You are on page 1of 41

There is no remedy for love but to love more.

-Henry David Thoreau

x TBO x
this book is for mature readers due to the adult nature and scenes. 18+
The Billionaire's Obsession

Money for sex. Iyon lang naman ang mas tamang itawag don diba?
She needs money and he needs sex.
Sisikmurahin niya ang lahat para sa kapatid niyang may sakit sukdulan pang ibent
a niya pati kaluluwa niya sa demonyo.
Pero demonyo nga bang matatawag si Hendrick Montemayor? A one hell of a man na b
uong akala niya ay isang matandang huklubang tigang.
Pero hindi, dahil sobrang guwapo nito! Batang-bata, ubod ng yaman at sobrang hot
! Lahat na yata ng 'sobra' ay naipon na dito so why pay women to have one night
stand with him? gayong sa isang pitik lang ng daliri nito ay kaya na nitong paba
liwin ang kahit sinong babae...
at sa aminin man ni Camilla o hindi... isa siya sa mga babaeng iyon.
Aasa ba siya? Kaya niya bang sumugal sa lalaking guwapo nga't mayaman pero may s
ayad naman yata?

~ M SAGA 5 of 24 ~
Genre: Romance/ NonTeenFiction/Erotic
Original Work of JamilleFumah. All Rights Reserved 2014.
No part of this book may be reproduced in any form or by any means without the a
uthor's consent. Please obtain permission. BOOK: Names, characters, places and i
ncidents are products of the author's imagination or are used fictitiously. Any
resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely
coincidental.
STORY UNDER :SPG18 Read at your own risk. Thank you!
FB Page: JamilleFumah
FB Group: JFamily Wattpad
Twitter: @jfstories
"OH YES! Hmmm... Damn you're so good!" Halos umaalulong na ang matandang lalakin
g nakadapa.

"Hmnn... You like it?" Tanong niya dito. Kahit airconditioned ang buong silid ay
pinagpapawisan pa rin siya. Pagod na pagod na din kasi siya mula pa kanina.

"Yes baby! I want more!" Naninirik ang mga matang sagot nito sa kaniya.
Napailing na lamang siya rito. "Bilisan ko ba o - banayad lang?"

"Make it fast! And hard! Oh Yeah... I love it!"

"How about this? You like it?" Ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa balikat
nito at marahang pumisil-pisil doon.
Lalo namang nabaliw ang matandang lalaki. "Yes baby! Oh shit! I really like it!
Oh shit!"
Hindi na tuloy malaman ng dalaga kung maiinis o matatawa sa reaksyon nito sa gin
agawa niya. Lalo na lang niyang pinagbuti ang paglamas ng kaniyang mga palad sa
matabang likod ng matanda.

At hayun, umalulong na naman ito sa sarap. "Please don't stop! I want more..."

"Really?" Umarko ang kaliwang kilay niya. Mukhang enjoy na enjoy talaga ito sa g
inagawa niya!
Nilingon siya nito at saka nginitian. "Yes baby... please I want more..."

Doon na siya napa-atras. "But I can't!"

"Ha?" Napaangat ang mukha nito sa pagkabitin. Doon mas lalong mapapansin ang mga
guhit at gatla sa mukha nito na nagpapatunay na may edad na nga ang ang lalaki.
"Bakit?!" Tanong nito sa kaniya.
"Sorry Sir but your time is up." Paliwanag nya na halos napapaunat pa sa sarilin
g mga braso dahil sa pagkangalay.

"Pwede pa ba ako mag-extend ulit?" Pagmamakaawa nito.

"Sir, pangatlong oras nyo na po ito. Baka madurog na ang mga buto nyo sa kakamas
ahe ko, aba!" Napahalukipkip pa sya.

Natawa naman ang matanda. "Pasensya ka na hija ha? Ang sarap mo kasi magmasahe a
t --" Bahagya pa itong napatitig sa kanyang kabuuan. "-ang ganda mo pa."
Inirapan nya ito ng pasimple. "Okay lang po. Balik na lang po kayo bukas. Baka k
apag nag-extend pa kayo eh, ako na ang makapatay sa inyo."

Lalong napahalakhak ito. "Hindi bale, bibigyan kita ng malaking tip." Nakangisi
pa ito habang isinusuot ang barong hinubad bago ito humiga sa massager's bed. M
adalas na customer nila ito at siya ang paborito nito sa kanilang lahat sa spa n
a iyon.

"Ano nga pala ulit ang pangalan mo hija?" Tanong ng kaniyang may edad ng custome
r.
Paulit-ulit na lang ba? Halos linggo-linggo ay tinatanong nito ang pangalan niya
, ulyanin na nga yata talaga ito. Pero sinagot niya pa rin ang tanong ng kaniyan
g parokyano. "Camilla po. Camz na lang ho ang itawag nyo sa'kin." Blangko ang mu
kha nya. Malalim kasi ang kanyang iniisip.

Ngumiti ito sa kanya at kumindat. "Salamat Camz. You made me cum..."

Ano raw? Bastos na matandang ito ah!

Pagkatapos noon ay mabilis na itong nawala sa kanyang paningin.

Ibang klase ang mga tao ngayon, pero sanay na sya. Ang tingin sa kanya ng mga it
o ay GRO, but she's not. Dahil iba sa G.R.O ang trabaho niya. She's a profession
al masseuse, an expert one. Masahista kumbaga! Tatlong taon nya na itong ginagaw
a and she deserved a respect from them. But only few of them had. Mahirap talaga
kapag nahaluan ng beauty ang trabaho.
Anyway, kapag restdays naman nya ay suma-side line sya ng modeling. Siyempre, de
pende sa project ang kitaan. Pero malaking tulong na rin ito para sa kanya. But
it's still not enough, she needs a big time job. Lalo na ngayong kailangang maop
erahan si Karisa or Kara, her younger sister. Si Kara na lang kasi ang nag-iisan
g kamag-anak niya sa mundo at ngayon ay may sakit ito.

Lupaypay syang napa-upo sa massager bed, at saka bumuntong hininga.

Kailangan nya ng pera, malaking pera.

Pero saan siya kukuha?

At paano?

Mariin syang napatingin sa kanyang cellphone, wala pa ring tawag si Cynthia - he
r bestfriend. Kapatid na rin ang turing nya rito. Ito rin ang nagpasok sa kanya
sa pag-mo-modelo. Ito rin ang kaagapay nya minsan sa pag-aalaga sa kanyang kapat
id. At ang tawag na lang nito ang pag-asa nya.
A month ago, inirekomenda sya nito sa isang one-time-big-time na secret sideline
.
This one was different from a normal sideline, but legitimate naman daw kuno. No
ong una ay tinanggihan nya ito, nung hindi pa nako-confine si Kara. Pero ngayong
kailangan nya ng malaking pera para sa nakababatang kapatid, hindi na sya nag-a
tubili. She took the oportunity!
Isang kakaibang sideline iyon. Tinulungan siya ni Cynthia na makapag-apply sa on
e-time-big-time sideline na iyon dahil sa laki ng pangangailangan niya.
Alam niyang isang kalokohan ang ganoong sideline, pero desperada na siyang kumit
a ng malaking pera for Kara sa isang one click lang.
At ang sideline? Well, pakikipag-one night stand lang naman sa isang lalaking hi
ndi niya pa nakikita o nakikilala man lang. Ito daw ay isang bored billionaire n
a hanap ay thrill sa buhay at ang hobby ay makipag-sex sa ibat-ibang babae lingg
o-linggo. Ang gusto nito ay mga babaeng hindi hahabol dito pagkatapos, kaya nga
may kontrata.
Kakaiba ang trip nito diba? - Pero kapalit naman noon ay malaking pera.
Naiisip niya pa lang ay kinikilabutan na siya. Pero kailangan niyang tatagan ang
kaniyang sikmura alang-alang sa kaniyang kapatid na si Kara. Kapit sa patalim s
a madaling sabi.
Pero kakaiba ang isang ito. Mapili at masyadong segurista. Ang gusto lang nito a
y mga babaeng nasa industriya ng pagmo-modelo para tiyak daw na magaganda at sex
y. At lahat ng babaeng dadaan dito ay dapat munang sumailalim sa check up; para
malaman kung may kung anong sakit ba ito o wala.
Sabagay, sa dami ng pera nito ay ganoon talaga siguro mag-isip ang taong iyon. A
ng tingin sa kanilang nangangailangan ay mga laruan lamang nila.

. OH-oh.. At be ready dahil this coming Sunday na ang big night mo kay Mr. instea d? Why would they want to be chosen for a one night stand to that billionare bra t if they could afford to have sex to someone who's decent? Why? Then her phone rang. "Believe it or not." Pinatagal pa nito ang nais sabihin. But why would they do that if they have money? Why would they took the exam like what she did last week if they could just ask for someone to sleep with.. ng paulit-ulit . "Ano nga?" "You passed. magpapa-inlove at magpapa-heart broken sa'yo at magpapa-in love ulit... It's Cynthia! "Hello?" Sinagot nya ang tawag. "Camz!" Sigaw nito sa kabilang linya. Pakiramdam niya'y biglang nanlambot ang mga tuhod niya sa kaba.. Well this story is for you! Enjoy! The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 . "Anong balita?" Kabado nyang tanong..Pero ang tanong? Nakapasa kaya sya? What is she thinking and praying for? Bakit pa sya umaasa na makapasa? Eh halos lahat ng kasabayan nya ay mga mukhang modelo at may kaya. Billionaire! Magready ka ng ma-virginan!" At kasunod ng pagsabi nitong iyon ay a ng malanding pagtawa nito mula sa kabilang linya.. Malapit niya ng makaharap ang kaniyang master! - TBC x x x Ready to meet the Billionaire? Kung ikaw ay naghahanap ng kwentong magpapatawa.

just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.95. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.... O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. .. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.

Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter..Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. . Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa...

... enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah . Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95..Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.

enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa... Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord .. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.

er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. .. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.

Paano ba kasi siya sasagot eh inuungkat lang ng babaeng iyon ang tungkol sa 'kasal' kapag nasa kalagitnaan sila ng labanan.So no choice siya ku ndi manahimik diba? Unless gusto siyang magdamag na sumakit ang puson niya sa te mtpasyong pinapanlaban nito sa kaniya. Dito ang tigil ng cruise sa ika-anim na araw..kung saan ayaw na ayaw niyang mabibitin! . Why? Simply because na g-e-enjoy siya. Bakit kasi may ganoong babaeng nag-e-exsit sa mundong ito? At bakit hindi niya i to matanggihan?! "Arg! Parang gusto ko ng maniwalang mangkukulam ka Camilla Honrado!" Tumayo na s iya sa stool na kinauupuan at saka binunot mula sa kaniyang Giordano jacket ang kaniyang telepono. salamat. Ilang sandali lang ay nag-ring na at maya-maya'y sumagot na si Leo mula sa kabil . enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom @hezanecie327 ... Nasa Milan na sila. Matapos ang gabing iyon ay nagging mabait na sa kaniya ang babae. Nag-e-enjoy siya sa pambi-baby nito sa kaniy a. Isa pa palang nakakagulo sa isip niya ngayon ay ang pag-conclude ni Camilla na ' silence means YES' sa proposal nitong kasal. Natigilan siya.. Bago pa sum ama ang pakiramdam niya sa pamo-mroblema ay tinawagan niya ang kaniyang buddy na minsan ay may kwenta rin naman.. Kung sa bahay nila ay pagod na pagod siyang maging 'baby' o pina kamamahal na 'bunso' ng pamilya. where he hates to be treated like a 10 year old boy pwes iba ang kaso kay Camilla.Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession." Napailing siya sabay tungga sa Jack Daniels na nasa kopitang ta ngan-tangan niya... Malambing na rin ito at palaging nagki-care sa p ara sa kaniya. "Oh shit! Damn!" Napukpok niya ang mesa ng mini-bar. nagpo-protesta o nananaway dito.. Hindi mawaglit sa isipan niya ang maiinit na tagpong pinagsaluhan nila ni Camilla noong makalawa. Hindi siya nagsa-salita. For the first time sa buong buhay niya ay nag-enjoy siyang gan oon sa company ng isang babae. hindi ka talaga nawawala :) xxTBOxx NAPAPIKIT siya nang mariin. "This is bad.

