You are on page 1of 41

lk Romanesk (Lombard Romaneski)

Lombardia, talyann en kuzeyinde, svire snrndaki blgelerdir. Blgenin kuzey


snrnda Alp Dalar bulunur. smini 6. yyda blgeye yerleen Lombard
kavminden alr.

10-12. yy'lar arasnda talyan dini mimarlk rneklerinin bazilikal plan zellii
tad, ancak cephe biimlendirmeleri ynnden farkllklar gsterdii izlenir.
Bunlar arasnda en gl olan Lombardia'da Como'lu ustalarn (maestri comacini)
yaratt Lombard slubudur.

Lombard slubu Kuzey talyadan hem Orta talyaya hem de Fransann gneyi ile
Katalonyaya yaylmtr. Bu slupta yaplar, yanlarnda bir an kulesinin
ykseldii byk ahap atl veya tonozlu genellikle nefli kiliselerdir. ncelikle
cepheleriyle ayrlrlar; dta Lombard eritleri, dey silmeler ve yuvarlak kemerli
kr kemer dizilerinden oluan bir dzen yer alr. Cepheden dar taan bir kap
sundurmas stunlar zerinde ykselir.

Dnemin balca rnekleri: talyada: Santi Pietro e Paolo Bazilikas (Agliate), St.
Abbondio (Como), St. Ambrogio (Milano) ve St. Michele bazilikalar (Pavia).
spanyada: Sant Climent Kilisesi (Tall), Santa Maria Manastr (Ripoll), St.
Vicen Kilisesi (Cardona). Fransada: St Philibert (Tournus), Saint-Martin-duCanigou Manastr (Canigou Da), Saint-tienne Kilisesi (Vignory).

Lombard Romaneski
Yaylm Alan
Lombardia
Blgesi

Lombard eridi: Saak altlarnda, yatay dzlemde uzanan


kk kr kemer dizileri eklindedir. Kemer ayaklarnn altnda
sslemeli konsollar grlebilir.

Santi Pietro e Paolo Bazilikas (Agliate/talya)


talya,
Lombardia
blgesindeki
Agliatede bulunur.
10. yy sonu 11. yy bana aittir.
Lombard Romaneskinin en eski rnei
olarak tannr.
nefli bazilikal plan emasnda olan
yapnn
gneybatsnda
kulesi,
gneyinde sekizgen planl vaftizhanesi
ve apsis-koro ksmnn altnda kryptas
bulunur.
Zeminden yarm kat ykseltmi koroapsis blm ve altndaki krypta ile
Ottonyen gelenei devam ettirir.
zellikle cephelerindeki Lombard
eritleri ile talyadaki nc Romanesk
yaplardan saylr.

Santi Pietro e Paolo Bazilikas, bat cephesi

Santi Pietro e Paolo Bazilikas, gneydoudan grnm

Santi Pietro e Paolo Bazilikas, dou cephe

Santi Pietro e Paolo Bazilikas, naos

Santi Pietro e Paolo Bazilikas, krypta

Santi Pietro e Paolo


Bazilikas, an kulesi

Santi Pietro e Paolo


Bazilikas vaftizhanesi,
batdan grn

Santi Pietro e Paolo


Bazilikas, vaftizhane

Sant'Abbondio Bazilikas (Como/talya)


talya, Lombardia blgesindeki Comoda
bulunur.
1050de
yapmna
balanm
1095te
tamamlanmtr.
Be nefli bazilikal plan emasnda olan yap
kuzeydou ve gneybat kelerindeki kuleleri
ve douya doru uzayan koro blm ile dikkat
eker.
D cepheler Lombard tarznda dey silmeler,
kr kemerler ve kk kemer dizileriyle
hareketlendirilmitir.
Dou
cephe
daha
ssldr. batdaki ana portalde ve baz
pencerelerde Romanesk dnem yontu sanatn
yanstan ta kabartma sslemeler bulunur.
Fresko sslemeleri 14. yyda yaplmtr.

Sant'Abbondio Bazilikas, Como (1050-1095)

Sant'Abbondio Bazilikas, bat cephe

Sant'Abbondio Bazilikas, portal


ve kabartma sslemeleri

Sant'Abbondio Bazilikas, gney cephe

Sant'Abbondio Bazilikas, dou cephe

Sant'Abbondio Bazilikas,
dou cepheden kabartma
sslemeler

Sant'Abbondio Bazilikas,
dou cepheden bir pencere
ve kabartma sslemeleri

Sant'Abbondio Bazilikas, naos, batya bak

Sant'Abbondio Bazilikas, naos, douya bak

Sant Climent Kilisesi (Tall, spanya)


spanya, Katalonia blgesindeki Tallde
bulunur. Buradaki Boi Vadisi Romanesk
dnem eserleriyle nldr. Bu eserlerde
Lombard etkileri grlr.
11.yy sonu 12. yy balarna tarihlendirilir.
nefli bazilikal plan emasnda olduka
sade bir yapdr. D cephe dzenlemeleri
ve uzun an kulesi ile dikkati eker.
Bu yapnn en nemli zellii 12. yy
balarna ait Romanesk dnemin en
kayde deer fresko ressam olan Talll
Usta tarafndan yaplm freskolar
barndrmasdr.
Ana
apsis
yarm
kubbesindeki Pantokrator sa tannm
bir Romanesk resim sanat rneidir.

Sant Climent Kilisesi, batdan grnm

Sant Climent Kilisesi,


gneydoudan grnm

Sant Climent Kilisesi, doudan grnm

Sant Climent Kilisesi, naos, douya bak

Sant Climent Kilisesi, apsis.


Tall Usta tarafndan
yaplm fresko: apsis yarm
kubbesinde Pantokrator sa
(Yce, hakim sa) melekler ve
incilcilerin simgeleri; alt
eritte Meryem ve Havariler.

Sant Climent Kilisesi, apsis.


Tall Usta tarafndan yaplm fresko: Apsis yarm
kubbesinde Pantokrator sa (Yce, hakim sa) ve
incilcileri tutan melekler

Sant Vicen Kilisesi (Cardona/spanya)


spanya,
Katalonia
blgesindeki
Cardonada bulunur. Burada bir tepenin
zerindeki Cardona Kalesine 1020-1047
tarihleri arasnda ina edilmitir.
nefli transeptli plan emasnda
grkemli bir yapdr. Tamamen tonozlarla
rtlm yaplarn ilk rneklerindendir.
Merkezdeki geit blm tromp geiti bir
kubbeyle rtl olup, kubbe dtan
sekizgen bir kule ile evrilidir. Koro ve
apsis
ksmlarnn
altnda
krypta
bulunmaktadr.
Sant Vicen Kilisesi Katalan yap tipi ile
Lombard cephe dzenini bir araya
getirebilmi bir yapdr. Tonozlar ve
kubbeyle rtlm olmas yapy gerek
bir Romanesk dnem eseri yapar.

Sant Vicen Kilisesi (Cardona/spanya)

Cardona Kalesi ve Sant Vicen Kilisesi

Cardona Kalesi ve Sant Vicen Kilisesi

Sant Vicen Kilisesi,


bat cephe

Sant Vicen Kilisesi, doudan grnm

Sant Vicen Kilisesi, dou cephe

Sant Vicen Kilisesi, kuzeydoudan grnm

Sant Vicen Kilisesi, naostan douya bak

Sant Vicen Kilisesi, naos tonozu ve kubbe

Sant Vicen Kilisesi,


kuzey nef

Sant Vicen Kilisesi, krypta