You are on page 1of 28

Umjetnost samoiscjeljivanja i

bioenergije kroz Shiatsu: prvi dio


Bio polje vrka naih prstiju, akupresura se veinom radi mekanim dijelom
vrka naih prstiju.
Autor: Ljubica aran
Matrix World
Nae tijelo nije samo fiziko tijelo. Filozofske kole i religijska uenja, svake na svoj nain,
piu i poduavaju o tome, no nae zdravlje ne ovisi samo o stanju naeg fizikog tijela.
Mnogi su od vas uli za Semyon Kirliana, koji je prvi uspio snimiti energetsko polje oko
naeg fizikog tijela. Danas se mnogi znanstvenici bave prouavanjem bioenergetskog
polja oko nas. Najpoznatiji suHarry Oldfield koji sa svojom PIP kamerom moe snimiti i
akre (EM vrtloge na tijelu, razliite jakosti i nestacionarnog poloaja) i
doktora Konstantina Korotkova koji je usavrio Kirlianovu fotografiju do te mjere da je
uspio snimiti razdvajanje due od tijela u trenutku smrti, o tome smo vie pisali ovdje.

Snimke bio-polja aure doktora Korotkova kada dua naputa tijelo u trenutku smrti.

Bio-polje ovisnice o cracku i kokainu, snimljeno PIP kamerom. Obratite panju na crne
rupe u polju na oima.

Bio-polje ili aura oko ovjeka koji meditira, snimljeno PIP kamerom.

Normalno ljudsko polje zdrave oputene osobe.


Nae drugo tijelo bismo mogli povezati s bioenergetskim poljem oko nas. Nae kompletno
zdravlje ovisi i o zdravlju tog energetskog polja koje proima i okruuje nae fiziko tijelo.
Zapadnjaka medicina malo ili gotovo nimalo obraa panju na ovu injenicu, i prema
naem zdravlju se ponaa kao prema biokemjskoj maini iji se dijelovi (organi) mogu
popravljati ili neki zamjenjivati kao dijelovi na automobilu u kvaru. Istonjaci, poglavito
Kinezi i Japanci imaju drugaiji prilaz medicini koji se najvie moe vidjeti po prastaroj
tehnici koja se zove SHIATSU (ita se ijacu).

Iako ljudi smatraju da su daleko razvijenija vrsta od recimo ptica, one instinktivno poznaju
masau i samomasau i esto je koriste. Zapadnjacima to tek izgleda kao reenje perja,
dok je znaenje puno dublje.

Shiatsu je japanski za upiranje prstom (: i to znai prst i atzu- to znai pritisak). Ova
tehnika se bazira na jednostavnim metodama pritiskanja dlanovima, prstima, laktovima, tabanima i koljenima
na druge ili sebe, te ima cijeli niz jednostavnih samomasaa i masaa koje ukljuuju
rastezanje, grenje i oputanje koje su veinom jednostavne za izvoene.
Shiatsu je tehnika koja u velikoj mjeri pomae u oputanju, rjeavanju od stresa,
reguliranju krvotoka, krvnog tlaka, toka limfe, hormonalnom uravnoteenju, reguliranju
disanja, oputanju miia i lijeenja cijelog niza fizikih bolesti koje su direktno povezane
s blokadama protoka energije kroz meridijane. Drugim rijeima, Shiatsu zatvara rupe u
vaoj auri bioenergetskom polju oko vas, uz pomo jednostavnih tehnika akupresure.

Make su jo jedna ivotinjska vrsta koja zna koliko su masaa i samomasaa vane, bez
obzira to zapadnjakoj kulturi ova slika predstavlja tek ienje dlake.
No, da bi ova tehnika pomogla na svim poljima trebamo navesti nekoliko vanih stvari.
Da bismo mogli pomagati i razumjeti druge, prvo trebamo izlijeiti i razumjeti sebe.
Izgleda prezahtjevno, no u stvari nije, samo iskreno trebate sebi odgovoriti da li se ELITE
DOBRO OSJEATI, elite li BITI ZDRAVI. Ako je odgovor DA, onda ete prije ili kasnije
morati uraditi najvaniju stvar: upoznati sebe.
Mi vam neemo moi direktno pomoi u unutranjem traenju na mnoge odgovore da
biste vie sebe poznali, no moemo vam iskreno i od srca preporuiti nekoliko knjiga koje

