You are on page 1of 41

TERHAD

SEJARAH BATALION PERTAMA


REJIMEN RENJER DIRAJA
PERIHAL PENUBUHAN ASAL
1.
Latar Belakang Membawa Kepada Penubuhan Unit. Pada 27 Mei 1961, Yang Teramat
Mulia Tuanku Abdul Rahman Putra, selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama dalam
ucapan di satu perjumpaan Foreign Correspondence Association di Singapura telah
menyentuh mengenai Tanah Jajahan British yang masih ada dan bercadang untuk bersatu
dengan Malaya ketika itu. Hasrat tersebut menjadi kenyataan apabila Malaysia dibentuk pada
16 September 63 yang menyatukan Sabah, Sarawak dan Singapura dengan Malaya walaupun
ditentang hebat oleh Indonesia dan Filipina. Berpandukan kepada perjanjian pertukaran di
antara Kerajaan British dengan Kerajaan Malaysia, pihak British telah bersetuju untuk melatih
dan menubuhkan satu pasukan infantri dari anak watan Negeri Sabah dan Sarawak. Bagi
tujuan menyelaraskan perkara tersebut Headquarters Command Rangers Group telah dibentuk
dan diketuai oleh Col I.C.Wellsted.
2.

Tarikh Penubuhan. Pasukan ditubuhkan pada 16 September 1963.

3.
Tempat Penubuhan. Kem Baird, Ulu Tiram, Johor. (Sekarang dikenali sebagai
PULADA)
4.
Kuasa Penubuhan Asal. Pada 15 Jul 1999 pasukan telah di istiharkan sebagai Batalion
Infantri Standart (BIS) melalui kuasa 1 Jan 1999 [FED (M) 3000/1/98].
5.

Acara perasmian penubuhan.

(Tiada diketahui).

6.
Kekuatan Pegawai dan LLP. Kekuatan asal penubuhan 2 pegawai dan 100 LLP.
Dengan penubuhan BIS kekuatan adalah 33 Peg dan 630 LLP.
PEGAWAI MEMERINTAH DAN SARJAN MEJAR REJIMEN YANG BERTUGAS
SEMENJAK PASUKAN DITUBUHKAN
7.
Bil
(a)

Pegawai-Pegawai Memerintah.
Gambar
(b)

Nama Peg Memerintah


(c)

1.

Lt Col E Gopsill

2.

Lt Kol Yusuf bin Abu Bakar

Tahun Khidmat
(d)

18 Sep 1963 - 12 Feb 1966

1
TERHAD

13 Feb 1966 - 16 Nov 1967

TERHAD
Bil
(a)

Gambar
(b)

Nama Peg Memerintah


(c)

Tahun Khidmat
(d)

3.

Lt Kol Wan Ismail bin Mohd Salleh

17 Nov 1967 - 27 Mei 1968

4.

Lt Kol Syed Abdul Aziz bin Syed


Razak

28 Mei 1968 - 14 Mac 1971

5.

Lt Kol Baljit Singh

15 Mac 1971 - 31 Dis 1972

6.

Lt Kol Mohd Nasir bin Talib

1 Jan 1973 - 31 Dis 1975

7.

Lt Kol Zulkifli bin Abdul Hamid

1 Jan 1976 - 31 Dis 1977

8.

Lt Kol Abdul Latif bin Ahmad

1 Jan 1978 - 30 Jun 1980

9.

Lt Kol Syed Othman bin Syed Ali

1 Jul 1980 - 31 Dis 1981

10.

Lt Kol Mohd Ainudin bin Abdullah

1 Jan 1982 - 31 Dis 1983.

2
TERHAD

TERHAD
Bil
(a)

Gambar
(b)

Nama Peg Memerintah


(c)

Tahun Khidmat
(d)

11.

Lt Kol Yap Chok Sang

1 Jan 1984 - 31 Dis 1986

12.

Lt Kol Mohamad Kamal Batcha bin


Mohamed Yusuf

1 Jan 1987 - 31 Dis 1988.

13.

Lt Kol Razak bin Abdullah

1 Jan 1989 - 31 Jul 1991.

14.

Lt Kol Goh Ah Bah

1 Ogos 1991 - 31 Jan 1994

15.

Lt Kol Suraintheran al N. K.
Menon(200789)

1 Feb 1994 - 30 Nov 1995.

16.

Lt Kol Mohd Zaki bin Hj Mokhtar

1 Dis 1995 - 31 Mei 1997

17.

Lt Kol Mohd Arifin bin Ab Hamid


(3000447)

1 Jun 1997 - 16 Jan 2000.

18.

Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah


(3000413)

17 Jan 2000 - 7 Feb 2003.

3
TERHAD

TERHAD
Bil
(a)

Gambar
(b)

Nama Peg Memerintah


(c)

Tahun Khidmat
(d)

19.

Lt Kol Johnny Lim Eng Seng


(3003931)

20.

Lt Kol Abdul Rahman bin A. Wahab


(3003985)

7 Feb 2003 - 24 Jun 2005

Lt Kol Rusman bin Sanip (3003463)

21.

24 Jun 2005 - 26 Jan 2007.

26 Jan 2007 - 16 Dis 2009

22.

Lt Kol Shamshor bin Hj Jaafar


(3005043)

16 Dis 2009 - 09 Jan 2011.

23.

Lt Kol Hamadi bin Hj Hasan


(3003660)

10 Jan 2011 30 Jun 2014

24.

Lt Kol Othman bin Bahadon


(3005777)

01 Jul 2014 hingga Sekarang.

8.

Sarjan Mejar Rejimen.


a.

WO I L.D. Jones

- 11 Dis 1963 - 20 Dis 1965.

b.

WO I A.J. Stacey

- 21 Dis 1965 - 13 Feb 1967.

c.

PW I Hashim

- 14 Feb 1967 - 01 Jul 1967.

d.

PW I Jantan

- 02 Jul 1967 - 04 Okt 1970.

e.

PW I Malek

- 05 Okt 1970 - 20 Mac 1971.

f.

PW I Yassin

- 21 Mac 1971 - 12 Feb 1973.


4
TERHAD

TERHAD
g.

PW I Jimba Ben

- 13 Feb 1973 - 02 Okt 1978.

h.

PW I Bujang

- 01 Nov 1978 - 01 Nov 1981.

i.

PW I Rahman

- 02 Nov 1981 - 24 Jan 1984.

j.

PW I Nyawin

- 24 Jan 1984 - 25 Sep 1985.

k.

PW I Ishak

- 26 Sep 1985 - 31 Dis 1988

l.

PW I Marzuki

- 01 Jan 1989 - 05 Jan 1992

m.

933651 PW I Razad bin Ahmad

- 06 Jan 1992 - 12 Jun 1996.

n.

1019352 PW I Abdullah bin Seman

- 13 Jun 1996 - 8 Mei 1998.

o.

1050962 PW I Leong Ah Ngah

- 09 Mei 1998 - 28 Mac 2001.

p.

1067230 PW I Abd Razak bin Jaafar

- 28 Mac 2001 - 30 Ogos 2002.

q.
1069246 PW 1 Ahmad Salehin bin Mat
Yusuf

- 30 Ogos 2002 - 20 Okt 2004.

r.

1071435 PW 1 Mohd Azi bin Shafie

- 20 Okt 2004 - 05 Jun 2006.

s.

1089706 PW 1 MD Doll bin Hashim

- 05 Jun 2006 - 13 Apr 2007.

t.

1079547 PW 1 Zaini bin Abdullah

- 13 Apr 2007 - 31 Dis 2009.

u.
1105965 PW 1 Khairul Azhar bin Hj
Ahmad Razali

- 01 Jan 2010 - 02 Jan 2011.

v.
1091797 PW 1 Selvarajan al
R. Kochirajan

- 03 Jan 2011 - 14 Jun 2013.

w.

- 14 Jun 2013 hingga sekarang.

1126281 PW 1 Md Shah bin Ibrahim

LOKASI PENEMPATAN
9.
Lokasi Penempatan Pasukan.
Lokasi-lokasi kem yang pernah diduduki oleh
batalion ini semenjak dari penubuhannya hingga sekarang adalah seperti di bawah:
a.

Kem Baird, Ulu Tiram, Johor

- Sep 1963 hingga Okt 1963.

b.

Kem Kandy Lines, Sg. Petani, Kedah

- Okt 1963 hingga Okt 1964.

c.

Kem Sulva Lines, Ipoh, Perak

- Okt 1964 hingga Okt 1965.


5
TERHAD

TERHAD
d.

Kem Simanggang, Sri Aman, Sarawak

- Okt 1965 hingga Mei 1966.

e.

Kem Lundu, Sarawak

- Mei 1966 hingga Dis 1966.

f.

Kem Taiping, Perak

- Dis 1966 hingga Dis 1969.

g.

Kem Lapangan Terbang, Sibu, Sarawak

- Dis 1969 hingga Dis 1972.

h.

Kem Oya, Sibu, Sarawak

- Dis 1972 hingga Dis 1973.

i.

Kem Sulva Lines, Ipoh, Perak

- Dis 1973 hingga Dis 1976.

j.

Kem Simanggang, Sri Aman, Sarawak

- Dis 1976 hingga Nov 1978.

k.

Kem Terendak, Melaka

- Nov 1978 hingga Nov 1984.

l.

Kem Oya, Sibu, Sarawak

- Nov 1984 hingga Dis 1989.

m. Kem Majidee, Johor Bahru, Johor

- Jan 1990 hingga Mac 1992.

n.

Kem Battambang, Kemboja

- Mac 1992 hingga Jul 1993.

o.

Kem Majidee, Johor Bahru, Johor

- Jul 1993 hingga Dis 2012.

p.

Kem Ulu Tiram, johor Bahru, Johor

- Dis 2012 hingga sekarang.

PENGLIBATAN DI DALAM OPERASI DAN LATIHAN


10.

