You are on page 1of 1

Minit Curai PBPPP 2016

Tarikh : 2.5.2016 Tempat : Bilik Mesyuarat Semarak 1 PPD Kluang


1.0 Ucap Utama oleh Tn Hj Shaharudin Basri bin Ibrahim, PPD Daerah Kluang
1.1 PGB dimaklumkan mulai tahun 2016 PBPPP akan dilaksanakan sepenuhnya
1.2 PGB diingatkan keberdaan di sekolah dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang
telah dirancang awal
1.3 PGB perlu ada sentuhan peribadi dengan seluruh warga sekolah dalam
menjalankan tugas harian.
1.4 PGB diingatkan persediaan sekolah bagi menghadapi peperiksaan
pertengahan tahun perlu ada perancangan awal
1.5 PGB diingatkan persediaan untuk menghadapi peperiksaan percubaan
ditingkatkan selepas cuti sekolah.
1.6 PGB diingatkan pelaksanaan PBPPP adalah utuk memotivasikan guru untuk
mencapai KPI yang telah tetapkan
2.0 Pembentangan PBPPP 2016 oleh En Sahat bin Md Shah, Tuan Timbalan PPD
Daerah Kluang
2.1 PGB dimaklumkan terdapat 491 orang berprestasi rendah dari keseluruhan
pegawai perkhidmatan pendidikan yang dinilai pada tahun 2015.
2.2 Pembentangan PBPPP 2016
2.2.1 Pengenalan
2.2.2 Jawatankuasa
2.2.3 Pegawai Penilai dan Pegawai Yang Dinilai
2.2.4 Instrumen & Skor
2.3 PGB dimaklumkan semua bahan taklimat boleh didapati di alamat berikut
https://eprestasi.moe.gov.my/
3.0 Pembentangan Keberhasilan dan Sistem ePrestasi oleh En Mohd Sofian bin Mohd
Aris, Ketua Unit Pengurusan Sekolah Menengah PPD Daerah Kluang
3.1 PGB diingatkan untuk menyimpan eviden keberhasilan guru-guru untuk
tujuan pemantauan dari pihak atasan.
3.2 PGB diingatkan tarikh akhir pengisian skor markah pertama ialah pada 30
Jun 2016
4.0 Rumusan
4.1 Tuan PPD mengingatkan PGB perlu adil dalam memberi skor kepada Pegawai
Yang Dinilai
4.2
PGB diingatkan supaya jangan terpengaruhi kepada persepsi dalam
memberi skor
4.3 PGB diingatkan supaya jangan tangguh dalam melaksanakan PBPPP
4.4 PGB diingatkan PBPPP adalah alat untuk mengukur KPI