vam mogu u velikom dijelu pomoi da otkrijete i razrijeite unutranje boli, zatomljene
osjeaje, stare duevne povrede i traume.
O samospoznaji fenomenalno pie Louise L. Hay. U njenoj (po nama) najpoznatijoj i
najvanijoj knjizi, Kako iscjeliti duh i tijelo, s velikom panjom ukazuje na neke od
najveih greaka samozavaravanja i laganja samih sebe, te iznosti na povrinu traume iz
djetinjstva koje nas sprjeavaju da se nosimo sa sadanjou.
Naredna bi knjiga bila The Drama od the Gifted Child The Search for True Self (Drama
nadarenog djeteta potraga za istinskim sebstvom) Alice Miller koja do u tanine
objanjava kako i zato ljudi u svojim odraslim godinama osjeaju prazninu i odvojenost
od svega i kakve to veze ima s naim ivotima dok smo bili djeca. Alice nam pomae da
se nosimo sa svim grekama koje su nai roditelji i okolina napravili s nama i s povredama
iz djetinjstva i mladosti koje su ostale u nama, a da ih mi nismo ni svijesni.
Slijedea knjiga koja pomae na putu samospoznaje, a koju vam mi toplo preporuamo je
Children of Trauma (Djeca traume) Jane Middelton Moz, koja pomae da se nosimo sa
svim naim traumama da bismo bili zdraviji i zadovoljniji ljudi. Naglasak ove knjige je na
suoavanju s naim emocionalnim strahovima koji nas na razne naine sprjeavaju da
budemo sretni i zdravi ljudi.
The Narcisstic Family (Narcisoidna obitelj) je knjiga Stephanie Donaldson Pressman i
Roberta M. Pressmana, koja objanjava kako nastaju ljudi koji se ne mogu nositi sa
ivotom i emocijama, te da njihovi duevni i emocionalni problemi nastaju uglavnom kroz
nezdrave odnose u narcisoidnim obiteljima koji stvaraju ljude koji ne znaju svoje
emocionalne potrebe.
The Myth of Sanity (Mit o duevnom zdravlju) Marthae Stout je knjiga koju zaista morate
proitati ako elite pomoi sebi (i moda drugima). Stoutova u knjizi otkriva nevjerojatne
tajne nae psihe i nain na koji ona radi i nain na koji ona ne radi kada nastane
disasocijacija od naeg unutranjeg JA. Ova knjiga je toliko vrijedna da emo se njome
morati vie pozabaviti u jednom od narednih lanaka.
Zadnja bi bila: Unholy Hungers-Encountering the Psychic Vampire in Ourselves &
Others (Prokleta Glad-Susret s psihikim vampirom u nama i drugima). To je jo jedna
knjiga koja se jednostavno mora proitati ako elite pomoi sebi i zatiti se od
energetskog vampirizma. Barbara E. Hort do u detalje objanjava to je psihiki
(energetski) vampirizam i kako on nastaje. Takoer zauuje nainom na koji se isti iri i
prenosi i sve to zbog nedovoljnog poznavanja sebe i drugih i neutaivom glau za vie
energije i dominacijom.
Ova digresija je bila prijeko potrebna da bismo nastavili s naom priom o Shiatsu jer
njemu prilazimo na nain na koji treba prilaziti ovakvim holistikim metodama: kroz
jedinstvo svih imbenika (fizikih, energetskih i duhovnih).

Shiatsu u sebi ima dijelove anatomije i tradicionalne Kineske medicine iako je ova metoda
u Japanu bila ve uvelike prakticirana u XI. vijeku pod nazivom Teate- . Postojale su
mnoge metode masae i samomasae u Kini i Japanu, dok je ona u Japanu imala polumistine odlike s ijom
su se praksom mogle baviti iskljuivo slijepe ene.
1940. Tokujiro Namikoshi je osnovao Japansko sveuilite za Shiatsu, bazirano na
zapadnjakom poimanju anatomije i psihologije, iji je sustav lijeenja poznat kao
dananji oblik Shiatsua. Vrijedno je napomenuti da je Tadashi Izawa ubacio tretmane
meditacije (s jednostavnim vjebama disanja) u praksu Shiatsua to je dodatno povealo
pozitivne efekte na ljudsko zdravlje i psihu. Izawa je urmo 1990. u 95. godini od starosti, a
njegovi sljedbenici su takoer veinom doivljavali veliku starost i jednostavno umirali od
starosti umjesto od poznatih zapadnjakih gerijatrijskih bolesti koje mue stariju
populaciju u zapadnjakom svijetu.