Operasi
a.

b.

Konfrantasi di LABIS.
(1)

Kawasan. Labis Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 6 Oktober 1964.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan penempatan. Lt Kol E. Gopsil.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 penyusup Indonesia telah dibunuh.

Konfrantasi di LABIS.
(1)

Kawasan. Labis Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 3 April 1965.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol E. Gopsil.


6
TERHAD

TERHAD
(5) Kejayaan Dicapai. 6 penyusup Indonesia telah dibunuh.
c.

d.

e.

f.

g.

Konfrantasi di LABIS
(1)

Kawasan. Labis Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 11 Jun 1965.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol E.Gopsil.

(5)

Kajayaan Dicapai. 6 penyusup telah dibunuh.

Operasi GUNUNG GADING


(1)

Kawasan. Lundu Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 16 Mei 1966.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan).

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Yusuf bin Abu Bakar.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas dibunuh dan 4 ditawan.

Batalion.

Operasi Sempadan MALAYSIA/THAILAND


(1)

Kawasan. Sempadan Malaysia/Thailand.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. Disember 1967.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Syed Abdul Aziz bin Syed Razak.

(5)

Kejayaan Dicapai. 3 pengganas telah dibunuh.

Operasi ENTABAI
(1)

Kawasan. Entabai Kanowit Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 22 Disamber 1969.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol SyedAbdul Aziz bin Syed Razak.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas dibunuh dan 1 ditawan.

Operasi KILONG/BEGULAI
(1)

Kawasan. Sibu dan Sarikei, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 2 Januari 1970 hingga 28 Mei 1970.


7
TERHAD

TERHAD

h.

i.

j.

k.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Syed Abdul Aziz bin Syed Razak.

(5)

Kejayaan Dicapai. 7 pengganas terbunuh.

Operasi PUKAT.
(1)

Kawasan. Song, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 1 Januari 1971 hingga 3 Mac 1971.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Syed Abdul Aziz bin Syed Razak.

(5)

Kejayaan Dicapai. 5 pengganas terbunuh.

Operasi HENTAM.
(1)

Kawasan. Samarahan, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 20 April 1971 hingga 20 Mei 1971.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Baljit Singh.

(5)

Kejayaan Dicapai. 14 pengganas terbunuh dan 2 tertawan.

Operasi PUKAT.
(1)

Kawasan. Binatang (Bintangor), Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 21 Mei 1971 hingga 24 Jul 1971.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Baljit Singh.

(5)

Kejayaan Dicapai. 7 pengganas terbunuh.

Operasi NGAYAU.
(1)

Kawasan. Sarikei, Binatang, Sibu dan Kanowit, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 23 Okt 1971 hingga 20 Feb 1972.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Baljit Singh.


8
TERHAD

TERHAD
(5)
l.

m.

n.

o.

Kejayaan Dicapai. 12 pengganas terbunuh.

Operasi MAJU.
(1)

Kawasan. Binatang, Sarikei dan Miri, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 4 Mei 1972 hingga 3 Nov 1972.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Baljit Singh.

(5)

Kejayaan Dicapai. 10 pengganas terbunuh.

Operasi NGASU/JENGKING IV.


(1)

Kawasan. Binatang, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 15 Dis 1972 hingga 20 Apr 1972.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Baljit Singh.

(5)

Kejayaan Dicapai. 8 pengganas terbunuh.

Operasi NGASU.
(1)

Kawasan. Sibu, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 9 Mei 1973 hingga 10 Jun 1973.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Mohd Nasir bin Talib.

(5)

Kejayaan Dicapai. 4 pengganas terbunuh.

Operasi NGASU/JENGKING IV.


(1)

Kawasan. Binatang, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 5 Julai 1973 hingga 4 Sep 1973.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Mohd Nasir bin Talib.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas terbunuh.

9
TERHAD

TERHAD
p.

q.

r.

s.

Operasi NGASU.
(1)

Kawasan. Sibu, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 20 Oktober 1973 hingga 15 Dis 1973.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Mohd Nasir bin Talib.

(5)

Kejayaan Dicapai. 2 pengganas terbunuh.

Operasi GONZALES.
(1)

Kawasan. Ulu Kinta, Ipoh, Perak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 13 Mei 1974.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Mohd Nasir bin Talib.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas terbunuh.

Operasi SETIA VIII.


(1)

Kawasan. Tanah Hitam, Ipoh, Perak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 22 Julai 1976.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Zulkifli bin Abdul Hamid.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas terbunuh.

Operasi RASCOM.
(1)

Kawasan. Sg. Meradong, Sarikei, Sarawak.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 6 Julai 1977.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Zulkifli bin Abdul Hamid.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1 pengganas terbunuh.

10
TERHAD

TERHAD
t.

u.

Operasi INDERA VII.


(1)

Kawasan. Raub, Pahang.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 8 Februari 1979.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(5)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Abdul Latif bin Ahmad.

(6)

Kejayaan dicapai. 1 pengganas terbunuh.

Operasi Pengaman Bangsa-Bangsa Bersatu (UNTAC).


(1)

Kawasan. Negara Kemboja.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 15 Mac 92 hingga 28 Jun 93.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 850 anggota termasuk pegawai dan


LLP.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan.

(5)

Kejayaan Dicapai.

Lt Kol Goh Ah Bah.

(a)
Berjaya membawa balik dan menempatkan semula pelarian
Kemboja seramai 150,000 orang dari sempadan Thai ke penempatan baru
di Battambang dan kawasan sekitar.
(b)
Membantu suruhanjaya
pendaftaran pengundi.

Pilihanraya

PBB

melaksanakan

(c)
Berjaya melaksanakan proses Cantoument dan demobilization
Tentera Kemboja.
(d)
v.

Menjaga keselamatan pusat pembuangan undi di Battambang.

Operasi KOTA BRAVO 3/94.


(1)

Kawasan. Alor Setar, Kedah.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 3 Mei 94 hingga 3 Julai 94.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Goh Ah Bah.

(5)

Kejayaan Dicapai. Memuaskan.

11
TERHAD

TERHAD
w.

Operasi PERSISIRAN PANTAI (OPS PIPI).


(1)

Kawasan. Sepanjang pantai selatan Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat.


(i)

2 Nov 1994 hingga 2 Jan 1995.

(ii)

3 Mac 1995 hingga 3 Mei 1995.

(iii)

5 Nov 1995 hingga 6 Jan 1996.

(iv)

6 Okt 1996 hingga 6 Dis 1996.

(v)

30 Okt 1996 hingga 30 Dis 1996.

(2)
Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 x kompeni rifel dan 2 x kompeni
simpanan.

x.

(3)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Suraitheran al N.K. Menon.

(4)

Kejayaan Dicapai. Memuaskan.

Operasi PANCUNG ALPHA.


(1)

Kawasan.

Kompleks Gunung Ledang, Muar, Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat.


(i)

5 Dis 94 hingga 19 Jan 95.

(ii)

14 Mac 1995 hingga 27 Mac 1995

(3)
Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 x seksyen rifel diketuai oleh 1 x
pegawai.
(4)

y.

Nama Ketua dan Penempatan.


Huzaini bin Hussein.

Lt M Mohd Fauzi bin Adam dan Lt

Operasi MERPATI.
(1)

Kawasan. Sepanjang persisiran pantai timur Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 5 Jul 1998 hingga 8 Sep 1998.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua dan Penempatan. Lt Kol Mohd Arifin bin Ab Hamid.

(5)

Kejayaan Dicapai. 526 orang pendatang asing ditangkap.

12
TERHAD

TERHAD
z.

aa.

ab.

ac.

Operasi DUYUNG.
(1)

Kawasan. Sepanjang sisir pantai selatan Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 8 Ogos 1998 hingga 11 Sep 1998.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 1 x kompeni.

(4)

Nama Ketua. Mej Nor Azman bin Mohd Yahya.

(5)

Pencapaian. Memuaskan.

Operasi DUYUNG.
(1)

Kawasan. Sepanjang persisiran pantai selatan Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 30 Okt 1998 hingga 15 Dis 1998.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 1 x kompeni.

(4)

Nama Ketua. Kapt Abu Hassan Ashaari bin Kamis @ Shaffiee.

(5)

Pencapaian. Memuaskan.

Operasi MERPATI I DAN II 1/99


(1)

Kawasan. Sepanjang persisiran pantai selatan dan timur Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 11 Jan 99 hingga 7 Mac 1999.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). Batalion.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Mohd Arifin bin Ab Hamid.

(5)

Kejayaan Dicapai. 1069 orang pendatang asing ditangkap.

Operasi PELANDOK. (Operasi Pemusnahan Babi)


(1)

Kawasan. Di sekitar kawasan Bukit Pelandok, Negeri Sembilan.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 19 Mac 1999 hingga 9 April 1999.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 Peg dan 64 LLP.

(4)

Nama Ketua. Kapt Mohd Sauffi bin Omar.

(5)

Kejayaan Dicapai. Telah memusnahkan 23,456 ekor babi.

13
TERHAD

TERHAD
ad.

ae.

Operasi SEELONG (Operasi Pemusnahan Babi).


(1)

Kawasan. Ladang Lee Brother Senai, Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 12 Mei 1999 hingga 16 Mei 1999.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 Peg dan 28 LLP.

(4)

Nama Ketua. Kapt Mohd Sauffi bin Omar.

(5)

Kejayaan Dicapai. Telah memusnahkan 3087 ekor babi.

Operasi KHINZIR 3/99 (Operasi memusnahkan Babi)


(1)
Kawasan.
Kluang,Johor.

af.

ag.

Batu

Pahat,

Segamat,

Pontian,

Layang-layang

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 17 Jun 1999 hingga 24 Jun 1999.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 6 Peg dan 61 LLP.

(4)

Nama Ketua. Kapt Mahadzir bin Jaafar.

(5)

Kejayaan Dicapai. Telah memusnahkan 25,206 ekor babi.

dan

Operasi MERPATI 6/99.


(1)

Kawasan. Persisiran Pantai Negeri Sembilan dan Melaka (KTJ 1 Bgd)

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 2 Nov 99 hingga 3 Jan 2000.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 14 Peg dan 239 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Mohd Arifin bin Ab Hamid (3000447)

(5)

Kejayaan Dicapai. Menahan seramai 44 Pendatang Tanpa Izin.

Operasi Merpati I dan II 3/2000.


(1)
Kawasan. Persisiran Sepanjang Persisiran Pantai Timur dan Pantai
Selatan Negeri Johor.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 2 Mei 2000 hingga 2 Julai 2000.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 13 Peg dan 253 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).

(5)
Kejayaan Dicapai. Berjaya menahan 290 Pendatang Tanpa Izin dan
berjaya menangkap 6 x Tekong Darat.

14
TERHAD

TERHAD
ah.

Operasi Merpati 6/2000.


(1)
Kawasan. Sepanjang persisiran pantai Timur dan Pantai Selatan Negeri
Johor.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 2 November 2000 hingga 2 Januari 2001.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 10 Peg dan 318 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).

(5)
Kejayaan Dicapai. Berjaya menahan 165 Pendatang Tanpa Izin dan
menemui 3 mayat.
ai.

Operasi Merpati I dan II 4/2001.


(1)
Kawasan. Sepanjang persisiran pantai Timur dan Pantai Selatan Negeri
Johor.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 4 Julai 2001 hingga 4 September 2001.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 13 Peg dan 367 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).

(5)
Kejayaan Dicapai. Berjaya menahan 461 Pendatang Tanpa Izin dan 3
orang Tekong Darat.
aj.

Ops Banjir 1/2001.


(1)
Kawasan. Daerah Kulai (Gunung Pulai), Daerah Ulu Tiram dan Daerah
Kota Tinggi.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 26 Dis 2001 hingga 3 Jan 2002.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 5 Peg dan 60 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).

(5)
Kejayaan Dicapai. Gabungan dari kawasan yang telah dilanda banjir,
pasukan telah berjaya memindahkan lebih dari 1000 mangsa banjir.
ak.

Ops MERPATI 2/2002.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Pantai Selatan dan Timur Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 5 Mac 2002 hingga 10 Mei 2002.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 14 Peg 227 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).


15
TERHAD

TERHAD
(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya menengkap seramai 211
PATI dan menangkap seramai 4 orang rakyat Malaysia di syaki bersekongkokol
dengan aktiviti kemasukan PATI.
al.

Ops KOTA BRAVO/CHARLID/DELTA dan Op Pagar II 6/2003.


(1)

Kawasan. Sepanjang Sempadan Antarabangsa Kedah/Thailand

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 5 Nov 2003 hingga 5 Jan 2004.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 18 Peg 318 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Johnny Lim Eng Seng (3003931).

(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya mencapai objektif dengan
dan penngawasan sempadan berjalan dengan lancar serta menangkap seramai 6
Warga Myanmar.
am.

Ops KOTA BRAVO/CHARLID/DELTA 2/2005.


(1)

Kawasan. Sempanjang sempadan antarabangsa Kedah/Thailand.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 05 Jul 2005 hingga 06 Sep 2005.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 18 Peg 305 LLP

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Abdul Rahman bin A. Wahab (3003958).

(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya mencapai objektif dengan
dan pengawasan sempadan berjalan dengan lancar serta mendapat 1 pucuk
senjata buatan sendiri oleh penduduk Thailand, yang diketuai oleh 10866211 Sjn
Syafiq Jasrin bin Markus (Pos Sg Badak).
an.

ao.

Ops MERPATI 1 KTJ 7 BGD Siri 1/2006.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Pantai Timur Negeri Johor.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 04 Jan 2006 hingga 04 Apr 2006.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 Peg 91 LLP

(4)

Nama Ketua. Kapt Iskandar Faidzal bin Othman (3007264)

(5)

Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya menengkap seramai 14


PATI.

Ops Pasir Selatan KTJ 5 BGD Siri 1/2006.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Selatan Negeri Sabah.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 01 Jan 2006 hingga 01 Apr 2006.


16
TERHAD

TERHAD

ap.

aq.

(3)
(4)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 4 Peg 87 LLP.


Nama Ketua. Mej Shahnurmas bin Johar (3007366)

(5)

Kejayaan Dicapai. Memuaskan.

Ops Merpati KTJ 1 Bgd Siri 1/2006.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Negeri Melaka dan Negeri Sembilan.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 06 Jan 2006 hingga 06 Apr 2006.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 Peg 74 LLP

(4)

Nama Ketua. Kapt Raymond Ungah ak Jimbun (3007249).

(5)

Kejayaan Dicapai. Memuaskan.

Ops Pasir Selatan KTJ 5 BGD Siri 1/2008.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Selatan Negeri Sabah.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat. 28 Dis 2007 hingga 28 Mac 2008.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 4 Peg 81 LLP

(4)

Nama Ketua. Mej Iskandar Faidzal bin Othman (3007264)

(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya menengkap seramai 36 PATI
(Filipina)
ar.

as.

Ops Merpati KTJ 1 Bgd Siri 1/2008.


(1)

Kawasan. Sepanjang Persisiran Negeri Melaka dan Negeri Sembilan.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 05 Jan 2008 hingga 05 Apr 2008.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 2 Peg 108 LLP

(4)

Nama Ketua. Mej Suzaimi bin Zainuddin (3006722).

(5)

Kejayaan Dicapai. Memuaskan.

Ops Merpati KTJ 7 Bgd Siri 1/2008.


(1)
Kawasan. Sepanjang Persisiran Pantai Timur Negeri
Johor.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 05 Jan 2008 hingga 05 Apr 2008.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 6 Peg 142 LLP

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Rusman bin Sanip (3003463).


17
TERHAD

TERHAD
(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah Berjaya menengkap
seramai 3 PATI.
at.

Ops KOTA BRAVO/CHARLID/DELTA 2/2009.


(1)

Kawasan. Sempanjang sempadan antarabangsa Kedah/Thailand.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 09 Mac 2005 hingga 03 Mei 2009.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 15 Peg 302 LLP

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Rusman bin Sanip (3003463)

(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya mencapai objektif dengan
dan pengawasan sempadan berjalan dengan lancar serta memuaskan.
au.

Ops Merpati KTJ 7 Bgd Siri 1/2012.


(1)
Kawasan. Sepanjang Persisiran Pantai Timur Negeri
Johor.
(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 05 Jan 2012 hingga 05 Mac 2012.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 13 Peg 173 LLP.

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Hamadi bin Hj Hasan (3003660)

(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah Berjaya menengkap
seramai 18 PATI.
av.

Op Sanggah/Daratan 2/2013.
(a)

Kawasan. Sepanjang Dari Kg Tanduo hingga Kg Look Buani .

(b)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 03 Jul 2013 hingga 10 Okt 2013.

(c)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 20 Peg 303 LLP

(d)

Nama Ketua. Lt Kol Hamadi bin Hj Hasan (3003660)

(e)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah Berjaya menengkap
seramai 3 PATI Berbangsa FHILIPINA.
aw.

Ops KOTA BRAVO/CHARLID/DELTA 4/2014.


(1)

Kawasan. Sempanjang sempadan antarabangsa Kedah/Thailand.

(2)

Tarikh Mula Tarikh Tamat . 05 Ogos 2014 hingga 05 Okt 2014.

(3)

Kekuatan (Termasuk Tumpangan). 20 Peg 338 LLP

(4)

Nama Ketua. Lt Kol Othman bin Bahadon (3005777)


18
TERHAD

TERHAD
(5)
Kejayaan Dicapai. Operasi ini telah berjaya mencapai objektif dengan
dan pengawasan sempadan berjalan dengan lancar serta memuaskan.
11.

Latihan
a.

Latihan GONZALES II.


(1)

Kawasan. Kuantan ke Lapangan Terbang Penarik.

(2)

Tarikh. Jan 1980.

(3)
Kekuatan. Latihan Medan Peringkat Div yang mana pasukan telah
terlibat sebagai pasukan Biru.
(4)
b.

Pencapaian. Berjaya mencapai objektif latihan.

Latihan GONZALES IV.


(1)

Kawasan. Ipoh ke Sg Petani.

(2)

Tarikh. 26 Apr 1982.

(3)
Kekuatan. Latihan Medan Peringkat Bgd. 1 RRD terlibat sebagai
pasukan Biru.
(4)
c.

d.

e.

Pencapaian. Berjaya mencapai objektif latihan.

Latihan KEKAR MALINDO VII.


(a)

Kawasan. Sungai Besi, Kuala Lumpur.

(b)

Tarikh. 7 Nov 1983 hingga 12 November 1983.

(c)

Kekuatan. Batalion.

(d)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan TAIHA TOMBAK 11/89 dan HARINGGARO 21/89.


(1)

Kawasan. Negara Australia.

(2)

Tarikh. 15 Jun 1989 hingga 24 Jun 1989.

(3)

Kekuatan. 1 kali kompeni.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan KRIS MERE.


(1)

Kawasan. Christchurch, New Zealand.

(2)

Tarikh. 28 Okt 89 hingga 18 Nov 89.

(3)

Kekuatan. 5 Pegawai dan 111 LLP.


19
TERHAD

TERHAD
(4)
f.

g.

h.

i.

J.

k.

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan HARINGGARO 22/90.


(1)

Kawasan. Jelebu, Negeri Sembilan.

(2)

Tarikh. 6 Februari 1990 hingga 13 Februari 1990.

(3)

Kekuatan. 5 Pegawai dan 111 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan KILAT STRIKE.


(1)

Kawasan. Gemas, Negeri Sembilan.

