LISTA PRELIMINARĂ a Notelor Conceptuale aprobate de CRD

Centru pentru cea de-a II-a Etapă a Concursului de Propuneri de
Proiecte din Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru anii
2017-2020
Nr

Nr.

Denumirea proiectului

Aplicantul

Raionul

1

Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raioanele
Nisporeni, Strășeni și Călărași

CR Nisporeni

2

Sistem Regional apă – canal – garanția sănătății noastre

CR Hîncești

Hîncești

3

Conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul
regional nr. 13 M2- R20

CR Rezina

Rezina

4
5

6

7

Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru
Sistem de management al deșeurilor solide în 74 localități ale
raionului Ungheni
Construcția centrului intercomunitar de management al deșeurilor
solide din s. Parcani rn. Șoldănești

Valorificarea durabilă a potențialului turistic în Regiunea Nistrului de
Mijloc prin modernizarea stațiunii turistice Saharna

Nisporeni

CR Nisporeni

Nisporeni

CR Ungheni

Ungheni

Pr. Șoldănești

CR Rezina

Șoldănești

Rezina

8

Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului Raional Nisporeni

CR Nisporeni

9

Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi ( etapa II)
și rețele de canalizare pentru Or. Ialoveni

CR Ialoveni

Ialoveni

CR Rezina

Rezina

Pr. Mileștii Mici

Ialoveni

10

Nisporeni

11

Dezvoltarea durabilă și competitivă a orașului Rezina prin
amenajarea structurilor turistice aferente Complexul Sportiv Rezina
Drumul vinului

12

Reconstrucția și modernizarea sistemului regional de aprovizionare
cu apă pentru 40 mii locuitori din 31 localități, raionul Ungheni

CR Ungheni

Ungheni

13

Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni Cetireni - Alexeevca

CR Ungheni

Ungheni

14 Reabilitarea drumului L464 R3 Ruseștii Noi Ulmu M1

CR Ialoveni

Ialoveni

15 Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potential industrial

Pr. Hîncești

Hîncești

16

Pr. Mileștii Mici

Ialoveni

al or. Hîncești prin construcția capitală al drumului de ocolire,
branșa III

Montarea conductelor de canalizare pentru utilități și sanitație
Reabilitarea sectorului cu o lungime de 10 km a drumului regional

17 L307 Orhei – Susleni – Jora de Sus – Lopatna, inclusiv accesele

CR Orhei

Orhei

18 Amenajarea traseului turistic ,,Calea Orheiului”

Pr. Orhei

Orhei

către localitățile Bolohan – Baghhia, Pohorniceni și Piatra - Jeloboc

19

Incubator regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele
Strășeni, Călărași și Hîncești

Pr. Lozova

20

Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului chirugical al IMSP
Spitalul raional Orhei

CR Orhei

21 Construcția apeductului de aprovizionare cu apă potabilă a 13

Strășeni

Orhei

CR Nisporeni

Nisporeni

Pr. Sireți

Strășeni

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea unui parc
industrial în s. Telița rn Anenii Noi

Pr. Telița

Anenii Noi

24 Dezvoltarea regională a turismului în centrul Republicii Moldova

Pr. Piatra

Orhei

22
23

localități din raioanele Nisporeni și Ungheni
Dezvoltarea sectorului agroindustrial regional și a competivității
acestuia

Extinderea sistemului public de canalizare a apelor uzate la nivel
intercomunitar

Pr. Telenești

Telenești

26 legume din satele Cărpineni, Crasnoarmeiscoe și Mingir, Raionul

Pr. Cărpineni

Hîncești

27

CR Nisporeni

Nisporeni

25

Crearea infrastructurii de post - recoltare pentru producătorii de
Hîncești

28

Reabilitarea drumului către cea mai veche Mănăstire din Republica
Moldova , comuna Vărzărești, spre traseul international M1
Construcția drumului de ocolire a or. Rezina

29 Valorificarea și dezvoltarea platformei industriale a or. Strășeni prin

Pr. Rezina

Rezina

Pr. Strășeni

Strășeni

dezvoltarea infrastructurii de afaceri în PI CAAN

30

Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și canalizare în rn.
Călărași (or. Călărași, s. Novaci, s. Nișcani și Păulești.)

Pr. Călărași

Călărași

31

Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn
Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni

CR Călărași

Călărași

32

Evacuarea și epurarea apelor reziduale în satul Grozești, raionul
Nisporeni

Pr. Grozești

Nisporeni

CR Dubăsari

Dubăsari

Pr. Bogzești

Telenești

33

Dezvoltarea actractivității turistice în lunca rîului Nistru

34 Crearea conexiunilor infrastructurale regionale aferente parcului
tehnologic regional Telenești

35

Îmbunătățirea și extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or.
Strășeni și localitățile învecinate, Regiunea Centru

Pr.Strășeni

Strășeni

36

Măsuri de eficientizare energetică la Instituția Medico – Sanitară
Publică Centrul de Sănătate Ungheni

CR Ungheni

Ungheni

CR Hîncești

Hîncești

Valorificarea potențialului turistic și conservarea moștenirii culturale

37 prin reastaurarea și interconectarea monumentelor istorice într-un
ansamblu reprezentantiv pentru turismul cultural - istoric regional

38 Crearea centrului regional de expoziții

Pr. Orhei

Orhei

39

Reabilitarea drumului Boldurești – Brătuleni – Morenii Noi – Valea
Mare R- 42

CR Nisporeni

Nisporeni

40

Îmbunătățirea calității vieții a peste 10000 de locuitori din 8 sate ale
rn Ungheni prin acces la apă potabilă

