You are on page 1of 1

Cele mai noi bazine turistice

Turismul este una din ramurile economice care au cunoscut cea mai rapidă expansiune în
ultimele decenii. Aparitia turismului de masă în tot mai multe tări începând cu secolul 20
generalizarea concediilor anuale plătite, progresele fără precedent înregistrate în
domeniul transporturilor au permis dezvoltarea extrem de rapidă a acestui domeniu nou al
economiei .Industria turisticăs-a dezvoltat rapid în ări precum recia, Italia, Spania,
Franta, Austria, Israel,Egipt, Tunisia, Thailanda, SUA si în unelemici state insulare,
devenind vitală pentru economiile acestor tări.
Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple. Industria turistică
genereazăun număr semnificativ de locuri de muncă, iar investiiile în acest domeniu au o
durată de amortizare relativ scurtă.
Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a dezvoltării turismului. Turistii
creează o cerere suplimentară de servicii i bunuri de consum, stimulând astfel sectorul
tertiar al economiei (serviciile, comerul, industriile artizanale etc). In acelai timp,
localităile turistice ttind să aiba o infrastructură edilitară i de servicii mai dezvoltată.
Sectorul transporturilor si sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante ce au de
câtigat prin dezvoltarea turismului.Trebuie avute în vedere,de asemenea, avantanjele
indirect obtinute prin creterea vizibilităii si a interesului pentru acele regiuni care
înregistrează un mare aflux de turiti.