An univ.

2015/2016
ILR, anul II, sem. II: Romanul interbelic
Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU
PROGRAMA CURSULUI:
- Fenomenul literar privit ca evoluţie a sensibilităţii şi mentalităţilor literar-artistice, a
ideilor şi formelor de expresie; relativitatea criteriilor periodizării istoriei literare; periodizări
pentru secolul XX românesc; cursul universitar de istorie literară între fapte şi valori, între
inventarierea de informaţii şi exerciţiul analitic, interpretativ şi valorizator;
- Spaţiul prozei: proză/poezie în sec. XX; proza/poezia şi însuşirile lor specifice;
particularităţi de expresie; particularităţi ale receptării; universul prozei/poeziei şi
specificul relaţiei acestuia cu lumea reală; opera ca "semn"; opera literară sub incidenţa
autonomismului estetic/ tendenţionismului/ tezismului;
- Publicaţii, grupări, orientări literare interbelice: Sburătorul, Viaţa Românească,
Gîndirea.; publicaţii de avangardă; alte publicaţii şi grupări;
Romanul interbelic: dialogul despre roman în anii interbelici; grupări şi publicaţii cu
impact asupra evoluţiei romanului; romanul - specie care consacră un scriitor; aspecte ale
sincronizării cu literatura europeană; noutăţi de ordinul tematicii şi tehnicii romaneşti;
formule romaneşti interbelice;
Autori și titluri:
Liviu Rebreanu - romancier (Ion, Răscoala, Pădurea spînzuraţilor, Ciuleandra,
Gorila);
Mihail Sadoveanu - romancier (Creanga de aur, Fraţii Jderi, Hanu Ancuţei,
Baltagul, Locul unde nu s-a întîmplat nimic, Zodia Cancerului);
Camil Petrescu - romancier şi teoretician al romanului (Ultima noapte de dragoste,
întîia noapte de război, Patul lui Procust);
Hortensia Papadat - Bengescu - romancier (Fecioarele despletite, Drumul ascuns,
Concert din muzică de Bach);
Anton Holban - romancier (O moarte care nu dovedeşte nimic, Ioana, Jocurile
Daniei);
George Călinescu - romancier (Enigma Otiliei, Bietul Ioanide, Scrinul negru);
Mateiu Caragiale (Craii de Curtea-Veche);
Mircea Eliade - romancier şi autor de proză fantastică (Maitreyi, Domnişoara
Cristina, Şarpele, Secretul doctorului Honigberger, La ţigănci, Pe strada Mîntuleasa) ;
Alţi romancieri interbelici: Garabet Ibrăileanu (Adela); M. Blecher (Întîmplări în
irealitatea imediată), Gib Mihăescu (Rusoaica); G. M. Zamfirescu, Ionel Teodoreanu, M.
Sebastian, Tudor Arghezi;
Virtuozi ai unor spaţii proprii: Urmuz - "antiproza"; Tudor Arghezi - tableta şi
pamfletul; Geo Bogza - reportajul ca literatură;
BIBLIOGRAFIE MINIMALÂ:
- Balotă, Nicolae, De la Ion la Ioanide. Prozatori români ai secolului XX, Editura Eminescu,
1974
- Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Editura Eminescu, Bucureşti, 1971
- Braga, Mircea, Destinul unor structuri literare, Cluj -Napoca, Editura Dacia, 1979

Nicolae. Gh.Sasu. Literatura română între cele două războaie mondiale. Bucureşti. Editura Dacia. Editura Minerva. Editura Eminescu. De la Kogălniceanu la M.Braga.Ornea. Istoria literaturii române contemporane. Extrema dreaptă românească. Z. Şerban. Anii treizeci.. 1995 . Romanul de analiză phihologică în literatura română interbelică. Bucureşti. Proza fantastică românească.Ornea. Cluj. 1987 . Z. Ov. I. 1982 ..Editura Eminescu. Editura Minerva. 1977 . Aurel. Editura Cartea Românească.1975 . Ion.Pop. Recurs la tradiţie. Sergiu Pavel. Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea.. Avangarda în literatura română. I. Dumitru.Mancaş. Istoria literaturii române. Editura Minerava.Călinescu George. Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Editura Eminescu.Creţu. 1982 Opera autorilor studiati (in editii critice).Cioculescu. 1985 .Napoca. Editura Minerva Bucureşti. 1980 . 1984. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale Române. 1990 . Între imaginar şi fantastic în proza românească. 1982 . Prozatori români. 1981 .Ciobanu. Bucureşti. Modernismul românesc. S.Micu. Mircea. O propunere hermeneutică. 1972 .I (1800-1945).Lovinescu. Bucureşti. 1983 . Editura Minerva. Eugen.Crohmălniceanu. 1987 . Editura Minerva. Mihaela. Bucureşti. Bucureşti. Filimon la G. 1978 . 1991 .. Bucureşti.. Romanul psihologic românesc.Protopopescu. De la N.Lăzăreanu. Editura Minerva. vol. Bucureşti. Al. Constructori ai romanului.Negoiţescu.. vol. Bucureşti. 1991 . Editura Eminescu. Limbajul artisic românesc în secolul XX. Bucureşti.Dan. Bucureşti. Nicolae. Editura Ştiinţifică.. Lucrari monografice despre autorii studiati. Bucureşti. . Editura Minerva. Călinescu. Bucureşti. Sadoveanu. Editura Eminescu. Bucureşti.

