You are on page 1of 29

BTP/PKG/NJ/SRB

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI


SEKOLAH RENDAH BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG MANIR
BIL. SEKOLAH AHLI
15 BUAH

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA SEKOLAH

Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
JUMLAH

ENROLMEN MURID

BIL. MURID YANG


TERLIBAT

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2,006

2,007

2,008

Perbezaan Dengan Sasaran PIPP (5 Buah Buku)

2001

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

NEGERI

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

BIL BUKU DI BACA


2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

2007

2008

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007

2008

GANGSA
2006

2007

2008

2,006

2,007

2,008

BTP/PKG/NJ/SRB

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PERAK
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00%

2006

2007

2008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

EMAS
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

2007

2008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

NILAM
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

2007

2008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

BTP/PKG/NJ/SRB

KESELURUHAN
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

BTP/PKG/NJ/SRLB
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG CHENEH BARU
BIL. SEKOLAH AHLI
11 BUAH SEKOLAH

BIL

NAMA SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SK SEBERANG TAYOR
SK RKT SEBERANG TAYOR
SK AYER PUTEH
SK FELDA CERUL
SK CENEH BARU
SK CENEH BARU II
SK FELDA NERAM 01
SK KG BARU FELDA NERAM 01
SK LEMBAH JABOR
SK SG PERGAM
SJK CINA JABOR
JUMLAH

ENROLMEN MURID
2006
177
241
439
351
831
350
410
196
145
59
22
3,221

2007
199
266
445
335
745
335
403
178
137
70
20
3,133

2008
139
221
429
293
714
300
394
149
146
70
16
2,871

BIL. MURID YANG


TERLIBAT
2006
144
179
66
188
399
176
405
192
102
18
2
1,871

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

2007
164
194
373
335
676
307
336
178
94
15
18
2,690

2008
119
162
329
235
598
300
321
104
102
15
15
2,300

NEGERI

%
2006
81.36%
74.27%
15.03%
53.56%
48.01%
50.29%
98.78%
97.96%
70.34%
30.51%
9.09%
58.09%

2007
82.41%
72.93%
83.82%
100.00%
90.74%
91.64%
83.37%
100.00%
68.61%
21.43%
90.00%
85.86%

BIL BUKU DI BACA


2008
85.61%
73.30%
76.69%
80.20%
83.75%
100.00%
81.47%
69.80%
69.86%
21.43%
93.75%
80.11%

2006

2007
6,589
9,476
15,282
12,215
20,719
10,854
5,621
6236
7,126
63
355

2008
7,202
10,351
16,522
16,151
22,073
20,226
13,408
6,940
9,525
87
387

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007
40
49
50
36
31
35
17
35
76
4
19

2008
61
63
50
69
37
67
41
66
93
6
39

GANGSA
2006
20
5
17
33
65
16
42
13
8
0
2
221

BTP/PKG/NJ/SRLB

TERENGGANU

GANGSA
2007
20
12
51
20
89
28
41
41
13
0
0
315

%
2008
17
8
32
16
131
22
37
21
17
0
1
302

2006
13.89%
2.79%
25.76%
17.55%
16.29%
9.09%
10.37%
6.77%
7.84%
0.00%
100.00%
11.81%

2007
12.20%
6.19%
13.67%
5.97%
13.17%
9.12%
12.20%
23.03%
13.83%
0.00%
0.00%
11.71%

PERAK
2008
14.29%
2.79%
25.76%
17.55%
16.29%
9.09%
10.37%
6.77%
7.84%
0.00%
10.00%
13.13%

2006
6
9
3
9
34
4
6
0
0
0
0
71

2007
12
11
12
8
150
6
4
3
0
0
0
206

%
2008
16
9
7
5
106
4
2
3
2
0
0
154

2006
4.17%
5.03%
4.55%
4.79%
8.52%
2.27%
1.48%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.79%

2007
7.32%
5.67%
3.22%
2.39%
22.19%
1.95%
1.19%
1.69%
0.00%
0.00%
0.00%
7.66%

EMAS
2008
13.45%
5.56%
2.13%
2.13%
17.73%
1.33%
0.62%
2.88%
1.96%
0.00%
0.00%
6.70%

2006
3
3
2
4
14
0
1
0
0
0
0
27

2007
4
3
5
2
23
3
2
2
12
0
0
56

%
2008
9
1
2
0
73
3
2
3
0
0
0
93

2006
2.08%
1.68%
3.03%
2.13%
3.51%
0.00%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.44%

2007
2.44%
1.55%
1.34%
0.60%
3.40%
0.98%
0.60%
1.12%
12.77%
0.00%
0.00%
2.08%

NILAM
2008
7.56%
0.62%
0.61%
0.00%
12.21%
1.00%
0.62%
2.88%
0.00%
0.00%
0.00%
4.04%

2006
6
0
0
8
5
1
1
0
0
0
0
21

2007
2
0
0
4
6
1
3
0
0
0
0
16

2008
5
2
0
1
6
1
3
0
0
0
0
18

BTP/PKG/NJ/SRLB

%
2006
4.17%
0.00%
0.00%
4.26%
1.25%
0.57%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.12%

2007
1.22%
0.00%
0.00%
1.19%
0.89%
0.33%
0.89%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.59%

KESELURUHAN
2008
4.20%
1.23%
0.00%
0.43%
1.00%
0.33%
0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%

2006
35
17
22
54
118
21
50
13
8
0
2
340

2007
38
26
68
34
268
38
50
46
25
0
0
593

2008
47
20
41
22
316
30
44
27
19
0
1
567

%
2006
24.31%
9.50%
33.33%
28.72%
29.57%
11.93%
12.35%
6.77%
7.84%
0.00%
100.00%
18.2%

2007
28.66%
13.40%
18.23%
10.15%
39.64%
12.38%
14.88%
25.84%
26.60%
0.00%
0.00%
22.0%

2008
39.50%
12.35%
12.46%
9.36%
52.84%
10.00%
13.71%
25.96%
18.63%
0.00%
6.67%
24.7%

BTP/PKG/NRP/SRB
STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA
SEKOLAH RENDAH BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG MANIR
BIL. SEKOLAH AHLI
15 BUAH

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NAMA SEKOLAH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522

29 Err:522
JUMLAH

ENROLMEN MURID
2006
3
4
5
4
7

23

2007
693
561
371
444
458

2,527

2008
644
550
360
446
444

2,444

Perbezaan Dengan Sasaran PIPP (5 Buah Buku)

BIL. MURID YANG


TERLIBAT
2006
1
1
1
1
1

2,011

2007
596
404
296
437
458

4,198

2006

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

2008
552
458
324
379
444

4,165

NEGERI

BIL BUKU DI BACA

2006
33.33%
25.00%
20.00%
25.00%
14.29%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
86.00%
72.01%
79.78%
98.42%
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
85.71%
83.27%
90.00%
84.98%
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
8743.48%

#DIV/0!

#DIV/0!

2006
1
1
1
1
1

2007
136,032
49,920
23,355
72,149
37,422

2008
115,129
54,148
20,386
53,502
32,790

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006
1
1
1
1
1
1
1
1

2007
85
37
21
42
24

2008
52
30
14
26
18

GANGSA
2006
1
1
1
1

2007
124
82
54
138
89
0

2008
94
88
42
118
84
0

1
2,016

0
2,494

1
2,435

BTP/PKG/NRP/SRB

PERAK

2006
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
20.81%
20.30%
18.24%
31.58%
19.43%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
17.03%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
100.25%

2006
1
1
1
1
1

2007
32
21
11
82
84

2008
32
22
11
69
95

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
234

EMAS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2006
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
5.37%
5.20%
3.72%
18.76%
18.34%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
5.80%
4.80%
3.40%
18.21%
21.40%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
234

#DIV/0!
0.40%

#DIV/0!

#DIV/0!

2006
1
1
1
1
1

2007
25
14
10
72
28

2008
21
15
10
50
49

150

NILAM

2006
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
4.19%
3.47%
3.38%
16.48%
6.11%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
3.80%
3.28%
3.09%
13.19%
11.04%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0.30%

#DIV/0!

#DIV/0!

146

2006
1
1
1
1
1

2007
76
33
10
43
6

2008
74
33
6
27
15

168

155

2006
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
12.75%
8.17%
3.38%
9.84%
1.31%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
13.41%
7.21%
1.85%
7.12%
3.38%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
0.25%

#DIV/0!

#DIV/0!

BTP/PKG/NRP/SRB

KESELURUHAN

2006
4
4
4
4
3
0
0
0
2
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2007
257
150
85
335
207
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2008
221
158
69
264
243
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2006
400.00%
400.00%
400.00%
400.00%
300.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
37.08%
37.13%
28.72%
76.66%
45.20%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
40.04%
34.50%
21.30%
69.66%
54.73%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

1
29

0
1,039

1
962

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
1.44%

BTP/PKG/NRP/SRLB

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA


SEKOLAH RENDAH LUAR BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG CHENEH BARU
BIL. SEKOLAH AHLI
11 BUAH SEKOLAH

BIL

NAMA SEKOLAH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SK SEBERANG TAYOR
SK RKT SEBERANG TAYOR
SK AYER PUTEH
SK FELDA CERUL
SK CENEH BARU
SK CENEH BARU II
SK FELDA NERAM 01
SK KG BARU FELDA NERAM 01
SK LEMBAH JABOR
SK SG PERGAM
SJK CINA JABOR
JUMLAH

ENROLMEN MURID
2006
177
241
439
351
831
350
410
196
145
59
22
3,221

2007
199
266
445
335
745
335
403
178
137
70
20
3,133

2008
139
221
429
293
714
300
394
149
146
70
16
2,871

BIL. MURID YANG


TERLIBAT
2006
144
4
0
4
60
5
0
0
0
0
2
219

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

2007
144
4
15
8
110
30
15
12
12
0
18
368

2008
25
20
90
57
215
60
37
15
12
0
8
539

NEGERI

%
2006
81.36%
1.66%
0.00%
1.14%
7.22%
1.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9.09%
6.80%

2007
72.36%
1.50%
3.37%
2.39%
14.77%
8.96%
3.72%
6.74%
8.76%
0.00%
90.00%
11.75%

BIL BUKU DI BACA


2008
17.99%
9.05%
20.98%
19.45%
30.11%
20.00%
9.39%
10.07%
8.22%
0.00%
50.00%
18.77%

2006

2007

2008

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007

2008

GANGSA
2006
0
5
0
3
6
0
0
0
0
0
2
16

BTP/PKG/NRP/SRLB

TERENGGANU

GANGSA
2007
3
0
7
3
12
5
0
7
8
0
0
45

%
2008
2
5
13
2
44
8
0
3
2
0
0
79

2006
0.00%
125.00%
#DIV/0!
75.00%
10.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00%
7.31%

2007
2.08%
0.00%
46.67%
37.50%
10.91%
16.67%
0.00%
58.33%
66.67%
#DIV/0!
0.00%
12.23%

PERAK
2008
8.00%
125.00%
#DIV/0!
75.00%
10.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00%
7.31%

2006
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

2007
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4

%
2008
0
0
2
1
17
0
0
0
0
0
0
20

2006
0.00%
225.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
4.11%

2007
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3.64%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
1.09%

EMAS
2008
0.00%
0.00%
2.22%
1.75%
7.91%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
3.71%

2006
3
3
0
0
12
0
0
0
0
0
0
18

2007
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3

%
2008
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10

2006
2.08%
75.00%
#DIV/0!
0.00%
20.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
8.22%

2007
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.73%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.82%

NILAM
2008
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
1.86%

2006
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2

BTP/PKG/NRP/SRLB

%
2006
4.17%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%
2.74%

2007
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.00%

KESELURUHAN
2008
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.93%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%
0.37%

2006
9
17
0
3
18
0
0
0
0
0
2
49

2007
3
0
7
3
19
5
0
7
8
0
0
52

2008
2
5
15
3
73
8
0
3
2
0
0
111

%
2006
6.25%
425.00%
#DIV/0!
75.00%
30.00%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00%
22.4%

2007
1.39%
0.00%
46.67%
37.50%
17.27%
16.67%
0.00%
58.33%
66.67%
#DIV/0!
0.00%
14.1%

2008
8.00%
25.00%
16.67%
5.26%
33.95%
13.33%
0.00%
20.00%
16.67%
#DIV/0!
0.00%
22.37%

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI


SEKOLAH MENENGAH BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG BUKIT BESAR
BIL. SEKOLAH AHLI
300 BUAH

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA SEKOLAH

0
0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
JUMLAH

ENROLMEN MURID
2006

2007

2008

Perbezaan Dengan Sasaran PIPP (5 Buah Buku)

BIL. MURID YANG


TERLIBAT
2006

2007

-5

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

2008

%
2006

2007

BIL BUKU DI BACA


2008

2006

NEGERI

BIL BUKU DI BACA


2007

2008

MALAYSIA

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007

2008

GANGSA
2006

2007

%
2008

2006

2007

PERAK
2008

2006

2007

PERAK

%
2008

2006

2007

EMAS
2008

2006

2007

%
2008

2006

2007

NILAM
2008

2006

2007

2008

%
2006

2007

KESELURUHAN
2008

2006

2007

2008

%
2006

2007

2008

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI


SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG CHENEH BARU
BIL. SEKOLAH AHLI
4 BUAH SEKOLAH

BIL

1
2
3
4
5

NAMA SEKOLAH

SMK CENEH BARU


SMK FELDA NERAM
SMK AYER PUTEH
SMK FELDA CERUL
5
JUMLAH

ENROLMEN MURID

BIL. MURID YANG


TERLIBAT

2006
1,449
557
841

2007
1,229
506
765
0

2008
1,033
460
770
263

2006
536
436
439
0

2007
171
506
517
0

2008
413
460
594
263

2,847

2,500

2,526

1,411

1,194

1,730

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

%
2006
36.99%
78.28%
52.20%
#DIV/0!
#DIV/0!
49.56%

2007
13.91%
100.00%
67.58%
#DIV/0!
#DIV/0!
47.76%

BIL BUKU DI BACA


2008
39.98%
100.00%
77.14%
100.00%
#DIV/0!
68.49%

2006

NEGERI

BIL BUKU DI BACA


2007
5,640
16,155
17,464
0

2008
20,926
16,194
32,352
2,165

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007
33
32
34
0

2008
50
35
54
5

GANGSA

2006
47
34
111
0

2007
5
43
119
0

2008
47
9
91
5

192

167

152

2006
8.77%
7.80%
25.28%
#DIV/0!
#DIV/0!
13.61%

2007
2.92%
8.50%
23.02%
#DIV/0!
#DIV/0!
13.99%

PERAK
2008
11.38%
7.80%
25.28%
#DIV/0!
#DIV/0!
13.61%

2006
23
3
3
0

2007
2
9
2
0

29

13

PERAK

%
2008
8
9
2
2
21

2006
4.29%
0.69%
0.68%
#DIV/0!
#DIV/0!
2.06%

2007
1.17%
1.78%
0.39%
#DIV/0!
#DIV/0!
1.09%

EMAS
2008
1.94%
1.96%
0.34%
0.76%
#DIV/0!
1.21%

2006
4
0
2
0

2007
4
3
2
0

2008
4
3
2
1

10

2006
0.75%
0.00%
0.46%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.43%

2007
2.34%
0.59%
0.39%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.75%

NILAM
2008
0.97%
0.65%
0.34%
0.38%
#DIV/0!
0.58%

2006
3
0
1
0

2007
6
0
1
0

2008
6
0
0
0

%
2006
0.56%
0.00%
0.23%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.28%

2007
3.51%
0.00%
0.19%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.59%

KESELURUHAN
2008
1.45%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.35%

2006
77
37
117
0
0
231

2007
17
55
124
0
0
196

2008
65
21
95
8
0
189

%
2006
14.37%
8.49%
26.65%
#DIV/0!
#DIV/0!
16.4%

2007
38.01%
10.87%
23.98%
#DIV/0!
#DIV/0!
16.4%

2008
15.74%
4.57%
15.99%
3.04%
#DIV/0!
16.37%

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA


SEKOLAH MENENGAH BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG BUKIT BESAR
BIL. SEKOLAH AHLI
300 BUAH

BIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA SEKOLAH

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
JUMLAH

ENROLMEN MURID

BIL. MURID YANG


TERLIBAT

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2,006

2,007

2,008

Perbezaan Dengan Sasaran PIPP (5 Buah Buku)

2001

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

BIL BUKU DI BACA


2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

NEGERI

BIL BUKU DI BACA


2007

2008

MALAYSIA

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007

2008

GANGSA

2006

2007

2008

2,006

2,007

2,008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

PERAK
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00%

2006

2007

PERAK

%
2008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

EMAS
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

2007

2008

2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

NILAM
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006

2007

2008

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

KESELURUHAN
2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

%
2006
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2007
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

