Háttéranyag a klubhoz való csatlakozásra vonatkozó

önkormányzati határozatokhoz

Előzmények

Korábban az úgynevezett Üvegzseb törvény, most az Információszabadság
törvény ír elő arra vonatkozó
kötelezettségeket, hogy az önkormányzatok
honlapjaikon megjelenítsék a működésükre vonatkozó közérdekű adatokat.
Egyidejűleg ezeket az adatokat fel kell tölteniük a Közadattár nevű központi
portálra is.
Több kutatás is arra a megállapításra jutott, hogy az önkormányzatok ennek a
kötelezettségüknek nem tesznek teljes körűen eleget. Ennek számos oka van. A
törvény nem tartalmaz szankciókat, nem érti mindenki az átláthatóság
jelentőségét, illetve nincs elegendő erőforrásuk e kötelezettségek teljesítéséhez.
Bármi is az oka, az önkormányzatok közigazgatási területein élők joggal várják el,
hogy átlássák településük pénzügyeit, és bekapcsolódhassanak az őket érintő
döntésekbe. A polgármestereknek és a képviselő-testületeknek is elemi érdekük
a lakosság konstruktív és hatékony bevonása a település ügyeibe, melynek alapja
a tények és információk naprakész szolgáltatása. Az ebből eredő átláthatóság
mindenféle támadásoknak, rágalmaknak elejét veszi. A nyilvánosság ereje
védelmet nyújt és erősíti az önkormányzatba vetett bizalmat.

Az eDemokrácia Műhely Egyesület 2015-ben a Fejér megyei Pázmánd
településsel összefogva elkészített egy mintaprojektet, amely nagyban
megkönnyíti a törvényi kötelezettségek teljesítését, és még ezen túlmenően is
tartalmaz segítséget a minél szélesebb körű átláthatóság biztosításához.
Az egyesület és Pázmánd önkormányzata úgy döntött, kezdeményezi egy
országos mozgalom életre hívását Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok
Klubja (Röviden: Százázalékos Önkormányzatok Klubja) néven.

A kezdeményezők azonosulnak a 69 ország mellett Magyarország által is aláírt
Nyílt
Kormányzás
Nyilatkozattal
(Open
Government
Declaration
https://www.scribd.com/doc/290016503/A-Nyilt-Kormanyzas-Nyilatkozata ), amely
többek között leszögezi, hogy az aláíró országok a kormányzás minden szintjén
elősegítik az információkhoz való hozzáférést és a kormányzat tevékenységével
kapcsolatos tájékoztatást. Vállalják, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a
legalapvetőbb közszolgáltatások és feladatok teljesítése során felmerült

kormányzati kiadásokkal és tevékenységgel kapcsolatos adatok szisztematikus
összegyűjtéséért és közzétételéért.

A Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjának kezdeményezői
csatlakozásra hívják azokat a magyar önkormányzatokat, amelyek vállalják, hogy
egy éven belül elérik vagy megközelítik a közérdekű adatok internetes
publikálására vonatkozó, törvény által előírt kötelezettségüket.
Az alakuló klub megad minden segítséget a cél eléréséhez azoknak, akik
csatlakoznak hozzá.
Természetesen ezen túlmenően
tökéletesebb átláthatóság.

számtalan

eszközzel

segíthető

a

minél

A kezdeményezők az alábbi deklarációt fogadták el:

A
Száz
Százalékban
Átlátható
Klubjának küldetési nyilatkozata

Önkormányzatok

Társadalmi felelősséggel valljuk és vállaljuk, hogy a lehető legteljesebb
mértékben átlátható módon, közérthetően és magas színvonalon kívánjuk
megvalósítani településünkön a közérdekű és közhasznú tájékoztatást.
Küldetésünket a polgárainkkal és közösségeinkkel folytatott folyamatos és
hatékony kommunikációval valósítjuk meg.
Ezért minimum követelményként az átláthatósággal kapcsolatos jogszabályok
szerinti közzétételi kötelezettségünk teljes körű megvalósítását célozzuk meg.
Ebbe igyekszünk bevonni a településükért tenni kívánó állampolgárok
legszélesebb körét.
A törvényeknek való megfelelést, az ehhez szükséges garanciák és feltételek
megteremtését sokoldalúan kívánjuk segíteni - egyaránt fejlesztve a hivatalok,
képviselők és a helyi közösségek átláthatósággal, az ezt biztosító előnyökkel,
technikákkal, technológiákkal kapcsolatos ismereteit, tudatosságát.
Vállaljuk továbbá az átláthatóság és a közérdekű/közhasznú tájékoztatás terén
megszerzett tapasztalataink megosztását és népszerűsítését.

Bízunk benne, hogy a nyitottság, az átláthatóság és nyilvánosság követelménye
helyi közüggyé, önkormányzataink és települési közösségeink számára
természetessé, mások számára pedig követendő példává válik.