FIŞĂ DE LECTURĂ

Am început lectura (data) 17.11.2009 Autorul : MIHAI EMINESCU Volumul :”Poezii” Editura: TANA Opera lirică Am terminat lectura (data)20.11.2009

Anul apariţiei volumului: 1883

Date importante din viaţa şi activitatea scriitorului : Poetul Mihai Eminescu (1850-1889) s-a născut in Moldova
la Botoşani, apoi a urmat şcoala făcând clasa a III-a si a IV-a la Cernauţi, la şcoala greco-orientală in anul 1857.In anul şcolar 18581859, Eminescu s-a clasat al cincisprezecelea din 72 de colegi, iar dupa al doilea an de şcoala reuşise să se claseze al 5-lea din optzeci de elevi. In toamna anului1869 la sfârşitul lunii septembrie, Eminescu părăseşte pentru totdeauna locul natal. Ion L. Caragiale a fost coleg cu Mihai şi a fost singurul care l-a văzut inainte de a pleca la Bucureşti. Eminescu a plecat să studieze la Viena unde a studiat doar trei ani , apoi şi-a urmat studiile la Berlin. Mihai Eminescu a fost redactor la ziarul Timpul , alături de Ion L.Caragiale. El a plecat de la acest ziar in urma unui conflict, apoi colaborând la ziarul Tribuna. De asemenea la Iaşi a scris in Convorbiri Literare alaturi de Titu Maiorescu. Eminescu se stinge din viată în luna iunie a anului 1889, la numai 39 de ani,dupa o lungă suferinţă .

Alte opere ale autorului : Scrisoarea I, Luceafărul, Doina, Călin( file din poveste). Titlul operei literare : LACUL. Genul literar: genul liric. Specia literară: pastel. Versificaţia : Poezia este formată din 5 strofe . Strofa are 4 versuri. Tipul de rimă : incrucişată. Măsura versurilor : 8 silabe Ritmul : trohaic. Eul liric ( indici ai prezenţei, sentimentele exprimate ) : prezenţa eului liric se subliniază prin pronumele personal eu şi prin verbe la persoana I singular: “trec”, “ascult”, “aştept”. Caracteristici ale peisajului contemplat de eul liric ( cu exemple din text ) : tabloul terestru îl formează lacul încărcat cu “Nuferi galbeni” şi codrul, simbol al permanenţei, iar planul cosmic îl constitue cerul al cărui senin se reflectă în oglinda apei. Prin verbele: “tresărind” şi “cutremură” se realizează personificarea naturii cuprinsă şi ea de fiorul emoţiei aşteptării. Barca este simbolul locului ocrotitor, unde, îndrăgostiţii îşi pot trăi iubirea tainică şi pură. Tonul general al poeziei : “Lacul” este o creaţie lirică de dragoste şi de natură, o idilă cu elemente de pastel în care se îmbină sentimentul dragostei pentru fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile naturii. Mesajul operei literare : poezia exprimă dorinţa intensă a poetului de împlinire a visului de iubire. Figuri de stil ( epitete, comparaţii, personificări, metafore, repetiţii, enumeraţii, hiperbole, inversiuni, aliteraţii, asonanţe) cu citate din text:  epitete cromatice – ,,Lacul codrilor albastru’’... ,,Nuferi galbeni îl încarcă’’;  metafore - ,,Cercuri albe” ;  repetiţia adverbului parcă: - ,, parcă ascult, parcă aştept ’’ ;  personificarea - „Îngânaţi de glas de ape”;  aliteraţiile - conţin repetarea silabei „să”(să sărim) şi a consoanei „s” (să nu-mi scape) ;

 asonanţele - sunt realizate prin accentuarea vocalei „A” (unduioasa, apa). Imagini artistice ( vizuale, auditive, olfactive, tactile, dinamice ) cu citate din text :  imaginile auditive sunt constituite de armonia miscării vântului şi a apei sugerate de verbele: „foşnească” , „sune” , de adverbul „lin” si de adjectivul „unduioasă” folosite ca epitete. Titlul operei literare ( structură, semnificaţie ) : este exprimat printr-un substantiv comun articulat, numeşte locul de visare şi de intâlnire pentru cei doi indrăgostiţi. Vocabular ( câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor) : cîrmă = piesă mobilă care servește la menținerea sau la schimbarea direcției de mers a unei ambarcații, a unei nave sau a unui aparat de zbor. Citate preferate ( scrise între ghilimele) :  ,,Să plutim cuprinşi de farmec

Sub lumina blândei lune ‘’
Impresii personale (de ce ţi-a plăcut lectura ?) : Poezia reprezintă o viziune romantică a autorului asupra existenţei, împleteşte sentimentele dragostei faţă de fiinţa iubită cu adoraţia faţă de frumuseţile naturii. Opinii critice / Referinţe critice: poezia „Lacul” este o operă lirică întrucât Eminescu sugerează o anumită atmosferă poetică subiectivă, printr-o uşoară seninătate şi calmă resemnare, deşi el surprinde un moment de iubire neîmplinită. Prof., Nicoleta Mocanu