ang linya. last day niyo n a bukas at uuwi na kayo ng Pinas. Paano na sila after that? Muli siyang napamura. Na para bang kahit ibang babae ang nasa harapan niya ay hindi na siy ...dahil bayad na ito sa kaniya. Pero tuwing maiisip niyang hindi niya na ito makakasama tuwing gabi ay parang nagre-reklamo ang bagay na nasa loob ng pan talon niya. hapon o madaling araw! -at lalo niya iyong ikinabaliw! For the first time na naman sa buhay niya ay may babae siyang kinabaliwan ng gan oon sa kama! -o kahit sa banyo. "Kailangan ako sa kumpanya.. Tomorrow is the last day ng deal nila ni Camilla.because ayaw niya. "BIGLA ka na lang nawala!" Bungad niya rito.. "Sound jealous H! Anyway. Bumalik sa isipan niya ang sinabi nito. G rabe ang performance nito sa kaniya nitong mga nakaraang gabi kahit mapa-tanghal i. Darn! Hindi siya maloloko ng kumag na 'to... Siya ay dideretso sa Taiwan for a business matter at ang babae naman ay babalik na sa Maynila. hey dude. Paharabas niyang ibinalik sa bulsa niya ang tel epono matapos niyang basta putulin ang long distance call niya. "Leo!" "Eh kamsuta na pala set up niyo ni Camz?" Pag-iiba nito. "Camilla is her name! So don't call her like that dahil hindi kayo close!" Sa as ar niya'y imbes na magkwento siya rito at humingi ng payo ay iba ang nasabi niya . Sa tono palang ng pananalita ni Leo a y mukhang kagagaling lang nito sa pakikipag-sagupaan sa kama! "O kailangan ka ng mga babae mo?" Sarkastikong saad niya rito." Sa pagpapa-alala nito ng bagay na iyon ay lalo siyang na-frustrate! "Fvck!" Sabi na nga ba't kahit kailan ay walang saysay na kay Leo siya lalapit eh. Tumawa na naman ang kumag. "Whoah!" Tumawa ang lalaki. sofa o sa lababo! Camilla is one hot babe! Paano niya kakayaning lisanin siya nito? He can't marry her. Until now ay di pa rin siya nadadala. Ang inaasahan ni Camilla ay baka nga pakasalan niya ito." Sagot nitong mukhang pagod na pagod.

. "Nailipat mo na ba ang mga gamit mo samin?" Tanong niya sa kaibigan. At napakasaklap! Dahil sa dinam i-dami ng lugar na maaring hintuan ng cruise ay dito pa talaga sa Milan! Ang lu gar na pinaka-inaayawan niya! Ilang beses pa siyang napamura. "Oo! Pinalayas na ako nung pinsan kong maitim ang kili-kili eh! Naku umuwi ka na nga at marami akong chika sa'yo!" Anitong ramdam ang kilig sa boses. Kailangan niya ta lagang bumaba to find that stubborn woman or else-maiiwan ito ng barko! SI CAMILLA NAMAN ay nasa phone booth pa rin. "Oh anu-ano ba?" "Nag-apply ako ng trabaho! Himala at natanggap ako-office staff! Narinig mo? Off ice staff!" Energetic na sagot nito. Sa kanila kasi ito tumutuloy ngayon para na rin may kasama ang kapa tid niyang si Kara. . Naalala niyang nagsabi ito kagabi na tatawag sa payphone upang kamustahin ang ka patid nito. Meaning: bumaba si Camilla ng barko! "Malas!" Gigil na gigil siya. Barkada ko na iyong majo jonda rito. Mababait ang mga tao. Pero hindi pumapayag ang babae na bayaran niya ito diba? Ang gusto nito ay kasal na malabo niyang pagbigyan! Dumiretso siya sa suite nila para maratnang walang tao ron." Boses ng kaniyang bestfriend na si Cynthia.. "Oh! Damn!" Wala siyang choice kundi sundan ito. "Dami ko na nga agad ka-close eh. "Nasaan ba ang babaeng iyon?" Kumunot ang makinis niyang noo. Nag-enjoy siya sa paglilibot sa Mil an bago siya makahanap ng pampublikong telepono. Bakit di niya ito napigilan kagabi? Bakit ba kasi tuwing nasa kalagitnaan sila ng mainit na tagpo ay saka siya nito tinatanong ng kung anu-ano! Tuloy ay hindi niya ma-process ng matino sa isip niya ang mga pina gsasa-sabi nito! Ang ending tuloy ay palagi siyang 'speechless'! Narinig niya ang tunog ng bell.senyales na isang oras na lang ay lalarga na mul i ang Montemayor ship.a gaganahan kung hindi naman din iyon si Camilla. "Ayos dito sa lugar niyo." Dugtong pa nito. Majo-jonda as in matatanda! -kahit kailan ay hindi pa siya nasanay sa pananalita nito.

