You are on page 1of 12

Debuxos: Mattin Martiarena

Nenas
e
nenos
Identidade e corpo

Material didctico
v 1.0
2016-05

Chrysallis Euskal Herria

O obxectivo deste material didctico


traballar o coecemento bsico sobre a
identidade e o corpo, para poder
comprender os feitos de diversidade.
Centrando concretamente o foco en
comprender a relacin entre a identidade
sexual e os xenitais.
Ata agora, nas escolas, o prantexamento
que se transmitiu que neno=pene e
nena=vulva, e isto non correcto porque
non explica toda a realidade e nega a
existencia de unha parte das nenas e
nenos. Con este material qurese aclarar
que a identidade sexual unha cuestin de
subxectividade, e isto non se atopa nos
xenitais. Facendo explcito o feito de que
hai nenas con pene e nenos con vulva.
A identidade solo se pode coecer a travs
do relato do suxeito, isto , preguntndolle.
Como aos personaxes debuxados deste
material non lles podemos preguntar,
decidimos usar o aspecto do pelo para que
quen use este material vexa un neno ou
unha nena. importante subraiar que, por
suposto, hai nenas co pelo curto e nenos
co pelo longo.
Decidimos tamn usar para os debuxos
deste material unha sola silueta, para
poder focalizar no tema que queremos
traballar. Queremos subraiar tamn que os
nenos e as nenas de verdade non son
como os debuxos aqu presentados, e que
hai quen ten a pel mis clara e mis
escura, quen mis alta ou mis baixa,
mis flaco ou mis gordo, con distintos
trazos faciais, quen se move en cadeira de
rodas, quen ten un solo brazo...
Esperamos que este material sexa til.
Agradeceremos que, na medida en que
sexa usado, se nos fagan chegar
observacins e aportacins para melloralo.

euskadi@chrysallis.org.es
Idea e deseo

Aingeru Mayor

Debuxos

Mattin Martiarena

Traducin

Tere Prez Gonzlez

Edita

Asociacin Chrysallis Euskal Herria


en colaboracin coa Rede Loratuz

Este material didctico pode ser copiado e fotocopiado, enviado e reenvado, difundido...
mis, invitmoste a que o fagas.
Iso si, non esquezas mencionar a autora, e non o uses con fins comerciais.

Mayo de 2016

Ser nena e ser neno

Eu non son nena ou neno,


por ter o pelo curto ou longo,
por xogar con bonecas ou balns,
por ter pene ou vulva.
Eu non son nena ou neno
porque o digan os demais.
Eu son nena ou neno
porque sei que o son.
E s eu podo dicir qu son.

Eu son nena

Eu son neno

Debuxos: Mattin Martiarena

Material didctico

Chrysallis Euskal Herria

Amaia

Mikel

Todas diferentes
altas

Algunhas nenas somos mis


e outras mis baixas.
Algunhas mis delgadas e outras mis gordas.
Algunhas temos a pel mis clara e outras mis escura.
Algunhas temos moitas pecas e outras case ningunha.
Temos o pelo loiro, negro, castao, vermello...
Algunhas nenas temos o pelo curto
e outras tmolo looooooooongo.
Algunhas levamos o pelo peiteado e outras despeiteado.
Algunhas levamos o pelo solto
e outras levamos trenza ou coletas.
Algunhas nenas levamos pantalns e outras levamos saias.
A algunhas gstannos mis os disfraces de superheroe
e a outras os de princesa.
A algunhas gstanos xogar con bonecas e a outras bal n.
A algunhas gstanos mis subir s rbores
e a outras estar sentadas falando.
Algunhas gritamos moito e outras falamos mis baixio.
Algunhas somos mis tmidas e outras mis atrevidas.

Algunhas nenas temos mis pelos nos brazos


e outras temos menos.
Algunhas temos a voz grave e outras tmola aguda.
Algunhas temos vulva e outras temos pene.
As nenas somos de moitas maneiras.

Todas diferentes.

Cmo son as tas amigas?


Algunhas son mis ____________________

e a outras ____________________

Algunhas levan ____________________


e outras ____________________

Algunhas teen ____________________


e outras ____________________

Material didctico

A algunhas gstalles mis _________________

Chrysallis Euskal Herria

Debuxos: Mattin Martiarena

e outras mis ____________________

Todos diferentes
altos

Algns nenos somos mis


e outras mis baixos.
Algns mis delgados e outros mis gordos.
Algns temos a pel mis clara e outros mis escura.
Algns temos moitas pecas e outros case ningunha.
Temos o pelo loiro, negro, castao, vermello...

Algns nenos temos o pelo curto


e outros tmolo looooooooongo.
Algns levamos o pelo peiteado e outros despeiteado.
Algns levamos o pelo solto
e outros levamos trenza ou coletas.
Algns nenos levamos pantalns e outros levamos saias.
A algns gstannos mis os disfraces de superheroe
e a outros os de princesa.
A algns gstanos xogar con bonecas e a outros bal n.
A algns gstanos mis subir s rbores
e a outros estar sentadas falando.
Algns gritamos moito e outros falamos mis baixio.
Algns somos mis tmidos e outros mis atrevidos.

Algns nenos temos mis pelos nos brazos


e outros temos menos.
Algns temos a voz grave e outros tmola aguda.
Algns temos vulva e outros temos pene.
Os nenos somos de moitas maneiras.

Todas diferentes.

Cmo son os teus amigas?


Algns son mis ____________________

e a outros ____________________

Algns levan ____________________


e outros ____________________

Algns teen ____________________


e outros ____________________

Material didctico

A algns gstalles mis _________________

Chrysallis Euskal Herria

Debuxos: Mattin Martiarena

e outros mis ____________________

...e
nenas con pene

Hai
nenos con vulva

...e
nenos con pene

Os xenitais de cada nena e de cada neno son diferentes.


Hai penes e vulvas de todos os aspectos,
como o resto das partes do corpo, claro!
E s veces tamn hai xenitais que non se parecen
nin a un pene nin a unha vulva, ou que se parecen a ambos.

Material didctico

Hai
nenas con vulva...

Chrysallis Euskal Herria

Debuxos: Mattin Martiarena

Hai...

Material didctico

A maiora dos nenos temos pene


e algns temos vulva.

Chrysallis Euskal Herria

Debuxos: Mattin Martiarena

A maiora das nenas temos vulva


e algunhas temos pene.

Cntos e cntas?

Hai nenas con vulva e nenas con pene.


Hai nenos con pene e nenos con vulva.
A ver se atopas neste grupo cntos e cntas hai de cada.

Debuxos: Mattin Martiarena

Material didctico

Chrysallis Euskal Herria

Segundo algunhas investigacins


de cada 1000 nenos un ten vulva,
e de cada 1000 nenas unha ten pene.

O pelo, a pel...
cada unha, cada un,
diferente

Hai tanto nenas como nenos


co pelo curto e co pelo longo.
Hai quen o ten rizado e quen o ten liso,
nenas e nenos que levan coletas, trenzas ou cresta,
quen o ten loiro ou castao, vermello ou negro...
coa cor da pel mis clara ou mis escura.
Pntalles aqu ao teu gusto
o pelo e a cor da pel.

Jon

Mikel

Material didctico

Luca

Chrysallis Euskal Herria

Amaia

E ti?

Debuxa aqu o teu corpo...

Material didctico

Chrysallis Euskal Herria

...e escribe aqu o teu nome

A ta familia

Debuxa aqu a ta familia...

Material didctico

Chrysallis Euskal Herria

Chrysallis Euskal Herria

Asociacin de familias de menores en situacin de transexualidade

euskadi@chrysallis.org.es