(2)

Tarikh. 29 Jun 1990 hingga 6 Ogos 1990.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan DARSASA MALINDO.


(1)

Kawasan. Teluk Mahkota, Kota Tinggi, Johor.

(2)

Tarikh. 27 Julai 1991 hingga 11 Ogos 1991

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan TEMPUR MEDAN.


(1)

Kawasan. Kem Asahan, Melaka.

(2)

Tarikh. 28 Jun 94 hingga 3 Ogos 94.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan SUMAN WARRIOR 5/94.


(1)

Kawasan. Republik Singapura.

(2)

Tarikh. 10 Okt 1994 hingga 21 Okt 1994.

(3)

Kekuatan. 15 Pegawai dan 80 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan WIRA EAGLE 4/95.


(1)

Kawasan. Kota Tinggi, Johor.


20
TERHAD

TERHAD

l.

m.

n.

o.

(2)

Tarikh. 21 Apr 1995 hingga 5 Mei 1995.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais GONZALES TEMPATAN 22/95.


(1)

Kawasan. Sekitar Daerah Keluang, Johor.

(2)

Tarikh. 30 Jul 1995 hingga 7 Ogos 1995.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais GONZALES TEMPATAN 2/96.


(1)

Kawasan. Sekitar kawasan latihan PULADA.

(2)

Tarikh. 10 Mac 96 hingga 17 Mac 96.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais GONZALES TEMPATAN 11/96.


(1)

Kawasan. Sekitar kawasan Ulu Sedili, Kota Tinggi, Johor.

(2)

Tarikh. 3 Ogos 1996 hingga 9 Ogos 1996.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais WIRA KANCIL 1/97.


(1)

Kawasan. Sekitar kawasan Kota Tinggi dan Mersing, Johor.

(2)

Tarikh. 3 Jul 1997 hingga 8 Jul 1997.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais GONZALES LASAK.


(1)

Kawasan. Sekitar Daerah Segamat.


21
TERHAD

TERHAD

q.

r.

s.

(2)

Tarikh. 19 Sep 1997 hingga 27 Sep 1997.

(3)

Kekuatan. Batalion.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais GEMPUR GAGAH


(1)

Kawasan. Kem Terendak.

(2)

Tarikh. 12 Mac 1999 hingga 19 Mac 1999.

(3)

Kekuatan. 7 Peg dan 17 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais PRA PAHLAWAN 1/99.


(1)

Kawasan. Kem Terendak.

(2)

Tarikh. 2 April 1999 hingga 9 April 1999.

(3)

Kekuatan. 7 Peg dan 22 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais HARINGGARO 47/2000.


(1)

Kawasan. Jalan Kluang ke Jemaluang.

(2)

Tarikh. 3 Jul 2000 hingga 14 Jul 2000.

(3)

Kekuatan. 3 Peg dan 97 LLP.

(4)
Pencapaian. Pada Latihan tersebut pasukan sebagai musuh. Pada
keseluruhan latihan ini memuaskan namun seorang daripada pegawai pasukan
iaitu Lt M Hazrul Aimi bin Hamdan (3007780) telah tertembak dikepala oleh
Askar Australia dan menyebabkan latihan tersebut di hentikan dengan serta
merta. Pegawai tersebut telah mengalami kecederaan di kepala.
t.

u.

Eksesais TENGGILING Fasa I (Tewt Eksesais)


(1)

Kawasan. Kem Majidee Johor Bahru

(2)

Tarikh. 16 Okt 2000 hingga 19 Okt 2000.

(3)

Kekuatan. 4 Peg dan 2 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais TENGGILING Fasa II.


22
TERHAD

TERHAD

v.

w.

(a)

Kawasan. Sekitar Kawasan Permas Jaya Johor.

(b)

Tarikh. 29 Oktober 2000 hingga 31 Oktober 2000.

(c)

Kakuatan. 10 Peg dan 95 LLP.

(d)

Pencapaian. Memuaskan.

Eksesais WIRA GAGAH 1/2001.


(1)

Kawasan. Sekitar Pantai Selatan Negeri Johor.

(2)

Tarikh. 19 Apr 2001 hingga 28 Apr 2001.

(3)

Kakuatan. 6 Peg dan 35 LLP.

(4)

Pencapaian. Sederhana.

Latihan GONZALES TEMPATAN 1/2001.


(1)
Kawasan. Jalan Jemaluang ke Kluang sekitar kawasan Hutan Simpanan
Lenggor

w.

(2)

Tarikh. 23 Dis 2001 hingga 30 Dis 2001.

(3)

Kakuatan. 10 Peg dan 115 LLP.

(4)

Pencapaian. Sederhana. (Sebagai musuh dan wasit).

Latihan BATTLE RADINESS.


(1)

Kawasan. Kem Mahkota, Kluang.

(2)

Tarikh. 9 Jun 2002 hingga 21 Jun 2001

(3)

Kakuatan. 15 Peg dan 634 LLP.

(4)
Pencapaian. Memuaskan (Pasukan telah dibantu dari pasukan 5 RAMD
dam 10 RAMD dalam menjayakan Latihan Kesiap Siagaan Tempur Batalion
Infantri Standart).
x.

Latihan JENGKING 1/2002.


(1)
Kawasan. Kahang DZ- Jemaluang Simpang Mawai Sedili dan
berakhir di Ladang Penawar Kota Tinggi.
(2)
(3)

Tarikh. 30 Jun 2002 hingga 8 Julai 2002.


Kakuatan. 14 Peg dan 120 LLP.

(4)
Pencapaian. Memuaskan (Pasukan telah terlibat sebagai Musuh dan
Wasit kepada pasukan 5 RAND dan 10 RAMD).
23
TERHAD

TERHAD
y.

z.

Latihan JENGKING 2/2002.


(1)

Kawasan. Kem Majidee Johor bahru.

(2)
(3)

Tarikh. 3 Sep 2002 hingga 5 Sep 2002.


Kakuatan. 10 Peg dan 20 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan (Latihan ini adalah CPX).

Latihan JENGKING 3/2002.


(1)
Kawasan. Simpang Mawai Sedili dan berakhir di Ladang Penawar Kota
Tinggi.

aa.

(2)

Tarikh. 19 sep 2002 hingga 25 Sep 2002.

(3)

Kakuatan. 17 Peg dan 246 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan PAHLAWAN 11/2002.


(1)

Kawasan. KUANTAN KUALA TERENGGANU GONG KEDAK.

(2)

Tarikh. 1 Okt 2002 hingga 28 Okt 2002.

(3)

Kakuatan. 15 Peg dan 365 LLP.

(4)
Pencapaian. Memuaskan (Pasukan telah mendapat Sijil Penghargaan
diatas kecemerlangan pasukan sepanjang perlaksanaan latihan tersebut).
ab.

ac.

Latihan Balance Mint 3/02-6/2003.


(1)

Kawasan. Hutan Simpanan Panti.

(2)

Tarikh. 1 Mac 2003 hingga 28 Mac 2003.

(3)

Kakuatan. 5 Peg dan 65 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Jengking 5/2003.


(1)
Kawasan. DZ Kahang Jemaluang Simpang Mawai Sedili Tg
Penawar.
(2)
(3)

Tarikh. 3 Mei 2003 hingga 26 Mei 2003.


Kakuatan. 14 Peg dan 378 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.
24
TERHAD

TERHAD
ad.

ae.

Latihan Ex- Balance Mint.


(1)

Kawasan. Hutan Simpanan Panti.

(2)
(3)

Tarikh. 07 April 2004 hingga 30 Mei 2004.


Kakuatan. 3 Peg dan 78 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Ngelaban 2004 (Ujian Latihan Pasukan).


(1)
Kawasan. DZ Kahang Jemaluang Simpang Mawai Sedili Tg
Penawar.

af.

ag.

(2)

Tarikh.. 27 Nov 2004 hingga 04 Dis 2004.

(3)

Kakuatan. 14 Peg dan 378 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Pasak Bumi Siri 1/2005.


(1)

Kawasan. DZ Kahang Gunung Panti Simpang Mawai Tg Penawar.

(2)

Tarikh. 04 Mei 2005 hingga 14 Mei 2005.

(3)

Kakuatan. 38 Peg dan 586 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Jengking Perkasa 2005.


(1)
Kawasan. Kluang Layang-layang Bukit Batu Kulai dan Kota
Tinggi.

ah.

ai.

(2)

Tarikh. 12 Dis 2005 hingga 16 Dis 2005.

(3)

Kakuatan. 14 Peg dan 378 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Jengking Perkasa 2006


(1)

Kawasan. DZ Kahang Jemaluang Mawai Tg Pemawar.

(2)

Tarikh. 15 Jun 2006 hingga 23 Jun 2006

(3)
(4)

Kekuatan. 18 Peg dan 302 LLP.


Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Pasak Bumi Siri 1/2006.


25
TERHAD

TERHAD

aj.

ak.

al.

am.

an.

(1)

Kawasan. Kluang Kahang Jemaluang Sedili Besar.

(2)

Tarikh. 02 Sep 2006 hingga 14 Sep 2006

(3)

Kekuatan. 20 Peg dan 431 LLP

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Pra Perwira Bakti Siri 3/2007.


(1)

Kawasan. Kem Terendak, Melaka.

(2)

Tarikh. 12 Mac 2007 hingga 17 Mac 2007.

(3)

Kekuatan. 5 Peg dan 36 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Pra Perwira Bakti Siri 3/2007.


(1)

Kawasan. Kem Batu 3, Kluang

(2)

Tarikh. 10 Apr 2007 hingga 15 Apr 2007

(3)

Kekuatan. 7 Peg dan 38 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Jengking 10 Siri/2007(Wasit)


(1)

Kawasan. DZ Kahang.

(2)

Tarikh. 28 Mei 2007 hingga 5 Jun 2008.

