipersetujui bersama. undang-undang kecil atau peraturan kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa lain yang melibatkan Premis Berkenaan atau yang boleh menyebabkan polisi insuran yang melindunginya daripada kerugian atau kemusnahan akibat kebakaran menjadi tidak sah atau menyebabkan premiumnya bertambah. sama ada perniagaan mahupun perdagangan. Dalam Perjanjian ini:Istilah “Tuan Rumah” dan “Penyewa” meliputi waris. dan perjudian dalam apa juga bentuk sekalipun. bersih dah sedia untuk disewakan kepada orang lain serta membersihkan semua sampah dengan teratur dan sempurna.

cukai pintu.//&! '31D 6. caj perkhidmatan dan bayaran-bayaran lain yang berkaitan dengan Premis Berkenaan selain daripada yang dipersetujui dibayar oleh Penyewa. TUAN RUMAH DENGAN INI BERSETUJU DENGAN PENYEWA mengenai perkara-perkara berikut: Untuk membayar cukai tanah. 90 KB '31E Maklumat Peribadi &7 ..

97 (%(' &7 .

97 (%('7 &7 .

97 (%('7 &7 .

97 (%('7 Tandatangan   KC 91 .

'31F &7 .

97 (.%('7 '31G &7 .

97 (%('7 '31H &7 .

97 (%('7 '31I &7 .

97 (%('7 '31J &7 .

97 (%('7 &7 .

97 (%('7 '31CB &7 .

97 (%('7 '31CC &7 .

(b) KD / Tempoh 6 (a) BUTIRAN Tarikh Perjanjian 2 5 (a) 92 PERKARA KE 93 .) 3 Maklumat mengenai Penyewa (nama. (c) Tempoh Tamat c. 1 '31K Maklumat mengenai Tuan Rumah (nama.97 (%('7 JADUAL (perlu difahami. no tel. Sewaan bulanan a. kad pengenalan. Tarikh perlu dibayar b. Pengenalan : Tel : Alamat : Nama : K. no tel. kad pengenalan. Pengenalan : Tel : Alamat : Maklumat mengenai Premis Berkenaan a. SEK.) 4 / 2013 ( 2013) Nama : K. (b) Tempoh Bermula b. dibaca dan dianggap sebagai bahagian penting dalam perjanjian ini) NO.

7 Lampiran 5 Deposit Sekuriti 39.

*"$! $%/*8 "$ .............% ? +......../ *$.%9 +."+ *.. &7 ( 7 '31G7 ."$6 +39$&" ."+.")/%'6+39$&"*!$ &'*"&)+=D*"#/&%!+1""........./$ &'31 +%& H /%' ...* '(..... &7 ( 7 '31F7 ........../#//'......$' $%& $/'.... 94 KF $+"7 .....&+'3$GB /'/&!7 .............. ..........*$...") /%' ' $' "$*".....+$/*"... &7 ( 7 '31C7 .....'3' *(+$8 '..... &7 ( 7 '31E7 .......&"' '"'"*+...."$ $'&'*"&$")(+"......./.../+'3$.') %8 "$ +39$&" "' "' &'&.. &7 ( 7 '31H7 .......... &7 ( 7 '31D7 ..38 &3*"%%$.....$' $('... KG 95 .... ) . &'#%+$' +1 */&! $&" *+" &&3* ' %1. +'3$ DB9+!*" +!"' +1 "#%+$'8$"*'3+39$&"&&3*+1(+.......''$&''#"*'............*$ %"! 1%6 +39$&" $' &' !'..../%"+ / /%' 1% *" ...*"$'"*+........ &' '......$"*'3 +39$&" %1..........+ '& ..")/%'8 "$&&1&+/$)+' '*%"'' '*"%&*/&!8 '# $+%&..."%".../$7 8 Deposit Utiliti 9 Pilihan untuk memperbaharui 10 Kegunaan Premis Berkenaan C8 Setiap Enam Bulan/ Setiap 1 Tahun D8 Untuk tujuan kediaman sahaja E8 F8 No Akaun 11 G8 H8 I8 &3* +1 */&! +'3$ ......8 '# $*+"!' ' *' :*' 3'  " %& */&! "'"8 *....' 8 39$&"$'&'' /' /......"')(+"................"$' + % )*%............

........ &7 ( 7  Nama Syarikat Anda &7 ( 7 '31J7 ................. &7 ( 7   ...&7 ( 7 '31I7 .................

%    )!   ./$ '*#' $%+.   )"&"!&&.-& '.

