You are on page 1of 15

IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII ERP.

SENSIDENT

STUDIU DE CAZ
Ungureanu Loredana

ERP si Sensident

Click icon to add picture

1. Informaţii despre companie
 SC Sensident SRL este unul dintre cei mai importanţi importatori si
distribuitori de consumabile si echipamente dentare din România.
 Compania şi-a început activitatea în anul 2005, ca o divizie a firmei
Consumer Product Network. În anul 2006, datorită dezvoltării
accelerate a activităţilor, Sensident devine o companie independentă,.
 Sensident este certificată conform standardelor SR EN ISO 9001:2001
pentru sistemul de management al calităţii.
 În perioada martie-decembrie 2005, cifra de afaceri a companiei
Sensident a fost de peste 1 milion de Euro, volumul de vânzări fiind
descris de peste 1000 de produse livrate zilnic, peste 450 de cabinete
sau laboratoare vizitate zilnic, peste 300 de facturi emise zilnic către
clienţi.
 Pentru eficientizarea proceselor de afaceri şi gestionarea resurselor
strategice ale companiei, Sensident a decis implementarea soluţiei de
tip ERP (Enterprise Resource Planning) dezvoltată de Senior Software
– Senior.ERP Suite.

2. Informaţii despre dezvoltatorul soluţiei ERP
 Senior Software este Microsoft Gold Certified Partner şi deţine
certificare Microsoft pentru Senior.ERP în conformitate cu cerinţele
Microsoft Windows 2003 Server, XML Web Services şi .NET
Framework.
 În portofoliul de competente tehnice Senior Software se regăsesc atât
noile tehnologii Microsoft (Windows Communication Framework,
Windows Workflow Fundation, SharePoint si platforma .NET, SQL
Server, XML Web Services, implementând soluţiile în Microsoft Visual
Studio 2005 şi Microsoft SQL 2008), cât şi consultanţa de afaceri în
vederea implementării de soluţii ERP.
 Senior Software este certificată conform standardelor ISO 9001:2000
pentru sistemul de management al calităţii.

3. Informaţii despre soluţia ERP

Senior.ERP Suite este o soluţie tip ERP Bussines & Management, adaptată analizelor
economico-financiare complexe şi compatibilă cu facilităţi de e-commerce.
Sistemul permite o urmărire în timp real a activităţii companiei, în regim multi-user
(acces pe baza de parole pe multiple nivele).
Soluţia standard oferă posibilitatea efectuării de analize pe bugete şi centre de cost,
rapoarte specifice de gestiune, unelte speciale de analiza şi rapoarte precum şi
facilităţi de export a datelor către diverse formate larg răspândite.
Aplicaţia este construită pe o arhitectură multi-tier (client, server aplicaţie, server
baze date) fiind optimizată pentru interconectare prin Internet.
Datorită sistemului de compresie a datelor aplicaţia poate rula şi pe conexiuni puţin
performanţe (tip dial-up sau GPRS), posibile a fi folosite de sucursale mici sau
agenţi mobili din teritoriu.
Senior Suite lucrează cu bugete şi permite analize specifice pe centre de cost,
control în timp real al gestiunii pentru un număr nelimitat de depozite şi generează
toate documentele standard cerute de legislaţie.
Soluţia asigură gestionarea resurselor strategice ale unei organizaţii, printr-o
arhitectură modulară.

4. Provocarea
 Implementarea aplicaţiei Senior.ERP Suite în cadrul Sensident a demarat
aproape simultan cu începutul activităţilor companiei, fiind necesară o definire
iniţială foarte riguroasă a parametrilor aplicaţiei, care să asigure premisele
pentru dezvoltarea ulterioară a companiei fără a cauza întreruperi sau o
scădere a ritmului din cauza lipsei de răspuns a aplicaţiei.
 Au fost migrate datele de pe aplicaţiile disparate folosite până la momentul
implementării.
 După transferul datelor şi preluarea acestora a fost demarată implementarea
aplicaţiei.
 În momentul începerii implementării, divizia Sensident, parte din Consumer
Product Network avea depozite în Bucureşti, Iaşi, Brăila şi Craiova şi un
magazin de prezentare în Bucureşti.
 În prezent, simultan cu dezvoltarea activităţilor şi datorită vitezei de reacţie
sporite cu care se pot deschide noi puncte de lucru, compania s-a extins cu alte
4 puncte de lucru (depozite şi magazine de prezentare).

5. Strategia propusă

 Implementarea diverselor module ale aplicaţiei a fost realizata
gradual, plecând de la modulele critice pentru funcţionarea
companiei, gestiune şi contabilitate şi continuând cu facilităţi
sporite pe măsura dezvoltării activităţilor.
 Soluţia ERP a inclus dezvoltarea unui site de e-commerce direct
integrat cu aplicaţia ERP. Comenzile pot fi trimise direct online,
urmărirea şi procesarea acestora putând fi controlate direct prin
intermediul aplicaţiei ERP.

6. Contribuţia furnizorului

 Datorită faptului că activitatea companiei se afla într-un stadiu
incipient, a fost o oportunitate pentru o bună analiză şi definire
încă din start a nevoilor, specificului, potenţialului de dezvoltare,
nefiind nevoie decât de reglaje fine pe parcurs, nu de schimbări
dramatice în eventuale momente de criză ce ar fi putut apărea
în viitor în lipsa acestei etape de consultanţă şi analiză.

Modulul de gestiune stocuri

 Modulul gestiune stocuri permite introducerea, modificarea, ştergerea
documentelor primare, fiecare informaţie introdusă fiind prelucrată şi reflectată
în diferite rapoarte şi situaţii centralizatoare, constituind bază pentru generarea
automată a notelor contabile.
 Toate listele de căutare (de ex. lista facturi emise) pot fi configurate după
cerinţele utilizatorilor.
 Există posibilităţi nelimitate de grupare, sortare, filtrare a datelor pentru a putea
regăsi uşor informaţiile căutate. Aceste liste se pot tipări şi/sau exporta în toate
formatele uzuale, constituindu-se în rapoarte rapide, simplu de utilizat sau
modificat.
 În funcţie de drepturile utilizatorilor accesul la un tip de document poate fi
limitat sau restricţionat eficientizându-se astfel partea de logistică în programul
de gestiune.
 Numărul de utilizatori simultani care pot accesa modulul este nelimitat, astfel
software-ul ERP pentru gestiune stocuri fiind foarte flexibil din punct de vedere
al licenţierii.

Facilităţi de analiză de tip Business Intelligence

 Într-un mediu de afaceri în permanenţă expansiune, în cadrul
companiilor, procesul simplu de iniţiere a unei acţiuni, generare
a unui rezultat, sau raportare nu mai este suficient.
 Luarea celor mai bune decizii, care să genereze şi rezultatele
optime, necesită o permanenţă interacţiune între analiză şi
raportare.
 Acest instrument este foarte folositor în special managerilor din
cadrul companiei care trebuie să ia decizii rapide, pe bază unor
informaţii corecte şi uşor generabile, pentru a putea fi
întotdeauna cu un pas înaintea competiţiei.

Modulul de analize financiare

 Sistemul permite utilizatorilor crearea unei mari varietăţi de
analize (stocuri, vânzări, încasări, plăti, achiziţii, contabile, centre
de venit şi cost), folosind rapoartele de tip CUB, folosind
tehnologia OLAP, instrumente care pot fi oricând actualizate fără a
ieşi din raportul respectiv.
 Avantajele care decurg din folosirea acestui modul sunt:
 Scurtarea timpului de căutare în cantităţi mari de date pentru
a găsi informaţia potrivită, necesară soluţionării unei anumite
situaţii;
 Relevarea automată a unor informaţii critice ascunse, cu
impact puternic asupra deciziilor;
 Folosirea informaţiilor relevante pentru îmbunătăţirea calităţii
deciziilor şi creşterea probabilităţii de a obţine rezultate
superioare.