(3)

Kekuatan. 4 Peg dan 68 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Ex Semangat Bersatu


(a)

Kawasan. Kem Lim Chu Kang,Tuas Singapura

(2)

Tarikh. 21 Jun 2007 hingga 1 Julai 2007

(3)

Kekuatan. 8 Peg dan 110 LLP

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Jengking 1/2007


(1)

Kawasan. DZ Kahang Hutan Rizab Kluang Lenggong.


26
TERHAD

TERHAD

ao.

ap.

aq.

ar.

(2)

Tarikh. 24 Julai 2007 hingga 31 Julai 2007.

(3)

Kekuatan. 13 Peg dan 289 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Ex Hariggaroo
(1)

Kawasan. Pengerang - Kg Sg Rengit Kg Sedili Kecil.

(2)

Tarikh. 24 Nov 2007 hingga 28 Nov 2007.

(3)

Kekuatan. 4 Peg dan 68 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Ex Semangat Bersatu Siri 16/2010


(a)

Kawasan. Kem Majidee Johor.

(b)

Tarikh. 18 Jun 2010 hingga 25 Jun 2010

(c)

Kekuatan. 13 Peg dan 325 LLP

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Rhino Siri 1/2011


(1)

Kawasan. Jemaluang Sedeli Desaru Sungai Rengit.

(2)

Tarikh. 08 Nov 2011 hingga 23 Nov 2011.

(3)

Kekuatan. 19 Peg dan 338 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

Latihan Pasak Bumi siri 2/2012


(1)

Kawasan. Jemaluang Tengaroh Kota Tinggi.

(2)

Tarikh. 21 Feb 2012 hingga 28 Feb 2012.

(3)

Kekuatan. 03 Peg dan 103 LLP.

(4)

Pencapaian. Memuaskan.

NAMA PEGAWAI DAN ANGGOTA YANG TERBUNUH/CEDERA DALAM OPERASI.


12.
Seramai 21 anggota pasukan telah terbunuh di dalam tugas gerakan. Diantara Senarai
anggota yang gugur adalah seperti berikut:
a.

9011447 Rjr Alawi bin Bahaldin.


27
TERHAD

TERHAD
(1)

Tempat. Repok/Teluk Bulat Sarikei, Sarawak.

(2)

Tarikh. 25 Feb 1970.

(3)
Ringkasan Kejadian. Anggota telah ditembak oleh musuh semasa
terserempak dengan musuh dan pasukan keselamatan telah berjaya membunuh
beberapa orang komunis.
b.

901250 Rjr Tinggi ak Chakom.

c.

901307 Rjr Igan ak Entasin.

d.

901355 Rjr Maing ak Runga.


(1)

Tempat. Batu 19 Jalan Oya Sibu Sarawak.

(2)

Tarikh. 20 Nov 1970

(3)
Ringkasan Kejadian.
serang hendap oleh musuh.

Pasukan keselamatan kelar dari Kem telah di

e.

901161 PW II Lenggu anak China.

f.

901008 Rjr Umok anak Ngumbang.

g.

901329 Rjr Lian anak Anyi.

h.

901422 Rjr Shafie bin Saat.

i.

901564 Rjr Limping anak Gayam.

j.

901682 Rjr Marikan anak Minan.

k.

901686 Rjr Suntai anak Duin.


(1)

Tempat. Tanjung Batu Babi, Sg. Ketibas, Sarawak.

(2)

Tarikh. 20 Jan 1971.

(3)
Ringkasan Kejadian. Kesemua mereka ini terkorban di dalam Ops. Pukat
pada 20 Jan 71 apabila bot panjang mereka diserang hendap musuh di Tanjung
Batu Babi, Sg. Ketibas, Sarawak.
l.

901675 Rjr Ngebong anak Bansa.


(1)

Tempat. Sg. Kudup, Sarawak.

(2)

Tarikh. 28 Okt 1971.

(3)
Ringkasan Kejadian. Terkorban di dalam Ops. Ngayau pada 28 Okt 71 di
medan pertempuran di Sg. Kudup, Sarawak.
28
TERHAD

TERHAD
m.

901309 Kpl Ranggau ak Pasang.


(1)

Tempat.

(2)

Tarikh.

Sungai Machan Kanowit, Sarawak.


27 Nov 1971.

(3)
Ringkasan. Beliau telah tekorban sewaktu pasukan telah diserang
hendap oleh musuh semasa gerakan keselamatan.
n.

o.

901409 Rjr Lenggong ak Laja.


(1)

Tempat. Bukit Keragau Sarikei, Sarawak.

(2)

Tarikh. 5 Mei 1972.

(3)

Ringkasan. Beliau telah tekorban semasa gerakan keselamatan.

901341 Rjr Ramli bin Jambol.


(1)

Tempat. Sungai Jih Kanowit, Sarawak.

(2)

Tarikh. 17 Feb 1972.

(3)
Ringkasan.
Tekorban semasa pasukan bertampur dengan pasuka
komunis dan berjaya membunuh beberapa anggota PKM.
p.

901275 Kpl Jugat ak Tingang.


(1)

Tempat. Sg Senoi Ulu Kinta Perak.

(2)

Tarikh. 22 Jul 1976.

(3)
Ringkasan. Hasil semangat juang yang tinggi beliau telah tekorban
semasa bertempur dengan musuh bersama platun yang di ketuai oleh Sjn Ambau
ak Gerasi.
q.

901579 Kpl Ahmad Jimmy bin Jumaah.


(1)

Tempat. Changkat Kinding, Ipoh Perak.

(2)

Tarikh. 28 Ogos 1976.

(3)

Ringkasan. Anggota platun beliau telah diserang hendap oleh musuh.

r.

931017 Kpl Mokhtar bin Abd Rahman.

s.

1030082 Rjr Azmi bin Yahya - Kecederaan patah ditangan kiri.

t.

1040200 Rjr Jana ak Unang - Cedera di bahagian dada dan peha kanan.
(1)

Tempat. Hutan Gobil Nagaline.


29
TERHAD

TERHAD
(2)

Tarikh. 13 Apr 1984.

(3)
Ringkasan Kejadian. Setelah menduduki pengkalan baru ketiga-tiga
anggota tersebut membuat ronda pembersihan. Pada masa yang sama anggota
tersebut telah terjumpa Jerangkap Samar. Kpl Mokhtar selaku ketua ronda telah
mencuba untuk membersihkan Jerangkap samar tersebut tetapi gagal dan
mengakibat kecederaan kepada ketiga-tiga anggota tersebut.
u.

1109143 Rjr Awang Haslam bin Abdul Ghani.

v.

1109215 Rjr Duanis bin Suanti.


(1)
Tempat.
Persimpangan Lapang Sasar Ulu Tiran II Jalan Johor
Bahru/Kota Tinggi.
(2)

Tarikh.

1 Mac 1999 jam 1929H.

(3)
Ringkasan. Kemalangan jalan raya dengan kenderaan awam semasa
dalam perjalanan balid dari Pekan Nenas bagi tujuan penghantaran PATI di
Pusat tahanan sementara.
NAMA PEGAWAI DAN ANGGOTA YANG MENUNJUKKAN KECEMERLANGAN/
KEBERANIAN SEMASA PERTEMPURAN/AMAN.
13.

AWANG ANAK RAWENG.


(a)
Ringkasan Kejadian. Pada pagi 27 Mei 1951 ketika bersama Platun 10,
Kompeni
D, Batalion Pertama Worcestershire Regiment, telah diserang hendap
oleh lebih kurang 50 orang pengganas di hutan Kluang, Johor. Tembakan pertama
pengganas membunuh anggota peninjau hadapan. Awang anak Rawang yang berjalan
nombor tiga dalam barisan rondaan telah ditembak dipehanya dan Prebet Hughes yang
berada di belakang Awang telah juga terkena tembakan dan mengalami kecederaan.
Sungguhpun Awang telah luka dan sedang diserang dengan hebatnya oleh Pengganas
Komunis, beliau telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan Prebet Hughes dan
senjatanya ke tempat yang selamat dan bertahan seorang diri. Akibat tembakan balas
oleh Awang ini telah dapat menghindarkan Pengganas Komunis dari mara ke hadapan
dan dapat menyelamatkan senjata dari terampas. Pada ketika yang sama, lengan kanan
Awang ditembusi peluru musuh dan tanpa menghiraukan kecederaanya, beliau telah
merangkak dan telah menghampiri Prebet Hughes untuk mengambil sebutir bom tangan
lalu dicabutkan pinnya dengan giginya, kemudian dengan memegang bom ditangan kiri
dan mencabar musuh. Awang telah mengalami cedera parah telah menunjukan
keberanian yang luar biasa untuk menentang Pengganas Komunis hingga keakhir
pertempuran. Awang anak Rawang telah dikurnuiakan bintang George Cross, bintan
kebesaran British diatas keberaniannya. Penganugerahan tersebut telah dilakukan oleh
Gebenor Sarawak.
(b)

14.

Tempat. Kluang Johor.

(c)
Anugerah. George Cross (GC).
PW II LENGGU ANAK CHINA.

