You are on page 1of 10

1.

Rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang digunakan dalam kerja elektrik dan
elektronik

A
B
C
Padankan alatan tangan berikut berdasarkan nama yang betul dengan menulis A, B dan C di
petak yang disediakan.
Nama Mesin
Pena ujian
Playar gabung
Penjalur wayar mudah alih
[3 markah]
5

Pernyataan berikut adalah merupakan satu komponen elektronik.

Merupakan komponen aktif
Berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada cahaya
Berdasarkan pernyataan itu,

(i)

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan rajah komponen itu.

A
B
C
Nama komponen itu.
.................................................................................................................
Nyatakan peralatan yang menggunakan komponen itu.
..................................................................................................................
[3 markah]

(ii)
(iii)

1

Rajah 3 menunjukkan satu litar skematik untuk projek elektronik

Rajah 3

Kirakan nilai rintangan bagi perintang tersebut.Nyatakan komponen yang terdapat dalam litar itu pada ruang yang disediakan i ii iii ………………………………………………………………………. [3 markah] 4 LED Kapasitor berkutub Buzer Perintang tetap Nyatakan nama komponen bagi simbol yang diberi pada ruang jawapan yang disediakan. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. Simbol Komponen (3 markah) 5 Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang digunakan dalam penghasilan projek pengelip. .

Namakan kaki komponen tersebut. ____Pemancar______ .Jalur 1 Jalur 2 Jalur 3 Hijau Ungu Merah Kuning Jingga Perang Perang Merah Hitam Kod warna perintang Hitam 0 Perang 1 Merah 2 Jingga 3 Kuning 4 Hijau 5 Biru 6 Ungu 7 Kelabu 8 Putih 9 Nilai rintangan (3 markah) 1 Lengkapkan jadual di bawah ini tentang had yang boleh diterima oleh perintang berdasarkan warna jalur yang diberi. Warna Jalur Had Terima Emas 5% Perak 10% Tiada jalur 20% ( 3 markah) 2 Rajah di bawah menunjukkan simbol satu komponen elektronik. A ____Tapak_____ ___Pemungut_______ B C.

Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dan ( X ) bagi jawapan yang salah pada petak yang disediakan. (3 markah) 7 Nyatakan jenis garisan dalam lukisan teknik pada ruangan yang disediakan. tanda anak panah dan garisan objek. ii. [3 markah] . Nyatakan nama alat lukisan teknik berikut dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan. 2H ialah pensel keras yang digunakan untuk melukis garisan binaan. (3 markah) 2 i. HB ialah pensel sederhana yang sesuai digunakan untuk membuat lakaran.( 3 markah) 6 Maklumat berikut menunjukkan gred pensil dan penggunaannya dalam lukisan teknik. 2B ialah pensel lembut dan hitam yang digunakan untuk membuat lakaran. iii.

. Rajah 2 (3 markah) 7. Rajah 2 menunjukkan rajah lampu pendafluor. Tuliskan nama bahagian pada rajah berikut. A Penyambung paip B C Fungsi Membuat sambungan paip yang sama diameternya Menutup hujung paip yang tidak digunakan Membuat sambungan 90° bercabang (3 markah) 6 Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap. Padankan penyambung paip yang sesuai dengan fungsi dibawah.6.

i Tutup punca bekalan air 1 ii Keluarkan sesendal dan ganti sesendal baru iii Gunakan playar muncung tirus untuk keluarkan pelompat iv Buka nat kepala pili dengan sepana hujung terbuka v Pasang semula pelompat dan nat kepala pili 5 [3 markah] 8.Tandakan [√] bagi alatan tangan yang betul Zuntuk mengetatkan dan melonggarkan bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.3 dan 4 pada ruang yang disediakan. [3 markah] 3 Susun mengikut urutan yang betul langkah menggantikan sesendal pili yang rosak dengan menulis 2. mera hita emas Ω kuning hitam perak hijau mera perangperak ungu peran Ω . Tuliskan nilai rintangan pada perintang tetap di bawah. Langkah 1 dan 5 telah di beri.

2 dan 3 pada petak yang disediakan. a) Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil menekan dengan jari . Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul dengan menulis 1.P R Q (3 markah) 4 Rajah 4 menunjukkan sebuah mesin jahit Rajah 4 Nyatakan nama bahagian yang berlabel pada ruang yang disediakan : i P ii Q iii R [3 markah] 9.

Kuih Tempatan Seri muka Bubur caca Telur dadar Kaedah Memasak Menggoreng tohor Mengukus Merebus ( 3 markah) 4 Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat kuih ketayap.b) Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan pengunci sekoci c) Masukkan gelendong ke dalam skoci [3 markah] 3 Padankan kuih tempatan yang berikut dengan kaedah memasak yang betul.2 dan 4 pada petak yang disediakan. a __Kuih lapis/Kuih kosui__________________________________ b __Talam keladi/Lompang_________________________________ c __Seri muka/Kuih rengas__________________________________ ( 3 markah) Rajah berikut menunjukkan salah satu peralatan memasak. . Tandakan (/) bagi jenis makanan yang sesuai dimasak menggunakan peralatan tersebut dan (X) pada yang tidak sesuai dipetak yang disediakan. a Membiar bater seketika 4 b Mengayak tepung dan garam 1 c Masukkan telur dan cecair 2 d Memukul adunan dengan betul sehingga berbuih 3 ( 3 markah) 5 6 Nyatakan tiga jenis kuih tempatan yang menggunakan sumber tepung beras. Langkah 3 diberi. Susun semula langkahlangkah membuat kuih ketayap dengan betul dengan menulis 1.

a Donut X b Kuih Talam √ c Kastard caramel √ ( 3 markah) 7 Rajah di bawah menunjukkan pola asas jahitan. A: __Lipatan fabrik_______________ B: __Ira lurus____________________ C: __Garisan pemadan_____________ . B dan C. Namakan tanda pola berdasarkan label A.

A: ___Jahit tepi_______________________________________________ B: ___Jahitan insang pari________________________________________ C: ___Jahitan mesin____________________________________________ ( 3 markah) . Berikan tiga cara untuk mengemas tepi kelim belah kangkung berdasarkan rajah di atas.( 3 markah) 8 Rajah di bawah menunjukkan cara mengemas tepi kelim belah kangkung.