You are on page 1of 5

Jos zadataka sa primenom DIRIHLEOVOG PRINCIPA

505. Neka su te duzi d1, d2, ... , d7, i neka je d1 d2...d7. Predpostavimo suprotno da takav trougao ne postoji, u
tom slucaju zbir dve stranice ce biti manji ili jednak od trece. Tj. vazice
d1+d2d3, d2+d3d4 ... ,d5+d6d7.
Kako d1 i d2 najmanje mogu da budu po 1cm to znaci da d3 ima 2 ili vise cm, odnosno d32cm, slicno posto je
d4d2+d3 znaci da je d43,...,d713cm a to je nemoguce jer sve duzi imaju manje od 10cm.
To znaci da nasa predpostavka nije tacna, tj takav trougao ipak postoji!
506,507,508 su laki
509. prosti brojevi se zavrsavaju ciframa:
2 ( samo broj 2 ), 5 ( samo broj 5 ), ili nekom od cifara 1, 3, 7, 9. Na dalje je lako.
510. Takve smo radili ( morate objasnjavati kao ja na dodatnoj a=5*k1+r i b=5*k2+r imaju isti ostatak... .

Imate pravo