. Ah hindi pwede! Malabo! "Don't worry Camz! Hindi ako papaisa sa isang 'to! Bahala siyang putukan ng pant alon pero hinding-hindi ko isusuko ang Bataan! Papakinabangan ko lang muna siya . Nakalimutan kong itanong iyong apelyido eh. Ngayon niya lang naalalang kamustahi n si Kara! Ito kasing si Cynthia eh! ." "Ano?" "Bagong 'Fafa'!" At nagtitili na naman ang babae. "Teka ano bang pangalan niyang bagong biktima mo ha?" Sa kawalan ng sasabihin ay naitanong niya rito.. Posible kayang. "Matris talaga? Hindi ba pwedeng panty muna?" "Guwapo nga talaga eh! Naku sana kung mayaman lang ito ay pipikutin ko na talaga !" "Sira ka talaga ano!" Pero sa isip-isip niya. Tumikhim ito..Natuwa siya para sa kaibigan. Tul ad kasi nila ng kapatid niya ay ulila na rin si Cynthia. "At sino na naman iyan?" Hay! Akala pa naman niya ay natuto na ito! "Nakilala ko sa building na pagta-trabahuan ko. "Leo.. Kunwari pang 'gentleman' eh obvious nam ang may itinatagong 'kabastusan' sa katawan! Naku. Atleast mukhang mapapabuti na ang lagay nitto..... marunong akong kumilatis ng m ga lalaki! Hindi niya ako mapaglalakuan ano!" Saad nitong tatawa-tawa." Leo? Natigilan siya. may gu-guwapo pa ba kay Hendrick Montemayor? "Hay naku ewan ko ba sa lalaking iyon. "Wow congrats! Iyan ba ang dahilan kaya ang saya ng boses mo ngayon?" "Uh! Meron pang isa.aba laking tipid ko sa lunch dahil lagi niya akong inililibre!" "Sira ka talaga!" Hay. hindi pa rin talaga nagbabago ang kaibigan niya. Kailan k aya ito makakahanap ng katapat? Pero kahit naman may pagka 'playgirl' ito at lib erated ay sure siyang naka 'reserved' na ang 'virginity' nito sa taong mag-aahon kuno rito sa kahirapan! "Ang kapatid ko nga pala? Kamusta?" Ironic. Naku sistah! Ang pogi nito! Ang bango pa at de-kotse! Grabe iyong smile makalaglag matris!" Natawa siya.

Magkikita-kita na rin sil a." NANG mula sa kung saan ay may sumulpot na isang magandang babae na mukhang impor ted. "Hendrick!" Matinis na tawag nito sa lalaki.. Humalakhak ito."Laging tulog! Pero wag kang mag-alala. Oo nga pala.. "S-Sorry kasi-" "It's okay.Hendrick? Wala pa namang kasagutan ang isang iyon kung papakasalan ba siya o hindi! Paglabas niya ng Phone booth ay nagulat siya ng makitang nakatayo roon si Hendri ck.pero obvious pa ring may dugong 'pinay'. Goodbye cruise na siya. "Ava!" Kita niya ang pamumutla ni Hendrick nang makita ang babae." Hindi niya na ito nahabol pa dahil tuluyan na nitong naibaba ang te lepono! Anak ng-! Ano na? Wala ring kinahinatnan ang pag-uusap nila ni Cynthia! Ni hindi niya maayos na nakamusta si Kara! Ah.. Anyway bukas ay uuwi na rin naman siya ng Pinas. "Joke lang! I love you sis! Sige na babush na at narito na ang F afa Leo ko!" "I-Ingat. "Baby! I missed you!" . and goodbye... Sa ayos nito ay mukhang may sinabi talaga sa buhay.. Siya naman ang pinamutlaan ng yakapin nito si Hendrick. "KANINA ka pa ba?" Nilapitan niya ito.. "Yeah. "Hendrick." Nagpatiuna na itong lumakad sa kaniya... tulog lang hindi pa dedo!" "Cynthia!" Napalakas ang boses niya.. Sukat sa isiping iyon ay bigla siyang nalungkot. Seryoso ang mukha nito habang nakapamulsa sa makapal nitong jacket." Maiksing sagot nito...

Muling sumigaw si Ava. Pero ang bruhilda may pahabol pa. she's Camilla. 'New Toy?' Natilihan siya. "Oh! Is she your new toy?" Naka-ngiwing pinasadahan siya nito ng malisyosang tin gin. Tuloy-tuloy lang silang dalawa sa paglalakad. Pinigil n iya munang magtaray.panampal dito sa 'Ava-Maldita' na ito." Nagbunyi siya ng akbayan siya ng binata at hilahin na palay o kay Ava. Masangsang pala ang bunganga ng babaeng ito! At bakit siya nito tinawag na 'toy' nang harap-harapan?! At kung maka-lingkis kay Hendri ck ay akala mo'y sawa! Ngayon nasisiguro niyang kaaway ang Ava na ito. Kanina pa kasi siya hindi mapakali sa kakaisip kung ano ni Hendrick ang babaeng iyon."Hey-" Itinulak ito ng lalaki kaya napatingin ito sa gawi niya." Gigil niyang pakli sabay hila kay Hendrick palayo rito. . "Camilla. "Oh. So the rumor is true huh?" Nagtagis ang mga ngipin niya! Aba't antipatika talaga huh?! "It's not a rumor be cause it's true. Ngumisi si Ava. "Sino si Ava?" Dugtong niya. let's go.. "C'mon Camilla! Faster!" NAKARATING na sila sa Montemayor ship ay seryoso pa rin ang mukha ni Hendrick. "Hendrick! You can't run away from me again! I'm going ho me to the Philippines! Hindi mo na kailangang magbayad ng babae para pagtakpan a ng pangungulila mo sakin!" Sa sinabi nito ay halos kaladkarin na siya ni Hendrick para bilisan niya ang pag lalakads. "His fiancée!" Taas-noong saad niya .. "Hendrick! Hindi ako nagkamali nang pagpunta r ito! Nabalitaan kong dumaong ang barko niyo rito kaya ako nagpunta. "S-Sino siya?" Tanong niya rito ng sa wakas ay makapasok na sila sa suite nila.and nakita k ita! I am so happy! -after so many years ay nagkita muli tayong dalawa!" Sigaw n ito." Ani Hendrick sa pormal na mukha. Hindi ito pinansin ni Hendrick. "Ava.

