You are on page 1of 6

Salvador Espriu

Marta Foved
1HS1
Salvador Espriu

L’obra poètica de Salvador Espriu és una de les més brillants


de la postguerra.

Destaca pel caràcter originari del seu plantejament


esteticoliterari i la seva riquesa temàtica.

Té un compromís cívic amb el país i la llengua.


Característiques de la seva poesia

Referències culturals i literàries: Construïda a partir de les grans tradicions literàries i


espirituals de la humanitat.
- La mitologia de l’antic Egipte ( el “llibre dels morts”).
- La Bíblia ( l’Antic testament).
- La mitologia grega.
- La literatura del Barroc.
Proporcionen al poeta mites,símbols,al·legories i temes.

 Presència de mites
.Els mites de creació pròpia:
-Sinera (Associat al món de la infantesa i ,per extensió ,a la patia del poeta)
- Sepharad (Que s’identifica amb Espanya).
Característiques de la seva poesia

.Els mites històrics (Israel)


.Els mites extrets de diverses mitologies ,com la grega o l’egípcia.

 Estil simbòlic i al·legòric: Les imatges i els símbols hi són un ingredient fonamental.

-Símbols construïts a partir d’imatges de la natura i del món de la


infantesa de l’autor(la pluja,el vent,els arbres...).
-Símbols provinents de conceptes creats pel poeta amb el suport de
tradicions culturals i literàries que coneix(el laberint i el temple,el
caminant i el mur,....).
Temàtica

La meditació sobre la condició humana:Centrada en el temes de la mort i la


llibertat.Té el punt de partida en la mort d’amics i familiars i, sobretot,en l’experiència
de la Guerra Civil. El tema de la mort es desplega en una infinitat de motius temàtics
concrets: la visió del món pessimista, el pas del temps, la solitud i el cansament del
poeta...
És la temàtica de Cementiri de Sinera i El caminant i el mur.
La preocupació per Catalunya i el seu destí:És un tema de caire civil que ha estat
relacionat amb el realisme històric .La fidelitat a la pàtria es tradueix també en la
recuperació del mots.
Registres

 Registre líric o elegíac: És el dominant en aquesta poesia i té la reflexió sobre la


mort com a centre temàtic; és remarcable el to elegíac de molts poemes en que el
poeta expressa l’enyorança del món perdut a causa de la Guerra Civil.

El registre satíric: Present en poemes en què el poeta remarca allò que de grotesc
hi ha en situacions ,tipus i fets de la vida real i quotidiana.

Registre civil:El trobem en els poemes en que s’adreça a la col·lectivitat amb un


missatge de to moral molt elevat.

You might also like