You are on page 1of 5

Obrázek 1 – Napojení Klapálkovy na okolní komunikační síť.

Vjezd do ulice je omezen dopravní značkou B12 (Zákaz vjezdu vyznačených vozidel), která zde mimo jiné vylučuje vedení autobusové dopravy.

Obrázek 2 – Nejbližší autobusová zastávka Blažimská. V pozadí problematické napojení do Senohrabské.

Obrázek 3 – Slepé ukončení Klapálkovy ulice při vyústění Čenetické

Obrázek 4 – Plánované zastavitelné území.

Obrázek 5 – Pohled z „Trojmezí“ na zástavbu „Kulatý Chodovec“, se kterou nebude oblast dopravně propojena.

Obrázek 6 – Současné vyústění do Doupovské je naprosto nevyhovující.

Obrázek 7 – Přírodní památka Meandry Botiče.

Obrázek 8 – Příjezdová komunikace ulicí Nad Meandry. Most přes botič je ve špatném technickém stavu a staticky neúnosný. Navíc má nedostatečnou šířku pro míjení dvou vozidel.

Obrázek 9 – Ulice Nad Meandry nevyhovuje směrovým vedením ani šířkovým uspořádáním výhledovému provozu.

Obrázek 10 – Vyústění ulice Nad Meandry (vpravo) do Práčské.