(se schițează. Manolescu. 3. Formulează o intrebare/problemă/apreciere și încearcă să oferi răspunsuri/punctual tău de vedere /motivarea aprecierii tale. Crețu. In legătură cu două lucrări de la A) și trei de la B): 1. balzacianism. Creanga de aur. Rezolvă câte un exercițiu pentru fiecare din propunerile următoare: a) enumeră și organizează în logica și în regimul de rigori al discursului de specialitate aspectele care crezi că se cer discutate în mod obligatoriu în comentarea romanului…. 4. Adela. temă (tematică. Citește două lucrări la alegere din restul bibliografiei critice Citeste o lucrare de critică literară publicata dupa anul 2000 Termen: sesiune B. se formulează titlul. O moarte care nu dovedește nimic. autor-auctorial. Gh. b) enumeră și organizează în logica și în regimul de rigori ale discursului de specialitate aspectele care crezi că se cer discutate în mod obligatoriu în realizarea sintezei cu titlul… (se stabilește subiectul sintezei – pe baza programei și obiectivelor cursului – . psihologic (psihologism). personaj. se concepe conținutul sintezei și se realizează schița acestuia). Craii de Curtea Veche. . din perspectiva considerată optimă. Citează o judecată critică (dintr-un volum. Lăzăreanu. Identifică alte 5 concepte relevante pentru studiul romanului romanesc interbelic și realizează fișe pentru fiecare dintre ele în condițiile precizate la pct. revistă de specialitate – indicând autorul și sursa) în legătură cu un roman interbelic la alegere si redactează un comentariu pe marginea respectivei judecăți Termen: presesiune. Termen: presesiune 5. Bietul Ioanide. narator-narațiune. Termen: sfârșitul săptămânii a opta din semestru. Termen: presesiune 6. Drumul ascuns… Termen: sesiune C. din bibliografia cursului. 4. Patul lui Procust. Realizează (consultând bibliografia de specialitate de nivel academic și în legătură cu romanul românesc interbelic) fișe pentru următoarele concepte de teorie literară: realism. cel puțin: Pădurea spânzuraților. proustianism. comentându-l. Secretul doctorului Honigberger. Citeste: N. analiză psihologică. comentariul unui roman la alegere din programa cursului). motivează-ti alegerea (numai în cazul lucrărilor de critică și istorie literară). tematism). Citește/recitește. N. naturalism.SARCINI DE LUCRU A. Citează un fragment (2-5 fraze) care ți se pare interesant sub un aspect oarecare și. Termen: presesiune 2.

fiecare. proprietate a termenilor.Indiferent de nota obținută la examen.expresivitatea.c) enumeră și organizează în logica și în regimul de rigori ale discursului de specialitate apectele care crezi că se cer discutate în mod obligatoriu în analiza uni fapt la alegere (ex. imbunătățite. nota obținută având pondere egală cu cea a evaluării prin examinare. fișele. cultura și limbajul de specialitate. .Textele pe care le redactezi ca răspuns trebuie să aibă. . . de viziune etc. suficient (5).: personaj. studentul trebuie să obțină nota minimă de promovare la evaluarea activității desfășurate pe parcurs (adică în rezolvarea sarcinilor de lucru – pentru care se pot obține îndrumări la orele de curs. Sunt obligatorii: .Activitatea pe care o implică aceste sarcini de lucru este minimală și obligatorie pentru obținerea notei de promovare la disciplină. a argumentelor etc.) . . unui nivel de notare. exprimare.orice fel de abatere (involuntară) de la norma literară în scris și vorbirea orală. Dezvoltă NOTE: . Termen: presesiune 7. .Enumeră. nota se decide prin aprecierea calității activităților desfășurate (bibliografie.corectitudinea. în profitul performanțelor tale. din nota la disciplină. a ideilor.grad satisfăcător în utilizarea limbajului de specialitate (inventar de concepte. relevanta problematicii. conștientizarea nuanțelor) . trei aspecte care vizează organizarea și desfășurarea predării literaturii la nivel universitar pe care le-ai dori. exprimării și scrisului. . în evaluare. II – mediu (6-8). problemă de ordin tematic. 400-700 de semne.) dintr-un roman din programa cursului.Enumeră trei probleme de literatură/istorie literară a căror rezolvare crezi că te-ar ajuta în studiul disciplinei. seminar și de consultații). particularitate epico-narativă.Activitățile independente de pe parcursul semestrului sunt concepute astfel încât să poată reflecta trei trepte de asumare a muncii și de implicare – ficare treaptă corespunzând. pe baza experienței tale de studiu de până acum. a articulării.experiență și abilitate în redactare. adică de 50% . pentru promovarea la disciplină. .Neîndeplinirea sarcinilor de lucru până la intrarea în sesiunea de examene implică o notă insuficientă pentru promovare (chiar dacă la examen se obține notă de promovare) și refacerea în totalitate a activității într-un an universitar următor – in condițiile stipulate de regulamentele USV.Textele. depășirea nivelului minim obligatoriu.În interiorul nivelelor I și II. gradul de profunzime și personalitatea tratării. în baza normelor limbii române literare. Termen: primul curs din aprilie . Sunt inacceptabile: . . respectarea termenelor de predare se evaluează și se notează ca activitate pe parcurs. după cum urmează: I – superior (9-10). rigoarea conceperii discursului. .

utilizarea în studiul disciplinei a surselor de nivel inferior celui academic (culegeri de comentarii destinate elevilor. precum și orice formă de comportament științific neonest. Succes! PS: Pentru corespondenta cursului puteti folosi: ilro.. . .II.2015@gmail.nedecvarea discursului și a componentelor lui la context.articularea dialectală (involuntară).com .). referate/rezumate preluate de pe internet etc.dezacordurile la G și exprimarea neconformă cu norma a D. .