KARAKTERISTIK

,
ASPEK-ASPEK HK
ISLAM DAN ASAS-ASAS
HUKUM PERIKATAN
ISLAM
Kuliah ke 3 HPI FHUI
Oleh:
Gemala Dewi, SH., LL.M

Hk Islam cendrung kpd kemudahan dan keringanan sesuai situasi dan kondisi. Komprehensif .KARAKTERISTIK HK ISLAM  Menurut Yusuf Qardhawi: 1.utk muslim diantara masyarakat agama lainnya (ahlulkitab maupun paganis).utk individu dlm keluarga . negara. dan seluruh umat manusia. masyarakat. 2. .utk masyarakat dan bangsa dlm lingkungnnya .utk keluarga dlm masyarakat . Realistis tdk mengabaikan kenyataan (realita) dlm setiap yg dinyatakan halal/haram ataupun yg ditetapkan dlm hukum bagi individu. kluarg.

.dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat .pen.bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat islamdan tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah.KOMPREHENSIVITAS HUKUM ISLAM  “ia [hukum.naik penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala(Paganis).dari bangsa-bangsa dunia yang lainnya.]tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa keluarga.

masyarakat.negara.pen]. dan seluruh umat manusia. .tidak mengabaikan kenyataan (realita)dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkannya dan juga tidak mengabaikan realita ini dalam setiap apa yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu.REALISME HUKUM ISLAM  Ia[hukum.keluarga.

Misalnya: Mustafa A.M. H. maisng-masing membagi Hk Islam bidang Muamalah ke dalam tujuh bidang (aspek hukum). Az-Zarqa.M.ASPEK-ASPEK HUKUM ISLAM    Terdapat berbagai pandangan mengenai pembagian/pengelompokan aspek-aspek hukum dalam Islam. Daud Ali. . Pada Prinsipnya mereka. Rasyidi dan H. Abdul Wahab Khalaf.

PEMBAGIAN ASPEK-ASPEK HK ISLAM BIDANG MUAMALAH N o Musthafa A. Daud Ali 1 Hk Ibadat (Hk Perbadatan) Ahkamu’l Ahwali Asy-Syakhsiyyah (Hk Keluarga) Al-Munakahat (Hk Perkawinan & Kekeluargaan) 2 Al-ahwal AsySyakhshiyah (Hk Keluarga) Ahkamu’l Madaniyah (hk Perdata) Al-Wirasah (Hk Kewarisan) 3 Al-Muamalat (Khashah) (Hk Kebendaan & Hk perjanjian) Ahkamu’l Jinaiyah (Hk Pidana) Al-Mu’amalah (Hk Benda dan Hk. Perikatan) . AzZarqa Abdul Wahab Khalaf M.

PEMBAGIAN ASPEK-ASPEK HK ISLAM BIDANG MUAMALAH 4 As-Siyasah AsySyar’iyah (Hk Tata Negara) Al-Ahkamu’lmurafa’at (Hk Acara) Al-Jinayat (Hk Pidana) 5 Al-Jinayat (Hk Pidana Ahkamu’ddusturiyah Hk Perundangundangan Al-Ahkam AsShulthaniyat (HTN) 6 As-Siyar (Hk Antarnegara) Ahkamu’d-dauliyah (HkKetatanegaraan) As-Siyar (Hk Internasional) 7 Al-Adab (Hk Sopan santun) Ahkamu’lIqtishadiyah (Hk Ekonomi & harta) Al-Mukhasamat (Hk Acara) .

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM        1. . Asas Kerelaan (Al-Ridha) 6. Asas Kejujuran (Ash-Shidq) 7. Asas Ilahiyah 2. Asas Keadilan (Al-’Adalah) 5. Asas Tertulis (Al-Kitabah). Asas Kesetaraan (Al-Musawah) 4. Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) 3.

Sehingga. Al-Hadid/57: 4) . Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q. Asas Ilahiyah Kegiatan Muamalah tidak akan luput dari ketentuan Allah dan nilai-nilai ketauhidan. manusia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya dan penuh tanggung jawab. “Dia bersama kamu di mana saja kamu berada.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  1.S.

ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  Asas Kebebasan (Al-Hurriyah) Syariat Islam memberikan kebebasan utk melakukan akad dg bentuk & isi yg disepakati sepanjang tidak brtentangn dg Syariat. Akibat hkm tiap akad ditentukn oleh ajaran agama. artinya bhw segala sesuatu di bidang mu’amalah boleh dilakukan (mubah) sampai ada dasar hukum yg melarangnya. . Kebebasan tsb tdk absolut.

Al-Maidah:1. Al-Hij/15:29 2. Maka terimalah dari Allah pemaafanNya. Kaidah Fikih “Asa sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yg menunjukkan keharamannYA”. 3. Al. Sungguh Allah itu tdk melupakan sesuatu pun”. H.S.Dasar Hukum: 1.S.R. Q. dan apa-apa yg didiamkan dimaafkan. Q. “Apa-apa yg dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yg diharamkan Allah adalah haram.l . Bazar dan At-Thabrani.

Asas Kesetaraan (Al-Musawah) Bhw tiap manusia memiliki kesempatan yg sama untuk melakukan perikatan. meskipun tiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan (Q.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  3. . Al-Hujurat (49) ayat 13. .S. An-Nah (16) : 71. sehingga penentuan atas hak dan kewajiban masingmasing para pihak harus didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Dasar dari asas ini adalah QS.

QS. 52:25: Telah diturunkan Rasul membawa kitab dan neraca agar manusia melaksanakan keadilan. b. QS. jangan kebencian membuat tdk adil. krn adil itu lbh dekat pd taqwa. QS. Asas Keadilan (Al-Adalah) Sikap adil ditekankan Allah SWT dlm bnyk ayat Qur’an: a.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  4. 7:29: “ Tuhanku menyuruh spy berlaku adil” c. 5: 8: agar menjadi saksi dg adil. .

an-Nisa (4) : 29.S. . .Dlm perikatan hrs didasari oleh suka sama suka.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  5 Asas Kerelaan. karena mrpk kebatilan. tdk boleh ada tekanan dan paksaan. Q. . penipuan dan mis-statement.Bila hal itu dilanggar mk dpt dibatalkan.

krn dpt menimbulkan perselisihan. Q. Perkataan benar adalah yg membawa manfaat. 17: 27. shg t’hindar mudharat yg menghasilkan pemborosan.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  6. Ketidak jujuran dpt merusak legalitas periktn tsb. Asas Kejujuran & Kebenaran (As-Shidq). QS. . 33: 70: mewajibkan org yg beriman utk bertakwa dan berkata benar. Kejujuran dlm perikatan hrs dilakukan.

Perikatan hendaknya dibuat scr tertulis. . dihadiri oleh saksi-saksi. Al-Baqarah (2): 282-283. QS. mk boleh dipegang barang jaminan.ASAS-ASAS HUKUM PERIKATAN ISLAM  7. Jika perikatan tdk scr tunai. Mrpk tanggung jwb individu baik bg para pihak maupun bg para saksi. Asas Tertulis (Al-Kitabah).