You are on page 1of 6

UPACARA KONVOKESYEN

KELIMA PULUH TIGA


SABTU, 30 APRIL 2016

DEWAN TUANKU SYED PUTRA

Panduan Pendaftaran Graduan


di Dewan-dewan Kuliah
GRADUANDS REGISTRATION VENUES

Upacara Konvokesyen Ke-53


Sidang/Session 1 [ SABTU, 30 APRIL 2016 @ 10.00 PAGI ]
Masa Lapor Diri/Reporting Time : 8.00 - 9.30 pagi / a.m.
SUSUNAN NAMA GRADUAN
[ MENGIKUT ABJAD A - Z ]
Graduands Name
Alphabetical Order A - Z

IJAZAH-IJAZAH PENGAJIAN
Degree Programmes
DOKTOR FALSAFAH
DOKTOR KESIHATAN AWAM
DOKTOR PENDIDIKAN
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN
SEMUA SARJANA (MOD PENYELIDIKAN)

Doctor of Philosophy
Doctor of Public Health
Doctor of Education
Doctor of Business Administration
All Master Degrees (Research Mode)
SIDANG 1

VENUE
LAPOR DIRI GRADUAN
Graduands Registration
Venues

[ A

E]

Dewan Kuliah

[ F

L]

Dewan Kuliah

Dewan Kuliah

[ M ]
SABTU, 30 APRIL 2016

Lecture Hall

10.00 PAGI

MUKA SURAT 2 - 6

Upacara Konvokesyen Ke-53


Sidang/Session 1 [ SABTU, 30 APRIL 2015 @ 10.00 PAGI ]
Masa Lapor Diri/Reporting Time : 8.00 - 9.30 pagi / a.m.
SUSUNAN NAMA GRADUAN
[ MENGIKUT ABJAD A - Z ]

IJAZAH-IJAZAH PENGAJIAN
Degree Programmes

Graduands Name
Alphabetical Order A - Z

DOKTOR FALSAFAH
DOKTOR KESIHATAN AWAM
DOKTOR PENDIDIKAN
DOKTOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN
SEMUA SARJANA (MOD PENYELIDIKAN)

Doctor of Philosophy
Doctor of Public Health
Doctor of Education
Doctor of Business Administration
All Master Degrees (Research Mode)
SIDANG 1

VENUE
LAPOR DIRI GRADUAN
Graduands Registration
Venues

[ N

R]

Dewan Kuliah

[ S

Z ]

Dewan Kuliah

SABTU, 30 APRIL 2015

Lecture Hall

10.00 PAGI

MUKA SURAT 3 - 6

Upacara Konvokesyen Ke-53


Sidang/Session 2 [ SABTU, 30 APRIL 2016 @ 3.00 PETANG ]
Masa Lapor Diri/Reporting Time : 1.30 - 2.30 petang / p.m.
SUSUNAN NAMA GRADUAN
[ MENGIKUT ABJAD A - Z ]
Graduands Name
Alphabetical Order A - Z

IJAZAH-IJAZAH PENGAJIAN
Degree Programmes

SEMUA IJAZAH SARJANA


All Master Degrees

[ A

J ]

Dewan Kuliah

[ K

M]

Dewan Kuliah

Dewan Kuliah

Dewan Kuliah

[ N ]
[ O

SIDANG 2

VENUE
LAPOR DIRI GRADUAN
Graduands Registration
Venues

Z]

SABTU, 30 APRIL 2016

Lecture Hall

3.00 PETANG

MUKA SURAT 4 - 6

Upacara Konvokesyen Ke-53


Sidang/Session 2 [ SABTU, 30 APRIL 2016 @ 3.00 PETANG ]
Masa Lapor Diri/Reporting Time : 1.30 - 2.30 petang / p.m.
SUSUNAN NAMA GRADUAN
[ MENGIKUT ABJAD A - Z ]
Graduands Name
Alphabetical Order A - Z

IJAZAH-IJAZAH PENGAJIAN
Degree Programmes

SEMUA IJAZAH SARJANA MUDA


All Bachelor Degrees

[ A

I ]

Dewan Kuliah

[ J

M]

Dewan Kuliah

Dewan Kuliah

[ N ]
SIDANG 2

VENUE
LAPOR DIRI GRADUAN
Graduands Registration
Venues

SABTU, 30 APRIL 2016

Lecture Hall

3.00 PETANG

MUKA SURAT 5 - 6

Upacara Konvokesyen Ke-53


Sidang/Session 2 [ SABTU, 30 APRIL 2016 @ 3.00 PETANG ]
Masa Lapor Diri/Reporting Time : 1.30 - 2.30 petang / p.m.
SUSUNAN NAMA GRADUAN
[ MENGIKUT ABJAD A - Z ]
Graduands Name
Alphabetical Order A - Z

IJAZAH-IJAZAH PENGAJIAN
Degree Programmes

SEMUA IJAZAH SARJANA MUDA


DOKTOR PERUBATAN
DOKTOR PERGIGIAN
All Bachelor Degrees
Doctor of Medicine
Doctor of Dental Surgery

MAMS . zmd . fay . APRIL 2016

SIDANG 2

[ O
[ A

Z]
Z]

SABTU, 30 APRIL 2016

VENUE
LAPOR DIRI GRADUAN
Graduands Registration
Venues

Dewan Kuliah
Lecture Hall

3.00 PETANG

MUKA SURAT 6 - 6