Drevna istonjaka filozofija Jinga i Janga predstavlja harmoniju i balans, koje smo mi u
stanju dosei i duhovno i tjelesno. Shiatsu je jedna od prastarih tehnika koja nam moe
pomoi u postizanju tog istog balansa.
Shiatsu bazira lijeenje na akupresuri i/ili akupunkturi odreenih toaka na meridijanima,
tokovima bioenergije na tijelu i unutar tijela. Iako zapadnjaci vole djelovati samo na 12
meridijana koji su povezani s odreenim organima, tradicionalni Shiatsu priznaje 14
glavnih meridijana:
1. Plua
2. Debelo Crijevo
3. eludac
4. Slezena, guteraa
5. Srce
6. Tanko Crijevo
7. Mokrani Mjehur
8. Bubrezi
9. Osrje-Perikard
10. Trostruki grija
11. uni mjehur

12. Jetra
13. Prednji centralni meridijan
14. Cirkulacija i zadnji upravljaki meridijan
Svaki od ovih meridijana na sebi ima toke koje slue za pojaavanje, usporavanje i
uravnoteenje odreenih funkcija povezanih s organima koje predstavljaju. Sve toke je
lako nai jer su intuitivno smjetene i njihov se poloaj lako nalazi mjerei duljinama ili
irinom palca od odreene kosti ili zgloba.

udesni palac, balans energije i zdravlja kroz akupresuru.


Akupresura se, uglavnom, obavlja uz pomo pritiskanja palca i to mekanog mesnatog
dijela palca, dok neke toke koje su jako male (recimo toka poboljanja rada srca na
malom prstu) moemo pritisnuti samo noktima jer je mikro toka.
Shiatsu se bavi i refleksologijom na dlanovima, tabanima i odreenim dijelovima uha jer
ova prastara metoda dri da je tijelo hologram i da svaki dio tijela dri informacije
ostataka tijela i naeg proirenog energetskog polja ili tijela.
Iako veina uitelja na zapadu preferira Shitasu kroz akupunkturu i lijeenje uz pomo
plaenih akupunkturista, napominjemo da je Shiatsu poznat kao metoda samoizljeenja i
masae koju svatko moe raditi ako eli.

Meridijani bioenergije.
U slijedeem nastavku emo poeti s osnovnim nainima samomasae i akupresure te
emo objasniti osnovne naine dijagnosticiranja poremeaja i njihovog prepoznavanja.

Umjetnost samoiscjeljivanja i
bioenergije kroz Shiatsu: drugi dio
Fotografija bio-polja ili aure vrka prstiju ljudske ruke. Nai prsti mogu pomoi i nama i
drugima kroz Shiatsu prastaru istonjaku vjetinu akupresure.
Autor: Ljubica aran
Matrix World
Letargini ste, nezadovoljni, u depresiji, energija vam je premala ili se osjeate kao da je
nemate? ini vam se da je va ivot muenje i da ivite uzalud? Pod konstantnim ste
stresom zbog novca, obitelji, posla, dugova, kredita, zdravlja? Ako se tako osjeate onda
je krajnje vrijeme da pomognete sebi.
Ako niste proitali prvi dio o Shiatsuu, molimo vas da to uradite, jer osim rada na sebi
kroz Shiatsu, potrebno je napraviti jo par poetnih napora da biste mogli pomoi sebi i

na koncu konca, kad sebe izlijeite i energizirate i drugima. Prvi dio moete
proitati ovdje.

Shiatsu gleda na tijelo kao na skup energetskog, duhovnog i tjelesnog tijela. Da bi sva
tijela spojena u jedno radila sinkrono potrebno je poeti od najjednostavnijih vjebi, vjebi
kojima ete proi intuitivno sve toke na meridijanima koje su blokirane veini populacije.
Blokade na akupresurnim tokama se obino osjete jer su bolne ili bolnije od drugih. To je
jasan znak da organ ili funkcija povezana s ovom tokom nema regularan protok energije
ili da je energija na tom mjestu u potpunosti blokirana. Drugim rijeima, na tom mjestu
postoji rupa u auri. Neke toke s nepravilnim protocima energije e biti drugaije
temperature od ostatka tijela. Jednostavno je za zakljuiti da je nedostatak energije ili
blokada povezana s hladnoom dok je prekomjerna toplina povezana s poveanim
protokom energije.

