DE inDEMnitEitSREGELinG

ContaCt Wilt u meer weten over de indemniteits­ regeling, kijk dan op de website www.icn.nl Heeft u vragen? neem dan contact op met: • Marja Peek t 020 3054 721 E marja.peek@icn.nl • Renate van Leijen t 020 3054 620 E renate.van.leijen@icn.nl • Secretariaat advies t 020 3054 618 E secretariaat.advies@icn.nl Gabriël Metsustraat 8, 1071 Ea amsterdam Postbus 76709, 1070 Ka amsterdam t 020 3054 760, F 020 3054 700 E info@icn.nl
www.icn.nl

aCtuaLitEitEn iCn Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen abonneert u zich dan op de digitale nieuwsbrief via www.icn.nl

Het Gemeentemuseum Den Haag ontving indemniteits­ garantie voor zowel de tentoonstelling Lucian Freud als voor Picasso in Den Haag. De tentoonstelling van Lucian Freud, de eerste in nederland, trok ruim 119.000 bezoekers.

Wat iS inDEMnitEit?
indemniteit betekent schadevergoeding. De indemniteitsregeling is een subsidieregeling voor tentoon­ stellingen en langdurige bruiklenen. indemniteitsgarantie kan worden aangevraagd voor: • uitzonderlijke tentoonstellingen met bruiklenen uit het buitenland • langdurige bruiklenen uit het buitenland voor een periode van minimaal één en maximaal vijf jaar Wanneer indemniteitsgarantie wordt verleend, neemt de nederlandse staat een deel van het risico in verband met schade aan of verlies van bruiklenen over. Hierdoor verkrijgt de bruikleennemer korting op de verzekeringspremie. in de praktijk bedraagt deze korting circa 25 tot 50 % van de premie. Door de dikwijls hoge verzekerde waarde van museale objecten is de verzekeringspremie voor bruiklenen vaak hoog. om ervoor te zorgen dat nederland kan blijven deelnemen aan het internationale tentoonstellingscircuit, hebben de ministeries van oCW en Financiën de indemni­ teitsregeling in het leven geroepen. Het is een instrument om cultuurparticipatie en collectiemobiliteit te stimuleren. De regeling valt onder het Bekostigingsbesluit Cultuuruitingen dat weer onder de Wet op het specifiek cultuurbeleid valt.
Miniatuur van Faksimile verlag Luzern

DE PRoCEDuRE
Het instituut Collectie nederland (iCn) voert de gehele regeling uit; van ontvangst van de aanvraag tot en met het al dan niet afgeven van de indemniteitsverklaring. Een aanvraag dient minimaal 13 weken voor aanvang van de tentoonstelling of langdurige bruikleen in het bezit te zijn van het iCn. op de website www.icn.nl staat vermeld aan welke criteria een aanvraag moet voldoen en welke informatie met de aanvraag meegestuurd moet worden. op de website vindt u ook de volledige tekst van de indemniteitsregeling en een aanvraagformulier. Het verzoek om indemniteitsgarantie wordt beoordeeld op basis van de schriftelijke aanvraag, de bijbehorende documenten én een bezoek aan de locatie waar de voorwerpen te zien zullen zijn. Bij de beoordeling spelen inhoudelijke en financiële criteria een belangrijke rol. Daarnaast wordt de veiligheid getoetst. De aanvrager ontvangt de indemniteitsbeschikking binnen een termijn van acht weken.

De expositie Maria Sybilla Merian & dochters in Museum Het Rembrandthuis liet unieke stukken zien, waaronder een omvangrijke bruikleen van het Britse Koningshuis.

Miniatuur uit het getijden­ boek Les Belles Heures, onderdeel van de expositie De gebroeders van Limburg - Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416), in Museum Het valkhof in 2005.

in 2008 ontving het van Gogh Museum indemniteitsgarantie voor de tentoonstelling John Everett Millais. Conservator Guo Fuxiang presenteert De Neushoornklok uit de collectie van het Palace Museum (verboden Stad, Beijing) tijdens de opening van de jubileumtentoonstelling Royal Music Machines in het nationaal Museum van Speel­ klok tot Pierement in 2006.
Foto: nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
John Everett Millais, Ophelia, 1851-1852, Tate, Londen

VA N

GOGH

WiE KoMt ER vooR in aanMERKinG?
instellingen die gespecialiseerd zijn in het beheren van museale collecties, het organiseren van tentoonstellingen of het tentoonstellen van langdurig in bruikleen gegeven voor­ werpen, kunnen voor indemniteitsgarantie in aanmerking komen. De instelling dient openbaar toegankelijk te zijn.

MUS EUM
AMSTERDAM

Persaandacht voor de tentoonstelling Rembrandt Caravaggio in 2006 in het van Gogh Museum.
Foto: Rijksmuseum amsterdam

Millais
15.02 2008 – 18.05 2008

John Everett

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful