You are on page 1of 1

PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

AKUAN TERIMA GURU MENTOR DAN GURU BAHARU


Guru Mentor : GEETHA A/P VENGADESAN
Guru Baharu : SINDHU MATHI A/P SELVAN
Nama Sekolah : SJK(T/TE) BAGAN DATOH, 36100 BAGAN DATOH.

Saya, GEETHA A/P VENGADESAN (K/P) 86 yang dilantik sebagai Guru Mentor bersetuju
untuk menerima tanggungjawab dan memberi bimbingan profesional sepanjang tempoh Program
Pembangunan Guru Baharu dilaksanakan berdasarkan Surat Siaran Kementerian Pendidikan
Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012.

Saya, SINDHU MATHI A/P SELVAN (K/P) 910801-02-5666, Guru Baharu bersedia menerima
bimbingan dan akan bekerjasama sepenuhnya dalam program ini untuk pembangunan
kompetensi profesional saya sebagai seorang guru berdasarkan Surat Siaran Kementerian
Pendidikan Malaysia Bilangan 21 Tahun 2012.

Guru Baharu:

Guru Mentor:

..

(SINDHU MATHI A/P SELVAN )

(GEETHA A/P VENGADESAN)

Tarikh:

Tarikh: