You are on page 1of 1

ACTIVITATS-Marina Amaro

Pàgina 225

Activitat 10

Llegeix atentament aquests poemes de Salvador Espriu:

–Classifical’s amb l’ajut del quadre d’acord amb els registres estudiats.

Digues ,per tant en cada cas, si es tracta de poesia elegíaca ,satírica o civil.

Text: B Amb el recurs de la ironia es retrata la postguerra, època


caracteritzada per la degradació de les condicions de vida,la
misèria i la llibertat controlada dels ciutadans
Poesia: Elegíaca

Text: C Petita elegia d’un món i un temps feliços que s’han perdut
per sempre i que només es recuperen gràcies a la memòria
i el record.
Poesia: Satíric

Text: A El poema proclama la necessitat de superar l’Espanya de la


dictadura del general Franco mitjançant la recuperació dels
Poesia: Civil valors del diàleg i el respecte mutu entre els diversos
pobles de l’Estat espanyol

You might also like