You are on page 1of 1

NAMA PEMINJAM / PENJAMIN

:

NO.KAD PENGENALAN

:

( baru/lama)

:

ALAMAT TERKINI

:

NO.TELEFON

:

EMEL

:

(h/p)

(rumah)

KEPADA
SETIAUSAHA BAHAGIAN,
BAHAGIAN BIASISWA,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
SEKTOR PENGAJIAN TINGGI
ARAS 2, NO.2,MENARA 2,
JALAN P5/6 PRESINT 5,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62200 W.P. PUTRAJAYA
( U.P: UNIT PENGUATKUASAAN & KUTIPAN BALIK)
Tarikh :
Tuan,

PERMOHONAN MENGURANGKAN ANSURAN BAYARAN BALIK TABUNG PINJAMAN
PELAJARAN (TPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Dengan hormatnya merujuk perkara seperti di atas.
2.

Saya

, No. K/P

ingin memohon maaf di atas kelewatan pembayaran balik Tabung Pinjaman Pelajaran ( TPP).
3.

Saya ingin memohon jasa baik Kementerian supaya dapat mempertimbangkan rayuan mengurangkan

ansuran bayaran balik pinjaman iaitu dari RM125.00 sebulan kepada RM 50.00 sebulan. Saya tidak mampu
membayar ansuran yang telah ditetapkan sebelum ini kerana

4.
Saya harap tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini dan segala kerjasama dari pihak
tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian , terima kasih.

Yang benar,

Tandatangan
(

)

m.khairul/november/2013