You are on page 1of 1

TALAIATIK

adrian zelaia
ekai center

Txinako industriari
aurre egiteko
Txinako enpresen aurrean
lehiakortasuna galtzearen
ez da behin-behinekoa, ez eta
egoeraren araberakoa.
Nahiz eta irakurleren batentzat
harrigarria izan, Txinako industriak
herrialde horrek egiten dituen
ahaleginen ondorioz, gero eta
gainditu dute Txinako lurralde
aurreratuek –Beijing, Shanghai,
epe ertainera, orain arte
arrazoiei buruzko eztabaida Ez dugu aztertuko orain gure enpresei dakarkien funtsezko bizkorrago, intentsitate Tianjin, Jiangsu...–. izan dugun abantaila
mahai gainean jarri du azken altzairu sektorean dumping erronka lasterketa teknologikoa teknologiko baxuko gure Horra hor zergatik –epe
hilabeteetan altzairu jokabideak gertatzen ari diren baizik ez da. sektoreetara hurbiltzen ari da ertainera– ezer gutxitarako teknologikoa mantendu
sektorearen krisiak. Eta, oro har,
erronka horri aurre egiteko egin
edo ez, edo zein neurritan.
Horrelakorik ez dagoela uste
Askoz txikiagoak diren
egiturazko kostuetatik abiatuz,
Txina. Behin, teknologiaren
ikuspegitik, gure enpresetatik
balioko zaizkigun dumping
delakoari aurre egiteko neurriak,
behar dugu
behar eta egin behar ez denari dugu, baina demagun baietz, intentsitate teknologiko txikiagoko hurbil kokatuta, kostuen aldetik lansarien igoerak murriztea,
buruzkoa. egon badagoela. Edo gure gure industria sektoreetara Txinak dituen abantailen laguntza publikoak, eta abar. Gure
Gure iritziz, zeharo altzairu lantegien energia arin-arin hurbiltzen ari da Txina. ondorioz, Europako gero eta industria politikaren norabidea ez
desitxuratuta dago eztabaida hori. kostuak handiagoak direla. Edo industria sektore gehiagotako badugu aldatzen,
Altzairua bezalako sektore zehatz gure lantegiek txatarrarekin lan Egiaz, Europan, herrialde enpresak mehatxatu eta lehiakortasunaren egiturazko
baten gertatzen ari dena egiten dutela eta enpresa aurreratuenak dira ahalegin merkatutik ateratzeko aukera gakoak galtzeko bidean
ikuspuntu orokorretik aztertzeko txinatarrek mineralarekin. Edo teknologiko handiena egin ohi izango dute txinatarrek. gaudelako.
ahaleginen faltagatik eta epe txinatarren kostuak txikiagoak dutenak. Teorian, errenta
laburreko ikuspegiagatik, hain direla erregai gisa ikatza handiagoak izateak ahalegin Txina, oraindik pobrezia Txinarekiko produkzio eta
zuzen ere. Hori dela eta, erabiltzen dutelako. Demagun handiagoak egitea ahalbideratzen bizian ehunka milioi lagun merkataritzazko harremanak
arazoaren alderdi hori guztia egia dela. Horrela die eta, aldi berean, haien dituen herrialde hori, I+Gn aztertzeko orduan bigarren
garrantzitsuenak aztertu eta bada, arazo horiei guztiei epe industria egituraren garapenak barne produktu gordinaren mailako hainbat aukera aztertzen
zehazteko ezgai hutsak izaten ari laburrera aurre egiteko aukera berak gero eta ahalegin (BPG) %2,08ko intentsitatera ari gara. Baina, egiaz, epe
gara. izan dezakegu. Baina horrela, handiagoa eskatzen du I+G+i heldu da 2014an. EAEren ertainera, Txinaren industriaren
Txinaren lehiaren mehatxuak guri delakoan. %1,93 eta Europako erronkari aurre egiteko estrategia
Nahiz eta gai honi buruz eta Europako industriaren Baina Txinak ez duela Batasunaren %2,03 baino bat baino ez dago: orain arte izan
esaten ari den guztia zeharo esparru handi bati dakarkigun itxarongo erabaki du. Eta hor handiagoa. Eta Europako estatu dugun abantaila teknologikoa
ezberdina izan, Txinaren aurreko egiturazko arazoa konpondu gabe dago gure arazoa. Inbertsio aurreratuen –Finlandia, Suedia, mantentzea. Gure politika
Europaren lehiakortasunaren gero utziko genuke. Gehienez jota, produktiboan, prestakuntzan, Danimarka, Austria, publikoen 180 graduko biraketa
eta galera handiagoaren arazoa atzeratu baino ez genuke egingo. ikerkuntzan eta berrikuntzan Alemania...– mailara heldu eta eskatzen du horrek.

18 puntua puntua 19

You might also like