Potegovanje za službo pri Googlu in Mozilli

Domen Grabeč in Matjaž Horvat sta na začetku leta- kandidirala za zaposlitev v Googlu in Mozilli - Najprej le telefonski pogovori Preverjajo iznajdljivost
in Matjaž Horvat se poznata 11 let, skupaj sta gulila srednješolske in fakultetne klopi. Lani sta 25-letnika diplomirala na fakulteti za računalništvo in informatiko in se zaposlila v istem podjetju. In se kmalu odločila za nov izziv. Na začetku letošnjega leta sta se potegovala za službi v svetovno uglednih podjetjih v Googlu oziroma Mozilli. K temu soju spodbudili kolegi iz omenjenih podjetij. Čeprav nista bila izbrana, sta bogatejša za izkušnjo, s katero bi rada tudi druge mlade opogumila za podobne odločitve in jim vlila samozavesti. Obe ugledni podjetji, Google in sta tam zaposlena. »To mi je vzelo Jaz sem pa to prevedel v slovenščiMozilla, prosta delovna mesta obja- motivacijo. Namreč: če si zaposlen no. S 16 leti sem začel prevajati Mozilllo v naš jezik in ustanavljati nevljata na svojih spletnih straneh. pri njih, ti mora biti delo prva stvar Domen Grabeč in Matjaž Horvat v življenju. Delaš več kot deset ur formalno skupnost Mozilla Slovenija,« je povedal Horvat. Na povabipa sta imela to srečo, da so njuno ra- na dan. Poskrbijo za to, da se v njičunalniško znanje in ustvarjalnost hovem okolju res najbolje počutiš. lo se je odzval. »V tehnični podpori V službi so ti, denimo, na voljo prepoznali pravi ljudje. so iskali novega zaposlenega. Za prijavo se sam ne bi odločil, ker si Domna je k sodelovanju povabil olimpijski bazen, knjižnica, fitnes, eden od Slovencev, zaposlenih v vrtec za otroke, poskrbljeno je za preprosto ne bi upal. Na tem podroGooglu, ki ga je spoznal na konfe- prehrano... Pravzaprav nimaš račju niti nisem imel izkušenj. A sem renci v Ljubljani, na kateri je Do- zloga, da zapustiš poslopje. Tam si, se po njegovem povabilu kljub vsemen predaval. »Po navadi kandida- da delaš. Delo je zame izziv, a ne to- mu odločil, da se bom preizkusil.« likšen, da bi se zaradi tega odpoveti izpolnijo spletni obrazec in priUspešno je opravil tri telefonske pnejo življenjepis. Če je kdo v raču- dal večini stvari v življenju,« je opopogovore. »V Mozilli je zaposlenih nalniškem svetu naredil nekaj opa- zoril Domen. 200 ljudi, 200.000 pa jih dela proPogovore, ki jih je opravil, je opiznega, ga povabijo na telefonski postovoljno. V podpori so zaposleni govor,« je opisal ustaljeni postopek. sal kot precej drugačne od tistih, ki trije. Približno 100 jih prostovoljno »Vsako leto se za ta intervju prijavi jih izvajajo podjetja pri nas. »Pri nas pomaga. Pišejo članke, sodelujejo milijon kandidatov. Pred dvema le- predvsem hočejo videti, ali si blefer na forumih in jih prevajajo v različtoma so jih sprejeli 5000. Prepu- in ali razumeš tehnične vidike. Pri ne jezike. Vsi pogovori so se osrediGooglu pa moraš stvari, ki jih je pri stnost je torej polodstotna. Zagotonjali predvsem na dve vprašanji: vijo si tiste res najboljše,« je pripo- nas dobro poznati, ne le razumeti, kako povečati skupnosti, ki prispetemveč obvladati,« je povedal in vedoval Domen. vajo k razvoju tehnične podpore, metod: »Med »Najprej so me poklicali z oddel- navedel eno izmed oziroma kako spodbuditi nove ljudi pogovorom te presenetijo z banalravnanje z ljudmi in me povka za prašali po osnovnih podatkih, dobil nimi vprašanji. Denimo: koliko žo- k večji produktivnosti in kaj bi pri tehnični podpori spremenil, pougic za golf bi spravil v avtobus. Ali pa sem tudi eno tehnično vprašapa, kako bi sestavil evakuacijski nadaril, izboljšal. Sledilo je šest pogonje. Potem sem opravil še dva telečrt za San Francisco. Pravilnega odfonska pogovora z zaposlenima, ki vorov na enem od sedežev podjetja sta trajala po eno uro. Spraševala govora ni, iščejo izvirnost, praktičv Parizu. Vse skupaj je trajalo ves sta o relativno zahtevnih tehničnih nost in iznajdljivost.« dan z odmorom za kosilo. Bili smo Zakaj ga niso uvrstili v nadaljnje stvareh. Preden prideš do pogovopovsem izčrpani. Poudarek je bil na rov na enem od sedežev podjetja, pogovore, ni izvedel. »Nekemu kriomenjenem grajenju skupnosti in kjer se s teboj ukvarjajo dva dni, teriju preprosto nisem ustrezal. Kaizboljševanju podpore. Do te ravni moraš uspešno prestati od dva do teremu, ne vem, ker me o tem niso smo prišli trije. Na koncu sem bil štiri telefonske preizkuse. Moje so- obvestili. A pomembno je, da sem si drugi,« je razkril svoj rezultat. delovanje z njimi se je končalo po utrdil svojo programersko samozadrugem,« je opisal svoje izkušnje. Pri nas so pogovori vest,« je sogovornik vesel pozitivne
Domen Grabeč