Dumiretso siya sa banyo at doon siya tahimik n . Napangiti nang mapait si Camilla. "Tomorrow is the last day na maari mo akong sigaw-sigawan. "That's one of the reason kaya ayokong pumasok sa isang r elasyon! I hate conversation like this! Fvck!" Napanganga siya sa sinabi nito. Mukhang walang balak magkwento tungkol sa babae ng sawa na nakita nila kanina. Ano pa nga ba ang aasah an niya sa Monster na ito? -Wala! As in wala! At ang bunganga niyang pinupuri ni to noon ay isang 'fvcking mouth' lang pala para rito? Ang sakit lang lumagapak sa lupa matapos ang matayog na paglipad! Ilusyonada kas i siya. Tumayo siya at taas-noong hinarap ang kaniyang Monster-Master. Pero huli na para mahimasmasan it o dahil nakapag-desisyon na siya. Tinalikuran siya nito. I don't want to see your face ever again Mr. "B-Bakit alam niya na binayaran mo l ang ako? Bakit? Bakit parang kung magsalita siya'y parang kilalang-kilala ka niy a?" Mahinang tanong niya habang ang mga mata't nakapako rito. at hindi na dapat madugtungan iyon kung nais niya pa ng isalba ang sarili sa kumunoy. "And afte r tomorrow. So this is it.. Pakiramdam niya'y may libo-libong karayom na bumaon sa puso niya." Maigting na wika niya rito. Paikot-ikot ito sa harapan niya na parang sinisilihan ang pwet! Why so tensed Hendrick? "Wag mo akong sigawan!" Asar niyang balik dito.. Nagtatanong lang naman siya kaya bakit siya sinisigawan ng herodes na ito?! "So stop asking me!" Angil nito."Stop nagging me like a jealous girlfriend! Ayoko ng inuusisa ako! Do you hea r me?! So shut that fvcking mouth of yours!" Tigagal talaga siya. Nang humarap sa kaniya ang binata ay nagdidingas pa rin sa galit ang mga mata ni to. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng binata. Hendrick is not good for her.so bakit ito magt i-tiyaga sa isang kagaya niya lang? At that Ava girl? -nevermind. Bakit ba kasi nag-ilusyon pa siyang kaya niya itong pasunurin sa kaniya? Dahil sa ano? Sa performance niya sa kama? The hell! Hendrick is Hendrick Monte mayor! Kahit ilang babaeng nagagandahan ay kaya nitong makuha."The hell you care!" Singhal nito sa kaniya. Hendrick Montemayor!" At saka niya ito tinalikuran. Nanghihinang napaupo siya sa gilid ng kama.. Wala na ngang pag-asa na magkaroon sila ng m agandang patutunguhan.. Tomorrow is the last day.

O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.a lumuha. Binabasa ko po lahat. TBC Hi! Medyo mahaba ang isang 'to. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. sa ating lahat ah? Bawal madamot :D Ayun salamat sa inyo.. hehe.. Si Hendrick naman ay naiwang nangangalit ang bagang at sa huli'y nagpasya na rin itong lumabas na lamang ng suite na iyon... enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. JAMILLEFUMAH The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. B asta si H...feel na feel ko na kailangan ko nang mag Update dahil marami nang nag-aabang kay Fafa H.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.... Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. May premyo ba ako? Hehe. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. . Salamat sa inyong p aghihintay! Kinakabahan ako pag umaabot na sa 50+ ang comments. pati sa mga komento.

O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa... O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession..Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! . just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa..

Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. .... O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.

Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM... enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. . just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details.

Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details...... Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! . Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.

Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. . Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.

enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM..Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. . O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession... Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.

. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details.... enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details.Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! .

Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom .. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.

O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang . Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95... Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.

. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.TBO at maka-order sila sa PSICOM.

Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah . enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.... Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.

Naging okay na siya at walang mag-aakalang meron siyang itinatagong marumi at nakakadi ring nakaraan.  "I hate to see her cry! I hate myself more because I was the one who made her cr y!" Napaupo siya sa sahig. Hindi siya totoong umalis. He's the reaon kaya ito nahihirapan . Kinasal sila at mag papakasal na sa simbahan diba? Nakaplano na ang magandang buhay sa hinaharap nil a pero nang mawala ang anak nila ay para siyang nahulog mula sa mataas na gusali . Nagkukulong lang siya sa condo at laging nag-iinom.  Karapatan ni Camilla na iwan siya dahil isa siyang baliw. May sayad siya at hind i siya deserving para sa pagmamahal nito. Alam niya pero hin di siya gumawa ng kahit anong hakbang para pigilan ito.. Alam niyang iiwan na siya nito.  He wanted to hug and comfort her pero paano? Hindi niya alam kung kaya niyang ti ngnan ng deretso ang luhaan nitong mga mata. Nung madaling araw na tahimik at pigil na umiiyak si Camilla ay nakatayo lamang siya non sa likod ng pintuan.  Naging okay na siya sa tulong ng palihim na pagpapatingin niya sa doktor.. Inilayo niya ang sarili dito dahil natatakot siya. Umalis si Camilla ng araw ding iyon kasama ang kapatid nito.  Alam niya na mangyayari iyon. Ayaw ipakita sa kaniya ng asawa niya na a lam nitong may maling nangyayari. Sa unang pagkakataon ay nagmahal siya ng isan g babae! Sa unang pagkakataon ay inakala niyang normal siya. Kasalanan niya kasi akala niya na magiging okay ang lahat. Tama si Ava sa s inabi nito sa kaniya. Ayaw niyang malaman nitong minsan sa buhay niya ay nakara nas siya ng trauma na tuwing nati-trigger ang parte ng katauhan niyang saksakan ng duwag ay nagbabago ang ugali niya. Nababaliw siya at nawawala sa kontrol. Ayaw niyang makita nito ku ng gaano siya kaduwag.Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom xTBOx ILANG ARAW na siyang hindi pumapasok sa opisina. God knows kung paano niya pinilit na maging karapat-dapat dito. . Alam niya na ayaw niton g ipakita sa kaniya na nasasaktan ito. Kasalanan niya kung bakit siya iniwan nito. walang magti-tiyaga sa baliw na kagaya niya.  Bakit kasi nangyari na naman? Bakit nasaktan na naman siya?  He is madly in love with his wife. Akala niya kaya niy ang maging mabuting asawa dito.