Modulul SFA (Sales Force Automation)
Modulul de SFA al Senior.ERP Suite reprezintă o soluţie avansată de
Automatizare a Forţei de Vânzări în segmentele moderne de marketing,
vânzări şi distribuţie..
PDA-urile utilizate de agenţi conferă acestora un instrument facil care
permite colectarea eficientă în format digital a datelor, într-un timp scurt.
Acesta permite agenţilor de vânzări să execute activităţi variate de
vânzări şi marketing, precum: preluarea comenzilor, facturare şi
marketing la punctele de vânzare.
Implementarea unui astfel de sistem are pentru beneficiar efecte
puternice asupra îmbunătăţirii activităţii şi susţinerea a agenţilor de
vânzări cu informaţii vitale, permite eliminarea operării duble, a erorilor
umane, permiţând astfel reduceri semnificative de costuri.
De asemenea implementarea unui astfel de sistem permite cunoaşterea
mai cuprinzătoare, mai exactă şi mai rapidă a mişcărilor pieţii,
fluentizarea comunicaţiilor inter şi intra departamente şi îmbunătăţirea
substanţială a serviciilor şi a relaţiei cu clienţii proprii.

8. Cum a fost primită soluţia de management şi utilizatori

 Managementul companiei a fost conştient încă de la început, de la luarea
deciziei implementării de necesitatea soluţiei pentru dezvoltarea companiei.
Managementul a dorit crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a afacerii,
având în vedere o strategie pe termen mediu şi lung.
 Un alt avantaj a fost faptul că aplicaţia a fost primită bine de utilizatori,
implementarea având loc chiar la începutul activităţii companiei, utilizatorii
obişnuindu-se cu utilizarea acesteia natural, pe bază facilităţilor de utilizare
intuitive.
 Ţinând cont că mulţi dintre utilizatori au fost angajaţi după ce a fost
implementată aplicaţia, aceştia au pornit la lucru pe bază unei proceduri de
lucru atent şi eficient organizate.
 Pentru o mai bună înţelegere a tuturor facilităţilor aplicaţiei şi pentru
familiarizarea extinsă cu aceasta, au fost realizate training-uri cu utilizatorii
aflaţi în diverse puncte de lucru sau au fost pregătiţi utilizatorii de la punctele de
lucru din ţara în Bucureşti.

9. Rezultate

 Dacă pentru perioada 2004-2014 creşterea totală estimată pe
întreg domeniul import şi distribuţie în România a fost de cca.
16%, aproximativ 1,33% lunar, pentru portofoliul Senior
Software s-a înregistrat după implementarea soluţiei
Senior.ERP Suite o creştere medie de 18% lunar, la nivelul
primului trimestru din 2006.
 Implementarea unei soluţii ERP dedicate importului şi
distribuţiei a creat premisele unei dublări, în medie, a numărului
capacităţilor de depozitare şi a personalului, simultan cu toate
creşterile logistice aferente.

 În cazul companiei Sensident, rezultatele implementării aplicaţiei Senior.
ERP suite sunt:
 Implementarea aplicaţiei chiar din fază incipientă de dezvoltare a
companiei a disciplinat fluxul de informaţii şi procedurile interne,
creând o cultură de afaceri organizată şi transparentă;
 Oferirea unei platforme de dezvoltare stabile care să asigure ritmul de
creştere a companiei;
 A crescut calitatea afacerii, prin îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii şi
furnizorii, prin oferirea unui control riguros în respectarea disciplinei
financiare;
 Flexibilitate aplicaţiei şi capacitate de scalabilitate a permis o
dezvoltare liniară, fără a cauza întreruperi în activităţile curente;
 Oferirea de facilităţi de analiză de tip Business Intelligence care dau o
imagine completă despre peisajul afacerii în orice moment;
 Managementul companiei a obţinut o creştere a capacităţii de control a
activităţii, datorită accesului instantaneu la date critice despre afacere;
 Implementarea Senior.ERP Suite a dus la o creştere a vitezei de lucru,
dar şi a vitezei de reacţie a companiei la diversele modificări sau
provocări ale unei pieţe foarte dinamice.