You are on page 1of 8

2015

1 ¾ HOUR
2015
MODUL LATIHAN BERFOKUS PT3

Satu jam

5

Soalan

1 ¾ HOUR

1
2
3
4
5
Jumlah

Markah
Penuh
10
10
10
10
10
50

Markah
Diperoleh

Berapakah skornya dalam pentaksiran itu? [3 markah] Jawapan: .Jawab semua soalan. 2 markah diberi untuk jawapan yang betul manakala 3 markah akan ditolak untuk jawapan yang salah. David menjawab 13 soalan yang betul daripada 20 soalan. Q. dan R -1 3 7 [3 markah] Jawapan: P:______________ (b) Q:______________ R:______________ Hitungkan nilai [4 markah] Jawapan: (c) Dalam satu pentaksiran. SOALAN 1 1(a) Tentukan nilai P.

61.SOALAN 2 2(a) Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan jawapan yang betul [4 markah] Jawapan: (b) Diberi 1.192 1902 Jawapan: (i) (ii) [4 markah] . (i) (ii) 0. tanpa menggunakan kalkulator saintifik. tentukan nilai yang berikut.92 = 3.

Jika perimeter taman itu ialah 48m. [4 markah] Jawapan: (i) (ii) .(c) Rajah di bawah menunjukkan sebuah taman yang dibahagikan kepada 8 buah kawasan yang berbentuk segi empat sama yang sama besar. cari luas taman itu. cari nilai bagi (2g)2. [2 markah] Jawapan: SOALAN 3 3(a) (i) Permudahkan: 4p + 6q 2 (ii) Diberi bahawa g = 3.

D A B Cari luas. segi tiga itu. BD = 4y cm.(b) Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga ABCD. dalam cm2. Diberi AB = 2x cm. BC = 5x cm. C [4 markah] Jawapan: (c) Permudahkan 18ab2c3 ÷ (-6bc2) Jawapan: [2 markah] .

[3 markah] Jawapan: (i) (ii) (b) Tentukan sama ada persamaan yang diberi ialah persamaan linear atau bukan. [3 markah] Jawapan: (i) 2k + 6 Ya / Bukan (ii) w + 8 = 18 Ya / Bukan (iii) 9ef + 6 =2 Ya / Bukan . (i) Bentukkan satu persamaan linear bagi maklumat di atas.SOALAN 4 4(a) Bungkus A mengandungi (3k + 15) biji epal dan bungkus B mengandungi (9k – 3) biji epal. Kedua-dua bungkus mengandungi bilangan epal yang sama. Bulatkan jawapan anda. (ii) Cari bilangan epal di dalam bungkus A.

dan c. cari nilai a. Berapakah bilangan kotak yang dijual bagi setiap jenis minuman? [4 markah] Jawapan: Soya:________________ Coklat:_______________ Oren:________________ SOALAN 5 5(a) Bulatkan Ya jika nisbah berikut setara dengan 2:3:4 dan Bukan jika tidak. [3 markah] Jawapan: (b) (i) 50 : 75 : 100 Ya / Bukan (ii) 2kg : 3g : 40g Ya / Bukan (iii) 1cm : 15mm : 2cm Ya / Bukan (i) Diberi x : y = 2 : 3 dan x + y = 20. Bilangan minuman soya dijual dua kali ganda dari jualan minuman coklat.(c) Sebuah kedai runcit menjual 1470 kotak minuman bulan lepas. b. (ii) Diberi bahawa a : b : c = 5 : 9 : 10 dan c – a = 60. Manakala minuman oren dijual dua kali ganda jualan minuman soya. [4 markah] Jawapan: (i) . Cari nilai x.

Hitung nilai x. Diberi nisbah jumlah bilangan murid yang menyertai permainan bola sepak dan bola tampar kepada bola baling ialah 8 : 5. [3 markah] Jawapan: -----------------------------------------SOALAN TAMAT---------------------------------------SELAMAT BERJAYA . Nisbah bilangan murid yang menyertai tiga jenis permainan seperti yang ditunjukkan di bawah.(ii) (c) Satu kajian telah dijalankan ke atas sekumpulan murid sekolah.