30
TERHAD

TERHAD
(a)
Ringkasan Kejadian. Pada 20 Jan 71 lebih kurang jam 5 petang PW II Lenggu
anak China bersama-sama dengan ketua kumpulannya iaitu Lt M Anuar Basha Khan
ketika sedang di dalam perjalanan pulang dengan menaiki 2 buah perahu panjang
daripada Nanga Bangkit ke Markas Tektikal 1 Renjer di Nanga Engkuah telah diserang
hendap oleh segerombolan musuh di Tanjung Babi iaitu ke utara Sungai Ketibas. Di
dalam serang hendap tersebut, perahu panjang pertama yang dinaiki oleh Lt M Anuar
Basha Khan telah berjaya dimusnahkan oleh pihak musuh di mana Lt M Anuar Basha
Khan sendiri mengalami kecederaan parah di bahagian kepalanya. Mengetahui perahu
pertama di hadapan yang dinaiki oleh ketua kumpulannya telah diserang hendap oleh
musuh dan ketuanya mengalami kecederaan parah, PW II Lenggu terus mengetuai
kumpulannya mara kehadapan dan meyerbu ke arah kedudukan musuh yang
dianggarkan berkekuatan seramai 20 orang. Tanpa memikirkan rasa takut dan gentar
PW II Lenggu terus melepaskan tembakan yang bertubi-tubi ke arah musuh hinggakan
beliau sendiri mengalami kecederaan parah di bahagian perut kanan kesan dari
tembakan senjata musuh. Di dalam keadaan cedera parah itu, PW II Lenggu masih
mampu menyerbu dan berjaya membunuh musuh di mana akhirnya beliau sendiri
terkorban di sisi mayat musuh yang telah dibunuhnya. Di dalam pertempuran tersebut,
Pasukan Keselamatan telah berjaya membunuh 4 orang musuh.

15.

(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Tanjung Babi, Sarawak.


Seri Pahlawan Gagah Perkasa (SP)

LT M BAHARIN BIN ABD JALIL (410560).


(a)
Ringkasan Kejadian. Lt M Baharin bin Abd Jalil adalah Ketua Platun di
Kompeni A. Beliau telah ditugaskan mengendalikan tempat-tempat sekatan di sekitar
Kg. Goebilt dalam Ops Hentam. Pada 12 Mac 71, 2 orang pengganas telah menemui
penduduk kampung bagi mendapatkan bantuan makanan. Orang-orang kampung yang
sebaliknya telah menyampaikan maklumat tersebut kepada Pasukan Keselamatan
mengakibatkan seorang daripada pengganas tersebut telah ditawan. Ekoran daripada itu
Lt M Baharin memecahkan platunnya kepada kumpulan-kumpulan kecil. Beliau serta
kumpulannya telah mengesan sekumpulan musuh yang berkekuatan lebih dari 10 orang.
Satu pertempuran sengit telah berlaku yang mana seramai 13 orang musuh telah berjaya
dibunuh.

16.

(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Kg. Gobil, Kuching, Sarawak.


Panglima Gagah Berani (PGB).

901756 SJN JOSEPH MILENG ANAK KILONG.


(a)
Ringkasan Kejadian. 901756 Sjn Joseph Mileng anak Kilong dari Kompeni A
telah ditugaskan untuk menunggu ulang bekal catuan di satu tempat yang telah
ditetapkan di kawasan Sg, Kudup, Sarikei, Sarawak. Pada 28 Oktober 71, beliau
bersama beberapa anggotanya berlepas untuk menunggu ulang bekal tersebut di tempat
yang telah ditetapkan. Sebagai kebiasaan apabila sampai di tempat yang dimaksudkan
beliau sebagai ketua terlebih dahulu mengesahkan kedudukannya. Setelah berpuas hati
beliau mengarahkan anggotanya untuk menunggu dan berteduh di sebuah pondok
tinggal yang kebetulan tersedia ada di situ. Sebaik sahaja mereka tiba di pondok
tesebut, dengan tidak disangka-sangka mereka telah disambut dengan letupan dari 6
butir bom jerangkapsamar. Pada masa yang sama, mereka juga menerima hujanan dari
31
TERHAD

TERHAD
tembakan senjata.
Pertempuran berlaku dan mengetahui yang mereka telah
terperangkap dalam tembakan musuh, beliau dengan bersemangat bersama dengan 2
anggotanya yang lain dengan perlindungan tembakan dari rakan-rakan dan
menggunakan bom-bom tangan telah menyerbu dan menggempur ke arah kedudukan
musuh. Walaupun kumpulan musuh ternyata lebih ramai daripada kumpulannya, tetapi
di atas semangat keberanian beliau dan 2 orang anggotanya telah menyebabkan
beberapa orang musuh mengambil keputusan berundur sambil mengheret rakan-rakan
mereka yang cedera. Melihat musuh cuba berundur, Sjn Mileng dan anggotaanggotanya terus mara walaupun masih dihujani peluru dan letupan-letupan dari bombom tangan musuh. Dari peristiwa tersebut beliau menembak mati 3 orang musuh.

17.

(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Sg. Kudup, Sarikei, Sarawak.


Panglima Gagah Berani (PGB).

901742 SJN INDANG ANAK ENGKAS.


(a)
Ringkasan Kejadian. 901742 Sjn Indang anak Engkas telah ditugaskan
membuat rondaan untuk mencari dan memusnahkan musuh di kawasan Tanjung Kunyit,
Paradom, Daerah Binatang, Sibu, Sarawak. Pada pagi 20 Mei 72 semasa beliau dan
kumpulannya sedang menjalankan misi mereka, kumpulannya telah bertembung dengan
sekumpulan 7 orang musuh. Dalam pertempuran itu beliau dan kumpulannya telah
berjaya membunuh 2 daripada mereka manakala 5 lagi telah dapat melarikan diri.
Pencapaian membunuh 2 musuh belum cukup memuaskan hatinya. Beliau mengambil
keputusan untuk terus menjejak kesan-kesan penguduran musuh. Setelah perancangan
diatur beliau dan kumpulannya terus mengikuti jejak-jejak musuh yang telah melarikan
diri. Usaha beliau dan kumpulannya tidak menghampakan. Beberapa jam kemudian
mereka berjaya menjumpai semula kumpulan tersebut yang sedang bersiap untuk
berpangkalan semula. Tanpa membuang masa dan bagi memeranjatkan musuh sebelum
bersedia, beliau terus mengatur serangan. Serangan yang dilakukan tudak semudah
yang disangka. Mereka mendapat tentangan hebat dari musuh namun ianya sedikitpun
tidak mengubah pendirian Sjn Indang dan kumpulannya. Dengan semangat dan
kegigihan akhirnya mereka berjaya membunuh kelima-lima musuh tersebut. Ini
membuatkan kesemua 7 orang musuh yang ditemui telah dapat dihapuskan.

18.

(b)
Tempat.
Sibu, Sarawak.

Tanjung Kunyit, Paradom, Daerah Binatang(sekarang Bintangor),

(c)

Panglima Gagah Berani (PGB).

Anugerah.

901289 KPL DAJAI ANAK ANGGIE.


(a)
Ringkasan Kejadian. 901289 Kpl Dajai anak Anggie adalah bersama kumpulan
yang diketuai oleh 901756 Sjn Joseph Mileng anak Kilong menunggu ulang bekal di
kawasan Sg. Kedup, Sarikei, Sarawak semasa kejadian ini berlaku. Pada 28 Ogos 71,
ketika Kpl Dajai dan rakan-rakannya cuba berteduh di satu pondok yang telah
ditinggalkan, tiba-tiba beberapa letupan telah berlaku. Kejadian ini disusuli dengan
hujanan peluru dari tembakan musuh. Pertempuran berlaku. Mengetahui bahawa
mereka telah diperangkap dalam satu serangan musuh, beliau dengan beraninya telah
meluru ke arah musuh. Beliau terus melepaskan tembakan demi tembakan dan
menggunakan sepenuh tenaganya melontar bom-bom tangan ke arah musuh. Dengan
dibantu seorang lagi rakannya beliau terus mengikut jejak ketuanya, Sjn Mileng, meluru
32
TERHAD

TERHAD
dan menyerbu ke arah musuh. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan oleh beliau
dan rakan-rakannya telah menyebabkan musuh berundur. Dalam pertempuran tersebut,
beliau telah dapat membunuh 3 orang musuh.

19.

(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Sg. Kudup, Sarikei, Sarawak.


Panglima Gagah Berani (PGB).

901055 RJR UNGGEK ANAK ANTIN.


(a)
Ringkasan Kejadian. 901055 Rjr Unggek anak Antin adalah bersama kumpulan
yang diketuai oleh 901756 Sjn Joseph Mileng anak Kilong menunggu ulang bekal di
kawasan Sg. Kedup, Sarikei, Sarawak semasa kejadian ini berlaku. Pada 28 Ogos 71,
ketika Kpl Dajai dan rakan-rakannya cuba berteduh di satu pondok yang telah
ditinggalkan, tiba-tiba beberapa letupan telah berlaku. Kejadian ini disusuli dengan
hujanan peluru dari tembakan musuh. Pertempuran berlaku. Beliau turut membalas
tembakan. Dengan penuh kecekalan sebagai perajurit beliau dengan beraninya telah
meluru ke arah musuh dan membunuh seorang daripada musuh yang cuba melepaskan
tembakan ke arah rakan-rakannya. Kegigihan dan keberanian yang ditunjukkan oleh
beliau dan rakan-rakannya telah menyebabkan musuh berundur.

20.

(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Sg. Kudup, Sarikei, Sarawak.


Panglima Gagah Berani (PGB).

901111 RJR LAN ANAK GIMA.


(a)
Ringkasan Kejadian. 901111 Rjr Lan anak Gima adalah bersama kumpulan
yang dipimpin oleh Lt M Baharin bin Abd Jalil semasa melakukan penjejakan dan
menggempur sekumpulan 14 orang musuh di Kg. Gobil. Sebelumnya beliau juga
bersama-sama kumpulannya telah berjaya menangkap seorang musuh yang cuba
mendapatkan bantuan makanan dari sebuah kampung yang berhampiran. Dalam
pertempuran menentang musuh-musuh tersebut Rjr Lan anak Gima telah menunjukkan
keperwiraannya membantu ketua platunnya menggempur kedudukan musuh. Rjr Lan
anak Gima dengan beraninya tanpa menghiraukan hujanan peluru-peluru musuh beliau
bersama-sama Lt M Baharin telah melakukan tembakan ke arah musuh hingga dapat
membunuh 13 daripada 14 orang musuh yang ditemui oleh mereka.
(b)

Tempat.

(c)

Anugerah.