. "'.* 3333333333333333333333333333333 </'/&!= '  33333333333333333333333333333333 96 KH KI 97 ....................... 7.....

bersih dah sedia untuk disewakan kepada orang lain serta membersihkan semua sampah dengan teratur dan sempurna. PERJANJIAN INI dibuat pada hari dan tahun seperti yang dicatat di dalam Seksyen 1 dalam Jadual di antara dua pihak yang nama mereka dan butiran dinyatakan di dalam Seksyen 2 dalam Jadual ini (selepas ini dinamakan “Tuan Rumah”) bagi satu pihak dan yang satu lagi yang nama dan butirannya dinyatakan di dalam Seksyen 3 dalam Jadual (selepas ini dinamakan “Penyewa”). Deposit Utiliti ini akan dikembalikan tanpa faedah kepada Penyewa selepas ditolak apa juga jumlah yang masih tertunggak. cukai pintu. dengan memberi notis daripada Tuan Rumah kecuali Penyewa ingin terus menyewanya dengan memberi notis kepada Tuan Rumah. Tidak melakukan atau dibenarkan melakukan apa-apa perubahan atau tambahan kepada Premis Berkenaan atau keatas peralatan. Penyewa hendaklah membayar wang pendahuluan sebagai deposit sekuriti bagi Premis Berkenaan kepada Tuan Rumah sebelum menduduki rumah itu setelah Perjanjian dikuatkuasakan sebagaimana yang tertera di dalam Seksyen 7 dalam Jadual (penerimanya disahkan oleh tuan rumah). Untuk membayar cukai tanah. air dan elekrik di Premis Berkenaan sepanjang tempoh sewa. kelengkapan atau apa juga barangan miliknya yang telah dipasang dan akan membaiki apa juga kerosakan akibat daripada pemasangan atau pembukaan peralatan. dan sebahagiannya digunakan bagi membaiki apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh Penyewa keatas Premis Berkenaan (kerosakan disebabkan kelunturan dan kehausan dikecualikan). Tuan Rumah berhasrat untuk memberi sewaan dan Penyewa berhasrat untuk menyewa Premis Berkenaan beserta peralatan dan kelengkapan lain seperti yang tersenarai dalam Inventori tertakluk pada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan. dan perjudian dalam apa juga bentuk sekalipun. kelengkapan atau barangan yang dipasang. 10. 4. DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUI PERKARA-PERKARA BERIKUT:- 9. PENYEWA BERSETUJU DENGAN TUAN RUMAH mengenai perkara-perkara berikut: 14. Untuk membayar semua bayaran yang ditetapkan bagi penggunaan telefon. 13. 3. bermula dari tarikh tertentu sebagaimana yang disebut di dalam Seksyen 5(a)(b) dan (c) satu persatu dalam Jadual. kelengkapan hiasan Tuan Rumah tanpa terlebih dahulu memperoleh kebenaran daripada Tuan Rumah. undang-undang kecil atau peraturan kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa lain yang melibatkan Premis Berkenaan atau yang boleh menyebabkan polisi insuran yang melindunginya daripada kerugian atau kemusnahan akibat kebakaran menjadi tidak sah atau menyebabkan premiumnya bertambah. Kadar sewa yang tertera dalam Seksyen 6 (a) dalam Jadual hendaklah dibayar sebagai bayaran muka pada masa yang ditetapkan dalam Seksyen (b) dalam Jadual. Penyewa hendaklah membenarkan sesiapa sahaja yang ingin melihat rumah itu dengan tujuan untuk menyewanya dua bulan sebelum tamat perjanjian. sama ada perniagaan mahupun perdagangan. 98 KJ KK 99 . Tertakluk pada syarat-syarat dan peraturan yang ditetapkan Tuan Rumah memberi kebenaran kepada Penyewa tempoh sewaan bagi Premis Berkenaan bagi satu tempoh. Tidak membenarkan atau memberi kebenaran bagi apa juga perkara yang melanggar undang-undang. caj perkhidmatan dan bayaran-bayaran lain yang berkaitan dengan Premis Berkenaan selain daripada yang dipersetujui dibayar oleh Penyewa. Untuk menggunakan Premis Berkenaan bagi tujuan sebagaimana yang tertera didalam Seksyen 10 dalam Jadual dan tidak menggunakannya atau memberi kebenaran untuk apa juga tujuan lain yang selamat kecuali bagi tujuan yang spesifik yang telah dinyatakan dan tidak menggunakannya atau memberi kebenaran atau menyebabkan apa-apa kerosakan berlaku di Premis Berkenaan atau mana-mana bahagiannya yang boleh membawa kemudaratan atau menganggu Tuan Rumah atau Penyewa atau penghuni premis-premis bersebelahan. Penyewa juga hendaklah mengeluarkan semua peralatan. menyalahi undang-undang atau tidak bermoral. Tuan Rumah adalah tuan punya yang berdaftar/pihak yang memperoleh keuntungan kepada hartanah berkenaan yang secara khusus dirujuk dan dinyatakan dalam Seksyen 4 dalam Jadual (selepas ini dinamakan Premis Berkenaan).<&)'31= Untuk menjaga Premis Berkenaan. Tidak menyimpan atau membawa ke Premis Berkenaan apa-apa senjata. peralatan dan kelengkapannya seperti yang tersenarai dalam inventori bersama-sama barangan tambahan lain dalam keadaan yang baik dan elok (kelusuhan dan kehausan biasa dikecualikan) dan untuk mengganti atau membaiki apa juga barangan tersebut dan mana-mana bahagian Premis berkenaan dan peralatan dan kelengkapan tuan rumah yang rosak. 11. Tidak menggunakan Premis Berkenaan untuk kegiatan haram. Tidak akan membenarkan atau menyewakan semula. senjata api atau alat letupan atau bahan letupan atau apa-apa barangan yang mudah terbakar atau merbahaya dan barangan yang salah di sisi undang-undang. TUAN RUMAH DENGAN INI BERSETUJU DENGAN PENYEWA mengenai perkara-perkara berikut: Untuk membayar sewa pada hari dan cara yang dipersetujui. Jumlah tersebut akan kekal sepanjang tempoh sewaan dan tidak akan dianggap sebagai bayaran sewa dan akan dikembalikan kepada Penyewa selepas tamatnya tempoh sewa. Penyewa hendaklah membayar wang pendahuluan sebagai deposit utiliti air dan elektrik sebelum memduduki rumah itu setelah Perjanjian dikuatkuasakan sebagaimana yang tertera di dalam Seksyen 8 dalam Jadual (secara terkumpul dinamakan Deposit Utiliti). 12. Sewa itu hendaklah dimasukkan ke dalam akaun bank Tuan Rumah dan nombor akaunnya adalah ___________________________atas nama _______________________________ Penyewa hendaklah menyerahkan Premis Berkenaan kepada Tuan Rumah dalam keadaan baik. DENGAN ITU: Memberi kebenaran kepada Tuan Rumah dan wakilnya yang dilantik setelah memberi notis pada setiap masa yang dipersetujui secara bersama bagi membolehkan memasuki dan memeriksa keadaan Premis Berkenaan. atau keluar daripada hak milik yang sah itu atau menyebabkan Premis Berkenaan digunakan untuk apa juga tujuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Tuan Rumah.

