You are on page 1of 1

c 

        

          

Text: B Amb el recurs de la ironia es retrata la postguerra, època


caracteritzada per la degradació de les condicions de vida,la
misèria i la llibertat controlada dels ciutadans
Poesia: Elegíaca

Text: C Petita elegia d͛un món i un temps feliços que s͛han perdut
per sempre i que només es recuperen gràcies a la memòria
i el record.
Poesia: Satíric

Text: A El poema proclama la necessitat de superar l͛Espanya de la


dictadura del general Franco mitjançant la recuperació dels
Poesia: Civil valors del diàleg i el respecte mutu entre els diversos
pobles de l͛Estat espanyol

You might also like