Bakit siya umalis? Hindi pa ba sapat na mahal ko siya?" Parang batang n agngunguyngoy siya sa paahan ni Leo.. "Mahal ko si Camilla. Okay na ang lahat eh... "Lalong hindi siya babalik sa'yo k apag pinagpatuloy mo 'yang kabaliwan mo... Umalis na siya. pero bakit may nangyaring ganoon? Nakakaramdam na naman si ya ng sakit sa ulo niya at nagdidilim ang paningin niya. "Iniwan niya na ako.. Sabi ko na nga ba iiwan niya ako. "Iiwan mo rin pala ako!!!"  May sumipa sa balikat niya at pagtingin niya ay nakatayo si Leo sa kaniyang hara pan.."  Sinikmat niya ito nang masamang tingin. Ang hirap palang maging sobrang saya at pagkatapos ay masasaktan ka.  Ngumisi ito at muli siyang sinipa sa balikat. "God! I really m iss her... paano na ako ngayon? Ang asawa ko iniwanan ako . Mahal na mahal ko ang asawa ko!"  "Mahal mo siya? Pero ipinaramdam mo sa kaniya na hindi mo na siya mahal.."  "Leo. Leo. "B-bakit ka nandito?" Nanlalabo ang paningin niya." "Saan ko siya ngayon hahanapin?! Saan?! Nasaan na ang asawa ko?!!!" He missed he r terribly! Mamamatay na siya sa pagka-miss at pag-aalala dito. "Fuck! Kailangan kong gawin iyon! Ayokon g magkaroon ng pagkakataon na masilip niya ang kahinaan ko! Kailangan kong magin g matatag para sa kaniya!"  "Nahihirapan ang asawa mo....  Okay na sana siya eh.. Tumayo ka na diyan at hanapin mo na ang asawa mo habang di pa huli ang lahat.." Humawak siya sa mga paa nito.  "Putang ina!!!" Gigil na pinagsusuntok niya ang sahig hanggang sa dumugo na ang mga kamao niya.." .

pero si Cynthia.  Akmang hahakbang siya nang matalisod siya. Si Camilla mahahanap mo pa.. "Si Camilla! B-baka wala siy ang tutuluyan.  "Leo.. "I heard you calling Leo's name.. Kahit saan siya tumingin ay wala ang pamangkin niyang halos ka-edaran niya lang..  Nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan ng condo. Nag-angat siya ng tingin. Wala siyang pera. Subsob siya sa sahig na halos ikawala ng kalasingan niya.Nasaan ka na?" Pinilit ni yang makatayo ulit." Malun gkot siyang nginitian nito. "Swerte ka pa rin kahit gago ka. "What have you done?" Namewang ito. Baliw k a na ba? Nasa Hospital pa po ang unggoy na iyon!" ."  Napabalikwas siya ng tayo. Ito iyong dumating. hindi ko na mahahanap." Ungol niya." Gumegewang na napahawak siya sa balikat ni Leo.. "Gosh! Hindi ka na nag-aahit! At ang baho mo! Amoy alak!"  "What?!" Halos bulyawan niya na si Ayeza.. kaya kesa magmukmok ka rito ay ayusin mo ang sarili mo at hanapin mo siya.  "What the hell are you doing here?!" Gumegewang na lumakad siya papalapit dito.. Medyo nahimasmasan siya dahil sa pagkakangudngod niya kanina .  "Anong ginawa mo at iniwanan ka ng asawa mo?!"  "Get outta here!"  Hindi nito pinansin ang paninigaw niya. baka hindi pa siya kumakain at baka walang tumu tulong sa kaniya.. may bigla siyang naisip."H.  "My God!" Tili ng bisita niya. "Alis!"  Tinaasan siya nito ng kilay. kailangan niya ako. "Leo.

"Tama nga ang sabi nina Mommy na nabubuang ka na naman! Tsk! Wala kasi si Leo para pakalmahin ka eh." Nasapo niya ang ulo niya na bigla na namang sumakit. ang bait mo talagang tito noh?" Nagsimula na itong pulutin ang mga nak akalat na bote ng alak sa sahig.."  "Aalis ka?"  "Hahanapin ko si Camilla!"  Tinawanan siya nito. Don't wo rry nandito naman ako... "As if naman kaya mong magmaneho! Kita mong lasing na lasin g ka na eh.." Ii ling-iling itong nagtungo sa kusina ng condo niya." "Ayeza!" "Alam mo. Ako muna ang magbi-baby sit sa'yo!"  "Ayeza!!!"  Nang bumalik ito ay may dala na itong walis at dustpan. "Layas.. "Hay! Ang hirap talagang mag-alaga ng baby damulag!"  "Stop!"  "Ikaw ang tumigil! Aba sinisira mo na ang katawan mo sa kakalaklak ng alak ah! P ati negosyo mo napapabayaan mo na!"  "Aalis ako. "Kulang na lang sunugin mo ang condo ko dahil sa pin agagawa mo!"  Noong mga gabing hindi siya umuuwi kay Camilla ay nakiusap siya kay Ayeza na pah . pinagbigyan na kita eh!" Inis na binitawan nito ang hawak nitong walis at saka pinamewangan siya. "Tingnan mo at nagbasag ka pa ng mga gamit.  "Grabe..