BUTIRAN / 2013 ( 2013) Nama : K. PERKARA Maklumat mengenai Tuan Rumah (nama. Pengenalan : Tel : Alamat : Perkataan yang membawa erti nombor tunggal meliputi juga nombor banyak dan sebaliknya dan perkataan-perkataan yang membawa maksud orang boleh meliputi orang perseorangan atau sebuah perbadanan. Maklumat mengenai Penyewa (nama. Jika tidak. DENGAN SYARAT KEDUA-DUA PIHAK BERSETUJU mengenai perkara-perkara berikut: (perlu difahami. kad pengenalan. / Tarikh Perjanjian 2 Sekiranya Penyewa ingin menamatkan Perjanjian sewa ini sebelum tempohnya berakhir.  4 DISAKSIKAN DI SINI BAHAWA kedua-dua pihak dengan ini bersetuju menandatangani pada hari dan tahun sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 1 dalam Jadual. Tuan Rumah boleh membenarkan Penyewa itu terus menyewa bagi satu lagi tempoh sebagaimana yang tertera dalam Seksyen 9 dalam Jadual mengikut syaratsyarat dan peraturan yang sama dan pada kadar sewa yang akan dipersetujui bersama. Penyewa itu akan kehilangan deposit sekuriti sebagaimana yang tertera dalam Seksyen 7 dalam Jadual dan deposit utilitinya seperti yang tertera dalam Seksyen 8 dalam Jadual akan diambil kira tunggakan bil-bil tersebut sebelum bakinya dikembalikan kepada Penyewa.) 3 16. Penyewa hendaklah memberi dua(2) bulan notis kepada Tuan Rumah. 1 Jika Penyewa ingin terus menyewa rumah itu. no tel. NO. SEK. Pengenalan : Tel : Alamat : Nama : K. kad pengenalan.) Perkataan-perkataan yang membawa maksud jantina maskulin merangkumi jantina feminine dan neuter dan sebaliknya. Dengan syarat kesemua peraturan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini dipatuhi oleh Penyewa. no tel. wakil peribadi dan pengganti mereka dari segi gelaran. maka Penyewa hendaklah memberi dua(2) bulan notis kepada Tuan Rumah. dibaca dan dianggap sebagai bahagian penting dalam perjanjian ini) Jika pada bila-bila masa sewa atau sebahagian daripadanya (sama ada diminta dengan secara rasmi atau tidak) didapati tidak dibayar atau tidak memuaskan untuk tujuh(7) hari selepas perlu dibayar atau apa-apa tanggungjawab Penyewa tidak dipatuhi. Dalam Perjanjian ini:Istilah “Tuan Rumah” dan “Penyewa” meliputi waris. maka adalan sah disisi undang-undang bagi Tuan Rumah atau sesiapa yang dilantik oleh Tuan Rumah bagi pihaknya memasuki semula ke dalam Premis Berkenaan atau mana-mana bahagian bagi menentukan tindakan yang perlu diambil kerana pelanggaran perjanjian.    &7 .JADUAL 15.