Najlaka vjeba za poetno reguliranje energija u i oko tijela je masaa ruku s kojom ete
prei nekoliko jako vanih toaka na razliitim meridijanima. Slika s brojevima pokazuje
nain na koji se trebate kretati s drugom rukom dok masirate eljenu ruku. Ispruite ruku
koju ete masirati ispred sebe i okrenite dlan prema gore. Rukom kojom masirate krenete
tako to vam palac bude u rupi od pazuha, a ostali prsti e obuhvatiti polovicu vae
naramenice blie vama. Lagano pomiite ruku prema dolj. Ako ste pravilno krenuli prei
ete korijenom prstiju preko unutranje strane lakta. Kada doete do dlana, samo
okrenete dlan prema dolje i polako povlaite ruku prema gore. Ako ste dobro krenuli sada
ete prstima prei preko vanjskog dijela lakta i etat ete se vanjskom stranom duljine
cijele ruke dok ne doete do gornje strane ramena. Tada ruku ponovno maknete na
poetni poloaj i napravite jo 5 krugova. Poslije toga isto uradite i drugoj ruci. Ova vjeba
je jako dobra za mijenjanje krvi u rukama, pomaganje toka limfe, energiziranje i
stimulaciju akupresurnih toaka. Preporuamo je za jutro i veer iako je moete ponavljati
kad god osjetite da su vam ruke umorne ili da imate bolove u gornjim ekstremitetima.
Prva 3 dana ovu vjebu ponavljajte u ciklusu od 6 krugova, a nakon toga u ciklusu od 12.

Sada emo vam pokazati koje ste meridijane preli ovom jednostavnom vjebom.

Da bi ste poveali sliku kliknite na nju.


Kao to vidite, prvi meridijan je onaj od plua. Znamo da vam sve ove silne toke mogu
izgledati jako komplicirano ali ako malo bolje pogledate vidjet ete da su one jako

intuitivno smjetene na rubovima kostiju, krajevima ili sredinama miia ili na zglobovima
koje je lako nai. Osim toga, vjerujte sebi. Shiatsu toka koja nema energije ili koja je van
balansa e se odati sama kao to smo vam otkrili u gornjem dijelu teksta. Na slici takoer
moete vidjeti kada ovaj organ radi s minimumom ili maksimumom snage.
Toka 5 je toka umirenja. Nai ete je relativno jednostavno jer je u zapadnjakoj
medicini poznata pod nazivom teniski lakat. Kada mekanim dijelom palca ili bilo kojeg
drugog prsta pritisnete ovu toku osjetit ete zasigurno da ste je nali. Njome stimulirate
oputanje miia lakta, oputate vratne miie, bolove u ramenu i bolove u gornjem dijelu
vrata. Vjerojatno se pitate kave veze ovi miii imaju s pluima. Vjerovali ili ne, veina
ljudi na planeti uope ne zna disati dijafragmom, miiem koji se nalazi izmeu plua i
stomaka. Istina je da mi kako bebe diemo dijafragmom, to jest, stomakom no zbog
svakakvih socijalnih i pomodnih fenomena nas s vremenom hipnotiziraju da je ravan
stomak neto to svatko eli imati, te utjecaj stresa i slinih faktora dovode do toga da
poinjemo disati vratnim miiima, miiima lea i miiima ramena. Stres, osim svih
poznatih negativnih stvari, prvo uzrokuje nepravilan nain disanja, takozvano plitko
disanje sa samo jednom osminom plua.
Dakle, toka 5 na meridijanu plua e umiriti rad naih plua iz plitkog i ubrzanog u
duboko i sporije disanje te e doprinjeti oputenosti miia koji prvi nastradaju i najvie
pate zbog stresa.
Toka 9 na meridijanu plua slui za stimulaciju i uravnoteenje. Nju je takoer jako lako
nai. Sve to trebate uraditi je pomicati palac gore-dolje dok drugom rukom pratite gdje
zavrava vanjski mii palca. Dok palac drite ukoenim, otkrit ete u samom koirjenu
miia palca (gotovo na zglobu zapea) udubljenje. Ako pritisnete kost palca koja tu
zavrava otkrit ete toku 9.

NAPOMENA: Najugodnije je pritiskati akupresurne toke krunim pokretima mekanog


dijela palca. Ponite prvo s laganim pritiskom, a kako se energija ponovno bude
ustaljivala u ovome dijelu vaeg tijela tako ete moi poveati pritisak dok toka ne
postane neosjetljiva. To u veini sluajeva znai da je protok energije na toj toci
uspostavljen. Drugim rijeima, nestat e rupe u vaem bio polju ili auri. No neke toke ili
dijelovi tijela stimuliraju se dlanovima, lupkanjem aka i dlanova ili pritiscima vrhova
prstiju ili ak i noktiju ako su u pitanju mikro toke.
Toka 9 pomae kod upale grla, upala plua i bronhija, niske energije, hladnih ruku,
astme, suhog kalja, i naravno slui za odravanje dobrog zdravlja plua.
Bez obzira to smo izdvojili samo ove toke na meridijanu plua jako je vano napomenuti
da su sve toke podjednako vane i da, zbog injenice da je svako ljudsko bie unikat, vi
moete nai rupe u bio polju i bolne toke na meridijanima negdje drugdje. Zato je vano
proi cijeli meridijan, svaku toku po toku. Ve nakon prve samomasae ili akupresure
osjetit ete olakanje. Nemojte se zbuniti ako sluajno napravite masnicu na toci 3 ili 4.
To je mjesto koje zna boljeti naroito ljude koji ive u gradovima ili koji rade na mjestima
sa zagaenim zrakom. Takoer ove toke reagiraju i u sluajevima kada smo pod stresom
mnogo godina.

Umjetnost samoiscjeljivanja i
bioenergije kroz Shiatsu: trei dio
Refleksologija je sastavni dio shiatsua.
Autor: Ljubica aran
Matrix World
Istonjake filozofije i medicina ne odvajaju ljude na dijelove onako kako nas to ui
zapadna medicina. Za razliku od nae znanosti koja svemu pristupa smanjujui ekspertizu
na to manje dijelove znanja, istonjaci sve, ukljuujui i medicinu, promatraju kao cjelinu
s planetom i univerzumom. Shiatsu nije nita drugaiji od takvoga poimanja svijeta. Ako
elite izlijeiti ili zalijeiti sebe, trebate oporaviti ne samo jedan problematian organ ve
fiziko i energetsko tijelo mora postati sinkronizirano s ostatkom energija oko i u vama.
Prvi meridijan ili meridijan plua smo ve obradili. Ako pogledate ponovno isti meridijan,
vidjet ete da je njegova poetna toka ispod kljune kosti, a zavrna je na palcu u
korijenu nokta. Drugi meridijan ili meridijan debelog crijeva, poinje od korijena nokta
kaiprsta, a zavrava sa strane lijeve i desne nosnice. to znai da ete veinu ovog
meridijana moi stimulirati s vjebom koju smo vam prikazali u prethodnom dijelu, kada
smo obraivali meridijan plua

Kao to vidite, debelo crijevo ima maksimum energije od 5-7 sati ujutro, to je jedan od
razloga zato veina ljudi obavlja veliku nudu im se digne, a najmanje energije ima od
17-19 sati poslije podne. Toka stimulacije je broj 11 i nalazi se na gornjem dijelu
podlaktice izmeu dva miia. Ova toka je obino bolnija od drugih i relativno je duboka,
tako da e vam e najlake biti nai mekanim dijelom palca ili kaiprsta. Kada je locirate,
osjetit ete bol u oba miia, no ako je debelo crijevo prestalo raditi ili radi nepravilno bol
e biti jaa ili ak nepodnoljiva, tako da vam preporuamo da pritisak polagano

pojaavate kako stimulirate ovu toku. Obino je potrebno 5-10 minuta stimulacije ove
toke da bismo mogli obaviti normalnu veliku nudu. Ne samo da je ova toka odlina u
sluaju ako patite od zatvora ve pomae u krvarenju iz nosa i plinova u crijevima.
Toka umirenja je broj 4. Nalazi se na samom kraju kosti, to jest, na hrskavinom dijelu
zgloba zapea. Nai ete je jednostavno jer prati mii kaiprsta i takoer je makro toka
koja je obino bolnija od drugih. Ova toka je jako dobra za stimulaciju u sluaju da imate
dijareju ili drhtavice povezane s drugim poremeajima i bolestima.
Toka broj 2 na ovom meridijanu je za uravnoteenje rada debelog crijeva i slui za ope
dobrostanje organizma. Iako se nalazi u korjenu kaiprsta, gotovo smjetena izmeu
kaiprsta i srednjaka na hrskavinom dijelu zgloba, lako ete je nai jer je obino bolnija
od drugih. Ovdje preporuamo pritisak kaiprstom druge ruke i dosta jaki pritisak dok je
naete jer je toka relativno mala i moe vam se priiniti da se ee po tom dijelu ruke,
no to u velikom dijelu zavisi o tome kako drite dlan dok se masirate i jeste li opustili
miie ruke dok traite ovu toku.

Toke od 15-18 prolaze bridom miia ramena i vrata. Zbog toga i te kako moemo osjetiti
da nam debelo crijevo ne radi jer se miii vrata i ramena gre, to zbog stresa to zbog
nepravilnog disanja ako koristimo te iste miie za disanje.
Od toke 18-19 meridijan prolazi uz dine putove i jednjak i prati direktno put kranijalnog
ivca broj deset ili nervusa vagusa. S obzirom da je kranijalni ivac broj 10 jedan od

najvanijih ivaca u naem tijelu koji reagira na stres i oslukuje rad mnogih unutranjih
organa, ime mu je i ivac lutalac i itekako je vana njegova uloga u naem psihikom i
fizikom zdravlju.

Nervus vagus ili kranijalni ivac X.


Nervus vagus se iri iz mozga u prsa. Kada se aktivira, stvara osjeaj topline u prsima i
osjeaj stegnutosti u grlu. Kranijalni ivac vijuga kroz tijelo spajajui se s miinim tkivom
lica, miiima koji su ukljueni u stvaranje govora, srcem, pluima, bubrezima i jetrom, te
probavnim organima. On je primarna konica ritma naeg srca. Bez aktivacije kranijalnog
ivca, srce bi u prosjeku kucalo barem 115 otkucaja u minuti, umjesto standardnih 72.
Kranijalni ivac broj 10 pomae u usporavanju ritma otkucaja srca. Kad smo ljuti ili
preplaeni, nae se srce ubrzava po 10 otkucaja po minuti, distribuirajui krv raznim
grupama miia. Nervus vagus radi suprotnu stvar: usporava otkucaje srca na mirniji
ritam.
Kranijalni je ivac direktno povezan s bogatom mreom receptora oksitocina,
neuropeptida koji su prisno ukljueni u doivljaj osjeaja povjerenja i ljubavi.
Na koncu, kranijalni ivac je jedinstven za sve sisavce. Reptilski autonomni ivani sustavi
dijele najstariji dio nervus vagusa s nama. Ono to je znano kao dorzalni vagalni
kompleks, odgovorno je za imobilizacijsko ponaanje; na primjer, odgovor u obliku oka
nakon fizike traume i ponaanje povezano sa sramom kada smo pod stresom ili se
sramimo. Reptilski autonomni ivani sustavi takoer ukljuuju i simpatiku regiju
autonomnog ivanog sustava koja je ukljuena u bori se ili bjei ponaanje.
Dakle, s poboljanjem protoka energije kroz ove spomenute meridijane mi pomaemo i
pravilan rad kranijalnog ivca broj deset i takoer se bolje nosimo sa stresom.

Umjetnost samoiscjeljivanja i
bioenergije kroz Shiatsu: etvrti dio
arobne ruke, umjetnost akupresure i masae moe uraditi uda. Shiatsuom je zbunjena i
zapadnjaka medicina.
Autor: Ljubica aran
Zapadnjaka kultura i znanost uglavnom dre kako su nadmonije i bolje od drugih
kultura. Koliko je to egoistino razmiljanje otkrilo je nekoliko nalaza u Kini. U jednoj od
grobnica dinastije Han, koja je stara oko 5.000. godina, pronaena je knjiga sa Shiatsuom,
zajedno s objanjenjima anatomije i akupresurnih toaka onako kako ih znamo danas.
Drugi nalaz u Kini otkrio je 8.000 godina stare kamene akupunkturne igle za Shiatsu, dok
su mnoge neolitske mumije imale istetovirane akupresurne toke na svojoj koi, naroito
mumije pronaene na podruju centralne, sjeverne Kine i dijela Sibira. Koliko god naoj
kulturi i znanosti Shiatsu izgledao stran i nevjerojatan, njegove tehnike su drevne i
nevjerojatno korisne. Pradavni narodi istoka su poznavali kretanja Chija ili energije kroz
tijelo dok su europski narodi tek usavravali kamena orua.
Molimo vas da proitate prethodne dijelove tekstova o Shiatsuu jer vam se objanjavaju
stvari koje trebate znati prije nego li krenete izuavati ovu drevnu vjetinu izljeenja i
samoizljeenja. Nastavimo s naim izuavanjem meridijana.

Meridijan eluca je jedan od najduih energetskih meridijana u tijelu. Poinje malo ispod
onih kapaka i sputa se sve do nonih prstiju. Na dijelu kroz stomak, akupresurne toke
su udaljene jedne od drugih tek za debljinu vaeg palca (koji je usput jedan od najvanijih
mjernih instrumenata u Shiatsuu). Kada budete masirali toke na stomaku, molimo vas da

to budu relativno mekani i polagani pritisci jer ove toke ne zavravaju na krajevima
zglobova ili kostima ve se nalaze na mekom tkivu stomane upljine. Toke ovog
meridijana su udaljene duinu palca od pupka, tako da e vam lako biti odrediti prvotni
pravac kada (prvo) probate nai toke eluca na sebi.
eludac ima najvie energije izmeu 7-9 ujutro. Ako ste se ikada pitali zato se tvrdi da je
doruak najvanije jelo dana, to vam je odgovor. eludac ima najmanje energije od 19-21
sati uveer,. Zbog toga mnogim ljudima kasne veere i teka jela za veeru stvaraju
probleme, naroito ako va eludac nepravilno radi ili ako nepravilno izluuje kiselinu, to
stvara dodatne komplikacije.
Kao to vidite, ponovno glavne toke za upravljanje ovim organom nisu na samom tijelu
ovjeka vee na donjim ekstremitetima.

Toka za stimulaciju je broj 41. Nju ete lako nai jer se nalazi tono na zglobu u pravcu
prvog prsta do palca. Nalazi se vie na hrskavinom dijelu zgloba prema dolje. Obino je
dosta bolna ako va eludac radi presporo ili uope ne radi. Pomae kod slabog apetita,
munine i napuhanosti.

Toka za uravnoteenje je broj 42. Kad god va eludac ne bude radio kako treba, ovo
moe biti jedna od bolnijih toki na stopalima. Nalazi se lako na istom pravcu od vrha
prsta do palca prema sredini zhloba, i to izmeu dvije kosti, tek malice naslonjena na
vanjsku kost. U sluaju da vam eludac pravi dugogodinje probleme, nemojte se uditi
ako vam ova toka, kada je prvi put taknete, izazove bolnu grimasu. Pomae kod
nervoze, napetosti, napuhanosti i plinova i pomae opem dobru eluca.
Toka 45 se nalazi u vanjskom kutu nokta na prstu do palca. Mikro toka je, ali nita nee
faliti da je pritisnete tako to ete taj prst na nozi uhvatiti izmeu palca i kaiprsta ruke i
jednostavno ga valjati prelazei preko te toke dok je ne uspijete bolje locirati. Pomae u
sluaju stalne gladi, stalne ei, loe probave i uznemirenog eluca.
Preporuamo vam da prije masae ovog meridijana barem 6 puta napravite takozvani
poloaj make, opisan na slici.

Ovaj poloaj ne samo da je dobar za va eludac ve i za sve organe koji se nalaze u


stomanoj upljini, plua i dijafragmu. To je mii kojim bismo mi trebali disati ali to
uglavnom ne radimo, ve (kako smo ve objasnili kada smo pisali o meridijanu plua)
koristimo miie vrata i ramena za disanje to nas jo vie zdravstveno uznemirava.
Poloaj je krajnje jednostava. Kada udiete, spustite stomak i kraljenicu prema dolje, a
kada izdiete kraljenicu izvijte prema gore koliko god moete. Na ovaj nain stimulirate
protok energije i prokrvljavanje kroz sve organe stomane duplje i torza, jaate svoju
dijafragmu i oputate se od stresa. Ovu vjebu moete ponoviti koliko god puta dnevno
elite ali vas molimo da to uradite u sljedovima od 6, 12, 24 ili 48 puta (vie brojke su
samo za one koji se intenzivno bave sportom ili koji su ve istrenirali svoju dijafragmu.).

Umjetnost samoiscjeljivanja i
bioenergije kroz Shiatsu: peti dio
Autor: Ljubica aran
Matrix World
Jedan od sastavnih dijelova Shiatsua je refleksologija i akupreusra na tabanima i uima.
Ovaj put vam predstavljamo detaljnu mapu tabana za masau po potrebi.
Shiatsu osim tehnika akupresure i akuunkture ima i razvijene tehnike rastezanja, disanja,
zgrki i pokreta koji dozvoljavaju pravilan protok ivotne energije kroz tijelo.

Proli put smo se dotakli poze make, a ovaj put emo objasniti pozu raka. Kao to vidite,
poza raka e vam umnogome doprinjeti istezanju kraljenice, ramena, kukova, i ruka. Jako
je zahvalna za sve koji puno sjede ili rade uredske poslove ili za one koji maju problema
sa stresom i premalo energije. Na ovaj nain ete jednostavno pritisnuti veinu toaka na
rukama, abdomenu i nogama i tabanima. Dovoljno je da u ovom poloaju ostanete od par
sekundi do par minuta, onoliko koliko vam odgovara. Jasno nam je da ljudi s odreenim
problemima sa kostima i zglobovima nee moi napraviti pozu raka zato emo im
preporuiti jednostavne vjebe koje e pokrenuti zglobove okovane toksinima.

Ova poza e jako pomoi enama u menopauzi ili u PMS-u. Migoljenjem prstiju na svojim
nogama i pokretanjem tabana gore dolje, lijevo desno, prokrvit e nae esto ukoene
tabane koje manje-vie drimo u nepraktinoj obui. Ako je obua iz bilo kojeg razloga
neprilagoena potrebama vaih stopala, toksini e se skupljati u glenjevima, naticat e
vam prsti i glenjevi. To je dokaz da su na tim mjestima blokade energije i da krvotok i

limfa pravilno ne teku, ostavljajui previe toksina i premalo hranjivih tvari i kisika u tim
djelovima ekstremiteta. Nakon toga se lako razvijaju vene, ukljevi i slini problemi.

Ovom jednostavnom vjebom istegnut ete veinu miia koje napada stres. Dijafragma
e bolje raditi, opustit e vam se vratni i rameni miii i djelomino ete opustiti takozvani
teniski lakat. Sasvim je dovoljno da okrenete polagano 6-12 puta dlanove u krug, pa
laktove pa ramena. Na takav nain ete pokrenuti energiju, krv i limfu iz gornjih
ekstremiteta i vrata.

Ovim jednostavnim poloajem je dovoljno micati noge u koljenima da biste rastegnuli


gotovo cijelo tijelo. Ne oekujemo da e svi ljudi moi odmah napraviti ovu pozu, no ako
budu koristili pozu make i jednostavno istezanje ruku i nogu, blokada energija kroz
zglobove okovane toksinima e polako nestati. Nakon toga primijetiti ete da ste vie
gibljivi i da vas zglobovi i miii manje bole. Naravno, krvotok i protok limfe e se takoer
u velikoj mjeri poboljati.
No krenimo s naim etvrtim meridijanom, ili meridijanom guterae.

Kao to vidimo iz slike, na meridijanu guterae energija protie od donjeg dijela nogu ka
gornjem dijelu tijela. Ovo je jo jedan dugaki meridijan koji se protee od tabana do
torza, no ima tek 21 toku. Guteraa ima najvie energije od 9-11 sati ujutro, dok
najmanje energije ima od 21-23 sata uveer.

Toka umirenja je broj 5. Lako ete je nai jer je plitka toka na zglobu koja je uvijek malo
bolnija od drugih. Stimulacijom ove toke pomaete pri bolovima u stomaku, napetosti u
koljenima i butinama, te pri menstrualnim bolovima i upalama jajnika.
Toka 2 je toka stimulacije. Jako ju je dobro stimulirati ako patite od predmenstrualne
otenosti ili ako imate menstrualne bolove. Preporuamo je i onim enama koje imaju
bolne plodne dane. Ova toka se nalazi na rubu kosti i jako je bolna u sluaju problema sa
guteraom.
Toka 3 slui za uravnoteenje rada guterae. Iznimno dobro pomae ako patite od
neredovitih menstruacija, neuravnoteenja eera u krvi, zatvora, blijedila izazvanim
nedostatkom eljeza u krvi i naravno slui za ope dobro stanje guterae. Takoer ovu
toku preporuamo svim ljudima srednje dobi jer na ovom mjestu esto imaju energetske
blokade.
Nepravilno oblikovani noni prsti, ukljevi ili kurje oi, ukoenost prstiju i tabana, ravni
tabani, su samo manifestacija blokada energija u vaem tijelu koje mogu dovesti do
poremeaja ili bolesti.