. Pero God knows kung paano siya nagluksa! Halos madurog ang puso niya sa kaalamang nawala ang anak nila. but he was scared na masaktan niya ito. Hindi niya kakayaning iwanan siya nito at isipin niton g may sayad siya. Hinahayaan niyang isipin ng mga ito na matapang at matatag siya..  He was hurting inside at ayaw niyang mag-alala sa kaniya ang asawa niya. Sa mga araw na akala nito ay nasa isang out of the country seminar siya ay nagka kamali ito. ayaw niya itong biglain. Nagsabay-sa bay lahat. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa nangyari. Naroon lang siya sa condo ni Ayeza at parang batang nagmumukmok.  Lumapit si Ayeza sa kaniya at dinuro siya..  He was a broken man.. Kakatapos lang nitong makunan..  Kinatatakutan niya ang araw na muli siyang madurog.  He missed his wife. Nagkulang siya sa mag-ina niya kaya nakunan ang babaeng mahal niya.  Ganoon siya.iramin muna siya ng isa sa mga condo nito. "Ewan ko ba kung bakit kailangan mo p ... Ayaw niyang ipakita kay Camilla ang paghihirap ng kalooban niya dahil sa pagkawa la ng baby nila. at binuo siya ni Camilla. Inilayo niya rito ang sarili niya dahil baka hindi niya kayanin ang pagkikimkim. Gusto niya itong angkinin at ipadama dito ang pagibig niya.  Pero hindi. Ayaw niyang makita nito ku ng gaano siya ka-praning. Inil alayo niya ang sarili niya sa kaniyang pamilya.. Mahina siya. Marupok. .. Nangya ri pa ang ilang trahedya sa pamilya niya at sa kaniyang mga negosyo. Nasanay na siyang mag-isa. hindi siya ganoon katapang.  Noon pa man kapag nagkaka-problema na siya ay sinosolo niya lamang mag-isa. Doon ay halos magdamag siyang umiinom at kapag nalalasing na siya ay nagsisimula na siyang magwala at magbasag...  At katulad ng pamilya niya ay ayaw niyang makita ng asawa niya ang kaniyang kahi naan.

.  "Eh di batiin mo! Congratz at napangasawa niya ang isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa!"  "I think mas gusto kong makiramay sa kaniya.. "Hind i ko alam kung ano ang sasabihin ko sa napangasawa mo kapag nagkita kami."  "At bakit?! Excuse me! Nagbago na ako noh?! One man woman na lang ito!"  "Hindi iyon.."  "Hoy Hendrick! Wag mong sabihing iniisip mong may kinalaman ako sa pagka-tsugi n g mag-ina ng asawa ko?!"  "Wala naman diba?" Kahit naman bratinella si Ayeza ay hindi naman nito kayang gu mawa ng ganoong kasamang bagay.  Gumuhit ang lungkot sa magandang mukha nito." Sumalampak siya sa sofa habang pinapanood ang paglilinis ng kaniya ng pamangkin.. buntis pa naman iyon diba? Kaya nagulat talaga ako na wala pa ngang babang luk sa ay pinakasalan ka na agad ng lalaking iyon."  "I don't need your money! Mayaman din ako noh!" Inirapan siya nito."  "Ayeza.." Napatingin siya sa leeg nito. babayaran na lang kita. "W-wala noh." Ang n apangasawa kasi ni Ayesha ay family friend nila.  . Naiiwas na ni Ayeza ang usapan tungkol sa kaniya.. "Nabalitaan kong namatay iyong babaeng dapat na papakasalan niya.. . "At mas maya man na ako ngayon dahil pinakasalan lang naman ako ng isa sa mga pinakamayamang tao sa Pilipinas! I'm now a Deogracia!"  Napangiti siya sa wakas.ang manghiram ng condo! Parehas kayo ni Leo na mga weird! Pwede ka namang bumili ng sarili mong condo o kahit mansion pa! Marami ka rin namang buildings pero ma s trip mong sirain ang condo ko! Naku!"  "I'm sorry.

Pero itong si Camz. "Alam mo. kahit bestfriend ko si Ava ay mas gusto ko para sa'yo si C amilla. nabago ka." Sabi nito... "Wow! Marunong ka ng mag-thank you!"  Inis na tinabig niya ang kamay nito. Parang nag-echo iyon sa tainga niya nang ilang ulit..  "H.. Iyon nga lang ay masyado siyang lutang ng mga oras na iyon para usisain pa ito. "Bakit? Sinasaktan mo rin ba si Camilla?"  "Wag mong ibahin ang usapan!" Galit na sigaw niya rito. "Si Ava kasi. May dala na itong basang bimpo. sira ulo ang babaeng iyon! Parang ako dati ."  "Salamat." Maya-maya ay naupo ito sa tabi niya. "Umuwi ka na nga lang sa asawa mo!"  Tumawa ito.. "Aki na at pupunasan kita. Sasabog na ang utak niya sa sari-saring problema.... Narinig niya n g sinabi sa kaniya ni Leo iyon."  Nabago ka. Sinabi nito iyon sa kaniya noong unang beses na ..  "Wala ito! Masyado lang kaming wild sa kama!" Humagikhik pa ito."  Namilog ang mga mata nito...."What?!"  "What happened to your neck?" May pasa ito sa leeg!  Umiwas ito ng tingin sa kaniya.  Hindi siya naniniwala.. Alam niyang may itinatago ito sa kaniya..  "Sinasaktan ka ba ng asawa mo?!"  Pilit itong tumawa.

."  "I will."  Malungkot itong tumango. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. "Wag kang titigil hangga't di mo siya napapabalik sa' yo. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details." Bumungisngis ito." Ginulo niya ang buhok ni Ayeza. "Find your wife..."  "Binago niya ako.nakilala niya si Camilla. "At congratz sa wedding mo.. "Napaka-swerte ni Camilla sa'yo.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.  "H.."  "Sa tingin mo?"  "Kung noon ay hindi.. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa.."  Napatingin siya dito.  "Find her." Ngumiti ito." Kinalabit siya nito. enjoy H! .. "Pero ngayon ay oo."  TBC JAMILLEFUMAH Like H on Facebook: H of The Billionaire's Obsession The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95.... Nagbago ka na H. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.

.The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom .. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa...

Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession.. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter.. Kung wala pa po o wala na sa bookstores sa inyong place ay maari po kayong magta nong sa customer service sa counter. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang TBO at maka-order sila sa PSICOM.. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. O kung wala po talaga maari po kayong umord er sa kanila (wala naman pong bayad yun) para malaman po nila na wala na silang .The Billionaire's Obsession is now available in bookstores nationwide for only 1 95..

'dr awing' na lang siya hehe.. pinalitan at idinagdag sa kwentong ito upang mas l aong mapaganda at 'ma-upgrade' kumbaga lol. just visit JAMILLEFUMAH's fa cebook page for details. at da hil wala akong ka-date ay baka tambay ako don nyahaha.. mas marami mas masaya ! Yey! Marami rin pong Psicom and Viva-Psicom Authors na naroon para sa kanilang booksi gning... Ang event po ay gaganapin sa Megatrade Conference Center. kaya lang ngayon. Dalaw na lang kayo sa H of The Billionaire's Obsession 's Facebook page kapag namiss niyo siya. Marami po akong ibinawas at idinagdag sa book version niya na sana a y maibigan niyo. enjoy H! The Billionaire's Obsession by JamilleFumah Montemayor Series published 2015 under Viva Psicom Sabi ni H. hehe.. hehe. Tayo nalang ang mag-date.. 2015 (Sabado).. Mabibili ito sa halagang 195 sa lahat ng leading book storess nationwide. medyo hot kasi under RED 18 ang category niya. Sa napakaikling panahon ay binigyan niyo siya ng maraming reads at votes kahit n apaka-komplikado niya. Sa mga gusto lamang po.. Marami po kasi kaming binago. Sa ngayon ito po ay 'deleted' na rito sa Wattpad. Kahit wala na siya dito sa WP ay hindi ko siya makakalimu tan. pero super cut . Salamat ulit... :D JAMILLEFUMAH Good day H lovers! May ka-date na ba kayo this Valentines? Kung hindi kayo busy. Sa lahat po ng bibili ng book ng The Billionaire's Obsession. (para na rin sa ilang special chapters) Maraming salamat rin po mula sakin sa lahat ng mga nagbasa at nagtiyaga sa kwent o nina H at C. Shocks! Hindi ko kayang maging masya dong seryoso nyahaha. SALAMAT. Chikahan niyo ako pag may kopya na kayo. ito po ay event ng PSICOM.. Pumunta po kayo ng mga 11am. Basta ayun. SM Megamall this comin g February 14. salamat kasi binasa niyo nga ito at sana magka roon kayo ng inyong sariling kopya. At iyon na rin po pala ang unang araw na makikita ang aking libro na: "Th e Billionaire's Obsession" ng pinaka-paborito kong Montemayor character na si Fa fa H... lagi ko pa ring iniisip yung guwapo niyang mukha. Pwede na rin pong umorder ang mga nasa ibang bansa. PS.TBO at maka-order sila sa PSICOM.kaya baka kailangan ng ID kapag bumili kayo hehe. baka pwede naman k ayong ma-invite. ito ay PG18! .

sana makita niyo ako. date p o tayo. basta g aling sa puso! Dejok! Basta sana pumunta kayo kasi baka ma-OP ako... sana makita ko po kayo. Ayun. saka pengeng chocolate. okay na iyong Hani na tig-piso wahaha. May percent po pala ang books. Grey (kasi unkabogabols talaga un!) Pero ibang level naman ng pagka-possessive at kabaliwan ang ipapamalas sa inyo ng inosenteng bilyonaryong si Hendrick Montemayor! Nyaha ha.COM AND ALSO ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR OF THIS BOOK BY CONVERTING THE BOOK.e ang cover hihi. At kung may book ko na kayo ng Demons Activity 10 1 (Ang aking unang katatakutan na hindi naman talaga nakakatakot kundi nakakashu ka) kahit hindi niyo ron binili ay pipirmahan ko pa rin kung gusto niyo. (I'm soo tako t sa tao! Huhu) :D See you JFamily! -Jam ********************************** CONVERTED BY WATTPAD2ANY VERSION 1 ---------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE OWNER OF WATTPAD. COPYRIGHT 2013 ********************************** ... WITHOUT THE CONSENT OF THE AUTHOR. Sori at hindi ko nahigitan sa kuwentong ito si Mr. kung gu sto niyo lang haha. YOU HAVE ACCEPTED TO THE TOS OF WATTPAD AND ALSO WOULDN'T POST ANY OF THE CONTENTS CONTAINED IN THIS FILE BY ANY MEANS ELECTRONIC OR PRINTED.