You are on page 1of 7

PRESSUPOST ENJARDINAMENT PARC DE LA CAPUTXETA

23456-

SITUACI DEL PARC


Situaci del parc
Zona que sha denjardinar
TREBALLS A REALITZAR
CROQUIS DE INSTALACI DE REG
CROQUIS DE PLANTACI
MATERIAL
MEMORIA

1.SITUACI DEL PARC:


Aquest parc est situat en la part sud del triangle que formen el carrer dels caus
amb cam de les bruixes i carrer onze de setembre.

ZONA QUE SHA DENJARDINAR

La zona a enjardinar es el tallus que toca des de la cantonada del carrer dels caus
amb cam de les bruixes i puja en la mateixa direcci que el carrer cam de les
bruixes fins a la porta dentrada al parc infantil.

2. TREBALLS A REALITZAR
Les primeres tasques seran treure les males herbes i anivellar les irregularitats del
terreny traient les pedres grans i passant el rasclet.

Installar una fila de reg per degoteig a tot el tallus i un programador de reg per tal
de que les plantes tinguin aigua de forma automtica.
Realitzar la plantaci de plantes aromtiques i daltres espcies resistents al
nostre clima.

3. CROQUIS DINSTALACI DE REG

4. CROQUIS DE PLANTACI

5. MATERIALS
5.1 Material de reg:
Per tal de construir la installaci de reg de degoteig utilitzarem un tub amb
gotejadors integrats 2 L/H espaiats a 30 cm auto compensat.
Es far servir un programador daixeta a piles.

PRODUCTES
Creu enlla
Colze enlla
Te enlla
Manguito enlla
Tub goteig
Programador de
aixeta
Sub. Total
Iva
TOTAL

Unitats

Preu
Total
unitat
5
0,50
15
0,35
15
0,42
15
0,11
100
0,48
1
40,00
21,00%

5.2 Plantes:

Planta

Preu
unitat

Unitats

Total

gazonias

25

0,91

22,75

gauras

10

2,95

29,50

romero rastrero

10

2,95

29,50

farigola

15

2,55

38,25

lavanda stoekas

15

3,09

46,35

lavanda oficinales

15

3,09

46,35

tulvalgias

10

3,41

34,01

margallo

14,09

20,18

menta

2,55

12,75

hierba buena

2,55

12,75

mesem

20

0,91

18,22

santolina

10

2,55

25,05

lotus

10

1,09

10,90

verbena rastrera

15

0,91

13,65

verbena roja

10

0,91

9,10

maria luisa

2,95

5,90

contana rosa

3,55

10,65

Sub. Total
Iva
TOTAL

385,86
21,00% 81,0306
466,9

Per tal de fer la plantaci ser necessari un aport de matria orgnica que ser
humus dorigen vegetal.
10 sacs de humus * 6..............................................................................60

6. MEMORIA
Aquest pressupost ha estat dissenyat pels alumnes del PTT dAltafulla.
Prendre mesures del Tallus.
Descarregar imatges dels plnols de la localitzaci y delimitar la zona de treballar
fent servir el programa Microsoft Paint.
Dibuixar els croquis de installaci de reg.
Dibuixar un plnol del tallus i dissenyar el marc de plantaci i elegir les plantes
que volem.
Els croquis de installaci i de plantaci shan dibuixat amb el programa My Garden
online .
Les taules de material de reg i plantes amb preus shan fet amb el programa open
ofici calc.
Els preus de les plantes han estat consultats per catleg en un viver de plente
enfocat als professionals de la jardineria.(VIVERS GASS)
Els materials del sistema de reg shan consultat per catleg en una empresa que
es dedica a la venta de productes de reg enfocat al sector agrcola i de la
jardineria.
Daquesta forma pensem que els preus son els mes ajustats possibles .

Opinio dels alumnes: