You are on page 1of 3

Participant

Evaluator

Încercuițirăspunsul (DA sau NU) care reprezintămăsuraîn care sunteți de accord cu fiecare item.
Desen- Stadiul de dezvoltare
1. Desenul indică detalii corespunzătoare nivelului de
dezvoltare al copilului.
Dacă desenul include 3 sau mai multe dintre
următoarele: un cuib cu ouă, păsări/familie de
păsări, frunze și crengi ale copacilor, indicatori ai

DA

NU

DA

NU

DA

NU

vremii (soare, nori, ploaie etc.), precum și textura
obiectelor, încercuiți DA.
Dacă desenul include mai puțin de 3 dintre aceste
elemente și/sau textura obiectelor nu apare,
încercuiți NU.
2. Desenul prezintă organizare din punctul de vedere
al spațiului.
Dacă apare linia orizontului (a nu se confunda cu
marginea de jos a paginii) și există un indicator al
spațiului (fără aplatizări, suprapuneri), încercuiți
DA.
Altfel, încercuiți NU.
3. Desenul este realist, cu o coloristică adecvată
vârstei.
Dacă sunt utilizate culorile în mod realist, cu
elemente de umbrire, combinare de culori și/sau
nuanțe diferite, încercuiți DA. Dacă desenul este
realizat numai cu creionul și prezintă umbrire
și/sau variații ale liniilor, încercuiți DA.
Dacă desenul este realizat numai cu creionul, fără
umbrire și/sau variații ale liniilor, încercuiți NU

încercuiți NU. În cazul în care cuibul este omis. Altfel. pe ansamblu. Desenul este bine organizat.Analiza de conținut 7. există ștersături excesive. 6. obiecte neterminate. copilul reîncepe desenul sau există elemente semnificative care sunt desenate mai mari decât este necesar ori depășesc marginea paginii. atinge marginea de jos a paginii. încercuiți DA. elemente tăiate. 8.Desen. tăieturi sau elemente exagerate. proporționată și adecvată (utilizează mai mult de ¾ din pagină). prea mare sau prea mic (utilizează mai puțin de jumătate din DA NU DA NU pagină). Desen. 5. ștersături excesive. Desenul nu prezintă omisiuni. încercuiți NU. .Analiza formală 4. prezintă obiecte suspendate și imagini semnificative care depășesc marginile. încercuiți DA. Dacă desenul este. 9. nu este proporționat. În cazul în care compoziția desenului este completă.

Analiza de conținut 10. Scrieți numărul total de DA și Nu.Povestea. 11. .