You are on page 1of 5

SK SULTAN

ABDUL AZIZ
36000 TELUK INTAN

KERTAS KERJA
“FROG CLASSROOM MAKEOVER
PROJECT”

Ini merupakan peluang kepada guru dan murid untuk meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran agar mencapai tahap pendidikan abad ke 21.Transformasi pembelajaran abad ke 21 mengambil kira tahap kemampuan pelajar yang berbeza dan setiap pelajar mampu mengembangkan potensi diri 3.0 PENGENALAN Sekolah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz adalah antara sekolah rendah yang di calonkan oleh PPD Hilir Perak untuk menjalani transformasi ‘Frog Classroom Makeover’ yang dianjurkan oleh Syarikat YTL Foundation di bawah projek 1 BESTARINET. iii) Memberi peluang kepada guru-guru untuk berkongsi idea dan kreativiti dalam pembentukan kelas abad ke 21 iv) Mengimplementasikan pembelajaran abad ke 21 di kelas 3 Dinamik sebagai permulaan.1.0 RASIONAL Transformasi pendidikan negara membawa perubahan kepada prestasi sekolah daripada sederhana kepada yang lebih baik dalam usaha melahirkan pelajar dan sekolah yang cemerlang tanpa mengira tahap permulaan . 2.0 OBJEKTIF i) Memberi pendedahan kepada guru-guru tentang prasarana pembelajaran abad ke 21 ii) Mendapat idea dalam mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. .

6.0 PENUTUP Saya berharap program ini berjaya membuka kesedaran kepada peserta bahawa pembelajaran abad ke 21 ini boleh dilaksanakan di dalam kelas walaupun terdapat kekangan seperti prasarana. Sokongan dan dana daripada PIBG dan semua pihak secara langsung dan tidak langsung diperlukan bagi merealisasikan kelas abad ke 21 ini demi kecemerlangan di samping dapat menyerlahkan kreativiti pelajar dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka.4. 000 di mana RM 11.0 ANGGARAN PERBELANJAAN Kos untuk “Projek Frog Classroom Makeover” ialah RM 25. kelengkapan dan bilangan murid yang ramai. Disediakan oleh Disahkan oleh ____________________ __________________________ PN ZAWIAH BINTI SAARI EN JAMALUDDIN BIN MUSTAFA GURU BESTARI GURU BESAR SK SULTAN ABDUL AZIZ SK SULTAN ABDUL AZIZ . 150 perlu di sediakan oleh pihak sekolah meliputi kos seperti dalam lampiran.0 TARIKH DIJANGKA UNTUK MULAKAN PROJEK CLASSROOM MAKEOVER 19 Mei 2016 6.0 KUMPULAN SASARAN Kelas Tahun 3 Dinamik 5. Walaubagaimanapun sebagai permulaan guru-guru haruslah memulakan program ini sedikit demi sedikit agar ianya dapat memberi manfaat kepada pelajar keseluruhannya.