You are on page 1of 8

1.(a) Nyatakan unit S.I.

bagi kuantiti fizik yang berikut:
(i)

Masa: _________________________________________________

(ii)

Panjang: _______________________________________________

(iii)

Arus elektrik : ____________________________________________

(b) Rajah di bawah menunjukkan kedudukan mata untuk mendapatkan bacaan isi
padu cecair dalam silinder penyukat.

(i)

Tandakan (
) pada kedudukan mata yang tepat untuk mendapatkan
bacaan isi padu air pada rajah A dan isi padu merkuri pada rajah B.

(ii)

Namakan lengkungan yang ditunjukkan oleh air dan merkuri.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) Rajah di bawah menunjukan satu sel tumbuhan

yang manakah turut dimiliki oleh sel haiwan? Namakan struktur itu. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (b) Dinding sel tumbuhan dibina daripada sejenis karbohidrat. (i) Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan berkenaan sekiranya sel X tiada? ________________________________________________________________________ (ii) ________________________________________________________________________ Terangkan kesan ketiadaan struktur X terhadap alam sekitar.(a) (i) Antara struktur-struktur yang dilabelkan dalam rajah di atas. _______________________________________________________________________ . ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (c) Struktur X merupakan struktur yang penting dalam sel tumbuhan. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (ii) Nyatakan persamaan antara struktur sel tumbuhan dengan sel haiwan. Namakan karbohidrat itu.

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (iii) Apakah yang berlaku kepada daya tarikan antara zarah setelah air mendidih? Hubungkaitkan jawapan anda dengan kandungan tenaga kinetic zarah-zarah. Setelah beberapa minit. A (ii) B Jelaskan perubahan yang berlaku dalam susunan zarah pada keduadua rajah yang ditunjukkan di atas.3 (a) Rajah di bawah menunjukkan air dimasak dalam sebuah periuk. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . (i) Lukiskan sususan zarah air yang ditunjukkan dalam rajah A dan rajah B. didapati air itu mendidih dan melimpah keluar dari periuk.

Sampel makanan yang diuji memberikan keputusan yang positif. . air adalah lebih berat daripada ais. (i) Bagaimanakah jisim sesuatu bahan mempengaruhi ketumpatannya? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (ii) Hubungkaitkan hasil aktiviti yang ditunjukkan dalam rajah di atas dengan fenomena aisberg yang wujud di kawasan Artik.(b) Rajah di bawah menunjukkan segelas air dan segelas air yang ditimbang. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (iii) Apakah hubungan antara ketumpatan dengan keapungan? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 13. Isi padu kedua-dua gelas adalah sama. Didapati bahawa pada isi padu yang sama. Seorang pelajar menjalankan ujian makanan ke atas satu sampel makanan.

(b) Kenal pasti kelas makanan yang diuji.(a) Lengkapkan jadual di bawah. ________________________________________________________________________ .

(a) Pada rajah di bawah. .________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (c) Tuliskan prosedur untuk menguji sampel makanan menggunakan larutan Benedict. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 14) Transpirasi ialah satu proses di mana tumbuhan kehilangan air dalam bentuk wap air ke persekitaran. lukiskan anak panah untuk menunjukkan pergerakan air semasa transpirasi.

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (c) Senaraikan empat faktor yang mempengaruhi transpirasi.(b) Transpirasi membantu untuk menyejukkan tumbuhan. . Terangkan pernyataan ini. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (d) Semasa transpirasi. air terbebas dari daun ke persekitaran melalui liang-liang halus dalam bentuk stoma.

terangkan keadaan stoma semasa hari panas dan hari yang sejuk dan lembap. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ .Berdasarkan rajah-rajah di atas.