You are on page 1of 2

Analiza fenomenului de enculturaţie/inculturaţie în şcoală.

Şcoala ca instanţă culturală
„Enculturat ṭia” - procesul de internalizare de către individul uman a normelor şi valorilor
grupului în care se naşte şi trăieşte. Unii autori (Alan R. Beals, George şi Louise Spindler)
preferă expresiile „transmitere culturală” sau „dobândire a culturii”. Sociologii preferă conceptul
de „Socializare”. Enculturaţia este corespondentul antropologic al conceptului de „socializare”.
Enculturaţia are incidenţe în rang înalt cu educaţia şi tradiţia. (Zamfir, Vlăsceanu, 1998, 214)
„Enculturat ṭia” – termen din antropologia culturală americană. Este sinonim cu
„socializarea” şi se referă la ideea că, pentru a fi membru deplin al oricărei culturi sau subculturi,
individul trebuie să înveţe şi să folosească în mod constant, atât formal cât şi informal, patternuri
de comportament prescrise de acea cultură. (Oxford Dicţionar de sociologie, 2003).1
Enculturația apare datorită unor factori care afectează în mod diferit sistemul de valori al
celor supuși fenomenului. Încă din momentul copilăriei, când copii sunt educa ți în funcție de
diferențele dintre ceea ce este bine și ceea ce este rău, rolul părinților este deosebit de important.
Dar pe lângă părinții, există și alți factori, instituții sau personae care ajută la fenomenul de
enculturație, în funcție de anumite situații specific, și aici vorbim de profesorii, membri ai
familei, vecinii, prietenii de joacă sau chiar mass-media.
Așadar, inculturația are un rol major și este esențială în interiorul unui grup, permițând
dezvoltarea personală a individului. La nivel de civilizație, acest lucru este definitoriu, pentru că
întărește noțiunea de identitate, la nivelul apartenenței unui grup. Dacă ea lipsește, atunci
virtuțile și valorile unui grup nu se depun suficient pentru a lăsa formarea coeziunii dintre
membrii acestuia.
Una dintre funcțiile instituției școlare este cea de socializare, astfel încât membri unei
societăți sunt pregătiți pentru a se putea integra în cultură, devenind apoi un membru productiv al
societății din care face parte. O primă fază a socializării este cea primară, cunoscută și sub
denumirea de ‘inculturație’, în care indivizii dobândesc cunoștințe primare în ceea ce privește
comportamentul uman, și apare datorită părinților, a persoanelor care fac parte din cercul imediat
individului. Așadar, școala are rolul de a forma indivizi care să se poată adapta cu ușurință unui
mediu social. În acest fel, școala are ca și rezultat principal dobândirea unei pluralități de ,,euri
1 www.descopera.org accesat la data de 12.02.12016

nu înseamnă că unul este superior celuilalt. Cu toate că există diferen țe felurite între subiecți . În concluzie. dificultățile pe care aceștia le vor întâmpina pe parcursul vie ții vor fi diminuate. prin faptul că scoate în evidență lucrurile care leagă. sociale.ceea ce este un fapt cât se poate de normal. astfel încât copilul își însușește limbajul specific diferitelor instituții. aici au loc o serie de interacțiuni între indivizi. Totodată. . Școala. promovează atitudini și noi forme de comunicare. dimpotrivă. cât și între unită ți de învă țământ prin parteneriate menite să dezvolte și să întărească relațiile între acestea.sociale”. nu face altceva decât să asigure existen ța acestor rela ții generatoare de unitate în diversitate. religioase sau de orice altă natură. care vin în sprijinul cooperării și colaborării dintre elevi. rolul școlii este acela de a ajuta elevii să își însușească cunoștin țe. cât și în viitor. fiecare are propriile sale valori politice. Cadrele didactice reprezintă cheia care deschide orizonturi noi și care gestionează în mod constructiv diferențele dintre indivizi. deoarece aceștia vor fi deja antrenați cu privire la integrarea si adaptarea socială. Școala contemporană facilitează înțelegerea diferențelor dintre educabili. valori și deprinderi și de a le oferi posibilitatea adoptării unor perspective pe termen lung. Datorită faptului că instituţia școlară insuflă elevilor valori legate de dezvoltarea personală și de autocontrol social. ca și instanță culturală. Acest lucru permite învățarea prin colaborare atât între elevi. având beneficii atât în prezent. care în cele din urmă ajută la creș terea și maturizarea emoțională a subiecților. Educația este cea care ajută și mai ales învață indivizii cum trebuie sa funcționeze într-un mediu social. care apropie grupul.