Spontanost
Podjetje kandidatu vnaprej ne

izkušnje.

popolnoma drugačni

nakaže, o čem ga bo spraševalo, niti mu ne svetuje gradiva, ki naj bi ga usvojil pred pogovorom. V oporo so mu predvsem gradivo in izkušnje, ki jih na spletu objavljajo nekdanji kandidati. »Da bi se dobro pripravil, moraš sam veliko raziskovati. Najpogostejša vprašanja poiščeš na

Karakterno preveč

podoben šefu
Tudi njegov kolega Matjaž Horvat, ki se je potegoval za delovno mesto pri Mozilli, se ne bo več bal večjih izzivov. Petindvajsetletnika je k prijavi povabil šef oddelka za tehnično podporo pri podjetju. Poznata se od leta 2003, prvič pa sta se srečala predlani. »Spoznal sem ga, ko še ni delal pri Mozilli. Takrat je ustvaril pomoč za brskalnik Firebird, ki se je pozneje razvil v Firefox.

medmrežju.Sicer pa je bistvo pogovora to, da odkrijejo, kako dober si, ko si spontan,« je dejal. Kako je delati pri Googlu, se je pozanimal tudi pri dveh Slovencih, ki

Strinjal se je s kolegom Domnom, da so pogovori pri slovenskih delodajalcih povsem drugačni. Glavna razlika je po njegovih besedah ta, da ne preverijo, ali nekaj zares znaš, le vprašajo o tem: »Če znaš dobro blefirati, si takoj zraven.« O končnem rezultatu so ga obvestili po elektronski pošti. Niti njemu niso uradno pojasnili, zakaj ga niso izbrali. A je bila izkušnja kljub vsemu zelo pozitivna: »Vsi pogovori so bili neverjetno vljudni. Pazijo, kako izbirajo besede. Vsak mi je na

začetku povedal, da se je veliko ljudi prijavilo za to delovno mesto in naj ne bom razočaran, če se ne bo izšlo,« je povedal. Šef za tehnično podporo mu je pozneje korektno razkril glavni dve pomanjkljivosti. »Tehnične podpore prej nisem toliko poznal, saj na tem področju še nisem delal. Druga pomanjkljivost je bila - pri nas verjetno še ne gledajo na to, v tujini očitno pa precejšnja karakterna podobnost s šefom. Bolje je imeti v

podjetju nekoga, ki ima malo drugačen psihološki profil, pristop in

način razmišljanja. Ta, ki so ga izbrali, si je to delovno mesto zaslužil. In bil sem eden prvih, ki sem mu čelet

stital. Na tem področju je delal več in ga povsem obvlada,« je priznal Horvat. Tudi prihodnjič bi z veseljem kandidiral, če bi mu Mozilla ponudila ustrezno delovno

mesto. Mojca Finc

Domen Grabeč (levo) in Matjaž Horvat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful