You are on page 1of 2

Τοπικοί άξονες στο SAP 2000

Κόμβοι-Σημεία (για εισαγωγή δεδομένων αλλά και για ανάγνωση αποτελεσμάτων):
Πάντα 1=Χ , 2=Υ and 3=Ζ

A) Εισαγωγή Δεδομένων
Δοκός (Beam):
Ορθογωνική διατομή:
Το ύψος της δοκού δίνεται
στο

πεδίο

πλάτος

Depth(t3).

της δοκού

ΔΟΚΟΣ (BEAM)

Το

δίνεται

στο πεδίο Width(t2).
Ύψος
Πλάτος

Διατομές πλακοδοκού:
Το ύψος της δοκού δίνεται

ΔΟΚΟΣ (BEAM)

στο πεδίο Outside stem(t3).
Το

πλάτος

της

δοκού

Outside flange(t3) field.

Συνεργ. πλάτος

Ύψος
Συνεργ. Πλάτος
Πάχος
πλάκας

Πάχος
πλάκας

Ύψος

Πλάτος
Πλάτος

Η καταπόνηση μπορεί να είναι: - Κάμψη γύρω από τον άξονα Y (ο στύλος κάμπτεται εντός του επιπέδου XZ) Για να προκύψουν τα διαγράμματα καμπτικών ροπών του στύλου πρέπει να επιλεγεί το Moment 3-3. Υποστυλώματα: Καταπονούνται σε διαξονική κάμψη (γύρω από 2 οριζόντιες διευθύνσεις). Για την εμφάνιση των τεμνουσών στο ίδιο επίπεδο πρέπει να επιλεγεί το Shear 3-3. Σε πλαίσια κατά Υ όμως ενώ οι καμπτικές ροπές και οι τέμνουσες των δοκών δίνονται ως Moment 3-3 και Shear 2-2. Για την εμφάνιση των τεμνουσών στο ίδιο επίπεδο πρέπει να επιλεγεί το Shear 2-2. Η Y-διάσταση του στύλου δίνεται στο πεδίο Width(t2). . - Κάμψη γύρω από τον άξονα Χ (ο στύλος κάμπτεται εντός του επιπέδου ΥZ) Για να προκύψουν τα διαγράμματα καμπτικών ροπών του στύλου πρέπει να επιλεγεί το Moment 2-2.Τοπικοί άξονες στο SAP 2000 Υποστύλωμα (Column): Τετραγωνική διατομή: Η X-διάσταση του στύλου δίνεται ΣΤΥΛΟΣ (COLUMN) στο πεδίο Depth(t3). αυτές των στύλων δίνονται ως Moment 2-2 και Shear 3-3! Συνεπώς επιλέγοντας κανείς τα Moment 3-3 και Shear 2-2 σε πλαίσια κατά Υ βλέπει τα διαγράμματα και εντατικά μεγέθη των δοκών (αυτά που φαίνονται στους στύλους δεν ισχύουν!) ενώ επιλέγοντας τα Moment 2-2 και Shear 3-3 βλέπει τα διαγράμματα και εντατικά μεγέθη των στύλων (αυτά που φαίνονται στις δοκούς δεν ισχύουν). Υποσημείωση: Με βάση τα παραπάνω σε πλαίσια κατά Χ οι καμπτικές ροπές τόσο των δοκών όσο και των στύλων θα δίνονται ως Moment 3-3 ενώ οι τέμνουσες από το Shear 2-2. X-διάσταση Y-διάσταση B) Αποτελέσματα και διαγράμματα εντατικών μεγεθών Δοκοί: Ανεξαρτήτως της διεύθυνσης του πλαισίου που συμμετέχουν οι καμπτικές ροπές των δοκών δίνονται από το Moment 3-3 και οι τέμνουσες από το Shear 2-2.