You are on page 1of 6

KERTAS KERJA

PROGRAM MENTOR mentee LINUS
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KUBU BHARU DUA
TAHUN 2016

1.0

NAMA PROGRAM
Program Mentor mentee Linus

1.

PENDAHULUAN
LINUS merupakan program yang mengkhusus kepada usaha menyeluruh dan
bersepadu di bawah sub-NKRA Pendidikan yang berhasrat memperluas akses
pendidikan berkualiti dan berkemampuan.Dari aspek istilah, LINUS merupakan
akronim kepada Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy
Screening). Manakala dari aspek kandungan, LINUS ialah satu program
pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran
asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi (Matematik) pada akhir 3 tahun
persekolahan pada peringkat pendidikan rendah.LINUS disasarkan kepada
murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca, Menulis dan
Mengira.

2.

RASIONAL
Setiap murid, sama ada dalam kategori Linus atau Linus Tegar memiliki
potensi
tersendiri untuk menguasai kemahiran dan konstruk-konstruk

literasi dan

numerasi. Usaha bersungguh-sungguh dan berterusan tanpa jemu mampu
meningkatkan keupayaan murid-murid Linus untuk mentransformasi kemahiran
mereka sehingga boleh berpindah ke kelas perdana. Bimbingan dan tunjuk
ajar daripada guru secara individu mampu meningkatkan kemahiran murid
Linus dalam menguasai 3M. Justeru, program Mentor mentee merupakan
medan paling sesuai bagi merangsang minat murid-murid Linus dan Linus
Tegar untuk membolehkan murid-murid mendapat bimbingan secara lebih
fokus dan berkesan.

3.

OBJEKTIF

semua guru tahap satu Literasi Bahasa Malaysia. 7. 6.Menyemai dan memupuk sifat kesungguhan dan keazaman dalam diri muridmurid Linus serta mengekang sifat mudah putus asa. JAWATANKUASA INDUK & PELAKSANA PROGRAM 2 . PENERAJU Penyelaras Linus. d. Merapatkan hubungan antara guru dan murid serta dikalangan murid itu sendiri.a. Menyediakan peluang kepada murid-murid Linus untuk mendapat bimbingan dan tunjuk ajar secara individu daripada mentor masing-masing. 4. KUMPULAN SASARAN Murid-murid Linus Tegar dan Linus Tahun 2 dan 3 selepas Saringan 1 bagi tahun 2016. Program ini dapat mengesan kelemahan murid secara individu dan seterusnya membantu mereka untuk memantapkan kemahiran mereka untuk menguasai kemahiran 3M dengan teknik yang betul. b.Menggalakkan kerjasama antara guru dalam memastikan pencapaian Linus di sekolah. 5. MATLAMAT Mensifarkan murid-murid LINUS TEGAR dan LINUS LITERASI BAHASA MALAYSIA dalam saringan 2 yang akan datang. c.

JAWATANKUASA INDUK DAN PELAKSANA PROGRAM PENASIHAT En Rusli Bin Mohamad (Guru Besar) PENGERUSI Pn Hajah Melas Binti Abdullah (Guru Penolong Kanan Kurikulum) PENYELARAS Encik Fakhruzzaman Bin Ramli (Penyelaras Linus) FASILITATOR Encik Fakhruzzaman Bin Ramli Puan Afiza Fazuraini Encik Azrin Bin Hamzah Puan Suhaili Fitrillah Binti Zakaria Encik Syed Nazri Bin Syed Jaafar Encik Saifullah Bin Yunus NAMA MENTOR DAN MENTEE Nama Mentee 1. 3 . Hairry bin Wan Nama Mentor 1.

1. 1. Pre test dan post test – boleh guna Instrumen saringan yang terdahulu. Nurul Alya Natasya Binti Noor Azelan 2. 1. 1. 8. 2. 4 . Penganugerahan kepada Mentor dan Mentee (Selepas saringan 2) 2. Rosman 2. 12. Dinesh 2. 10. Perjumpaan Mentor untuk melaporkan prestasi mentee masing-masing kepada Fasilitator (setiap hari pada waktu terluang) c. 7. Austine Anak Lawrance 1. 1.2. KAEDAH PENILAIAN i. 1. 1. 1. Ashraff Shamdiqman Haitieme a/l 2. 4. PENGISIAN PROGRAM a. 1. Mohd Afif Azizi Bin Mohd Adnan 2. 1. Izman 5. Muhammad Adam Bin Safari 2. 13. Jegadhis Rao 2. 11. Fariez Haziq Bin Shamsul Hazril 2. Jonathan Bin John 2. 1. ii. 14. 3. 1. 6. 9. Lailasakira Binti Ahmad 2. 1. Fatin Yuslina 2. Instumen lisan bersama kad laporan kemajuan bacaan. Nur Nazifa 2. Perjumpaan setiap pagi (Aktiviti Nilam Mentee bersama Mentor masing-masing) b. Muhammad Sabiq Musyrif Bin Khairul 2.

. (FAKHRUZZAMAN BIN RAMLI) PENYELARAS LINUS SK KUALA KUBU BHARU DUA 5 .... 4... ANGGARAN KOS BIL 1 2 PERKARA Bahan untuk ABM/BBM  Kad bacaan (15 unit)  Kad laporan (15 unit) Hadiah (38 orang) Jumlah ANGGARAN KOS 6.................... TEMPAT PERLAKSANAAN Fasilitator akan memilih sendiri tempat mengikut kesesuaian mentor dan murid.. ..... PENUTUP Semoga dengan adanya Program Mentor mentee ini akan dapat mensifarkan bilangan murid Linus Tegar dan Linus di sekolah ini dan mentor dapat mengesan kelemahan murid secara individu dan seterusnya membantu mereka untuk memantapkan kemahiran mereka untuk menguasai kemahiran 3M dengan teknik yang betul dan berkesan.. Disediakan oleh......3..... TARIKH CADANGAN PERLAKSANAAN Program akan berkuatkuasa selepas Saringan 1 2016.... Selain itu juga diharapkan dapat mengeratkan hubungan antara murid dan guru dan juga semua guru tahap satu bagi Literasi serta dapat bersama menggembleng tenaga demi memantapkan pencapaian Linus di sekolah.... 5......

6 .