Τα ελληνικά ρήματα

Ενεστώτας στην Παθητική φωνή

Ενεστώτας στην παθητική φωνή Παθητική Ενεργητική φωνή (Συζυγία Α’) φωνή
αγοράζω αγοράζεις αγοράζει αγοράζουμε αγοράζετε αγοράζουν(ε) αγοράζομαι αγοράζεσαι αγοράζεται αγοραζόμαστε αγοράζεστε / αγοραζόσαστε αγοράζονται

Ενεστώτας στην παθητική φωνή Παθητική (Συζυγία Β1’) φωνή Ενεργητική φωνή
χτυπάω / χτυπώ χτυπάς χτυπάει / χτυπά χτυπάμε χτυπάτε χτυπάν(ε) χτυπιέμαι χτυπιέσαι χτυπιέται χτυπιόμαστε χτυπιέστε χτυπιούνται

Ενεστώτας στην παθητική φωνή (Συζυγία Β2’) φωνή Ενεργητική φωνή Παθητική
πολιορκώ πολιορκείς πολιορκεί πολιορκούμε πολιορκείτε πολιορκούν(ε) πολιορκούμαι πολιορκείσαι πολιορκείται πολιορκούμαστε πολιορκείστε πολιορκούνται

Ενεστώτας (Παθητική φωνή)
Συζυγία Α’ αγοράζομαι αγοράζεσαι αγοράζεται αγοραζόμαστε αγοράζεστε / αγοραζόσαστε αγοράζονται Συζυγία Β1’ χτυπιέμαι χτυπιέσαι χτυπιέται Συζυγία Β2’ πολιορκούμαι πολιορκείσαι πολιορκείται

χτυπιόμαστε πολιορκούμαστε χτυπιέστε χτυπιούνται πολιορκείστε πολιορκούνται