PROTOCOLO DE PRUEBA DE RAVEN

ESCALA AVANZADA

Instituto, Escuela o Clínica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Prueba Nº _ _ _ _ _ _ __

Forma de aplicación_ _ _ _ _ __

Motivos de la apl.
Fecha de naco

Fecha de hoy:

Edad: - ­ años - ­ meses

Hora de inic.: - ­

Duración:

Hora de fin.:
Notas:

Total Serie 2: ................. .

Serie 1

Serie 2

\

1

1

13

25

2

2

14

26

3

3

15

27

4

4

16

28

5

5

17

29

6

6

18

30

7

7

19

31

8

8

20

32

9

9

21

33

10

10

22

34

11

11

23

35

12

12

24

36

Punt. par.:

Punto par.:

ACTITUD DEL SUJETO
Forma de trabajo

1
Reflexiva

I

Rápida

I

I II

I

I

I II

I

I

I

I II

I

I

I

I II

I

Inteligente

Concentrada

DIAGNOSTICO
Edad eran.

Puntaje

I
Intuitiva

T/minut.

Percent.

I

Discrep.

Rango

Lenta

Diagnóstico

I

Torpe

I

Distraída

Disposición

I

I

I II

I

I

I II

I

I

I II

I Intranquila
I

I

I

I II

I

Dispuesta
Interesada
Tranquila
Segura

I
I

I

Fatigada

I

Desinteresada

I

Vacilante

Perseverancia

I

Uniforme

I

I II

I

I

Irregular

........................................................................................................
Examinador