Kg. Gobil, Kuching, Sarawak.


Panglima Gagah Berani (PGB).

SENARAI PENERIMA LAIN-LAIN PINGAT KECEMERLANGAN/KEBERANIAN


21.

22.

Pingat Keberanian Sarawak


(a)

Lt Kol Syed Abd Aziz bin Syed Razak.

(b)

Kapt Hoo Ah Sai.

Pingat Kepujian Perutusan Keberanian


33
TERHAD

TERHAD

23.

24.

25.

26.

27.

(a)

Sjn Berawi bin Jeraee.

(b)

Kpl Simahbud bin Susikan.

(c)
(d)

Kpl Lani anak Tigon.


Lkpl Samad bin Selamat.

Pingat Jubli Emas(PJE)


(a)

933651 PW I Razad bin Ahmad.

(b)

1020102 SSjn Clement ak Nyampong.

(c)

1018701 Sjn Hussin bin Md Dom.

Pingat Kesatria Angkatan Tentera (KAT)


(a)

Mej (KM) Jamian bin Mohadi (3004893).

(b)

Lt Kol Mohd Arifin binAb Hamid (3000447).

(c)

Lt Kol Ahmad Zainuri bin Abdullah (3000413).

Pingat Bintara Angkatan Tentera (BAT)


(a)

1014149 PW II Radzi bin Abdullah.

(b)

1020104 SSjn Koh ak Amit - (1998).

(c)

1070531 PW 2 Abdul Razak bin Saad.

Ahli Mangku Negara (AMN)


(a)

1019352 PW I Abdullah bin Seman.

(b)

1050962 PW I Leong Ah Ngah.

Pingat Pangkuan Negara (PPN).


(a)

Lt (KM) Tumein bin Abd Rahman (3009744) 23 Sep 2003.

LENCANA DAN LAMBANG SERTA PERALATAN PASUKAN YANG DIBENARKAN


PENGGUNAANNYA DAN SEBAB-SEBAB IANYA DIBERI
28.
Lambang Dan Cogankata Pasukan.
Batalion ini menggunakan warna Negeri
Sarawak sebagai warna kehormatan pasukan iaitu merah, kuning dan hitam. Identiti ini telah
memperlihatkan imej pasukan yang kaya dengan warisan sejarahnya. Sebelumnya warna
pasukan ini adalah rifel green yang telah dijadikan warna identiti Rejimen Renjer DiRaja.
Cogankata AGI IDUP AGI NGELABAN adalah merupakan cogankata batalion ini.
Batalion juga telah dianugerahkan Panji-panji Rejimen pada 8 Oktober 79 bertempat di Kem
Terendak, Melaka. Penganugerahan telak dilaksanakan oleh Duli Yang Amat Mulia Tuanku
Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail selaku Kolonel Yang DiPertua Rejimen
34
TERHAD

TERHAD
Renjer DiRaja. Di atas sumbangan dan kejayaan batalion ini di dalam usaha memelihara
keamanan negara, pasukan ini telah dianugerahkan dengan Truncheon oleh kerajaan Negeri
Sarawak. Penganugerahan telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji
Openg bin Abang Sapiee, Gabenor Sarawak pada 19 November 66 di Lundu, Sarawak.
29.

Panji-Panji.
(a)

Tarikh Penganugerahan. 8 Oktober 79.

(b)

Kuasa Kebenaran.

(Tidak diketahui).

(c)
Ringkasan. Penganugerahan telak dilaksanakan oleh Duli Yang Amat Mulia
Tuanku Syed Putra ibni Almarhum Syed Hassan Jamalullail selaku Kolonel Yang
DiPertua Rejimen Renjer DiRaja di Kem Terendak, Melaka. Ketua Perbarisan ialah Lt
Kol Abdul Latif bin Ahmad dan Pegawai yang menerima Panji-Panji ialah Lt M Abd
Aziz bin Hazah.
30.

Pertukaran Panji-Panji Rejimen.


(a)

Tarikh Pertukaran.

20 Jun 2001.

(b)
Ringkasan. Pertukaran Panji-Panji Rejimen telah dilaksanakan oleh Kol YDP
iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajudin ibni Almarhum Syed Putra.
Upacara yang penuh bersejarah ini telah dilaksanakan bertempat di Stadium Tan Seri
Hj, Hassan Yunus Larkin Johor Bahru. Ketua Perbarisan ialah Lt Kol Ahmad Zainuri
bin Abdullah dan Pengawai menerima Panji-Panji Baru ialah Kapt Mohamad Fairus bin
Md Salleh.
31.
Lambang Pasukan. Batalion ini menggunakan warna Negeri Sarawak sebagai warna
kehormatan pasukan iaitu merah, kuning dan hitam. Identiti ini telah memperlihatkan imej
pasukan yang kaya dengan warisan sejarahnya. Sebelumnya warna pasukan ini adalah rifel
green yang telah dijadikan warna identiti Rejimen Renjer DiRaja.
a.
Hitam.Bermaksud kekayaan sumber asli Sarawak seperti Minyak, Balak dan
sebagainya.
b.
Kuning. Bermaksud keagungan perundangan dan peraturan, perpaduan serta
stabiliti dalam masyarakat yang berbilang kaum.
c.

Merah. Bermaksud keberanian, kesungguhan dan pengorbanan.

32.
Ragaan Pasukan.
Burung Kenyalang yang diperbuat dari perak melambangkan
kebanggaan rakyat Negeri Sarawak dan merupakan burung yang paling terkenal serta paling
dihormati oleh masyarakat tempatan. Burung tersebut merupakan burung yang terbesar di
35
TERHAD

TERHAD
Sarawak. Burung ini juga dipercayai membawa rahmat dan lambang kepahlawanan oleh suku
kaum Dayak. Justeru itu, bulu-bulu burung tersebut dijadikan hiasan pada pakaian pahlawanpahlawan masyarakat Dayak di Sarawak. Oleh yang demikian, burung ini melambangkan
masyarakat Sarawak menghargai pengorbanan yang diberikan oleh batalion ini kepada mereka
di Sarawak dan menganggap batalion ini pahlawan mereka dan pemberi rahmat kepada
masyarakat. Warna Merah, Kuning dan Hitam merupakan warna negeri Sarawak. Lambang
mahkota merupakan lambang pemberian kerajaan negeri Sarawak. Badan Truncheon ini
diperbuat daripada kayu berlian dan merupakan antara kayu yang mempunyai ketahanan yang
kuat. Lambang Renjer Malaysia menunjukkan Truncheon ini adalah kepunyaan Renjer
Malaysia dan ditulis dengan tulisan AGI IDUP AGI NGELABAN yang juga merupakan
cogankata pasukan ini dan kor Renjer.

TRUNCHEON
33.

Lagu Pasukan. Lagu pasukan dipetik daripada lagu Kor RRD.


Megah Dan Bergaya
Rejimen Renjer Diraja
Gagah Dan Perkasa
Itulah Perwira Kita
Khidmat Dengan Jaya
Pertahankan Negara
Junjung Perlembagaan
Setia Kepada Raja
Teguhkanlah Iman
Rejimen Renjer Diraja
Walau Pun Terkorban
Pertiwi Tetap Dijaga
Gunung Bukit Bukau
Didaki Menggempur Musuh
Berpantang Undur
Agi Idup Agi Ngelaban
Korus:
36
TERHAD

TERHAD
Maju Maju Beramai-Ramai
Mara Mara Bersama-Sama
Maju Jaya Cita Negara
Aman Makmur Kita Semua
Bersatulah Kita
Rejimen Renjer Diraja
Di Bawah Cogankata
Agi Idup Agi Ngelaban
LAIN-LAIN PERKARA
34.
Sukan. Kecemerlangan dari segi sukan telah bermula dari era permulaan pasukan ini
ditubuhkan sehimgga sekarang. Banyak kejaan yang telah dicapai oleh 1 RRD baik dari
peringkat formasi mahupun Kor. Terdapat juga anggota yang terpilih untuk mewakili Kor RRD
dan Tentera Darat di dalam acara-acara yang mereka sertai. Antara kejayaan 1 RRD di dalam
acara sukan adalah seperti:
a.

Johan Pertandingan Merentas Desa pada tahun 1965.

b.

Johan Pertandingan Merentas Desa Peringkat 2 BIM pada tahun 1967.

c.

Johan Menembak antara 2 BGD pada tahun 1968.

d.

Johan Menembak Peringkat 2 BGD pada tahun 1968.

e.

Johan Olahraga 3 BGD pada tahun 1969.

f.

Johan Bola Keranjang pada tahun 1969.

g.

Johan Bola Sepak pada tahun 1973.

h.

Johan Bola Sepak pada tahun 1973

i.

Johan Olahraga pada tahun 1973.

j.

Johan Pertandingan Bola Sepak pada tahun 1975.

k.

Johan Pertandingan Merentas Desa Peringkat 2 BIM pada tahun 1975.

l.

Johan Pertandingan Bola Keranjang Peringkat ATM pada tahun 1975.

m.

Naib Johan Pertandingan Bola Keranjang Peringkat ATM pada tahun 1976.

n.

Johan Olahraga ATM yang Ke-5 pada tahun 1977.

o.

Johan Pertandingan Badminton Peringkat 3 BGD pada tahun 1978

p.

Johan Pertandingan Merentas Desa Peringkat 3 BGD pada tahun 1977.

q.

Johan Pertandingan Jalan Lasak Peringkat 3 Div pada tahun 1984.


37
TERHAD

TERHAD
r.

Johan Pertandingna Sepak Takraw Peringkat 7 BGD pada tahun 1990.

s.

Naib Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat Medan pada tahun 2005.

t.
u.

Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat Medan TD pada tahun 2006.


Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat 7 BGD pada tahun 2008.

v.

Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat 3 DIV pada tahun 2008.

w.

Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat Medan TD 2008.

x.

Johan Pertandingan Kembara Duga Peringkat 3 DIV pada tahun 2009.

y.

Johan Pertandingan Sepak Takraw Kor RRD Pada tahun 2011.

z.

Johan Pertandingan Sepk Takraw pada tahun Kor RRD 2013.

35.
Pusat Cemerlang. Batalion 1 RRD telah menjadi pusat cemerlang 3 Div. Pasukan ini
menjadi pusat tersebut mulai dari tahun 1997 sehingga 2010 dan telah berjaya mencapai
beberapa kejayaan seperti berikut.

36.

a.

Naib Johan Pertandingan Bola Sepak Antara Kor TD pada tahun 1997.

b.

Johan Liga Pasir Gudang Johor pada tahun 1998.

c.

Johan Liga Divisyen 2 JBFA pada tahun 1998.

d.

Johan Piala Raja Perlis pada tahun 1997.

e.

Johan Pertandingan Sepak Takraw pada tahun 2011.

f.

Johan Pertandingan Sepak Takraw pada tahun 2011.

Jiwa Murni.
a.
Pasukan telah terlibat dengan misi menyelamat mangsa tanah runtuh di Gunung
Pulai mulai 26 Dis hingga 3 Jan 2002.
b.
Pasukan telah terlibat dengan misi menyelamat mangsa banjir di KTJ 1 RRD
mulai 14 Jan hingga 20 Jan 2006.
c.
Pasukan telah terlibat dengan Projek Membina Rumah En Lam bin Abd Kadir
mulai 14 Jul hingga 6 Ogos 2010.
d.
Menyertai pameran Sempena Karnival Kerjaya Perniagaan dan Kemahiran
(kepak 2011) Peringkat Daerah Kota Tinggi mulai 28 Jul hingga 30 Jul 2011.
e.

Menyertai Program gotong-royong Membersihkan Zoo Johor pada 13 Jun 2012.

f.
Menyertai Program Gotong-royong Membersihkan Kampung Temenin Lama,
Kota Tinggi pada 17 Jun 2012.
38
TERHAD

TERHAD
g.
Menyertai Karnival 1 Mindef bersama warga Mersing di Stadium Mersing
mulai 29 Jun hingga 1 Jul 2012.
h.
Perlaksanaan Projek tentera Bersama Rakyat bagi Program 1 Malaysia Veteran
Home Repair Programe mulai 14 Nov hingga 30 Dis 2013.
37.

Lawatan. Orang-orang kenamaan yang telah melawat pasukan ini adalah seperti berikut:
a.

Lawatan Gabenor Sarawak ke pasukan pada 20 Jan 70.

b.
Lawatan DYMM SPB Yang DiPertuan Agong (Sultan Iskandar Shah, Sultan
Johor) di kawasan gerakan pada 1986.
a.

Lawatan Raja Perlis di Kem Oya Sibu Sarawak pada tahun 1987.

b.
Lawatan TYT Sarawak Sempena Pahlawan Berundur di Kem Oya Sibu pada 20
Dis 1989.
c.
Lawatan rasmi oleh Menteri Pertahanan, Dato Sri Najib Tun
Razak ke pasukan pada 13 Mac 92.
f.

Lawatan rasmi PAT, Tan Sri Ismail Omar ke pasukan pada 22 Dis 94.

g.
Lawatan rasmi Pengerusi Kor Renjer Brig. Jen. Mohd Amin bin Md Salleh ke
pasukan pada 29 Jun 97.
h.
Lawatan rasmi Panglima 7 Bgd, Brig. Jen. Hj. Abdul Aziz bin Hassan ke
pasukan pada 10 Sep 95.
I.
Lawatan rasmi Panglima 7 Bgd, Brig. Jen. Mohd Zamri bin Ismail ke pasukan
pada 18 Apr 96.
j.
Lawatan rasmi Panglima 3 Div, Mej. Jen. Dato Zaini bin Hj Said ke pasukan
pada 14 Mac 97.
k.
Lawatan rasmi Panglima 3 Div, Mej Jen Dato Zaini bin Hj Said ke tapak Projek
Bumi Hijau 1 RRD pada 14 April 98.
l.
Lawatan ringkas Panglima 7 Bgd, Brig Jen. Dato Hj Mohd Zamri bin Hj Ismail
di Pos Tg Leman pada 10 Jul 98.
m.
Lawatan Panglima Tentera Darat, Jen Dato Seri Md Hashim bin Husein ke Kem
Majidee sempena kejadian kebakaran pada 7 Mei 99.
n.
Lawatan singkat TPTD Lt Jen Dato' Mohd Sharom bin Dato' Hj Nordin
sempena penyampaian sumbangan cek kepada anggota-anggota yang terlibat dengan
Ops Seelong pada 18 Mei 99.
o.
Lawatan Panglima 7 Bgd Brig Jen Ahmad Zaki bin Mahmud sempena
perasmian Wisma Astaka 1 RRD pada 4 Ogos 99.
39
TERHAD

TERHAD
p.
Lawatan PTD Jen Dato' Seri Md Hashim bin Hussein ke pasukan sempena
Majlis berbuka di Pos Tg Siang pada 4 Dis 2000.
q.
Lawatan PTD Jen Dato' Seri Md Hashim bin Hussein ke pasukan sempena
berhari Raya/Natal di Pos Tg sepang pada 29 Dis 2000.
r.
Lawatan Panglima 3 Div (Mej Jen Dato Abdul Aziz bin Hj Zainal) ke Op
Merpati II (Mk Taktikal 1 RRD Tg Sepang) pada 05 Mei 2002.
s.
Sempena penganugerahan Pingat PNBB oleh Jen Tan Sri MD Hashim bin
Hussein PTD ke Kem Majidee pada 23 Mei 2002.
t.
Jamuan Hi Tea di Wisma Perwira 1 RRD bersama Brig Jen (B) Dato Arshad
selaku bekas ketua Malbatt 1 dan bekas anggota Malbatt pada 23 Mei 2002.
u.
Lawatan Panglima Tentera Darat, Jen Tan Sri MD Hashim bin Hussein ke
rumah 1086704 Kpl Pinum ak Josey pada 15 Sep 2002.
v.
Lawatan bekas Panglima Angatan Tentera, Jen (B) Tan Sri Hashim bin Mohd
Ali dan Jen (B) Tan Sri Yaacob bin Mohd Zain ke 1 RRD di Rumah Sri Aman pada 30
Mei 2003.
w.
Lawatan Ulung Sultan Johor ke Kem Majidee di Dewan MSSJB sempena
Lawatan Bakat 7 Bgd ke Kem Majidee pada 12 Jul 2003.
x.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen MD Ismail bin Ahmad Khan di dewan
makan 1 RRD pada 16 Jul 2003.
y.
Lawatan Menteri Besar Johor ke Kem Majidee di Dewan MSSJB serta beramah
mesra bersama warga tentera pada 23 Jul 2003.
z.
Lawatan Tim Panglima 7 Bgd, Kol Abdullah bin Ahmad sempena pemeriksaan
tadbir tahunan ke 1 RRD pada 26 Ogos 2003.

aa.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Mohd Rozi bin Baharom ke 1 RRD pada 30
Okt 2003.
ab.
Lawatan Panglima 6 Bgd (Brig Jen Sunar bin Morlin) ke Mk Taktikal 1 RRD
Kem Gubir pada 22 Nov 2003.
ac.
Lawatan Panglima Tentera Darat, Jen Dato Pahlawan Mohd Azumi bin
Mohamed ke Mk Taktikal 1 RRD Kem Gubir pada 28 Nov 2003.
ad.
Lawatan Panglima 2 Div, Mej Jen Dato Paduka Hashim bin Yahaya ke Mk
Taktikal 1 RRD Kem Gubir pada 28 Nov 2003.
ac.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Mohd Rozi bin Baharom ke Mk Taktikal 1
RRD Kem Gubir pada 28 Nov 2003.

40
TERHAD

TERHAD
ad.
Lawatan AKS OPLT, Brig Jen Ahmad Hasbullah bin Mohd Nawawi ke Mk
Taktikal 1 RRD Kem Gubir pada 28 Nov 2003.

ae.
Lawatan GOC, Mej Jen Dato Ismail bin Hj Jamaludin ke 1 RRD di Dewan
Makan 1 RRD pada 15 Jan 2004.
af.
Lawatan Brig Jen Goh Ah Bah ke 1 RRD pada 16 April 2004.
ag.
Lawatan Ulung Panglima 7 Bgd, Brig Jen Roslan bin Abdul Rashid ke 1 RRD
pada 22 Feb 2005.
ah.
Lawatan AKS OPLAT (Brig Jen Adenan bin Said) ke MK Taktikal Kem Gubir
1 RRD pada 18 Jul 2005.
ai.
Lawatan Panglima 6 Bgd, Brig Jen Dato Allatif bin Mohd Noor ke Mk Taktikal
1 RRD Kem Gubir pada 19 Jul 2005.
aj.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Zulkifli bin Hj Zainal Abidin ke Kem
Majidee (1 RRD) pada 7 Feb 2006.
ak.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Zulkifli bin Hj Zainal Abidin ke Kem
Majidee (1 RRD) sempena pemeriksaan Tadbir Tahunan pada 18 Mei 2006.
al.
Lawatan Panglima Medan Tentera Darat Lt Jen Dato Masood bin Hj Zainal
Abidin ke 1 RRD pada 5 Okt 2006.
am.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Abu Musa bin Hj A. Rahman ke Mk Tak Tg
Sepang pada 15 Jan 2008.
an.
Lawatan Panglima 7 Bgd, Brig Jen Dato Mohd Dalib bin Basir ke 1 RRD pada
29 Jan 2012.
ao.
Lawatan DYTM Tuanku Raja Perempuan Muda Perlis ke Pos Tg Batu Lahat
Datu Sabah pada 29 Jul 2013.

41
TERHAD