You are on page 1of 1

Economia de piata libera este o economie de schimb in care proprietatea

privata este cea dominanta.Raportul dintre cerere si oferta determina
Libera initiativa a agentilor economici care asigura libertatea economica
de asociere, organizare si desfasurare a activitatilor economice în
conformitate cu reglementarile legale.Competitia dintre agenti
economici constituie factorul principal al progresului, iar producatori
doresc maximixarea profitului.Pricipalul factor la formarea pretului este
raportul dintre cerere si oferta.Interventionismul este o perspectiva
politica economica care favoreaza interventia guvernului in procesul de
piata pentru a corecta esecurile de piata si de a promova bunastarea
generala.Aceste doua economi sunt total diferite, interventionismul
functioneaza numai cu interventia gunernului iar economia de piata
libera guvernul nu intervine atata timp cat se respecta reglementarile
legale.