2008
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00%

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA


SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR
DATA SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER
2006 2007 2005
PUSAT KEGIATAN GURU
PKG CHENEH BSRU
BIL. SEKOLAH AHLI
4 BUAH SEKOLAH

BIL

1
2
3
4

NAMA SEKOLAH

SMK CENEH BARU


SMK FELDA NERAM
SMK AYER PUTEH
SMK FELDA CERUL
JUMLAH

ENROLMEN MURID
2006
1,449
557
841
2,847

2007
1,229
506
765
0
2,500

2008
1,033
460
770
263
2,526

BIL. MURID YANG


TERLIBAT
2006
25
40
439
2,510

2007
95
36
0
0
2,138

Tuan puan diminta untuk mengisi ruang berwarna HIJAU sahaja


Ambil perhatian terhadap 'comment' di sel-sel yang mempunyai 'flag merah'

2008
95
7
94
9
2,213

%
2006
1.73%
7.18%
52.20%
#DIV/0!
88.16%

2007
7.73%
7.11%
0.00%
#DIV/0!
85.52%

BIL BUKU DI BACA


2008
9.20%
1.52%
12.21%
3.42%
87.61%

2006

NEGERI

BIL BUKU DI BACA


2007

2008

TERENGGANU

PURATA BUKU DIBACA


2006

2007

2008

GANGSA
2006
17
30
0
47

2007
9
0
0
0
9

%
2008
9
0
0
0
9

2006
68.00%
75.00%
0.00%
#DIV/0!
1.87%

2007
9.47%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.42%

PERAK
2008
9.47%
75.00%
0.00%
#DIV/0!
1.87%

2006
0
7
0
7

2007
3
0
0
0
3

PERAK

%
2008
3
0
0
0
3

2006
0.00%
17.50%
0.00%
#DIV/0!
0.28%

2007
3.16%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.14%

EMAS
2008
3.16%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%

2006
0
0
0
0

2007
1
0
0
0
1

%
2008
0
0
0
0
0

2006
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%

2007
1.05%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.05%

NILAM
2008
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

2006
0
0
0
0

2007
6
0
0
0
6

2008
6
0
0
0
6

%
2006
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
0.00%

2007
6.32%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.28%

KESELURUHAN
2008
6.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%

2006
17
37
0
0
54

2007
19
0
0
0
19

2008
18
0
0
0
18

%
2006
68.00%
92.50%
0.00%
#DIV/0!
2.2%

2007
18.95%
0.00%
#DIV/0!
#DIV/0!
0.9%

2008
18.95%
0.00%
0.00%
0.00%
2.15%

S.MEN

JUMLAH
(RAKAN
PEMBACA)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

S.REN

Tuan/puan tidak perlu mengisi apa-apa di ruangan ini.


0.00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

B + L.B

Luar Bandar

B + L.B

Luar Bandar

Bandar

TARAF PENGIKTIRAFAN MURID

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Bandar

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#REF!

B + L.B

NILAM

0.00%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Luar Bandar

EMAS

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Bandar

#REF!

#REF!

#REF!

B + L.B

NEGERI

0.00%

#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!

Luar Bandar

Bandar
PERAK

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

B + L.B

Luar Bandar

Bandar

#REF!

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#REF!

PURATA BUKU YANG DIBACA


OLEH MURID

PKG MANIR
2006 2007 2005

0.00%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

PERATUS PENGLIBATAN
MURID DALAM NILAM

B + LB

Luar Bandar

Bandar

B + L.B

Luar Bandar

Bandar

JUMLAH BIL. SEKOLAH

GANGSA

#DIV/0!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

0.00%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

BIL MURID YANG


MELIBATKAN
DIRI DALAM
PROGRAM
NILAM

#REF!

2,006

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

KATEGORI

TAHAP

ENROLMEN
MURID

2,006

#REF!

#REF!

#REF!

JUMLAH
(JAUHARI)

#REF!

S.MEN

#REF!

JAUHARI
S.REN

#REF!

RAKAN PEMBACA

ANALISA KESELURUHAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM


SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI PKG
SEHINGGA 30 APRIL / 30 OKTOBER TAHUN

TERENGGANU
BTP/PKG/NILAM/ANALISA

JUMLAH

JUMLAH MURID
YANG MENDAPAT
PENGIKTIRAFAN