You are on page 1of 13

Predgovor

Džek London je gutao život poput požara nepojamnih razmera: skupljač

ostriga, lovac na foke, tragač za zlatom, militantni revolucionar, lutalica, ratni reporter, uzgajivač stoke i poljoprivrednik, mornar hladnih a jahtaš toplih mora, samouki pisac više od pedeset romana i pripovedaka (Martin

Idn, Zov divljine, Zvezdana lutalica, Morski vuk

).

Naglo se zasitivši, sam piša po toj vatri, gasi njen sjaj u četrdesetoj godini.

No, taj neverovatni bilans se tu ne iscrpljuje, jer pisac nije samo prost zbir svojih dela i svojih aktivnosti, već i svojih opsesija, lutanja, snova, kao i pepela svojih iluzija. Pepela davno ohlađenog koji nas, ipak, još uvek greje poput zvezda pre više milenijuma ugaslih, ali koje i dalje sjaje za nas.

Rif Rebs

Ovo delo je posveceno Fransisu Lakasenu,

nezaobilaznom i strastvenom piscu predgovora

mojih najvecih putovanja iz stolice.

´

´

Rif Rebs

Naslov originala Le loup des mers

Autor

Riff Reb’s

© 2012 Éditions Soleil / Riff Reb’s

Za srpsko izdanje

© 2016 Besna kobila

Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français.

Objavljivanje ovog dela podržao je Francuski institut u okviru programa za pomoć izdavaštvu „Danilo Kiš“.

Noć je bila tiha i topla, pasati su nas napustili i „Sablast“ se sporo kretala.
Noć je bila tiha i topla,
pasati su nas napustili i „Sablast“
se sporo kretala.
Pomislio sam i koliko bih samo voleo da
sam, u tom času, mogao da osetim milo
prisutvo svoje majke i sestara, za koje
sam inače mislio da su pomalo naporne.
I koliko su, bez prisustva žena, muškarci
koji su me okruživali, prepušteni sebi samima,
bili ogrezli u surovost i divljaštvo.
Kako mi je vazduh u potpalublju postao
zagušljiv, ustao sam iz postelje, poneo
svoju ceradu i popeo se na palubu da se
na njoj opružim.
U meni se začela misao da
sam uvek potcenjivao značaj
koji žene imaju u životima
muškaraca.

69

Prolazeći pored Harisona, htedoh s njim da prozborim koju. No, pre nego što sam prostro
Prolazeći pored Harisona, htedoh s njim
da prozborim koju.
No, pre nego što sam prostro
ceradu da legnem, nešto mi pri-
vuče pogled ka ogradi na krmi.

70

Znate li gde je moj zamenik? Ne znam Ovaj Kapetane. Video sam ga pre izvesnog
Znate li gde je moj zamenik?
Ne znam
Ovaj
Kapetane. Video sam
ga pre izvesnog vremena kako se
kretao ka pramcu.
Bio sam i ja tamo, maločas.
Ali, zapazićeš, da sam se
vratio drugim putem. Kako
objašnjavaš taj fenomen?
Mora biti da ste
pali preko ograde,
kapetane!
Da odem da pogledam
da nije u potpalublju,
kapetane?
Nije tamo, Hampe.
Biće da je mnogo
dalje i dublje!
Ostavi tu ceradu
i kreni za mnom.
Imate ranu na glavi. Da li želite
da vas previjem?
Tišina !

71

Bio je to moj prvi silazak u kaštel, i neću ga skoro zaboraviti. Postalo mi
Bio je to moj prvi silazak u kaštel,
i neću ga skoro zaboraviti.
Postalo mi je jasno da Volf Larsen
želi da dokuči koji od spavača ne
spava uistinu.
Mora biti da je neko istrgao
lampu iz kapetanove ruke
jer smo iznenada utonuli u
mrkli mrak.
Imamo ga!
Nož! Dajte mi nož!
Brzo, nož, smesta!!!

72

Bio je to, nema sumnje, Ličov glas, ali se na Volfa Larsena baciše i Džonson
Bio je to, nema sumnje, Ličov glas,
ali se na Volfa Larsena baciše
i Džonson i još neki.
Užasan žamor nejednake borbe čopora
pasa protiv vuka uskoro je prešao u
zvuke udaraca tela o zidove, teškog
disanja i muklih jauka koje je stvarala
iznenadna bol.
Uspeo sam da se sakrijem u
jednu od najviših postelja.

73

Volf Larsen, u prvom trenutku oboren, uspeo je da se pridigne. Nijedan čovek, osim Herkula
Volf Larsen, u prvom trenutku oboren,
uspeo je da se pridigne. Nijedan čovek,
osim Herkula glavom i bradom, ne bi bio
u stanju da izvuče odatle živu glavu.
Nož, tako vam
svega!!! Dajte mi
nož!
Uspeo je da dosegne stepenice
i polako krene uz njih.

74

№ 6 ZA IZDAVAČA Predrag Mladenović UREDNIK Goran Lakićević GRAFIČKI UREDNIK Miloš Trajković LEKTURA Duška

6

ZA IZDAVAČA

Predrag Mladenović

UREDNIK

Goran Lakićević

GRAFIČKI UREDNIK

Miloš Trajković

LEKTURA

Duška Rajković

ŠTAMPA Forma B, Beograd

TIRAŽ

700 primeraka

IZDAVAČ IP Besna kobila Branka Pešića 20 – Zemun Tel./Fax 011 261 50 60 info@besnakobila.co.rs

Naša izdanja možete naručiti i putem našeg sajta www.besnakobila.co.rs

možete naručiti i putem našeg sajta www.besnakobila.co.rs CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka

CIP - Katalogizacija u publikaciji - Narodna biblioteka Srbije, Beograd

ISBN 978-86-88389-09-9 COBISS.SR-ID 223079180