Pr. Bușila

Ungheni

41

Asigurarea cu apă potabilă a 12234 locuitori din 8 localități, raionul
Ungheni

Pr. Cornești

Ungheni

42

Eficientizarea energetică a clădirilor publice - un imperativ al
Autorităților Publice Locale din Raioanele Hîncești și Călărași

CR Hîncești

Hîncești

43

Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței de copii Nr.1 din
com. Crasnoarmeiscoe

Pr.
Crasnoarmeiscoe

Hîncești

Pr. Sîrcova

Rezina

Pr. Sărata
Galbenă

Hîncești

CR Strășeni

Strășeni

44 Extinderea serviciului de management de deșeuri solide din rn.
45

Șoldănești în 7 sate din Rezina
Dezvoltarea destinațiilor turistice pe drumurile istorice din Regiunea
Centru

46

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L446 – Bucovăți –
Gălești – Zubrești

47 Sporirea atractivității turistice prin construcția și amenajarea

Pr. Donici

Orhei

traseului turistic Donici - Curchi - Orheiul Vechi

48

Inițiativă de consolidare și dezvoltare a infrastructurii de importanță
regional prin modernizarea popasului turistic ,,Priveghetoarea”

49 Îmbunătățirea calității și a accesului pe porțiunea de drum Răculești

Pr. Bobeica

Hîncești

CR Criuleni

Criuleni

Pr. Coșnița

Dubăsari

CR Nisporeni

Nisporeni
Strășeni

coridorul 11 M21

50 Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor menagere
pentru 4 localități din stînga Nistrului

51

Parc industrial cu punct de afaceri integrat

52

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L442 - Strășeni Voinova, Raionul Strășeni

CR Strășeni

53

Extinderea și modernizarea sistemului local existent de
management al deșeurilor în or. Orhei și 9 localități rurale vecine

Pr. Orhei

54
55

Eficientizarea energetică a edificiului a Centrului de Sănătate
Șoldănești
Sporirea eficienței energetice a liceului teoretic ,,Ion Vatamanu” din
or. Strășeni

56 Îmbunătățirea accesului populației rurale prin conectarea

57
58

localităților și a drumurilor locale la regionale drumuri naționale
Hăncești - Leușeni și internațional Chișinău - Leșeni
Reabilitarea drumului L465 - R3 Pojoreni - Țipala R32. 22,3km 34,6km
Reabilitarea drumurilor locale din perimetrul coridorului 12 RD
Centru

CR Șoldănești

Orhei

Șoldănești

CR Strășeni

Strășeni

Pr. Călmăuți

Hîncești

Pr. Țipala

Ialoveni

Pr. Șoldănești

Șoldănești

Crearea sistemului integrat de aprovizionare cu apă potabilă și a

59 sistemului de canalizare în nouă localități din partea de Nord - Vest

Pr. Cotiujenii Mari

Șoldănești

60

CR Hîncești

Hîncești

61 Prin eficiență Energetică spre educație de calitate

CR Călărași

Călărași

62 Construcția complexului Turistic Sportiv în Costești

Pr. Costești

Ialoveni

Pr. Ungheni

Ungheni

Pr. Sireți

Strășeni

Pr.Strășeni

Strășeni

Pr. Nimoreni

Ialoveni

rn Șoldănești

63

Complexul de agrement - Curtea Boierească

Management integrat al sistemului de alimentare cu apă și
canalizare în raionul Ungheni

64 Colaborarea regională Strășeni - Roșcani - Sireți- Micăuți Drăsliceni pentru îmbunătățirea calității vieții

65

Construcția capitală a drumului de ocolire R1 - R14, căi de acces
spre subzonele Nr. 4,5 a zonei economice libere, or. Strășeni

66 Construcția Complexului Turistic Sportiv
67

Reabilitarea drumului de acces în regiunea Centru prin asfaltarea
drumului L-326.M2 Clișova – Suhuluceni – Leușeni - Verejeni

Pr. Suhuluceni

Telenești

68

Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului liceului teoretic ,,A.
Donici” și a blocului claselor primare din satul Peresecina

Pr. Peresecina

Orhei

69 Creșterea eficienței energetice a grădiniții de copii și iluminării

Pr. Hîrbovăț

Anenii Noi

CR Strășeni

Strășeni

Pr. Temeleuți
Pr. Orhei

Călărași
Orhei

stradale s. Hîrbovăț Anenii Noi

70

Reabilitarea și modernizarea drumului regional L452- Strășeni Scoreni -Malcoci - Suruceni

71 Drum bun spre casă
72 Crearea zonei regionale de agrement
73

Îmbunîtîțirea căii de acces în regiunea centru prin reabilitarea
drumului Bănești - Telenești - Țibirica

CR Telenești

Telenești

74

Sporirea eficienței energetice a instituției de învățămînt regionale
din s. Pîrîta R. Dubăsari

Pr. Pîrîta

Dubăsari

75

Reabilitarea drumului regional Ialoveni - Mileștii Mici cu
interconectarea drumului naționale M3 cu R3

Pr. Ialoveni

Ialoveni

76
77
78

Amenajarea unei zone publice de agreement în or. Nisporeni
Incubator de afaceri
Reabilitarea curții boierești Ștefan Gonata

79

Centrul multifuncțional Prutul de mijloc – Centrul Regional modern
socio – cultural, comercial și de afaceri

80 Îmbunătățirea infrastructurii de susținere a dezvoltării sectorului
privat prin crearea Incubatorului Tehnologic și de Afaceri (ITA)
START

Pr. Nisporeni

Nisporeni

CR Criuleni
Pr. Zberoaia

Criuleni
Nisporeni

CR Ungheni

Ungheni

Pr. Negrea

Hîncești