Sewaan bulanan a.97 *"$!7  100 Tempoh a. (b) Tempoh Bermula b. Tarikh perlu dibayar b. (c) Tempoh Tamat c. 5 (a) TUAN RUMAH  PENYEWA SAKSI 6 (a) &7 .

97 *"$!7 &7 .

97 *"$!7  (b) CBB Maklumat mengenai Premis Berkenaan CBC 101 .

 < = > ? @ A 98 99 9: 9.    CEBBJJJFDI BE:EEIDEEEE BE:HCGHCEDC BE:EDJKCFEK CGFGF CBB CJBBJJGDGD      BE:EDJKHEEC   /'*/&! "*'9.&! ..&! '0$'&9 '0$'&: 9 : .7 Deposit Sekuriti 8 Deposit Utiliti 9 Pilihan untuk memperbaharui 10 Kegunaan Premis Berkenaan Lampiran 7 '%')$'&&+!& Untuk tujuan kediaman sahaja No Akaun 11 ' )&.

%' $/&)/'!"&!.' /$' "'.''(" %")(%"+ ++* %"(& (+)"../%($9/$/'.

%' (+)".%/' "/%(! #%"+*!.

%"' (.%"' 3+ (.%"'  102 CBD CBE 103 ./%%' (* (.

Nombor telefon penting .

BEJBDFDIDI .  (&(*.

$+"BEKDDCJKKK *+.()BEFBDECDHI /)*BEIJIGIEEE /'%" !.2"BEKDDCCBCC ./'"(BEDHKEHDCC /%"BEHDGKDBDB "(BEKDDCIHBB /#'BEDCHDJJJJ "%0*.BEKBGJKKJH %.

 '.BEIIDHDKFF .*$(.

BEGHEEICJJ .

"('BEDDIKJJJJ .*%. '..

?4CBG8IBEKGFEEEEE "2KF8GBEKGFEEEDD 3CBC8JBEKGFEEEHH "(CKJ8EBEDDJDDFJF "(FKB8EBEDDJDGFKC "(GJK8EBEDDJJIDHH "(HKD8EBEDDJJIDIK "(.* CJBBEJJDDJ )*"'.* CJBBEJJDJJ *CBE8EBEKGFEEEGG ".BEIKHBCBGB .BEDDIEJBBB BEIKJCJBBB %/+%"'*BEDDIDCGJH /.4KD8KBEKGFEEECC " !.

BEJECJJBDI  %(&BEEHEBJJJJ " "BCHDDCCJBB 2"+BEIFKDDCDE .BEDICBHDBB '.CEBBJDCGCD "&'.BCKEBBBKBB *"' BEJKKHGBBB 2"+.()*"+"+'.*BEDHCGEEEE BEIJIIFDDC *"'*+BEIKGHJCFF /"+( )(!BGGFHIHEE BEDHKEBBKG %"*CJBBJJEBFB BEIKGHEFJJ * %(&8'. KI8DBEDDJDGFFG /4"$JJ8GBEDDJJIHIH CBF8KCBF8KBEFBFECBFK "KJJKJ8JBEFBFDBKJJ KK8EBEDIDBKKKE KI8HBEIKGGIKHK  9 .

.

 &2BEDBDHCIIB "."'$BEEJEBBBB "'*+%/BEDCHCCBGG .

 (%"+?&/%'KKK .

*' +CBC .'% *&CBB)*.$*'KKF *.(*:(&+.(*: '.!''1&KKC )%('"&".CCD CGFGF %$(&<$*(+$'=CBB)*.'(%('CBE*$!"&."CBC*&"'.

 .

BEDHKEFGEC BEFDKHJBBB .

BEEEICHBFF BEIKGHEGFF BEGGCBGCEE BEJBDHECEC .

"*BEDDIFDCBB .&'BEDDHDHDDD /+.(&+BEHDBCHBJJ (&+. '$ *BEDHKJJBFF /$".

BEDHKFHGHH (*" '"*+BEJJJIFBBB (&"*+BEJJJHJBBB /&*'/+"BEJJJHGBBB .

&BEDBKEKCJC .+.' +"%BEHDBCIBGG .

BEJJJHFBBB BEDBKFGHHH .

BEDBDHIBKK .(*(%( 3BEIKGJIFDD BEDBKGEHEE BEJKKHGBBB  BEGGFFHBBB BEFDGEGEDB .' "1'BEDBKFBBII .

.

  %&%(*BEDBGDIKDD '!.*CJBBJJEFKG CJBBJJGDGD (+%3+"BEDDIFFCFC %$(&BEDBDBKFKF ' +"('%BEDDJDGGHH .

 .

BEDCHCEDEC "*+"BEIHGCDDDD "* '"BEDHCFDCHH *#3"*BEDCFGDCED .!3""BEDBIJEEII */BEDCHDDJCC )'"*%"'+BEDCHCCIBB CEBBJJEBBB '.+BEDCHIHBBB (3%*/'"BEDBIBICHH BEDHKDECDD !""*13+BEDBECCKBB 104 CBF CBG 105 . BEJIIHDBBB '' BFHFEBGBC !' "BDGFDKIDI *(%(.

%"'BEDDJDCBBD .BEDCHCJBIG "*(' /'BEJJJJIIII BFDDKEGIC BEIJIHDBBK (.%"'BEHDGJKEDE ).BEDCHEDEBG %3"% (.

 (&"'(>+CEBBJJJEEE ('%+CEBBCECEBB "44 /.CEBBJJDGDG  BEJECDEFGH BEIFKDDKDK  +.*(BEKGFEFCJJ IBEGGHKCIII BEDDJDGEEE EBEIIDHHEEE 2  *$(1'BEDCHCBJBJ *(/'"%BEDHKCCHKJ BEFDGHGECD .

BEIIJDEFEE &'+*BEIIDDDHKD .*"BEFDIBDGBB ++/'.BEDHCDGHBB  &)' /.

>./' BEDHKJCEEE ('. BEDHKDCBFF %' %+BEFDGICEBB *. '.'BEDDJIBKJJ '+./.".

""%BEDDKHBJJJ %3' BEHCEHIIJJ '."*BEDEJDEGBB '.3 BEIKGHFFDD ."!*+BEKCEDDBDD '.(+BEFBFEICHH BEGHEFCDCD /'13"%BEIFKCKCKC 1$%BEFBDEEGKK /' !"'BEDBIDCHGG /' /++"'''BEIKGHCGCC '"0*+".

 /+.*%"BEDCFHGGGG ' %+!BEDCFJIKFB */'"BEDCHCDJDJ 'BEDICJJEEE !"'BEDCFDJGJG *'BEDBGEGGBB *&'3BEDCFDKHHH '"BEDBKEEGBF '('+"BEDCFDCCGC )'BEDCFDIBFF .

(*<(/.!=BEFDGCDEEH 106 .

.

& ++&                CBH CBI 107 .% *$ 1. )!# / ' $%+.

12 Oct 2013 Figure 2: Seminar Sublet 7.$/*".&*&$!)&.&! )+& %&..0 – 20 April 2013 7 &'317 (%'317 )(+".0 ." 7 *"$!               108 *$*                             /&%! &(+& )$&"& 45 45                             Figure 1: Seminar Sublet 4."7 )(+".0 CBJ CBK 109 ."%". Seminar Sublet 1.

Nota 110 Nota 111 .

Nota 112 .