You are on page 1of 8

PEND.

SIVIK & KEWARGANEGARAAN

SMKSI 2015

farith

SMK SERI INTAN
PENTAKSIRAN KURIKULUM 1
TAHUN 2015
Masa : 1 jam

NAMA
KELAS

BAHAGIAN A (Soalan Objektif) - ARAHAN :
jawapan yang paling tepat
1.

Setiap individu mempunyai
____________ yang ingin dicapai
pada masa hadapan.

Jawab semua soalan. Pilih

5

A
B
C
D

cita-cita
wang
semangat
kereta

A

Tanpa________________, tindakan
yang diambil akan sia-sia.
makanan

B

Kegemaran

B

C

Matlamat

C

D

buku

D

2.

3

A
B
C
D
6
A

Danial bercita-cita untuk menjadi
seorang arkitek. Aliran yang perlu
dipilih oleh Danial di tingkatan 4
kelak ialah__________________

A
B
C
D
4

100

7.

aliran sains
aliran sastera
aliran agama
tamat persekolahan di tingkatan 5
Keputusan yang hendak dibuat
perlulah berdasarkan

A

rasional dan logik

B

keinginan dan nafsu

C

hasrat dan impian
1

Bagaimanakah kelayakan
akademik diperoleh?
Melalui ajaran ibu bapa
dirumah
Melalui aktiviti yang dijalankan
pada masa lapang
Melalui pembacaan dan
pengetahuan secara umum
Melalui pendidikan formal di
institusi pendidikan
“Berminat dengan kerjakerja pengiraan, kekemasan
dan bersifat rutin”

A
B
C
D
8.

Antara berikut yang manakah
BUKAN kelayakan yang
diperlukan sebelum memilih
kerjaya?
Ikhtisas
Akademik
Perwatakan
Kemahiran

Apakah pekerjaan yang
berkaitan dengan personality di
atas?
Arkitek
Usahawan
Wartawan
Polis

Mengapakan kita perlu
membuat perancangan kerjaya
lebih awal?
A Tidak membebankan ahli
keluarga
B Dapat memilih jurusan yang
sesuai
C Tiada saingan daripada orang

B C D 10 13 Memiliki kelayakan yang diperlukan Paksaan daripada anggota keluarga Aktif dalam kerja-kerja kebajikan A Mendapatkan pertolongan pihak atasan D A Apakah program yang dianjurkan untuk memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat mengenai kerjaya? Hari Pekerja B Ekspo Pendidikan C Karnival Kerjaya D Minggu Setiausaha 11 A B C D farith lain D Berpeluang mendapat kerjaya yang dingini angan-angan Apakah perkara penting untuk mencapai cita-cita? A 12 SMKSI 2015 B C 14 Apakah kebaikan membuat analisis untuk menyelesaikan masalah? A Memudahkan kita membuat pilihan yang tepat B Menyebabkan kita memperoleh keputusan yang memberangsangkan C Mewujudkan jalan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak D Mengakibatkan seseorang individu memperoleh jalan pintas Apakah peranan ibubapa terhadap setiap keputusan yang dibuat oleh anak-anak mereka? Menolak setiap keputusan yang dibuat Mendorong anak-anak membuat keputusan yang bijak Memikirkan penyelesaian kepada keputusan yang dibuat oleh anakanak Membiarkan anak-anak membuat keputusan yang mereka sukai 15 Pilih perlakuan yang menggambarkan tindakan yang bertanggungjawab 16 2 Bagaimana kita boleh menunjukkan tindakan yang bertanggungjawab? Membuat keputusan yang wajar dalam kehidupan Menilai orang lain untuk mengetahui kelemahannya Memastikan tindakan yang diambil itu mempunyai risiko Menyusun strategi sebelum mensabotaj orang lain Siapakah individu terdekat yang akan menerima kesan daripada keputusan kita? A Guru B Rakan C Ibu bapa D Pihak sekolah Apakah tanggungjawab pelajar kepada keluarga? .PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN D 9.

SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMKSI 2015 farith A Sani mengikut ayahnya ke kebun A Mencari rezeki untuk keluarga B Suraya berkongsi masalahnya dengan Rajoo Marie menghubungi neneknya di luar negara Rogayah mencungkil rahsia peribadi jirannya B Meningkatkan pencapaian dalam pelajaran C Mendidik ahli keluarga dalam pelajaran D Mendapatkan pembiayaan daripada kerajaan untuk membantu keluarga C D 17 . A B C D 18 A B C D Hubungan yang erat antara ahli keluarga dapat dijalinkan sekiranya Semua ahli keluarga menjalankan tanggungjawab masing-masing Ahli keluarga mengamalkan sikap berpuak-puak Anak-anak melepaskan tanggungjawab masing-masing kepada ibu bapa Ibu bapa memberi peluang kepada anak-anak untuk menguruskan keluarga 19 Bagaimanakah cara untuk menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga? Memberi kemewahan kepada ahli keluarga Menyediakan pelbagai kemudahan untuk ahli keluarga Menghargai setiap jasa dan pengorbanan ahli keluarga Menceritakan kebaikan dan kelebihan ahli keluarga kepada jiran 20 3 Bagaimanakah cara untuk meningkatkan keselamatan di rumah? A Mengikut program-program keselamatan B Meminta bantuan dan tunjuk ajar jiran C Memastikan langkah-langkah keselamatan tidak diabaikan D Mengupah pengawal keselamatan mengawasi rumah Apakah cara terbaik untuk menjaga maruah keluarga? A Mendalami ajaran agama dan nilai-nilai moral B Mengongkong kebebasan anakanak C Menghantar anak-anak ke sekolah berasrama penuh D Menghadiri kursus-kursus motivasi untuk anak-anak .PEND.

PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMKSI 2015 farith Sila isikan jawapan soalan objektif di dalam ruangan di bawah ini. Terima kasih. NO SOALAN JAWAPAN NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 JAWAPAN .

Senaraikan LIMA peluang kerjaya yang terdapat di dalam dan di luar negara b) Peluang kerjaya di daam dan diluar ne 5 Markah Jenis Kemahiran a) b) c) d) e) Pekerjaan yang sesuai Mempunyai kemahiran tangan untuk membuat dan membaiki barangan kayu Mempunyai bakat dan kemahiran dalam bidang seni seperti melukis. SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMKSI 2015 farith BAHAGIAN B (Soalan Subjektif): 1. Nyatakan jenis pekerjaan yang bersesuaian dengan kemahiran di bawah.PEND. . mereka dan mencipta Mempunyai kemahiran komunikasi dan interpersonal yang baik serta bijak menangani masalah orang lain Mempunyai kemahiran dalam mengambil gambar – gambar yang menarik Mempunyai kemahiran dalam merawat pesakit ketika kecemasan 5 Markah 3. Kenalpasti jenis aliran untuk kerjaya di bawah a) b) c) d) e) Kerjaya Doktor Arkitek Jurutera Pensyarah Pegawai forensik Aliran menengah atas 5 Markah 5 e) 2.

SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMKSI 2015 farith 4. Kita boleh mengetahui peluang kerjaya yang terdapat di dalam dan luar Negara melalui___________. kita sering berhadapan dengan situasi yang memerlukan kita membuat ______________________ Setiap keputusan yang dibuat mestilah berdasarkan sumber pengetahuan yang boleh ______________________________ Setiap individu seharusnya _______________ terhadap kesan yang timbul selepas sesuatu keputusan dibuat. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat bertanggungjaw ab dipercayai a) b) c) d) e) artistik minat Keputusan duit Kelayakan iktisas internet jurusan tertekan Dalam kehidupan seharian. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( X ) pada pernyataan yang salah PERNYATAAN a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) ( √ ) atau ( X ) Anak-anak bertanggungjawab menjaga maruah diri dan keluarga Keluarga yang bahagia akan menjamin kesejahteraan keluarga Kita tidak perlu membantu keluarga yang bermasalah Sikap mementingkan diri sendiri dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga Kita dielakkan melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh ahli keluarga Menjaga keselamatan ahli keluarga merupakan tanggungjawab ibu bapa sahaja Kita boleh menumpang kereta orang yang tidak dikenali jika dalam keadaan terpaksa Kita mestilah menyimpan benda-benda yang tajam di tempat yang tinggi Kita mestilah meminta izin terlebih dahulu sebelum menggunakan barangan ahli keluarga yang lain Kita boleh berjalan di kawasan yang sunyi sendirian Setiap soalan ½ markah = jumlah keseluruhan 5 Markah 6 .PEND. surat khabar dan sebagainya ______________________________ adalah kelayakan yang berkait rapat secara langsung dengan kerjaya pilihan 5.

SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMKSI 2015 farith 6. Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah. 5 Markah Good Luck!! 7 . Rakan anda cuba mencuri barangan di dalam kereta guru ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ 5 Markah 7. Jelaskan tindakan anda apabila diberikan amanah dalam situasi di bawah SITUASI TINDAKAN a) Anda terdengar adik Tangan adik anda anda menangis melecur terkenadan air mendapati tangan adik panas anda terkena air panas ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ b) Anda terhidu bau gas dan mendapati ibu anda tiada di rumah c) Anda sedang tidur dan terdengar alat penggera kebakaran berbunyi secara tiba-tiba d) Anda ternampak seseorang sedang memanjat bumbung rumah jiran anda ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ e) Anda seorang pengawas.PEND.

.. .................... HALIM) Guru Matapelajaran SMK Seri Intan SMKSI 2015 farith Disemak oleh.. (PN..... (PN.......PEND.... FARAHWAHIDAH BINTI ABD..…………………........ NORMILAH BT SALIM) Ketua Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan SMK Seri Intan 8 ............. ……………………..... Disahkan oleh . SIVIK & KEWARGANEGARAAN Disediakan oleh .....