You are on page 1of 5

SALVADOR ESPRIU

Mònica Corrigüelas
L’obra peoètica
• La més Brillant de la posguerra.

• Única per el seu carater original.

• Destaca per:
– La profunditat temàtica
– La síntesi de tradicions literàries
– Compromís amb el país i la llengua
Característiques de la poesía
• Referències culturas i lietràries: construïda a partir de les grans
tradicions literàries i espirituals.
EX: La Bíblia (l’Antic Testament)
• Presència de mites:
– Mites de creaciópròpia
– Mites historics
– Mites de diverses mitologies

• Estic simbòlic i al.legòric


– Símbols a partir d’imatges de la natura
– Símbols de conceptes creats pel poeta
Temes de la seva poesia
• La meditació sobre la condició humana:
És el tema principal de la poesia d’Espriu,centrada en
la mort i la llibertat,la mort neix apartir de
l’experiència en la Guerra Civil i la mort de amics i
familiars.

• La preocupació per Catalunya i el seu destí:


Tema de caire civil que ha estat relacionat amb el
realisme històric.
Registres de la seva poesia
• Líric o elegíac: Centre temàtic, la mort.

• Satíric: Tipus de vida reali quotidiana

• Civil: Adreçat a la col.lectivitat amb un to


moralmolt elevat