You are on page 1of 14

Bentuk Muka

Bumi
Tempat Tinggal

6/4/2016

Bentuk
Muka
Bumi
Tana Tana Malaysia Ping
Pesis
h
h
gir
ir
tingg pama
sung
laut
i
h
ai

6/4/2016

Pul
au

Tanah tinggi
Kawasan yang mencapai ketinggian lebih daripada
200m.
Terdapat di bahagian tengah Semenanjung
Malaysia dan di bahagian pendalaman Sabah dan
Sarawak.
Di kawasan tanah tinggi terdapat bukit, gunung dan
banjaran.
Strategik sebagai kawasan pelancongan.
Suhu sejuk sesuai untuk kegiatan pertanian hawa
sederhana seperti teh, bunga-bungaan dan sayursayuran.
Sesuai dijadikan tempat istirahat.
Contoh kawasan : Tanah Tinggi Cameron
(Pahang), Kundasang (Sabah)
6/4/2016

6/4/2016

6/4/2016

Tanah pamah
Kawasan yang rata, rendah
dan
ketinggian
kurang
daripada 200m.
Terletak berhampiran dengan
sungai atau tasik.
Sesuai
dijadikan
kawasan
petempatan atau pertanian
Contoh kawasan : Tanjong
6/4/2016

6/4/2016

Pesisir laut
Semua negeri mempunyai pesisir laut,
kecuali Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur dan Putrajaya.
Pada zaman dahulu, laut merupakan
jalan perhubungan dan pengangkutan
utama.
Penduduk
terlibat
dengan
aktiviti
penangkapan ikan dan perdagangan.
Contoh tempat tinggal di kawasan
pesisir laut :
Miri (Sarawak), Kuala Terengganu
6/4/2016

6/4/2016

6/4/2016

Pinggir sungai
Sungai ialah aliran air semula
jadi yang berpunca daripada
kawasan tanah tinggi.
Pada zaman dahulu, sungai
sebagai jalan perhubungan dan
pengangkutan.
Kemudahan
mendapatkan
bekalan makanan menyebabkan
penduduk membuat petempatan
di kawasan pinggir sungai.
6/4/2016

Pulau
Kawasan
daratan
yang
dikelilingi air.
Sesuai didirikan petempatan
dan pusat pelancongan.
Penduduk yang tinggal di
pulau menjalankan aktiviti
seperti menangkap ikan dan
pelancongan.
Contoh tempat tinggal di
6/4/2016

6/4/2016

6/4/2016